GET /api/classifications/v2/correspondenceTables/ammatti_1_20010101%23ammatti_1_20100101/maps?content=data&meta=min&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/011",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 6350,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilaat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa, tai rauhanturvaajina.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.",
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa, tai rauhanturvaajina.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Upseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään sisältyvät kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi.\r\n",
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään sisältyvät kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 0110 Upseerit",
            "- 0110 Upseerit"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/0110",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0110",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/0110",
      "level": 4,
      "code": "0110",
      "order": 6360,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilaat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja kansainvälisinä rauhanturvaajina.",
            "Tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja kansainvälisinä rauhanturvaajina."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0110",
      "level": 4,
      "code": "0110",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Upseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n",
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aliluutnantti",
            "aluksenpäällikkö (puolustusvoimat)",
            "amiraali",
            "eläinlääkintä-kapteeni",
            "eläinlääkintä-kapteeniluutnantti",
            "eläinlääkintä-luutnantti",
            "eläinlääkintäupseeri",
            "eläinlääkintä-yliluutnantti",
            "erikoisupseeri",
            "eversti",
            "everstiluutnantti",
            "farmasia-kapteeni",
            "farmasia-kapteeniluutnantti",
            "farmasia-luutnantti",
            "farmasia-yliluutnantti",
            "huoltopäällikkö (sotilasala)",
            "insinööri-eversti",
            "insinööri-everstiluutnantti",
            "insinööri-kapteeni",
            "insinööri-kapteeniluutnantti",
            "insinööri-kenraaliluutnantti",
            "insinööri-kenraalimajuri",
            "insinööri-komentaja",
            "insinööri-komentajakapteeni",
            "insinööri-kommodori",
            "insinööri-kontra-amiraali",
            "insinööri-luutnantti",
            "insinööri-majuri",
            "insinööri-vara-amiraali",
            "insinööri-yliluutnantti",
            "kadetti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "kadettipursimies",
            "kadettivääpeli (maa- tai ilmavoimat)",
            "kapteeniluutnantti",
            "kenraali",
            "kenraaliluutnantti (maa- tai ilmavoimat)",
            "kenraalimajuri",
            "kenttäpiispa",
            "kenttärovasti",
            "komentaja",
            "komentajakapteeni",
            "kommodori",
            "kontra-amiraali",
            "lippueamiraali",
            "luutnantti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "lääkintä-eversti",
            "lääkintä-everstiluutnantti",
            "lääkintä-kapteeni",
            "lääkintä-kapteeniluutnantti",
            "lääkintä-komentaja",
            "lääkintä-komentajakapteeni",
            "lääkintä-luutnantti",
            "lääkintä-prikaatinkenraali",
            "lääkintäupseeri",
            "lääkintä-yliluutnantti",
            "majuri",
            "musiikki-luutnantti",
            "musiikki-majuri",
            "musiikki-yliluutnantti",
            "prikaatinkenraali",
            "rauhanturvaaja (upseeri)",
            "sektorijohtaja (maanpuolustus)",
            "sotilasläänin komentaja",
            "sotilasteknikko",
            "teknikko-kapteeni",
            "teknikko-kapteeniluutnantti",
            "teknikko-luutnantti",
            "teknikko-yliluutnantti",
            "toimistoupseeri",
            "upseeri",
            "vara-amiraali",
            "vartioupseeri",
            "vänrikki (maa- tai ilmavoimat)",
            "vänrikki (opistoupseeri)",
            "yksikön päällikkö (puolustusvoimat)",
            "yliluutnantti",
            "kapteeni (puolustusvoimat)",
            "sotilasinsinööri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/01101",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0110",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/01101",
      "level": 5,
      "code": "01101",
      "order": 6370,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Upseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai kansainvälisissä rauhanturvaamistehtävissä. Kouluttavat asevelvollisia, toimivat opettajina sotilasopetuslaitoksissa ja työskentelevät johtotehtävissä eri esikunnissa ja muissa johtotehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- majuri\r\n- kenraaliluutnantti",
            "Toimivat puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai kansainvälisissä rauhanturvaamistehtävissä. Kouluttavat asevelvollisia, toimivat opettajina sotilasopetuslaitoksissa ja työskentelevät johtotehtävissä eri esikunnissa ja muissa johtotehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- majuri\r\n- kenraaliluutnantti"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aliluutnantti",
            "amiraali",
            "eversti",
            "everstiluutnantti",
            "kapteeni",
            "kapteeniluutnantti",
            "kenraali",
            "kenraaliluutnantti",
            "kenraalimajuri",
            "komentaja",
            "komentajakapteeni",
            "kommodori",
            "kontra-amiraali",
            "lippueamiraali",
            "majuri",
            "prikaatinkenraali",
            "sotilasläänin komentaja",
            "upseeri",
            "vara-amiraali",
            "vartioupseeri",
            "yliluutnantti"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0110",
      "level": 4,
      "code": "0110",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Upseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n",
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aliluutnantti",
            "aluksenpäällikkö (puolustusvoimat)",
            "amiraali",
            "eläinlääkintä-kapteeni",
            "eläinlääkintä-kapteeniluutnantti",
            "eläinlääkintä-luutnantti",
            "eläinlääkintäupseeri",
            "eläinlääkintä-yliluutnantti",
            "erikoisupseeri",
            "eversti",
            "everstiluutnantti",
            "farmasia-kapteeni",
            "farmasia-kapteeniluutnantti",
            "farmasia-luutnantti",
            "farmasia-yliluutnantti",
            "huoltopäällikkö (sotilasala)",
            "insinööri-eversti",
            "insinööri-everstiluutnantti",
            "insinööri-kapteeni",
            "insinööri-kapteeniluutnantti",
            "insinööri-kenraaliluutnantti",
            "insinööri-kenraalimajuri",
            "insinööri-komentaja",
            "insinööri-komentajakapteeni",
            "insinööri-kommodori",
            "insinööri-kontra-amiraali",
            "insinööri-luutnantti",
            "insinööri-majuri",
            "insinööri-vara-amiraali",
            "insinööri-yliluutnantti",
            "kadetti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "kadettipursimies",
            "kadettivääpeli (maa- tai ilmavoimat)",
            "kapteeniluutnantti",
            "kenraali",
            "kenraaliluutnantti (maa- tai ilmavoimat)",
            "kenraalimajuri",
            "kenttäpiispa",
            "kenttärovasti",
            "komentaja",
            "komentajakapteeni",
            "kommodori",
            "kontra-amiraali",
            "lippueamiraali",
            "luutnantti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "lääkintä-eversti",
            "lääkintä-everstiluutnantti",
            "lääkintä-kapteeni",
            "lääkintä-kapteeniluutnantti",
            "lääkintä-komentaja",
            "lääkintä-komentajakapteeni",
            "lääkintä-luutnantti",
            "lääkintä-prikaatinkenraali",
            "lääkintäupseeri",
            "lääkintä-yliluutnantti",
            "majuri",
            "musiikki-luutnantti",
            "musiikki-majuri",
            "musiikki-yliluutnantti",
            "prikaatinkenraali",
            "rauhanturvaaja (upseeri)",
            "sektorijohtaja (maanpuolustus)",
            "sotilasläänin komentaja",
            "sotilasteknikko",
            "teknikko-kapteeni",
            "teknikko-kapteeniluutnantti",
            "teknikko-luutnantti",
            "teknikko-yliluutnantti",
            "toimistoupseeri",
            "upseeri",
            "vara-amiraali",
            "vartioupseeri",
            "vänrikki (maa- tai ilmavoimat)",
            "vänrikki (opistoupseeri)",
            "yksikön päällikkö (puolustusvoimat)",
            "yliluutnantti",
            "kapteeni (puolustusvoimat)",
            "sotilasinsinööri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/01102",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0110",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/01102",
      "level": 5,
      "code": "01102",
      "order": 6380,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Erikoisupseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai kansainvälisissä rauhanturvaamistehtävissä, oman erikoisalansa esikuntatehtävissä sekä muissa esimies- ja johtotehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- eläinlääkintä-kapteeni\r\n- kenttärovasti",
            "Toimivat puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai kansainvälisissä rauhanturvaamistehtävissä, oman erikoisalansa esikuntatehtävissä sekä muissa esimies- ja johtotehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- eläinlääkintä-kapteeni\r\n- kenttärovasti"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eläinlääkintä-kapteeni",
            "eläinlääkintä-kapteeniluutnantti",
            "eläinlääkintä-luutnantti",
            "eläinlääkintäupseeri",
            "eläinlääkintä-yliluutnantti",
            "erikoisupseeri",
            "farmasia-kapteeni",
            "farmasia-kapteeniluutnantti",
            "farmasia-luutnantti",
            "farmasia-yliluutnantti",
            "huoltopäällikkö (sotilasala)",
            "insinööri (ase-, puolustusvoimat)",
            "insinööri-eversti",
            "insinööri-everstiluutnantti",
            "insinööri-kapteeni",
            "insinööri-kapteeniluutnantti",
            "insinööri-kenraaliluutnantti",
            "insinööri-kenraalimajuri",
            "insinööri-komentaja",
            "insinööri-komentajakapteeni",
            "insinööri-kommodori",
            "insinööri-kontra-amiraali",
            "insinööri-luutnantti",
            "insinööri-majuri",
            "insinööri-vara-amiraali",
            "insinööri-yliluutnantti",
            "kenttäpiispa",
            "kenttärovasti",
            "lääkintä-eversti",
            "lääkintä-everstiluutnantti",
            "lääkintä-kapteeni",
            "lääkintä-kapteeniluutnantti",
            "lääkintä-komentaja",
            "lääkintä-komentajakapteeni",
            "lääkintä-luutnantti",
            "lääkintä-prikaatinkenraali",
            "lääkintäupseeri",
            "lääkintä-yliluutnantti",
            "musiikki-kapteeni",
            "musiikki-kapteeniluutnantti",
            "musiikki-luutnantti",
            "musiikki-majuri",
            "musiikki-yliluutnantti",
            "sotilasinsinööri",
            "sotilaslääkäri",
            "sotilaspastori",
            "sotilasteknikko",
            "teknikko-kapteeni",
            "teknikko-kapteeniluutnantti",
            "teknikko-luutnantti",
            "teknikko-yliluutnantti",
            "toimistoupseeri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0110",
      "level": 4,
      "code": "0110",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Upseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n",
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aliluutnantti",
            "aluksenpäällikkö (puolustusvoimat)",
            "amiraali",
            "eläinlääkintä-kapteeni",
            "eläinlääkintä-kapteeniluutnantti",
            "eläinlääkintä-luutnantti",
            "eläinlääkintäupseeri",
            "eläinlääkintä-yliluutnantti",
            "erikoisupseeri",
            "eversti",
            "everstiluutnantti",
            "farmasia-kapteeni",
            "farmasia-kapteeniluutnantti",
            "farmasia-luutnantti",
            "farmasia-yliluutnantti",
            "huoltopäällikkö (sotilasala)",
            "insinööri-eversti",
            "insinööri-everstiluutnantti",
            "insinööri-kapteeni",
            "insinööri-kapteeniluutnantti",
            "insinööri-kenraaliluutnantti",
            "insinööri-kenraalimajuri",
            "insinööri-komentaja",
            "insinööri-komentajakapteeni",
            "insinööri-kommodori",
            "insinööri-kontra-amiraali",
            "insinööri-luutnantti",
            "insinööri-majuri",
            "insinööri-vara-amiraali",
            "insinööri-yliluutnantti",
            "kadetti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "kadettipursimies",
            "kadettivääpeli (maa- tai ilmavoimat)",
            "kapteeniluutnantti",
            "kenraali",
            "kenraaliluutnantti (maa- tai ilmavoimat)",
            "kenraalimajuri",
            "kenttäpiispa",
            "kenttärovasti",
            "komentaja",
            "komentajakapteeni",
            "kommodori",
            "kontra-amiraali",
            "lippueamiraali",
            "luutnantti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "lääkintä-eversti",
            "lääkintä-everstiluutnantti",
            "lääkintä-kapteeni",
            "lääkintä-kapteeniluutnantti",
            "lääkintä-komentaja",
            "lääkintä-komentajakapteeni",
            "lääkintä-luutnantti",
            "lääkintä-prikaatinkenraali",
            "lääkintäupseeri",
            "lääkintä-yliluutnantti",
            "majuri",
            "musiikki-luutnantti",
            "musiikki-majuri",
            "musiikki-yliluutnantti",
            "prikaatinkenraali",
            "rauhanturvaaja (upseeri)",
            "sektorijohtaja (maanpuolustus)",
            "sotilasläänin komentaja",
            "sotilasteknikko",
            "teknikko-kapteeni",
            "teknikko-kapteeniluutnantti",
            "teknikko-luutnantti",
            "teknikko-yliluutnantti",
            "toimistoupseeri",
            "upseeri",
            "vara-amiraali",
            "vartioupseeri",
            "vänrikki (maa- tai ilmavoimat)",
            "vänrikki (opistoupseeri)",
            "yksikön päällikkö (puolustusvoimat)",
            "yliluutnantti",
            "kapteeni (puolustusvoimat)",
            "sotilasinsinööri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/01103",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0110",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/01103",
      "level": 5,
      "code": "01103",
      "order": 6390,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opistoupseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen opistotasoisesti koulutetun päällystön tehtävissä mm. kouluttajina, esikunta-, valvonta- ja huoltotehtävissä sekä eri alojen teknisissä tehtävissä ja YK:n rauhanturvaamistehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luutnantti (opistoupseeri)\r\n- vänrikki (opistoupseeri)",
            "Toimivat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen opistotasoisesti koulutetun päällystön tehtävissä mm. kouluttajina, esikunta-, valvonta- ja huoltotehtävissä sekä eri alojen teknisissä tehtävissä ja YK:n rauhanturvaamistehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luutnantti (opistoupseeri)\r\n- vänrikki (opistoupseeri)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemestari (sotilasala)",
            "kapteeni (opistoupseeri)",
            "kapteeniluutnantti (opistoupseeri)",
            "luutnantti (opistoupseeri)",
            "ohjaajaupseeri",
            "opetusupseeri",
            "opistoupseeri",
            "rauhanturvaaja",
            "sotilasmestari (opistoupseeri)",
            "toimiupseeri",
            "toimiupseeri-kapteeni",
            "toimiupseeri-kapteeniluutnantti",
            "toimiupseeri-luutnantti",
            "toimiupseerioppilas",
            "toimiupseeri-sotilasmestari",
            "toimiupseeri-vääpeli",
            "toimiupseeri-ylikersantti",
            "toimiupseeri-yliluutnantti",
            "toimiupseeri-ylivääpeli",
            "vänrikki (opistoupseeri)",
            "vääpeli",
            "ylikersantti",
            "yliluutnantti (opistoupseeri)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0110",
      "level": 4,
      "code": "0110",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Upseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n",
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aliluutnantti",
            "aluksenpäällikkö (puolustusvoimat)",
            "amiraali",
            "eläinlääkintä-kapteeni",
            "eläinlääkintä-kapteeniluutnantti",
            "eläinlääkintä-luutnantti",
            "eläinlääkintäupseeri",
            "eläinlääkintä-yliluutnantti",
            "erikoisupseeri",
            "eversti",
            "everstiluutnantti",
            "farmasia-kapteeni",
            "farmasia-kapteeniluutnantti",
            "farmasia-luutnantti",
            "farmasia-yliluutnantti",
            "huoltopäällikkö (sotilasala)",
            "insinööri-eversti",
            "insinööri-everstiluutnantti",
            "insinööri-kapteeni",
            "insinööri-kapteeniluutnantti",
            "insinööri-kenraaliluutnantti",
            "insinööri-kenraalimajuri",
            "insinööri-komentaja",
            "insinööri-komentajakapteeni",
            "insinööri-kommodori",
            "insinööri-kontra-amiraali",
            "insinööri-luutnantti",
            "insinööri-majuri",
            "insinööri-vara-amiraali",
            "insinööri-yliluutnantti",
            "kadetti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "kadettipursimies",
            "kadettivääpeli (maa- tai ilmavoimat)",
            "kapteeniluutnantti",
            "kenraali",
            "kenraaliluutnantti (maa- tai ilmavoimat)",
            "kenraalimajuri",
            "kenttäpiispa",
            "kenttärovasti",
            "komentaja",
            "komentajakapteeni",
            "kommodori",
            "kontra-amiraali",
            "lippueamiraali",
            "luutnantti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "lääkintä-eversti",
            "lääkintä-everstiluutnantti",
            "lääkintä-kapteeni",
            "lääkintä-kapteeniluutnantti",
            "lääkintä-komentaja",
            "lääkintä-komentajakapteeni",
            "lääkintä-luutnantti",
            "lääkintä-prikaatinkenraali",
            "lääkintäupseeri",
            "lääkintä-yliluutnantti",
            "majuri",
            "musiikki-luutnantti",
            "musiikki-majuri",
            "musiikki-yliluutnantti",
            "prikaatinkenraali",
            "rauhanturvaaja (upseeri)",
            "sektorijohtaja (maanpuolustus)",
            "sotilasläänin komentaja",
            "sotilasteknikko",
            "teknikko-kapteeni",
            "teknikko-kapteeniluutnantti",
            "teknikko-luutnantti",
            "teknikko-yliluutnantti",
            "toimistoupseeri",
            "upseeri",
            "vara-amiraali",
            "vartioupseeri",
            "vänrikki (maa- tai ilmavoimat)",
            "vänrikki (opistoupseeri)",
            "yksikön päällikkö (puolustusvoimat)",
            "yliluutnantti",
            "kapteeni (puolustusvoimat)",
            "sotilasinsinööri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/01",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/02",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/01",
      "level": 2,
      "code": "01",
      "order": 6340,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilaat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai rauhanturvaajina. \r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.",
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai rauhanturvaajina. \r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Aliupseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestarit. Aliupseerin ammateissa työskenteleminen edellyttää useimmiten ISCOn taitotason kaksi valmiuksia.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n",
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestarit. Aliupseerin ammateissa työskenteleminen edellyttää useimmiten ISCOn taitotason kaksi valmiuksia.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 021 Aliupseerit",
            "- 021 Aliupseerit"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/021",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 6350,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilaat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa, tai rauhanturvaajina.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.",
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa, tai rauhanturvaajina.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/021",
      "level": 3,
      "code": "021",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Aliupseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari.\r\n",
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 0210 Aliupseerit",
            "- 0210 Aliupseerit"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/01103",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0210",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/01103",
      "level": 5,
      "code": "01103",
      "order": 6390,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opistoupseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen opistotasoisesti koulutetun päällystön tehtävissä mm. kouluttajina, esikunta-, valvonta- ja huoltotehtävissä sekä eri alojen teknisissä tehtävissä ja YK:n rauhanturvaamistehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luutnantti (opistoupseeri)\r\n- vänrikki (opistoupseeri)",
            "Toimivat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen opistotasoisesti koulutetun päällystön tehtävissä mm. kouluttajina, esikunta-, valvonta- ja huoltotehtävissä sekä eri alojen teknisissä tehtävissä ja YK:n rauhanturvaamistehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luutnantti (opistoupseeri)\r\n- vänrikki (opistoupseeri)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemestari (sotilasala)",
            "kapteeni (opistoupseeri)",
            "kapteeniluutnantti (opistoupseeri)",
            "luutnantti (opistoupseeri)",
            "ohjaajaupseeri",
            "opetusupseeri",
            "opistoupseeri",
            "rauhanturvaaja",
            "sotilasmestari (opistoupseeri)",
            "toimiupseeri",
            "toimiupseeri-kapteeni",
            "toimiupseeri-kapteeniluutnantti",
            "toimiupseeri-luutnantti",
            "toimiupseerioppilas",
            "toimiupseeri-sotilasmestari",
            "toimiupseeri-vääpeli",
            "toimiupseeri-ylikersantti",
            "toimiupseeri-yliluutnantti",
            "toimiupseeri-ylivääpeli",
            "vänrikki (opistoupseeri)",
            "vääpeli",
            "ylikersantti",
            "yliluutnantti (opistoupseeri)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0210",
      "level": 4,
      "code": "0210",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/021",
      "parentCode": "021",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Aliupseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pursimies\r\n- kersantti\r\n- ylivääpeli\r\n",
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pursimies\r\n- kersantti\r\n- ylivääpeli\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
            "- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alikersantti",
            "aliupseeri",
            "asemestari (sotilasala)",
            "kapteeni (opistoupseeri)",
            "kapteeniluutnantti (opistoupseeri)",
            "kersantti",
            "luutnantti (opistoupseeri)",
            "ohjaajaupseeri",
            "opetusupseeri",
            "opistoupseeri",
            "pursimies (merivoimat)",
            "rauhanturvaaja (aliupseeri)",
            "sotilasmestari (maa-, meri- ja ilmavoimat)",
            "sotilasmestari (opistoupseeri)",
            "sotilaspoliisialiupseeri",
            "toimiupseeri",
            "toimiupseeri-kapteeni",
            "toimiupseeri-kapteeniluutnantti",
            "toimiupseeri-luutnantti",
            "toimiupseerioppilas",
            "toimiupseeri-sotilasmestari",
            "toimiupseeri-vääpeli",
            "toimiupseeri-ylikersantti",
            "toimiupseeri-yliluutnantti",
            "toimiupseeri-ylivääpeli",
            "vääpeli",
            "ylikersantti",
            "yliluutnantti (opistoupseeri)",
            "ylivääpeli"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/0110",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0210",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/0110",
      "level": 4,
      "code": "0110",
      "order": 6360,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilaat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja kansainvälisinä rauhanturvaajina.",
            "Tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja kansainvälisinä rauhanturvaajina."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0210",
      "level": 4,
      "code": "0210",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/021",
      "parentCode": "021",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Aliupseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pursimies\r\n- kersantti\r\n- ylivääpeli\r\n",
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pursimies\r\n- kersantti\r\n- ylivääpeli\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
            "- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alikersantti",
            "aliupseeri",
            "asemestari (sotilasala)",
            "kapteeni (opistoupseeri)",
            "kapteeniluutnantti (opistoupseeri)",
            "kersantti",
            "luutnantti (opistoupseeri)",
            "ohjaajaupseeri",
            "opetusupseeri",
            "opistoupseeri",
            "pursimies (merivoimat)",
            "rauhanturvaaja (aliupseeri)",
            "sotilasmestari (maa-, meri- ja ilmavoimat)",
            "sotilasmestari (opistoupseeri)",
            "sotilaspoliisialiupseeri",
            "toimiupseeri",
            "toimiupseeri-kapteeni",
            "toimiupseeri-kapteeniluutnantti",
            "toimiupseeri-luutnantti",
            "toimiupseerioppilas",
            "toimiupseeri-sotilasmestari",
            "toimiupseeri-vääpeli",
            "toimiupseeri-ylikersantti",
            "toimiupseeri-yliluutnantti",
            "toimiupseeri-ylivääpeli",
            "vääpeli",
            "ylikersantti",
            "yliluutnantti (opistoupseeri)",
            "ylivääpeli"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/01",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/03",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/01",
      "level": 2,
      "code": "01",
      "order": 6340,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilaat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai rauhanturvaajina. \r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.",
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa tai rauhanturvaajina. \r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/03",
      "level": 2,
      "code": "03",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/0",
      "parentCode": "0",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä. Sotilasammattihenkilöstöltä edellytetään vähintään ISCOn taitotason yksi valmiuksia.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n",
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä. Sotilasammattihenkilöstöltä edellytetään vähintään ISCOn taitotason yksi valmiuksia.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1–9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 03 Puolustusvoimien miehistö",
            "- 03 Puolustusvoimien miehistö"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/011",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/031",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 6350,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilaat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa, tai rauhanturvaajina.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.",
            "Ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa, tai rauhanturvaajina.\r\n\r\nPuolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen siviilityöntekijät luokitellaan ammattiryhmiin 1-9 ammattitaidon ja -alan mukaan."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/031",
      "level": 3,
      "code": "031",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/03",
      "parentCode": "03",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n",
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 0310 Sotilasammattihenkilöstö",
            "- 0310 Sotilasammattihenkilöstö"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/01103",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0310",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/01103",
      "level": 5,
      "code": "01103",
      "order": 6390,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opistoupseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen opistotasoisesti koulutetun päällystön tehtävissä mm. kouluttajina, esikunta-, valvonta- ja huoltotehtävissä sekä eri alojen teknisissä tehtävissä ja YK:n rauhanturvaamistehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luutnantti (opistoupseeri)\r\n- vänrikki (opistoupseeri)",
            "Toimivat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen opistotasoisesti koulutetun päällystön tehtävissä mm. kouluttajina, esikunta-, valvonta- ja huoltotehtävissä sekä eri alojen teknisissä tehtävissä ja YK:n rauhanturvaamistehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- luutnantti (opistoupseeri)\r\n- vänrikki (opistoupseeri)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asemestari (sotilasala)",
            "kapteeni (opistoupseeri)",
            "kapteeniluutnantti (opistoupseeri)",
            "luutnantti (opistoupseeri)",
            "ohjaajaupseeri",
            "opetusupseeri",
            "opistoupseeri",
            "rauhanturvaaja",
            "sotilasmestari (opistoupseeri)",
            "toimiupseeri",
            "toimiupseeri-kapteeni",
            "toimiupseeri-kapteeniluutnantti",
            "toimiupseeri-luutnantti",
            "toimiupseerioppilas",
            "toimiupseeri-sotilasmestari",
            "toimiupseeri-vääpeli",
            "toimiupseeri-ylikersantti",
            "toimiupseeri-yliluutnantti",
            "toimiupseeri-ylivääpeli",
            "vänrikki (opistoupseeri)",
            "vääpeli",
            "ylikersantti",
            "yliluutnantti (opistoupseeri)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0310",
      "level": 4,
      "code": "0310",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/031",
      "parentCode": "031",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n",
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoissuunnittelija (maanpuolustus)",
            "erikoistutkija (maanpuolustus)",
            "erityisasiantuntija (maanpuolustus)",
            "jääkäri",
            "korpraali",
            "laskuvarjojääkäri",
            "lentosotamies",
            "matruusi (merivoimat)",
            "sopimussotilas",
            "sotamies",
            "sotilasammattihenkilö",
            "suunnittelija (maanpuolustus)",
            "taisteluvälinemies",
            "tilannevalvoja",
            "tykkimies",
            "varusmies",
            "viestimies",
            "värvätty (puolustusvoimat)",
            "ylimatruusi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/01104",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0310",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/01104",
      "level": 5,
      "code": "01104",
      "order": 6400,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat puolustusvoimissa teknistä tai taloudellista erikoiskoulutusta ja -kokemusta vaativissa sotilaallisissa tehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- taisteluvälinemies\r\n- tilannevalvoja",
            "Toimivat puolustusvoimissa teknistä tai taloudellista erikoiskoulutusta ja -kokemusta vaativissa sotilaallisissa tehtävissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- taisteluvälinemies\r\n- tilannevalvoja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "sopimussotilas",
            "sotilasammattihenkilö",
            "sotilasammattihenkilö kersantti",
            "sotilasammattihenkilö sotilasmestari",
            "sotilasammattihenkilö vääpeli",
            "sotilasammattihenkilö ylikersantti",
            "taisteluvälinemies",
            "tilannevalvoja",
            "värvätty (puolustusvoimat)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0310",
      "level": 4,
      "code": "0310",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/031",
      "parentCode": "031",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n",
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoissuunnittelija (maanpuolustus)",
            "erikoistutkija (maanpuolustus)",
            "erityisasiantuntija (maanpuolustus)",
            "jääkäri",
            "korpraali",
            "laskuvarjojääkäri",
            "lentosotamies",
            "matruusi (merivoimat)",
            "sopimussotilas",
            "sotamies",
            "sotilasammattihenkilö",
            "suunnittelija (maanpuolustus)",
            "taisteluvälinemies",
            "tilannevalvoja",
            "tykkimies",
            "varusmies",
            "viestimies",
            "värvätty (puolustusvoimat)",
            "ylimatruusi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/01105",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0310",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/01105",
      "level": 5,
      "code": "01105",
      "order": 6411,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Varusmiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Varusmiehiä ovat kaikki lakiin perustuvaa varusmiespalvelusta suorittavat henkilöt.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alikersantti\r\n- jääkäri",
            "Varusmiehiä ovat kaikki lakiin perustuvaa varusmiespalvelusta suorittavat henkilöt.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alikersantti\r\n- jääkäri"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alikersantti",
            "jääkäri",
            "kersantti",
            "korpraali",
            "sotamies",
            "varusmies"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0310",
      "level": 4,
      "code": "0310",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/031",
      "parentCode": "031",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n",
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoissuunnittelija (maanpuolustus)",
            "erikoistutkija (maanpuolustus)",
            "erityisasiantuntija (maanpuolustus)",
            "jääkäri",
            "korpraali",
            "laskuvarjojääkäri",
            "lentosotamies",
            "matruusi (merivoimat)",
            "sopimussotilas",
            "sotamies",
            "sotilasammattihenkilö",
            "suunnittelija (maanpuolustus)",
            "taisteluvälinemies",
            "tilannevalvoja",
            "tykkimies",
            "varusmies",
            "viestimies",
            "värvätty (puolustusvoimat)",
            "ylimatruusi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/0110",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/0310",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/0110",
      "level": 4,
      "code": "0110",
      "order": 6360,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilaat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja kansainvälisinä rauhanturvaajina.",
            "Tekevät sotilastyötä puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja kansainvälisinä rauhanturvaajina."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0310",
      "level": 4,
      "code": "0310",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/031",
      "parentCode": "031",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n",
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoissuunnittelija (maanpuolustus)",
            "erikoistutkija (maanpuolustus)",
            "erityisasiantuntija (maanpuolustus)",
            "jääkäri",
            "korpraali",
            "laskuvarjojääkäri",
            "lentosotamies",
            "matruusi (merivoimat)",
            "sopimussotilas",
            "sotamies",
            "sotilasammattihenkilö",
            "suunnittelija (maanpuolustus)",
            "taisteluvälinemies",
            "tilannevalvoja",
            "tykkimies",
            "varusmies",
            "viestimies",
            "värvätty (puolustusvoimat)",
            "ylimatruusi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n",
            "Ryhmään kuuluvat valtion- ja kunnallishallinnon ylimmät virkamiehet sekä puolueiden, järjestöjen ja yritysten johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat: \r\n\r\n- yrityksen, organisaation tai osaston toiminnan ja menettelytapojen johtaminen ja koordinointi \r\n\r\n- julkisen hallinnon politiikan, lakien ja säädösten laatiminen, muotoilu ja toteutumisen valvonta sekä hallinnon edustaminen. \r\n\r\nPääluokan 1 ammateissa toimimisen edellytyksenä on yleensä tuotantoprosessien ja hallinnon toimintatapojen hyvä tuntemus.\r\n \r\nJohtajilla on usein alaisinaan alemman tason johtajia, esim. osasto- tai toimistopäälliköitä. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä voidaan luokitella pääluokkaan 1.\r\n\r\nKäytännössä johtaminen voi pienimmissä yrityksissä (alle 5 palkansaajaa) vain harvoin olla kenenkään pääasiallisena työtehtävänä. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioidentai näiden sisäisten organisaatioyksikköjen toimintaa kokonaisuutena ja muotoilevat ja arvioivat niidenmenettelyjä, lakeja, sääntöjä ja säännöksiä. Suoriutuminen tämän pääluokan ammateissa edellyttääISCOn taitotason neljä valmiuksia lukuun ottamatta 2-numerotasoon 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat luokiteltavia ammatteja, joissa taitotasovaatimus on kolme\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvat johtajat vastaavat ja tekevät päätöksiä liiketoiminnan tai organisaatioyksikön strategiasta ja operationaalisesta linjauksesta, budjetista, henkilöstön valitsemisesta, nimityksistä ja erottamisesta kokonaisuutena. Myös muihin pääluokkiin luokiteltavien, esim. päälliköiden ja esimiesten, tehtäviin voi kuulua vastaavia tehtäviä (johtamista, toisten työn suunnittelua, organisointia ja valvomista). Esimiehet voivat neuvoa ja avustaa johtoa, erityisesti henkilöstön valitsemisessa ja erottamisessa, mutta he eivät kuitenkaan ole varsinaisia päätöksentekijöitä. Ratkaiseva ero johtajiin (pääluokka 1) on se, että päälliköt ja esimiehet ovat vastuussa vain muiden työntekijöiden työskentelystä, kun taas johtajilla on kokonaisvastuu organisaatioyksikön toiminnoista.\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvien johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen. Pienissä yrityksissä (alle 5 työntekijää) johtaminen sekä työntekijöiden valvominen ei tavallisesti ole kenenkään pääasiallinen työtehtävä. Käytännössä kysymys on yleensä ns. omistaja-johtajasta, joka osallistuu yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan; heidät luokitellaan sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioyksikköjen menettelyjen, budjettien, lakien ja säännösten muotoileminen ja niihin liittyvä neuvonanto, niiden toteuttamiseen liittyvien tavoitteiden ja standardien laatiminen ja ohjelmien, menettelyjen ja menettelytapojen muotoileminen ja arviointi, budjetin hallitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisten järjestelmien ja menetelmien kehittämisen varmistaminen, menettelyjen ja ohjelmien toteuttamisessa tarvittavien materiaali-, henkilö-, ja taloudellisten resurssien käytön valtuuttaminen, organisaation tai yrityksen ja sen henkilöstön suoriutumisen valvonta ja arviointi, henkilöstön valitseminen tai henkilöstövalintojen hyväksyminen, terveys- ja turvamääräysten noudattamisen varmistaminen, hallituksen, yrityksen tai johtamansa organisaatioyksikön edustaminen ja tämän puolesta neuvotteleminen kokouksissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioidentai näiden sisäisten organisaatioyksikköjen toimintaa kokonaisuutena ja muotoilevat ja arvioivat niidenmenettelyjä, lakeja, sääntöjä ja säännöksiä. Suoriutuminen tämän pääluokan ammateissa edellyttääISCOn taitotason neljä valmiuksia lukuun ottamatta 2-numerotasoon 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat luokiteltavia ammatteja, joissa taitotasovaatimus on kolme\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvat johtajat vastaavat ja tekevät päätöksiä liiketoiminnan tai organisaatioyksikön strategiasta ja operationaalisesta linjauksesta, budjetista, henkilöstön valitsemisesta, nimityksistä ja erottamisesta kokonaisuutena. Myös muihin pääluokkiin luokiteltavien, esim. päälliköiden ja esimiesten, tehtäviin voi kuulua vastaavia tehtäviä (johtamista, toisten työn suunnittelua, organisointia ja valvomista). Esimiehet voivat neuvoa ja avustaa johtoa, erityisesti henkilöstön valitsemisessa ja erottamisessa, mutta he eivät kuitenkaan ole varsinaisia päätöksentekijöitä. Ratkaiseva ero johtajiin (pääluokka 1) on se, että päälliköt ja esimiehet ovat vastuussa vain muiden työntekijöiden työskentelystä, kun taas johtajilla on kokonaisvastuu organisaatioyksikön toiminnoista.\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvien johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen. Pienissä yrityksissä (alle 5 työntekijää) johtaminen sekä työntekijöiden valvominen ei tavallisesti ole kenenkään pääasiallinen työtehtävä. Käytännössä kysymys on yleensä ns. omistaja-johtajasta, joka osallistuu yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan; heidät luokitellaan sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioyksikköjen menettelyjen, budjettien, lakien ja säännösten muotoileminen ja niihin liittyvä neuvonanto, niiden toteuttamiseen liittyvien tavoitteiden ja standardien laatiminen ja ohjelmien, menettelyjen ja menettelytapojen muotoileminen ja arviointi, budjetin hallitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisten järjestelmien ja menetelmien kehittämisen varmistaminen, menettelyjen ja ohjelmien toteuttamisessa tarvittavien materiaali-, henkilö-, ja taloudellisten resurssien käytön valtuuttaminen, organisaation tai yrityksen ja sen henkilöstön suoriutumisen valvonta ja arviointi, henkilöstön valitseminen tai henkilöstövalintojen hyväksyminen, terveys- ja turvamääräysten noudattamisen varmistaminen, hallituksen, yrityksen tai johtamansa organisaatioyksikön edustaminen ja tämän puolesta neuvotteleminen kokouksissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat\r\n- 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat\r\n- 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat",
            "- 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat\r\n- 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat\r\n- 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/3",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/3",
      "level": 1,
      "code": "3",
      "order": 1820,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmän ammatit sisältävät esim. tekniikkaan, fysiikkaan, kemiaan, tietojenkäsittelyyn, maa- ja metsätaloustieteisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, liikenteeseen, taiteisiin, liikealaan ja muihin palvelualoihin liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy teknistä tutkimusta ja työnjohtoa, tieteellisten ja taiteellisten menetelmien tai hallinnollisten ja liike-elämän säädösten soveltamista tai opettamista auto-, kampaamo- ym. kouluissa.\r\n\r\nUseimmat tämän pääryhmän ammateista edellyttävät ISCOn vaativuustason 3 taitoja (ks. Johdanto).",
            "Ryhmän ammatit sisältävät esim. tekniikkaan, fysiikkaan, kemiaan, tietojenkäsittelyyn, maa- ja metsätaloustieteisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, liikenteeseen, taiteisiin, liikealaan ja muihin palvelualoihin liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy teknistä tutkimusta ja työnjohtoa, tieteellisten ja taiteellisten menetelmien tai hallinnollisten ja liike-elämän säädösten soveltamista tai opettamista auto-, kampaamo- ym. kouluissa.\r\n\r\nUseimmat tämän pääryhmän ammateista edellyttävät ISCOn vaativuustason 3 taitoja (ks. Johdanto)."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1",
      "level": 1,
      "code": "1",
      "order": 110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioidentai näiden sisäisten organisaatioyksikköjen toimintaa kokonaisuutena ja muotoilevat ja arvioivat niidenmenettelyjä, lakeja, sääntöjä ja säännöksiä. Suoriutuminen tämän pääluokan ammateissa edellyttääISCOn taitotason neljä valmiuksia lukuun ottamatta 2-numerotasoon 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat luokiteltavia ammatteja, joissa taitotasovaatimus on kolme\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvat johtajat vastaavat ja tekevät päätöksiä liiketoiminnan tai organisaatioyksikön strategiasta ja operationaalisesta linjauksesta, budjetista, henkilöstön valitsemisesta, nimityksistä ja erottamisesta kokonaisuutena. Myös muihin pääluokkiin luokiteltavien, esim. päälliköiden ja esimiesten, tehtäviin voi kuulua vastaavia tehtäviä (johtamista, toisten työn suunnittelua, organisointia ja valvomista). Esimiehet voivat neuvoa ja avustaa johtoa, erityisesti henkilöstön valitsemisessa ja erottamisessa, mutta he eivät kuitenkaan ole varsinaisia päätöksentekijöitä. Ratkaiseva ero johtajiin (pääluokka 1) on se, että päälliköt ja esimiehet ovat vastuussa vain muiden työntekijöiden työskentelystä, kun taas johtajilla on kokonaisvastuu organisaatioyksikön toiminnoista.\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvien johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen. Pienissä yrityksissä (alle 5 työntekijää) johtaminen sekä työntekijöiden valvominen ei tavallisesti ole kenenkään pääasiallinen työtehtävä. Käytännössä kysymys on yleensä ns. omistaja-johtajasta, joka osallistuu yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan; heidät luokitellaan sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioyksikköjen menettelyjen, budjettien, lakien ja säännösten muotoileminen ja niihin liittyvä neuvonanto, niiden toteuttamiseen liittyvien tavoitteiden ja standardien laatiminen ja ohjelmien, menettelyjen ja menettelytapojen muotoileminen ja arviointi, budjetin hallitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisten järjestelmien ja menetelmien kehittämisen varmistaminen, menettelyjen ja ohjelmien toteuttamisessa tarvittavien materiaali-, henkilö-, ja taloudellisten resurssien käytön valtuuttaminen, organisaation tai yrityksen ja sen henkilöstön suoriutumisen valvonta ja arviointi, henkilöstön valitseminen tai henkilöstövalintojen hyväksyminen, terveys- ja turvamääräysten noudattamisen varmistaminen, hallituksen, yrityksen tai johtamansa organisaatioyksikön edustaminen ja tämän puolesta neuvotteleminen kokouksissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioidentai näiden sisäisten organisaatioyksikköjen toimintaa kokonaisuutena ja muotoilevat ja arvioivat niidenmenettelyjä, lakeja, sääntöjä ja säännöksiä. Suoriutuminen tämän pääluokan ammateissa edellyttääISCOn taitotason neljä valmiuksia lukuun ottamatta 2-numerotasoon 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat luokiteltavia ammatteja, joissa taitotasovaatimus on kolme\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvat johtajat vastaavat ja tekevät päätöksiä liiketoiminnan tai organisaatioyksikön strategiasta ja operationaalisesta linjauksesta, budjetista, henkilöstön valitsemisesta, nimityksistä ja erottamisesta kokonaisuutena. Myös muihin pääluokkiin luokiteltavien, esim. päälliköiden ja esimiesten, tehtäviin voi kuulua vastaavia tehtäviä (johtamista, toisten työn suunnittelua, organisointia ja valvomista). Esimiehet voivat neuvoa ja avustaa johtoa, erityisesti henkilöstön valitsemisessa ja erottamisessa, mutta he eivät kuitenkaan ole varsinaisia päätöksentekijöitä. Ratkaiseva ero johtajiin (pääluokka 1) on se, että päälliköt ja esimiehet ovat vastuussa vain muiden työntekijöiden työskentelystä, kun taas johtajilla on kokonaisvastuu organisaatioyksikön toiminnoista.\r\n\r\nPääluokkaan 1 kuuluvien johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen. Pienissä yrityksissä (alle 5 työntekijää) johtaminen sekä työntekijöiden valvominen ei tavallisesti ole kenenkään pääasiallinen työtehtävä. Käytännössä kysymys on yleensä ns. omistaja-johtajasta, joka osallistuu yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan; heidät luokitellaan sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioyksikköjen menettelyjen, budjettien, lakien ja säännösten muotoileminen ja niihin liittyvä neuvonanto, niiden toteuttamiseen liittyvien tavoitteiden ja standardien laatiminen ja ohjelmien, menettelyjen ja menettelytapojen muotoileminen ja arviointi, budjetin hallitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisten järjestelmien ja menetelmien kehittämisen varmistaminen, menettelyjen ja ohjelmien toteuttamisessa tarvittavien materiaali-, henkilö-, ja taloudellisten resurssien käytön valtuuttaminen, organisaation tai yrityksen ja sen henkilöstön suoriutumisen valvonta ja arviointi, henkilöstön valitseminen tai henkilöstövalintojen hyväksyminen, terveys- ja turvamääräysten noudattamisen varmistaminen, hallituksen, yrityksen tai johtamansa organisaatioyksikön edustaminen ja tämän puolesta neuvotteleminen kokouksissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat\r\n- 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat\r\n- 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat",
            "- 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat\r\n- 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat\r\n- 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/11",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11",
      "level": 2,
      "code": "11",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen",
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien, kaupunkien, puolueiden ja järjestöjen johtajat.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan johtaminen ja suunnittelu\r\n\r\n- päätösten toimeenpano\r\n\r\n- lakien valmistelu ja laatiminen"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11",
      "level": 2,
      "code": "11",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Määrittelevät ja tarkistavat harjoitettavan politiikan sekä johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden toimintaa kokonaisuudessaan yhdessä muiden johtajien kanssa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakeja säätävien toimielinten, hallintoneuvostojen ja komiteoiden työskentelyyn; muotoilevat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden tulo- ja menoarvioita, niitä koskevia lakeja ja säädöksiä sekä antavat neuvoja näissä asioissa; asettavat tavoitteita yrityksille, julkisen hallinnon yksiköille ja muille organisaatioille; muotoilevat tai hyväksyvät ja arvioivat toimintapolitiikkaa ja menettelytapoja; turvaavat, että budjettikontrollin kannalta tarkoituksenmukaisia järjestelmiä ja menettelytapoja kehitetään ja otetaan käyttöön; vahvistavat materiaali-, työvoima-, ja rahavarat toiminnan ja ohjelmien toteuttamiseen; valvovat ja arvioivat organisaatioiden ja yritysten suoriutumista; valitsevat tai hyväksyvät johtavien virkamiesten tai toimihenkilöiden valinnat; hoitavat seremoniallisia tehtäviä sekä edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
            "Määrittelevät ja tarkistavat harjoitettavan politiikan sekä johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden toimintaa kokonaisuudessaan yhdessä muiden johtajien kanssa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakeja säätävien toimielinten, hallintoneuvostojen ja komiteoiden työskentelyyn; muotoilevat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden tulo- ja menoarvioita, niitä koskevia lakeja ja säädöksiä sekä antavat neuvoja näissä asioissa; asettavat tavoitteita yrityksille, julkisen hallinnon yksiköille ja muille organisaatioille; muotoilevat tai hyväksyvät ja arvioivat toimintapolitiikkaa ja menettelytapoja; turvaavat, että budjettikontrollin kannalta tarkoituksenmukaisia järjestelmiä ja menettelytapoja kehitetään ja otetaan käyttöön; vahvistavat materiaali-, työvoima-, ja rahavarat toiminnan ja ohjelmien toteuttamiseen; valvovat ja arvioivat organisaatioiden ja yritysten suoriutumista; valitsevat tai hyväksyvät johtavien virkamiesten tai toimihenkilöiden valinnat; hoitavat seremoniallisia tehtäviä sekä edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat",
            "- 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11",
      "level": 2,
      "code": "11",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Määrittelevät ja tarkistavat harjoitettavan politiikan sekä johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden toimintaa kokonaisuudessaan yhdessä muiden johtajien kanssa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakeja säätävien toimielinten, hallintoneuvostojen ja komiteoiden työskentelyyn; muotoilevat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden tulo- ja menoarvioita, niitä koskevia lakeja ja säädöksiä sekä antavat neuvoja näissä asioissa; asettavat tavoitteita yrityksille, julkisen hallinnon yksiköille ja muille organisaatioille; muotoilevat tai hyväksyvät ja arvioivat toimintapolitiikkaa ja menettelytapoja; turvaavat, että budjettikontrollin kannalta tarkoituksenmukaisia järjestelmiä ja menettelytapoja kehitetään ja otetaan käyttöön; vahvistavat materiaali-, työvoima-, ja rahavarat toiminnan ja ohjelmien toteuttamiseen; valvovat ja arvioivat organisaatioiden ja yritysten suoriutumista; valitsevat tai hyväksyvät johtavien virkamiesten tai toimihenkilöiden valinnat; hoitavat seremoniallisia tehtäviä sekä edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
            "Määrittelevät ja tarkistavat harjoitettavan politiikan sekä johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden toimintaa kokonaisuudessaan yhdessä muiden johtajien kanssa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakeja säätävien toimielinten, hallintoneuvostojen ja komiteoiden työskentelyyn; muotoilevat yritysten, hallinto- ja muiden organisaatioiden tulo- ja menoarvioita, niitä koskevia lakeja ja säädöksiä sekä antavat neuvoja näissä asioissa; asettavat tavoitteita yrityksille, julkisen hallinnon yksiköille ja muille organisaatioille; muotoilevat tai hyväksyvät ja arvioivat toimintapolitiikkaa ja menettelytapoja; turvaavat, että budjettikontrollin kannalta tarkoituksenmukaisia järjestelmiä ja menettelytapoja kehitetään ja otetaan käyttöön; vahvistavat materiaali-, työvoima-, ja rahavarat toiminnan ja ohjelmien toteuttamiseen; valvovat ja arvioivat organisaatioiden ja yritysten suoriutumista; valitsevat tai hyväksyvät johtavien virkamiesten tai toimihenkilöiden valinnat; hoitavat seremoniallisia tehtäviä sekä edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat",
            "- 111 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat\r\n- 112 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/111",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/111",
      "level": 3,
      "code": "111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista.",
            "Ryhmään kuuluvat valtion keskus-, piiri- ja paikallishallinnon johtajat sekä kuntien ja kaupunkien johtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy johtamista, suunnittelua, päätösten toimeenpanoa sekä lakien valmistelua ja laatimista."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/111",
      "level": 3,
      "code": "111",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat",
            "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/114",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/114",
      "level": 3,
      "code": "114",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat puolueiden ja järjestöjen johtajat.",
            "Ryhmään kuuluvat puolueiden ja järjestöjen johtajat."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/111",
      "level": 3,
      "code": "111",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat",
            "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/121",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/121",
      "level": 3,
      "code": "121",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto.",
            "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/111",
      "level": 3,
      "code": "111",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat",
            "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/111",
      "level": 3,
      "code": "111",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisen, valtiollisen, alueellisen ja paikallishallinnon tai etujärjestöjen toimintaa. Laativat, ratifioivat, muuttavat tai kumoavat lakeja, johtosääntöjä ja säädöksiä sekä suunnittelevat, organisoivat, johtavat, valvovat ja arvioivat hallinnon yksikköjen, kuntien ja etujärjestöjen toimintaa kokonaisuutena.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: johtavat tai osallistuvat lakia säätävien toimielinten ja hallintoneuvostojen, lainsäädäntötyöryhmien, kuntien ja etujärjestöjen työskentelyyn; tuottavat palveluita julkisen hallinnon toimielimille ja komiteoille; ottavat selvää yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista; asettavat tavoitteita hallinnon toiminnalle, budjeteille, laeille ja säädöksille sekä antavat näitä koskevia neuvoja; asettavat tavoitteita organisaatioille sekä muotoilevat ja hyväksyvät toimintaohjelmia ja politiikkoja sekä menettelyt niiden käyttöön ottamiselle; suosittelevat, arvioivat ja hyväksyvät asiakirjoja, selontekoja ja raportteja; turvaavat asianmukaisten järjestelmien ja menettelytapojen kehittämisen ja käyttöönoton budjettikontrollin toteuttamiseksi; edustavat yritystä, julkista hallintoa, organisaatiota tai yhteisöä virallisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, neuvotteluissa ja muilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat",
            "- 1111 Lainsäätäjät\r\n- 1112 Julkishallinnon ylimmät virkamiehet\r\n- 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt\r\n- 1114 Järjestöjen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/11101",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1111",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11101",
      "level": 5,
      "code": "11101",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)",
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri",
            "aluekehitysneuvos",
            "ammattikasvatusneuvos (valtio)",
            "apteekkineuvos (valtio)",
            "apulaisjohtaja (valtio)",
            "apulaiskouluneuvos",
            "arkistoneuvos",
            "asutusneuvos (valtio)",
            "budjettineuvos (valtio)",
            "budjettipäällikkö (valtio)",
            "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
            "eduskunnan pääsihteeri",
            "eläinlääkintäneuvos (valtio)",
            "esittelijäneuvos (valtio)",
            "eu-parlamentaarikko",
            "finanssijohtaja",
            "finanssineuvos (valtio)",
            "hallintoneuvos (valtio)",
            "hallituksen jäsen",
            "hallitusneuvos (valtio)",
            "johtokunnan jäsen (valtio)",
            "johtokunnan puheenjohtaja",
            "kalastusneuvos (valtio)",
            "kansainvälisten asiain neuvos",
            "kansanedustaja",
            "kansliapäällikkö (valtio)",
            "kaupallinen neuvos (valtio)",
            "kehitysneuvos",
            "kehitysyhteistyöneuvos (valtio)",
            "keskusverolautakunnan puheenjohtaja",
            "keskusviraston päällikkö (valtio)",
            "kilpailuasiainneuvos",
            "kilpailuasiamies",
            "komissaari",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos",
            "kotitalousneuvos (valtio)",
            "kouluneuvos (valtio)",
            "kulttuuriasiainneuvos",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "lehdistöneuvos",
            "linnanvouti",
            "lähettiläs",
            "lähetystöneuvos",
            "lähetystösihteeri",
            "lääkintöneuvos (valtio)",
            "maanmittausneuvos",
            "maatalousneuvos",
            "merenkulkuneuvos",
            "metsäneuvos",
            "metsästysneuvos",
            "ministeri",
            "neuvotteleva virkamies",
            "opetusneuvos (valtio)",
            "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
            "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
            "pankkiylitarkastaja (valtio)",
            "poliisijohtaja",
            "poliisiylijohtaja",
            "poliisiylipäällikkö",
            "postiylijohtaja",
            "presidentti",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valtio)",
            "pääkonsuli",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "pääministeri",
            "rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rakennusneuvos",
            "selvitysmies",
            "sosiaalineuvos (valtio)",
            "suurlähettiläs",
            "talousylijohtaja (valtio)",
            "tarkastusneuvos",
            "tasa-arvovaltuutettu",
            "teollisuusneuvos",
            "tullijohtaja",
            "tullineuvos",
            "ulkoasiainneuvos",
            "valiokuntaneuvos",
            "valtakunnansovittelija",
            "valtiosihteeri",
            "vesihallintoneuvos",
            "vesiylioikeudenneuvos",
            "viraston päällikkö (valtio)",
            "virastovaltuutettu (valtio)",
            "yli-insinööri (valtio)",
            "yli-insinöörineuvos",
            "ylijohtaja (valtio)",
            "ylimääräinen hallintoneuvos",
            "ympäristönsuojeluneuvos"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1111",
      "level": 4,
      "code": "1111",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lainsäätäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n",
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kaupunginjohtaja (11122)",
            "- kaupunginjohtaja (11122)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eduskunnan puhemies",
            "eu-parlamentaarikko",
            "kansanedustaja",
            "komissaari",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "ministeri",
            "presidentti",
            "hallituksen jäsen (lainsäätäjät)",
            "arviointineuvos (lainvalmistelu)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/11102",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1111",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11102",
      "level": 5,
      "code": "11102",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)",
            "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (valtio)",
            "aluepäällikkö (valtio)",
            "apulaisosastopäällikkö (valtio)",
            "apulaispiiripäällikkö (valtio)",
            "apulaispäällikkö (valtio)",
            "apulaispääsihteeri (valtio)",
            "apulaistoimistopäällikkö (valtio)",
            "apulaisverojohtaja",
            "asessori (valtio)",
            "jaostonjohtaja (valtio)",
            "jaostopäällikkö (valtio)",
            "johtaja (valtio)",
            "kalatalousjohtaja",
            "läänin valmiuspäällikkö",
            "lääninkehittämisneuvos",
            "lääninkouluneuvos",
            "lääninneuvos",
            "lääninopetusneuvos",
            "lääninpoliisineuvos",
            "lääninsosiaalineuvos",
            "lääninverojohtaja",
            "lääninympäristöneuvos",
            "maaherra",
            "maanmittausjohtaja",
            "maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja",
            "osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto)",
            "osastopäällikkö (lääni)",
            "osastopäällikkö (piiri- ja paikallishallinto)",
            "osastopäällikkö (valtio)",
            "pelastusylijohtaja",
            "piiripäällikkö (valtio)",
            "poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto)",
            "puheenjohtaja (valtio)",
            "pääsihteeri (valtio)",
            "rautatiepiirin päällikkö",
            "säteilyturvallisuusjohtaja",
            "työvoimapiirin päällikkö (valtio)",
            "työvoimapäällikkö (valtio)",
            "ulkomaalaisvaltuutettu",
            "varajohtaja",
            "verojohtaja (valtio)",
            "vesi- ja ympäristöpiirin johtaja",
            "vesipiirin johtaja (valtio)",
            "ydinturvallisuusjohtaja",
            "ympäristökeskuksen johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1111",
      "level": 4,
      "code": "1111",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lainsäätäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n",
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kaupunginjohtaja (11122)",
            "- kaupunginjohtaja (11122)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eduskunnan puhemies",
            "eu-parlamentaarikko",
            "kansanedustaja",
            "komissaari",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "ministeri",
            "presidentti",
            "hallituksen jäsen (lainsäätäjät)",
            "arviointineuvos (lainvalmistelu)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/11103",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1111",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11103",
      "level": 5,
      "code": "11103",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuntien ja kaupunkien johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n",
            "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- johtava ylilääkäri (12292)",
            "- johtava ylilääkäri (12292)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskaupunginjohtaja",
            "apulaiskaupunginsihteeri",
            "apulaiskunnanjohtaja",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kunnanjohtaja",
            "kunnansihteeri",
            "kunta-alan työmarkkinajohtaja",
            "maakuntajohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1111",
      "level": 4,
      "code": "1111",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lainsäätäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n",
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kaupunginjohtaja (11122)",
            "- kaupunginjohtaja (11122)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eduskunnan puhemies",
            "eu-parlamentaarikko",
            "kansanedustaja",
            "komissaari",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "ministeri",
            "presidentti",
            "hallituksen jäsen (lainsäätäjät)",
            "arviointineuvos (lainvalmistelu)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1111",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "level": 4,
      "code": "1110",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä.",
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1111",
      "level": 4,
      "code": "1111",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lainsäätäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n",
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kaupunginjohtaja (11122)",
            "- kaupunginjohtaja (11122)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eduskunnan puhemies",
            "eu-parlamentaarikko",
            "kansanedustaja",
            "komissaari",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "ministeri",
            "presidentti",
            "hallituksen jäsen (lainsäätäjät)",
            "arviointineuvos (lainvalmistelu)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1110",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1110",
      "level": 4,
      "code": "1110",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä.",
            "Johtavat ja suunnittelevat valtion keskus-, alue- ja piirihallinnon, kuntien hallinnon tai järjestöjen toimintaa. Valmistelevat ja laativat lakeja ja toimeenpanevat päätöksiä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "level": 4,
      "code": "1112",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkishallinnon ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat neuvonantajina harjoitettua politiikkaa koskevissa asioissa, johtavat ministeriöiden ja valtion virastojen toimintaa näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallintoa ja lainsäädäntöä, edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa. Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja arvioivat kunnallisen, aluehallinnon tai keskushallinnon yksiköiden ja toimikuntien toimintaa kokonaisuutena lainsäädännön ja valtion tai lainsäädännöllisten toimielinten laatimien lakien ja politiikoiden mukaisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto kansallisille, alueellisille tai paikallisille hallituksille tai muille hallintoelimille ja lainsäätäjille politiikkaa koskevissa asioissa\r\n- neuvonanto valtion budjettien, lakien ja asetusten ja näihin tehtävien muutosten valmistelussa\r\n- tavoitteiden määrittäminen ministeriöille tai valtion virastoille lainsäädännön ja politiikoiden mukaisesti\r\n- hallitusohjelmien ja menettelytapojen muotoileminen ja hyväksyminen eriasteisessa yhteistyössä hallituksen kanssa\r\n- keskijohdon ja ylemmän henkilöstön jäsenten laatimien asiakirjojen, selontekojen ja raporttien suositteleminen, arviointi ja hyväksyminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- toimintojen koordinointi muun ylemmän johdon ja virkamiehistön kanssa\r\n- hallitusohjelmia tai budjetteja koskevien esitysten tekeminen lakiasäätäville ja muille hallituksen komiteoille\r\n- ministeriöiden ja valtion virastojen toiminnan valvonta näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallituspolitiikkaa ja lainsäädäntöä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- kaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n- maakuntajohtaja\r\n- poliisikomentaja\r\n- poliisiylitarkastaja (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)\r\n- pääkonsuli\r\n- suurlähettiläs\r\n- valtiosihteeri\r\n- ylijohtaja (aluehallintovirasto)\r\n- ylijohtaja (valtio)\r\n",
            "Toimivat neuvonantajina harjoitettua politiikkaa koskevissa asioissa, johtavat ministeriöiden ja valtion virastojen toimintaa näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallintoa ja lainsäädäntöä, edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa. Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja arvioivat kunnallisen, aluehallinnon tai keskushallinnon yksiköiden ja toimikuntien toimintaa kokonaisuutena lainsäädännön ja valtion tai lainsäädännöllisten toimielinten laatimien lakien ja politiikoiden mukaisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto kansallisille, alueellisille tai paikallisille hallituksille tai muille hallintoelimille ja lainsäätäjille politiikkaa koskevissa asioissa\r\n- neuvonanto valtion budjettien, lakien ja asetusten ja näihin tehtävien muutosten valmistelussa\r\n- tavoitteiden määrittäminen ministeriöille tai valtion virastoille lainsäädännön ja politiikoiden mukaisesti\r\n- hallitusohjelmien ja menettelytapojen muotoileminen ja hyväksyminen eriasteisessa yhteistyössä hallituksen kanssa\r\n- keskijohdon ja ylemmän henkilöstön jäsenten laatimien asiakirjojen, selontekojen ja raporttien suositteleminen, arviointi ja hyväksyminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- toimintojen koordinointi muun ylemmän johdon ja virkamiehistön kanssa\r\n- hallitusohjelmia tai budjetteja koskevien esitysten tekeminen lakiasäätäville ja muille hallituksen komiteoille\r\n- ministeriöiden ja valtion virastojen toiminnan valvonta näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallituspolitiikkaa ja lainsäädäntöä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- kaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n- maakuntajohtaja\r\n- poliisikomentaja\r\n- poliisiylitarkastaja (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)\r\n- pääkonsuli\r\n- suurlähettiläs\r\n- valtiosihteeri\r\n- ylijohtaja (aluehallintovirasto)\r\n- ylijohtaja (valtio)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 11121 Valtion keskushallinnon johtajat\r\n- 11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet",
            "- 11121 Valtion keskushallinnon johtajat\r\n- 11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pääsihteeri (kv-järjestö) (11142)\r\n- pääsihteeri (komitea, neuvottelukunta) (2422)\r\n",
            "- pääsihteeri (kv-järjestö) (11142)\r\n- pääsihteeri (komitea, neuvottelukunta) (2422)\r\n"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1210",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1210",
      "level": 4,
      "code": "1210",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n",
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)",
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja",
            "director",
            "energialaitoksen johtaja",
            "energialaitoksen toimitusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallintoneuvoston jäsen (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallituksen jäsen (yritys)",
            "hallituksen puheenjohtaja (yritys)",
            "isännöitsijä (yrityshallinto)",
            "johtaja (kunta)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan jäsen (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "konsernijohtaja",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "laivanvarustaja",
            "liikennelaitoksen johtaja",
            "managing director (väh. 10 työntekijää)",
            "osuuspankinjohtaja",
            "pankinjohtaja",
            "pankkiiri",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalan johtaja",
            "sairaanhoitopiirinjohtaja",
            "satamajohtaja",
            "sosiaalihuollon toimitusjohtaja",
            "sähkölaitoksen johtaja",
            "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys)",
            "toimitusjohtaja (tavaratalo)",
            "toimitusjohtaja (teollisuus)",
            "toimitusjohtaja (tukkukaupan suuryritys)",
            "toimitusjohtaja (valtio)",
            "toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää)",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "varatoimitusjohtaja",
            "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
            "vesihuoltolaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
            "vice president",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yliopiston kansleri",
            "yliopiston rehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "level": 4,
      "code": "1112",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkishallinnon ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat neuvonantajina harjoitettua politiikkaa koskevissa asioissa, johtavat ministeriöiden ja valtion virastojen toimintaa näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallintoa ja lainsäädäntöä, edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa. Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja arvioivat kunnallisen, aluehallinnon tai keskushallinnon yksiköiden ja toimikuntien toimintaa kokonaisuutena lainsäädännön ja valtion tai lainsäädännöllisten toimielinten laatimien lakien ja politiikoiden mukaisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto kansallisille, alueellisille tai paikallisille hallituksille tai muille hallintoelimille ja lainsäätäjille politiikkaa koskevissa asioissa\r\n- neuvonanto valtion budjettien, lakien ja asetusten ja näihin tehtävien muutosten valmistelussa\r\n- tavoitteiden määrittäminen ministeriöille tai valtion virastoille lainsäädännön ja politiikoiden mukaisesti\r\n- hallitusohjelmien ja menettelytapojen muotoileminen ja hyväksyminen eriasteisessa yhteistyössä hallituksen kanssa\r\n- keskijohdon ja ylemmän henkilöstön jäsenten laatimien asiakirjojen, selontekojen ja raporttien suositteleminen, arviointi ja hyväksyminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- toimintojen koordinointi muun ylemmän johdon ja virkamiehistön kanssa\r\n- hallitusohjelmia tai budjetteja koskevien esitysten tekeminen lakiasäätäville ja muille hallituksen komiteoille\r\n- ministeriöiden ja valtion virastojen toiminnan valvonta näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallituspolitiikkaa ja lainsäädäntöä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- kaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n- maakuntajohtaja\r\n- poliisikomentaja\r\n- poliisiylitarkastaja (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)\r\n- pääkonsuli\r\n- suurlähettiläs\r\n- valtiosihteeri\r\n- ylijohtaja (aluehallintovirasto)\r\n- ylijohtaja (valtio)\r\n",
            "Toimivat neuvonantajina harjoitettua politiikkaa koskevissa asioissa, johtavat ministeriöiden ja valtion virastojen toimintaa näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallintoa ja lainsäädäntöä, edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa. Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja arvioivat kunnallisen, aluehallinnon tai keskushallinnon yksiköiden ja toimikuntien toimintaa kokonaisuutena lainsäädännön ja valtion tai lainsäädännöllisten toimielinten laatimien lakien ja politiikoiden mukaisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto kansallisille, alueellisille tai paikallisille hallituksille tai muille hallintoelimille ja lainsäätäjille politiikkaa koskevissa asioissa\r\n- neuvonanto valtion budjettien, lakien ja asetusten ja näihin tehtävien muutosten valmistelussa\r\n- tavoitteiden määrittäminen ministeriöille tai valtion virastoille lainsäädännön ja politiikoiden mukaisesti\r\n- hallitusohjelmien ja menettelytapojen muotoileminen ja hyväksyminen eriasteisessa yhteistyössä hallituksen kanssa\r\n- keskijohdon ja ylemmän henkilöstön jäsenten laatimien asiakirjojen, selontekojen ja raporttien suositteleminen, arviointi ja hyväksyminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- toimintojen koordinointi muun ylemmän johdon ja virkamiehistön kanssa\r\n- hallitusohjelmia tai budjetteja koskevien esitysten tekeminen lakiasäätäville ja muille hallituksen komiteoille\r\n- ministeriöiden ja valtion virastojen toiminnan valvonta näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallituspolitiikkaa ja lainsäädäntöä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- kaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n- maakuntajohtaja\r\n- poliisikomentaja\r\n- poliisiylitarkastaja (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)\r\n- pääkonsuli\r\n- suurlähettiläs\r\n- valtiosihteeri\r\n- ylijohtaja (aluehallintovirasto)\r\n- ylijohtaja (valtio)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 11121 Valtion keskushallinnon johtajat\r\n- 11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet",
            "- 11121 Valtion keskushallinnon johtajat\r\n- 11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pääsihteeri (kv-järjestö) (11142)\r\n- pääsihteeri (komitea, neuvottelukunta) (2422)\r\n",
            "- pääsihteeri (kv-järjestö) (11142)\r\n- pääsihteeri (komitea, neuvottelukunta) (2422)\r\n"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1239",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1239",
      "level": 4,
      "code": "1239",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja",
            "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskaavoituspäällikkö",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaisseutukaavajohtaja",
            "apulaisyleiskaavapäällikkö",
            "asuntotuotantopäällikkö",
            "eläintarhanjohtaja",
            "energiayksikön päällikkö",
            "hankejohtaja",
            "jaospäällikkö (palolaitos)",
            "kaavoitusjohtaja",
            "kaavoituspäällikkö",
            "kaavoitustoimenjohtaja",
            "kartoituspäällikkö",
            "kaupunginarkkitehti",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "koeosaston johtaja",
            "kuntasuunnittelupäällikkö",
            "käännöstoimiston apulaispäällikkö",
            "maankäyttöjohtaja",
            "ohjelmapäällikkö",
            "organisaatiopäällikkö (kunta)",
            "pelastuskomentaja",
            "projektijohtaja",
            "projektinjohtaja",
            "rakennepolitiikan päällikkö",
            "rikososaston johtaja",
            "ruotsinkielisen sihteeristön päällikkö",
            "seutukaavajohtaja",
            "seutusuunnittelujohtaja",
            "seutusuunnittelupäällikkö",
            "suunnittelujohtaja",
            "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
            "suunnittelupäällikkö",
            "teknillinen johtaja",
            "teknillinen päällikkö",
            "tekninen päällikkö",
            "tiejohtaja",
            "tonttiosaston päällikkö",
            "tonttipäällikkö",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
            "yleiskaavapäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "level": 4,
      "code": "1112",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkishallinnon ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat neuvonantajina harjoitettua politiikkaa koskevissa asioissa, johtavat ministeriöiden ja valtion virastojen toimintaa näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallintoa ja lainsäädäntöä, edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa. Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja arvioivat kunnallisen, aluehallinnon tai keskushallinnon yksiköiden ja toimikuntien toimintaa kokonaisuutena lainsäädännön ja valtion tai lainsäädännöllisten toimielinten laatimien lakien ja politiikoiden mukaisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto kansallisille, alueellisille tai paikallisille hallituksille tai muille hallintoelimille ja lainsäätäjille politiikkaa koskevissa asioissa\r\n- neuvonanto valtion budjettien, lakien ja asetusten ja näihin tehtävien muutosten valmistelussa\r\n- tavoitteiden määrittäminen ministeriöille tai valtion virastoille lainsäädännön ja politiikoiden mukaisesti\r\n- hallitusohjelmien ja menettelytapojen muotoileminen ja hyväksyminen eriasteisessa yhteistyössä hallituksen kanssa\r\n- keskijohdon ja ylemmän henkilöstön jäsenten laatimien asiakirjojen, selontekojen ja raporttien suositteleminen, arviointi ja hyväksyminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- toimintojen koordinointi muun ylemmän johdon ja virkamiehistön kanssa\r\n- hallitusohjelmia tai budjetteja koskevien esitysten tekeminen lakiasäätäville ja muille hallituksen komiteoille\r\n- ministeriöiden ja valtion virastojen toiminnan valvonta näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallituspolitiikkaa ja lainsäädäntöä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- kaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n- maakuntajohtaja\r\n- poliisikomentaja\r\n- poliisiylitarkastaja (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)\r\n- pääkonsuli\r\n- suurlähettiläs\r\n- valtiosihteeri\r\n- ylijohtaja (aluehallintovirasto)\r\n- ylijohtaja (valtio)\r\n",
            "Toimivat neuvonantajina harjoitettua politiikkaa koskevissa asioissa, johtavat ministeriöiden ja valtion virastojen toimintaa näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallintoa ja lainsäädäntöä, edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa. Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja arvioivat kunnallisen, aluehallinnon tai keskushallinnon yksiköiden ja toimikuntien toimintaa kokonaisuutena lainsäädännön ja valtion tai lainsäädännöllisten toimielinten laatimien lakien ja politiikoiden mukaisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto kansallisille, alueellisille tai paikallisille hallituksille tai muille hallintoelimille ja lainsäätäjille politiikkaa koskevissa asioissa\r\n- neuvonanto valtion budjettien, lakien ja asetusten ja näihin tehtävien muutosten valmistelussa\r\n- tavoitteiden määrittäminen ministeriöille tai valtion virastoille lainsäädännön ja politiikoiden mukaisesti\r\n- hallitusohjelmien ja menettelytapojen muotoileminen ja hyväksyminen eriasteisessa yhteistyössä hallituksen kanssa\r\n- keskijohdon ja ylemmän henkilöstön jäsenten laatimien asiakirjojen, selontekojen ja raporttien suositteleminen, arviointi ja hyväksyminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- toimintojen koordinointi muun ylemmän johdon ja virkamiehistön kanssa\r\n- hallitusohjelmia tai budjetteja koskevien esitysten tekeminen lakiasäätäville ja muille hallituksen komiteoille\r\n- ministeriöiden ja valtion virastojen toiminnan valvonta näiden tulkitessa ja toteuttaessa hallituspolitiikkaa ja lainsäädäntöä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- kaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n- maakuntajohtaja\r\n- poliisikomentaja\r\n- poliisiylitarkastaja (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)\r\n- pääkonsuli\r\n- suurlähettiläs\r\n- valtiosihteeri\r\n- ylijohtaja (aluehallintovirasto)\r\n- ylijohtaja (valtio)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 11121 Valtion keskushallinnon johtajat\r\n- 11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet",
            "- 11121 Valtion keskushallinnon johtajat\r\n- 11122 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pääsihteeri (kv-järjestö) (11142)\r\n- pääsihteeri (komitea, neuvottelukunta) (2422)\r\n",
            "- pääsihteeri (kv-järjestö) (11142)\r\n- pääsihteeri (komitea, neuvottelukunta) (2422)\r\n"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/11101",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11121",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11101",
      "level": 5,
      "code": "11101",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)",
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, säätävät ja toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- alivaltiosihteeri\r\n- kansanedustaja\r\n- kansliapäällikkö (valtio)\r\n- pääjohtaja (valtio)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri",
            "aluekehitysneuvos",
            "ammattikasvatusneuvos (valtio)",
            "apteekkineuvos (valtio)",
            "apulaisjohtaja (valtio)",
            "apulaiskouluneuvos",
            "arkistoneuvos",
            "asutusneuvos (valtio)",
            "budjettineuvos (valtio)",
            "budjettipäällikkö (valtio)",
            "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
            "eduskunnan pääsihteeri",
            "eläinlääkintäneuvos (valtio)",
            "esittelijäneuvos (valtio)",
            "eu-parlamentaarikko",
            "finanssijohtaja",
            "finanssineuvos (valtio)",
            "hallintoneuvos (valtio)",
            "hallituksen jäsen",
            "hallitusneuvos (valtio)",
            "johtokunnan jäsen (valtio)",
            "johtokunnan puheenjohtaja",
            "kalastusneuvos (valtio)",
            "kansainvälisten asiain neuvos",
            "kansanedustaja",
            "kansliapäällikkö (valtio)",
            "kaupallinen neuvos (valtio)",
            "kehitysneuvos",
            "kehitysyhteistyöneuvos (valtio)",
            "keskusverolautakunnan puheenjohtaja",
            "keskusviraston päällikkö (valtio)",
            "kilpailuasiainneuvos",
            "kilpailuasiamies",
            "komissaari",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos",
            "kotitalousneuvos (valtio)",
            "kouluneuvos (valtio)",
            "kulttuuriasiainneuvos",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "lehdistöneuvos",
            "linnanvouti",
            "lähettiläs",
            "lähetystöneuvos",
            "lähetystösihteeri",
            "lääkintöneuvos (valtio)",
            "maanmittausneuvos",
            "maatalousneuvos",
            "merenkulkuneuvos",
            "metsäneuvos",
            "metsästysneuvos",
            "ministeri",
            "neuvotteleva virkamies",
            "opetusneuvos (valtio)",
            "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
            "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
            "pankkiylitarkastaja (valtio)",
            "poliisijohtaja",
            "poliisiylijohtaja",
            "poliisiylipäällikkö",
            "postiylijohtaja",
            "presidentti",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valtio)",
            "pääkonsuli",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "pääministeri",
            "rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rakennusneuvos",
            "selvitysmies",
            "sosiaalineuvos (valtio)",
            "suurlähettiläs",
            "talousylijohtaja (valtio)",
            "tarkastusneuvos",
            "tasa-arvovaltuutettu",
            "teollisuusneuvos",
            "tullijohtaja",
            "tullineuvos",
            "ulkoasiainneuvos",
            "valiokuntaneuvos",
            "valtakunnansovittelija",
            "valtiosihteeri",
            "vesihallintoneuvos",
            "vesiylioikeudenneuvos",
            "viraston päällikkö (valtio)",
            "virastovaltuutettu (valtio)",
            "yli-insinööri (valtio)",
            "yli-insinöörineuvos",
            "ylijohtaja (valtio)",
            "ylimääräinen hallintoneuvos",
            "ympäristönsuojeluneuvos"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11121",
      "level": 5,
      "code": "11121",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "parentCode": "1112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym. Edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa.",
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym. Edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri",
            "apulaisjohtaja (valtio)",
            "apulaispäällikkö (valtio)",
            "apulaisverojohtaja",
            "arkistoneuvos",
            "budjettipäällikkö (valtio)",
            "diplomaatti",
            "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
            "eduskunnan pääsihteeri",
            "finanssijohtaja",
            "hallintoneuvos (valtio)",
            "hallitusneuvos (valtio)",
            "kansainvälisten asiain neuvos",
            "kansliapäällikkö (valtio)",
            "keskusviraston päällikkö (valtio)",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos",
            "kulttuuriasiainneuvos",
            "linnanvouti",
            "lähettiläs",
            "lähetystöneuvos",
            "lääninneuvos",
            "lääninpoliisineuvos",
            "maanmittausneuvos",
            "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
            "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
            "pelastusylijohtaja",
            "poliisijohtaja",
            "poliisikomentaja",
            "poliisiylijohtaja",
            "poliisiylipäällikkö",
            "postiylijohtaja",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valtio)",
            "pääkonsuli",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "suurlähettiläs",
            "tasa-arvovaltuutettu",
            "tullijohtaja",
            "tulosalueenjohtaja (valtio)",
            "ulkoasiainneuvos",
            "ulkomaalaisvaltuutettu",
            "valiokuntaneuvos",
            "valtakunnansovittelija",
            "valtiosihteeri",
            "verojohtaja (valtio)",
            "viraston päällikkö (valtio)",
            "virastovaltuutettu (valtio)",
            "ydinturvallisuusjohtaja",
            "ylijohtaja (valtion keskushallinto)",
            "ylimääräinen hallintoneuvos"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/11102",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11122",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11102",
      "level": 5,
      "code": "11102",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)",
            "Johtavat valtion alue- tai piirihallinnon yksiköitä, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä, vastaavat hallinnonalansa palveluiden kehittämisestä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluepäällikkö (valtio)\r\n- lääninneuvos\r\n- osastopäällikkö (lääni)\r\n- verojohtaja (valtio)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (valtio)",
            "aluepäällikkö (valtio)",
            "apulaisosastopäällikkö (valtio)",
            "apulaispiiripäällikkö (valtio)",
            "apulaispäällikkö (valtio)",
            "apulaispääsihteeri (valtio)",
            "apulaistoimistopäällikkö (valtio)",
            "apulaisverojohtaja",
            "asessori (valtio)",
            "jaostonjohtaja (valtio)",
            "jaostopäällikkö (valtio)",
            "johtaja (valtio)",
            "kalatalousjohtaja",
            "läänin valmiuspäällikkö",
            "lääninkehittämisneuvos",
            "lääninkouluneuvos",
            "lääninneuvos",
            "lääninopetusneuvos",
            "lääninpoliisineuvos",
            "lääninsosiaalineuvos",
            "lääninverojohtaja",
            "lääninympäristöneuvos",
            "maaherra",
            "maanmittausjohtaja",
            "maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja",
            "osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto)",
            "osastopäällikkö (lääni)",
            "osastopäällikkö (piiri- ja paikallishallinto)",
            "osastopäällikkö (valtio)",
            "pelastusylijohtaja",
            "piiripäällikkö (valtio)",
            "poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto)",
            "puheenjohtaja (valtio)",
            "pääsihteeri (valtio)",
            "rautatiepiirin päällikkö",
            "säteilyturvallisuusjohtaja",
            "työvoimapiirin päällikkö (valtio)",
            "työvoimapäällikkö (valtio)",
            "ulkomaalaisvaltuutettu",
            "varajohtaja",
            "verojohtaja (valtio)",
            "vesi- ja ympäristöpiirin johtaja",
            "vesipiirin johtaja (valtio)",
            "ydinturvallisuusjohtaja",
            "ympäristökeskuksen johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11122",
      "level": 5,
      "code": "11122",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "parentCode": "1112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.",
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja",
            "apulaiskaupunginsihteeri",
            "apulaiskunnanjohtaja",
            "apulaiskunnansihteeri",
            "jaostonjohtaja (valtio)",
            "johtaja (elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kunnanjohtaja",
            "kunnansihteeri",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "maaherra",
            "maakuntajohtaja",
            "organisaatiopäällikkö (kunta)",
            "piiripäällikkö (valtio)",
            "tulosalueenjohtaja (kunta)",
            "ylijohtaja (aluehallintovirasto)",
            "ylijohtaja (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "varapuheenjohtaja (kaupunki)",
            "kaupunginvaltuutettu",
            "kunnanvaltuutettu",
            "apulaispormestari (kunta, kaupunki)",
            "aluekehittämisjohtaja",
            "pormestari (kunta, kaupunki)",
            "seutukuntajohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/11103",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11122",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/11103",
      "level": 5,
      "code": "11103",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuntien ja kaupunkien johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n",
            "Johtavat ja vastaavat kuntien tai kaupunkien yleishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaiskaupunginjohtaja\r\n- kunnanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- johtava ylilääkäri (12292)",
            "- johtava ylilääkäri (12292)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskaupunginjohtaja",
            "apulaiskaupunginsihteeri",
            "apulaiskunnanjohtaja",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kunnanjohtaja",
            "kunnansihteeri",
            "kunta-alan työmarkkinajohtaja",
            "maakuntajohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11122",
      "level": 5,
      "code": "11122",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "parentCode": "1112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.",
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja",
            "apulaiskaupunginsihteeri",
            "apulaiskunnanjohtaja",
            "apulaiskunnansihteeri",
            "jaostonjohtaja (valtio)",
            "johtaja (elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kunnanjohtaja",
            "kunnansihteeri",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "maaherra",
            "maakuntajohtaja",
            "organisaatiopäällikkö (kunta)",
            "piiripäällikkö (valtio)",
            "tulosalueenjohtaja (kunta)",
            "ylijohtaja (aluehallintovirasto)",
            "ylijohtaja (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "varapuheenjohtaja (kaupunki)",
            "kaupunginvaltuutettu",
            "kunnanvaltuutettu",
            "apulaispormestari (kunta, kaupunki)",
            "aluekehittämisjohtaja",
            "pormestari (kunta, kaupunki)",
            "seutukuntajohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1210",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1210",
      "level": 4,
      "code": "1210",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n",
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)",
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja",
            "director",
            "energialaitoksen johtaja",
            "energialaitoksen toimitusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallintoneuvoston jäsen (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallituksen jäsen (yritys)",
            "hallituksen puheenjohtaja (yritys)",
            "isännöitsijä (yrityshallinto)",
            "johtaja (kunta)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan jäsen (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "konsernijohtaja",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "laivanvarustaja",
            "liikennelaitoksen johtaja",
            "managing director (väh. 10 työntekijää)",
            "osuuspankinjohtaja",
            "pankinjohtaja",
            "pankkiiri",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalan johtaja",
            "sairaanhoitopiirinjohtaja",
            "satamajohtaja",
            "sosiaalihuollon toimitusjohtaja",
            "sähkölaitoksen johtaja",
            "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys)",
            "toimitusjohtaja (tavaratalo)",
            "toimitusjohtaja (teollisuus)",
            "toimitusjohtaja (tukkukaupan suuryritys)",
            "toimitusjohtaja (valtio)",
            "toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää)",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "varatoimitusjohtaja",
            "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
            "vesihuoltolaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
            "vice president",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yliopiston kansleri",
            "yliopiston rehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11122",
      "level": 5,
      "code": "11122",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "parentCode": "1112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.",
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja",
            "apulaiskaupunginsihteeri",
            "apulaiskunnanjohtaja",
            "apulaiskunnansihteeri",
            "jaostonjohtaja (valtio)",
            "johtaja (elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kunnanjohtaja",
            "kunnansihteeri",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "maaherra",
            "maakuntajohtaja",
            "organisaatiopäällikkö (kunta)",
            "piiripäällikkö (valtio)",
            "tulosalueenjohtaja (kunta)",
            "ylijohtaja (aluehallintovirasto)",
            "ylijohtaja (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "varapuheenjohtaja (kaupunki)",
            "kaupunginvaltuutettu",
            "kunnanvaltuutettu",
            "apulaispormestari (kunta, kaupunki)",
            "aluekehittämisjohtaja",
            "pormestari (kunta, kaupunki)",
            "seutukuntajohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1239",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1239",
      "level": 4,
      "code": "1239",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja",
            "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskaavoituspäällikkö",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaisseutukaavajohtaja",
            "apulaisyleiskaavapäällikkö",
            "asuntotuotantopäällikkö",
            "eläintarhanjohtaja",
            "energiayksikön päällikkö",
            "hankejohtaja",
            "jaospäällikkö (palolaitos)",
            "kaavoitusjohtaja",
            "kaavoituspäällikkö",
            "kaavoitustoimenjohtaja",
            "kartoituspäällikkö",
            "kaupunginarkkitehti",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "koeosaston johtaja",
            "kuntasuunnittelupäällikkö",
            "käännöstoimiston apulaispäällikkö",
            "maankäyttöjohtaja",
            "ohjelmapäällikkö",
            "organisaatiopäällikkö (kunta)",
            "pelastuskomentaja",
            "projektijohtaja",
            "projektinjohtaja",
            "rakennepolitiikan päällikkö",
            "rikososaston johtaja",
            "ruotsinkielisen sihteeristön päällikkö",
            "seutukaavajohtaja",
            "seutusuunnittelujohtaja",
            "seutusuunnittelupäällikkö",
            "suunnittelujohtaja",
            "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
            "suunnittelupäällikkö",
            "teknillinen johtaja",
            "teknillinen päällikkö",
            "tekninen päällikkö",
            "tiejohtaja",
            "tonttiosaston päällikkö",
            "tonttipäällikkö",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
            "yleiskaavapäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11122",
      "level": 5,
      "code": "11122",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "parentCode": "1112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.",
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja",
            "apulaiskaupunginsihteeri",
            "apulaiskunnanjohtaja",
            "apulaiskunnansihteeri",
            "jaostonjohtaja (valtio)",
            "johtaja (elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kunnanjohtaja",
            "kunnansihteeri",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "maaherra",
            "maakuntajohtaja",
            "organisaatiopäällikkö (kunta)",
            "piiripäällikkö (valtio)",
            "tulosalueenjohtaja (kunta)",
            "ylijohtaja (aluehallintovirasto)",
            "ylijohtaja (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "varapuheenjohtaja (kaupunki)",
            "kaupunginvaltuutettu",
            "kunnanvaltuutettu",
            "apulaispormestari (kunta, kaupunki)",
            "aluekehittämisjohtaja",
            "pormestari (kunta, kaupunki)",
            "seutukuntajohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1142",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1142",
      "level": 4,
      "code": "1142",
      "order": 110,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "apulaisneuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "apulaisosastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "johtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "neuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "piirijohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
            "toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1114",
      "level": 4,
      "code": "1114",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Määrittävät ja muotoilevat toimintaperiaatteita ja johtavat niiden toteuttamista edunvalvontajärjestöissä, kuten poliittisissa puolueissa, ammattiliitoissa, työnantajajärjestöissä, alakohtaisissa liitoissa, humanitaarisissa ja avustusjärjestöissä tai urheiluliitoissa ja edustavat näitä organisaatioita ja toimivat näiden puolesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- organisaation menettelytapojen ja sääntöjen määrittäminen ja muotoileminen\r\n- organisaation yleisen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- organisaation toiminnan raportointi hallitukselle, muille johto- tai hallintoelimille ja organisaation jäsen- ja rahoittajajärjestöille\r\n- neuvotteleminen organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien puolesta\r\n- organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien edunvalvonta\r\n- organisaation menettelytapojen, ohjelmien ja sääntöjen toteuttamisesta vastaavien osastojen ja jaostojen toiminnan suunnittelu, organisointi ja johtaminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- puoluesihteeri\r\n- piirijohtaja (pl. työmarkkina- ja elinkeinojärjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (puolue)\r\n",
            "Määrittävät ja muotoilevat toimintaperiaatteita ja johtavat niiden toteuttamista edunvalvontajärjestöissä, kuten poliittisissa puolueissa, ammattiliitoissa, työnantajajärjestöissä, alakohtaisissa liitoissa, humanitaarisissa ja avustusjärjestöissä tai urheiluliitoissa ja edustavat näitä organisaatioita ja toimivat näiden puolesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- organisaation menettelytapojen ja sääntöjen määrittäminen ja muotoileminen\r\n- organisaation yleisen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- organisaation toiminnan raportointi hallitukselle, muille johto- tai hallintoelimille ja organisaation jäsen- ja rahoittajajärjestöille\r\n- neuvotteleminen organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien puolesta\r\n- organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien edunvalvonta\r\n- organisaation menettelytapojen, ohjelmien ja sääntöjen toteuttamisesta vastaavien osastojen ja jaostojen toiminnan suunnittelu, organisointi ja johtaminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- puoluesihteeri\r\n- piirijohtaja (pl. työmarkkina- ja elinkeinojärjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (puolue)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjenjohtajat\r\n- 11142 Muiden järjestöjen johtajat",
            "- 11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjenjohtajat\r\n- 11142 Muiden järjestöjen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- neuvottelupäällikkö (työmarkkina- ja muu järjestö) (2619)\r\n",
            "- neuvottelupäällikkö (työmarkkina- ja muu järjestö) (2619)\r\n"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1143",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1143",
      "level": 4,
      "code": "1143",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)",
            "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "4h-toiminnanjohtaja",
            "apulaisjohtaja (järjestö)",
            "johtaja (järjestö)",
            "järjestöjohtaja",
            "järjestöpäällikkö",
            "lähetysjohtaja (järjestö)",
            "osastopäällikkö (järjestö)",
            "piirijohtaja (järjestö)",
            "piiripäällikkö (järjestö)",
            "puheenjohtaja (järjestö)",
            "pääsihteeri (järjestö)",
            "toiminnanjohtaja (järjestö)",
            "toimitusjohtaja (järjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1114",
      "level": 4,
      "code": "1114",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Määrittävät ja muotoilevat toimintaperiaatteita ja johtavat niiden toteuttamista edunvalvontajärjestöissä, kuten poliittisissa puolueissa, ammattiliitoissa, työnantajajärjestöissä, alakohtaisissa liitoissa, humanitaarisissa ja avustusjärjestöissä tai urheiluliitoissa ja edustavat näitä organisaatioita ja toimivat näiden puolesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- organisaation menettelytapojen ja sääntöjen määrittäminen ja muotoileminen\r\n- organisaation yleisen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- organisaation toiminnan raportointi hallitukselle, muille johto- tai hallintoelimille ja organisaation jäsen- ja rahoittajajärjestöille\r\n- neuvotteleminen organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien puolesta\r\n- organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien edunvalvonta\r\n- organisaation menettelytapojen, ohjelmien ja sääntöjen toteuttamisesta vastaavien osastojen ja jaostojen toiminnan suunnittelu, organisointi ja johtaminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- puoluesihteeri\r\n- piirijohtaja (pl. työmarkkina- ja elinkeinojärjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (puolue)\r\n",
            "Määrittävät ja muotoilevat toimintaperiaatteita ja johtavat niiden toteuttamista edunvalvontajärjestöissä, kuten poliittisissa puolueissa, ammattiliitoissa, työnantajajärjestöissä, alakohtaisissa liitoissa, humanitaarisissa ja avustusjärjestöissä tai urheiluliitoissa ja edustavat näitä organisaatioita ja toimivat näiden puolesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- organisaation menettelytapojen ja sääntöjen määrittäminen ja muotoileminen\r\n- organisaation yleisen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- organisaation toiminnan raportointi hallitukselle, muille johto- tai hallintoelimille ja organisaation jäsen- ja rahoittajajärjestöille\r\n- neuvotteleminen organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien puolesta\r\n- organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien edunvalvonta\r\n- organisaation menettelytapojen, ohjelmien ja sääntöjen toteuttamisesta vastaavien osastojen ja jaostojen toiminnan suunnittelu, organisointi ja johtaminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- puoluesihteeri\r\n- piirijohtaja (pl. työmarkkina- ja elinkeinojärjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (puolue)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjenjohtajat\r\n- 11142 Muiden järjestöjen johtajat",
            "- 11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjenjohtajat\r\n- 11142 Muiden järjestöjen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- neuvottelupäällikkö (työmarkkina- ja muu järjestö) (2619)\r\n",
            "- neuvottelupäällikkö (työmarkkina- ja muu järjestö) (2619)\r\n"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1141",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1141",
      "level": 4,
      "code": "1141",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puolueiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri",
            "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "järjestöpäällikkö (puolue)",
            "osastopäällikkö (puolue)",
            "piirijohtaja (puolue)",
            "poliittisen osaston päällikkö (puolue)",
            "puheenjohtaja (puolue)",
            "puoluesihteeri",
            "toiminnanjohtaja (puolue)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1114",
      "level": 4,
      "code": "1114",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Määrittävät ja muotoilevat toimintaperiaatteita ja johtavat niiden toteuttamista edunvalvontajärjestöissä, kuten poliittisissa puolueissa, ammattiliitoissa, työnantajajärjestöissä, alakohtaisissa liitoissa, humanitaarisissa ja avustusjärjestöissä tai urheiluliitoissa ja edustavat näitä organisaatioita ja toimivat näiden puolesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- organisaation menettelytapojen ja sääntöjen määrittäminen ja muotoileminen\r\n- organisaation yleisen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- organisaation toiminnan raportointi hallitukselle, muille johto- tai hallintoelimille ja organisaation jäsen- ja rahoittajajärjestöille\r\n- neuvotteleminen organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien puolesta\r\n- organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien edunvalvonta\r\n- organisaation menettelytapojen, ohjelmien ja sääntöjen toteuttamisesta vastaavien osastojen ja jaostojen toiminnan suunnittelu, organisointi ja johtaminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- puoluesihteeri\r\n- piirijohtaja (pl. työmarkkina- ja elinkeinojärjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (puolue)\r\n",
            "Määrittävät ja muotoilevat toimintaperiaatteita ja johtavat niiden toteuttamista edunvalvontajärjestöissä, kuten poliittisissa puolueissa, ammattiliitoissa, työnantajajärjestöissä, alakohtaisissa liitoissa, humanitaarisissa ja avustusjärjestöissä tai urheiluliitoissa ja edustavat näitä organisaatioita ja toimivat näiden puolesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- organisaation menettelytapojen ja sääntöjen määrittäminen ja muotoileminen\r\n- organisaation yleisen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- organisaation toiminnan raportointi hallitukselle, muille johto- tai hallintoelimille ja organisaation jäsen- ja rahoittajajärjestöille\r\n- neuvotteleminen organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien puolesta\r\n- organisaation, sen jäsenten ja eturyhmien edunvalvonta\r\n- organisaation menettelytapojen, ohjelmien ja sääntöjen toteuttamisesta vastaavien osastojen ja jaostojen toiminnan suunnittelu, organisointi ja johtaminen\r\n- budjetin hallintaan tarvittavien järjestelmien ja menetelmien kehittämisen ja toteuttamisen varmistaminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- puoluesihteeri\r\n- piirijohtaja (pl. työmarkkina- ja elinkeinojärjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (puolue)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjenjohtajat\r\n- 11142 Muiden järjestöjen johtajat",
            "- 11141 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjenjohtajat\r\n- 11142 Muiden järjestöjen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- neuvottelupäällikkö (työmarkkina- ja muu järjestö) (2619)\r\n",
            "- neuvottelupäällikkö (työmarkkina- ja muu järjestö) (2619)\r\n"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1142",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11141",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1142",
      "level": 4,
      "code": "1142",
      "order": 110,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) \r\n- puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)\r\n- pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "apulaisneuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "apulaisosastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "johtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "neuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "piirijohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
            "toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11141",
      "level": 5,
      "code": "11141",
      "order": 200,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
      "parentCode": "1114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa.",
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "apulaisosastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "johtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "kassanjohtaja (työttömyyskassa)",
            "kunta-alan työmarkkinajohtaja",
            "liittojohtaja",
            "liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "piirijohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
            "toiminnanjohtaja (elinkeino- ja työmarkkinajärjestöt)",
            "toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1143",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11142",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1143",
      "level": 4,
      "code": "1143",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)",
            "Johtavat humanitaaristen tai muiden järjestöjen toimintaa.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. hyväntekeväisyys-, ympäristö-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- piiripäällikkö (järjestö)\r\n- toiminnanjohtaja (järjestö)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "4h-toiminnanjohtaja",
            "apulaisjohtaja (järjestö)",
            "johtaja (järjestö)",
            "järjestöjohtaja",
            "järjestöpäällikkö",
            "lähetysjohtaja (järjestö)",
            "osastopäällikkö (järjestö)",
            "piirijohtaja (järjestö)",
            "piiripäällikkö (järjestö)",
            "puheenjohtaja (järjestö)",
            "pääsihteeri (järjestö)",
            "toiminnanjohtaja (järjestö)",
            "toimitusjohtaja (järjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11142",
      "level": 5,
      "code": "11142",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
      "parentCode": "1114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat poliittisten, humanitaaristen tai muiden vastaavienjärjestöjen toimintaa.",
            "Johtavat poliittisten, humanitaaristen tai muiden vastaavienjärjestöjen toimintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "johtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestöjohtaja (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestön puheenjohtaja (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestöpäällikkö (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestöpäällikkö (puolue)",
            "lähetysjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "osastopäällikkö (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "osastopäällikkö (puolue)",
            "piirijohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "piirijohtaja (puolue)",
            "piiripäällikkö (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "poliittisen osaston päällikkö (puolue)",
            "puheenjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "puheenjohtaja (puolue)",
            "puoluesihteeri",
            "pääsihteeri (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "pääsihteeri (kv-järjestö. pl. työmarkk.-ja elinkeinojärj.)",
            "säätiön johtaja",
            "toiminnanjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "toiminnanjohtaja (muut järjestöt, urheiluseurat)",
            "toiminnanjohtaja (puolue)",
            "toiminnanjohtaja (seurakunta)",
            "toiminnanjohtaja (yhdistys)",
            "toimitusjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1141",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/11142",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1141",
      "level": 4,
      "code": "1141",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puolueiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri",
            "Johtavat poliittisten puolueiden tai puoluejärjestöjen toimintaa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- järjestöpäällikkö (puolue)\r\n- puheenjohtaja (puolue)\r\n- puoluesihteeri"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "järjestöpäällikkö (puolue)",
            "osastopäällikkö (puolue)",
            "piirijohtaja (puolue)",
            "poliittisen osaston päällikkö (puolue)",
            "puheenjohtaja (puolue)",
            "puoluesihteeri",
            "toiminnanjohtaja (puolue)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11142",
      "level": 5,
      "code": "11142",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
      "parentCode": "1114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat poliittisten, humanitaaristen tai muiden vastaavienjärjestöjen toimintaa.",
            "Johtavat poliittisten, humanitaaristen tai muiden vastaavienjärjestöjen toimintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "johtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestöjohtaja (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestön puheenjohtaja (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestöpäällikkö (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestöpäällikkö (puolue)",
            "lähetysjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "osastopäällikkö (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "osastopäällikkö (puolue)",
            "piirijohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "piirijohtaja (puolue)",
            "piiripäällikkö (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "poliittisen osaston päällikkö (puolue)",
            "puheenjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "puheenjohtaja (puolue)",
            "puoluesihteeri",
            "pääsihteeri (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "pääsihteeri (kv-järjestö. pl. työmarkk.-ja elinkeinojärj.)",
            "säätiön johtaja",
            "toiminnanjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "toiminnanjohtaja (muut järjestöt, urheiluseurat)",
            "toiminnanjohtaja (puolue)",
            "toiminnanjohtaja (seurakunta)",
            "toiminnanjohtaja (yhdistys)",
            "toimitusjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/121",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/112",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/121",
      "level": 3,
      "code": "121",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto.",
            "Ryhmään kuuluu julkisten toimintayksiköiden ja suurten tai keskisuurten yritysten ylin johto."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/112",
      "level": 3,
      "code": "112",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/11",
      "parentCode": "11",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän kuuluvat sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi; toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille; yrityksen tai yhteisön tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen; yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen; budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi; organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan; konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsittely; organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.; johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen; organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen.\r\n",
            "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän kuuluvat sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi; toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille; yrityksen tai yhteisön tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen; yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen; budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi; organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan; konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsittely; organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.; johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen; organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat",
            "- 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1210",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1120",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1210",
      "level": 4,
      "code": "1210",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pääjohtajat ja toimitusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n",
            "Johtavat suuria tai keskisuuria yrityksiä tai muita organisaatioita (järjestöjä lukuun ottamatta). \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- apulaisjohtaja (yritys)\r\n- kansleri (korkeakoulu)\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)",
            "- henkilöstöjohtaja (1232)\r\n- johtaja (järjestö) (1143)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (yritys)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja",
            "director",
            "energialaitoksen johtaja",
            "energialaitoksen toimitusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin johtaja",
            "finlandia-talon johtaja",
            "hallintoneuvoston jäsen (yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys)",
            "hallituksen jäsen (yritys)",
            "hallituksen puheenjohtaja (yritys)",
            "isännöitsijä (yrityshallinto)",
            "johtaja (kunta)",
            "johtaja (yritys)",
            "johtokunnan jäsen (yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (yritys)",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "konsernijohtaja",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "laivanvarustaja",
            "liikennelaitoksen johtaja",
            "managing director (väh. 10 työntekijää)",
            "osuuspankinjohtaja",
            "pankinjohtaja",
            "pankkiiri",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalan johtaja",
            "sairaanhoitopiirinjohtaja",
            "satamajohtaja",
            "sosiaalihuollon toimitusjohtaja",
            "sähkölaitoksen johtaja",
            "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys)",
            "toimitusjohtaja (tavaratalo)",
            "toimitusjohtaja (teollisuus)",
            "toimitusjohtaja (tukkukaupan suuryritys)",
            "toimitusjohtaja (valtio)",
            "toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää)",
            "toimitusjohtaja (yritys)",
            "vakuutusyhtiön johtaja",
            "varatoimitusjohtaja",
            "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
            "vesihuoltolaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
            "vice president",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yliopiston kansleri",
            "yliopiston rehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1120",
      "level": 4,
      "code": "1120",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/112",
      "parentCode": "112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTähän luetaan sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on vähintään 50 työntekijää.\r\n\r\nSellaiset toimitusjohtajat, jotka työskentelevät yrityksissä joissa ei ole useampia johtajatasoja, luokitellaan muihin pääluokan 1 luokkiin, 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on yli 5 työntekijää. Tätä pienemmissä yrityksissä johtaminen vain harvoin voi olla kenenkään pääasiallinen tehtävä.\r\n\r\nTähän ei lueta sellaisia toimitusjohtajia ja yrittäjiä, joiden työssä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, vaan jotka osallistuvat yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yleensä kysymys on pienistä yrityksistä ja siitä, että yrittäjä itse osallistuu merkittävällä panoksella tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä luokitellaan (luokkaan) 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat, vaan ratkaisevassa asemassa ovat työtehtävät, joita henkilö tekee. Näissä tapauksissa yrittäjä luokitellaan yleensä sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät (esimerkiksi kampaajiin, taksinkuljettajiin, jne.).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille\r\n- tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen\r\n- yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi\r\n- organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan\r\n- konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsitteleminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.\r\n- johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen\r\n- organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n- toimitusjohtaja (suuri yritys)\r\n- maajohtaja\r\n- toimitusjohtaja (valtio-omisteinen yritys)\r\n",
            "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTähän luetaan sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on vähintään 50 työntekijää.\r\n\r\nSellaiset toimitusjohtajat, jotka työskentelevät yrityksissä joissa ei ole useampia johtajatasoja, luokitellaan muihin pääluokan 1 luokkiin, 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on yli 5 työntekijää. Tätä pienemmissä yrityksissä johtaminen vain harvoin voi olla kenenkään pääasiallinen tehtävä.\r\n\r\nTähän ei lueta sellaisia toimitusjohtajia ja yrittäjiä, joiden työssä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, vaan jotka osallistuvat yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yleensä kysymys on pienistä yrityksistä ja siitä, että yrittäjä itse osallistuu merkittävällä panoksella tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä luokitellaan (luokkaan) 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat, vaan ratkaisevassa asemassa ovat työtehtävät, joita henkilö tekee. Näissä tapauksissa yrittäjä luokitellaan yleensä sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät (esimerkiksi kampaajiin, taksinkuljettajiin, jne.).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille\r\n- tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen\r\n- yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi\r\n- organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan\r\n- konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsitteleminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.\r\n- johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen\r\n- organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n- toimitusjohtaja (suuri yritys)\r\n- maajohtaja\r\n- toimitusjohtaja (valtio-omisteinen yritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pääjohtaja (valtio) (11121)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto) (1323)\r\n- mainostoimiston johtaja (liikkeenjohto) (1222)\r\n\r\nLuokittelusäännöistä:\r\n\r\nTähän kuuluvat myös organisaatioiden ylimpään johtoon kuuluvat maa- ja aluejohtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alaistensa, eri toiminnoista vastuussa olevien johtajien työtä sekä valtio-omisteisten yritysten pääjohtajat. Myös yritysten hallitustyöskentelyn jäsenet luokitellaan tähän luokkaan, ts. toimenkuvat, joissa keskeisimpänä vastuuna on toimia yhden tai useamman yrityksen tai muun yhteisön hallituksen jäsenenä tai johdossa.\r\n\r\nTähän ei kuitenkaan luokitella aluejohtajia, jotka vastaavat rajatusta toiminnallisesta alueesta kuten myynnistä, markkinoinnista, hankinnoista jne. Esimerkiksi aluemyyntijohtajat luokitellaan 4-numerotason luokkaan 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat.",
            "- pääjohtaja (valtio) (11121)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto) (1323)\r\n- mainostoimiston johtaja (liikkeenjohto) (1222)\r\n\r\nLuokittelusäännöistä:\r\n\r\nTähän kuuluvat myös organisaatioiden ylimpään johtoon kuuluvat maa- ja aluejohtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alaistensa, eri toiminnoista vastuussa olevien johtajien työtä sekä valtio-omisteisten yritysten pääjohtajat. Myös yritysten hallitustyöskentelyn jäsenet luokitellaan tähän luokkaan, ts. toimenkuvat, joissa keskeisimpänä vastuuna on toimia yhden tai useamman yrityksen tai muun yhteisön hallituksen jäsenenä tai johdossa.\r\n\r\nTähän ei kuitenkaan luokitella aluejohtajia, jotka vastaavat rajatusta toiminnallisesta alueesta kuten myynnistä, markkinoinnista, hankinnoista jne. Esimerkiksi aluemyyntijohtajat luokitellaan 4-numerotason luokkaan 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat."
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (suuri yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (suuri yritys)",
            "autotalon toimitusjohtaja",
            "ceo (suuri yritys)",
            "chief executive officer (suuri yritys)",
            "country manager (suuri yritys, yritysjohto)",
            "director (suuri yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (suuri yritys)",
            "hallituksen jäsen (suuri yritys)",
            "hallituksen puheenjohtaja (suuri yritys)",
            "johtokunnan jäsen (suuri yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (suuri yritys)",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "konsernijohtaja",
            "laivanvarustaja",
            "liikennelaitoksen toimitusjohtaja",
            "maajohtaja",
            "managing director (suuri yritys)",
            "pankinjohtaja (konserni)",
            "pankkiiri",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "toimitusjohtaja (suuri yritys)",
            "toimitusjohtaja (valtio-omisteinen yritys)",
            "vakuutusyhtiön toimitusjohtaja",
            "varatoimitusjohtaja (suuri yritys)",
            "vice president (suuri yritys)",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yliopiston kansleri"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, valvovat ja koordinoivat rahoitus-, hallinto-, henkilöstö- ja toimintapolitiikkaa; suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa; mainontaa, myyntiä, pr-toimintaa jne. yrityksessä tai yhteisössä tai tuottavat vastaavia palveluja muille yrityksille tai yhteisöille. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnan ja hallinnon menettelytapojen määrittely ja ohjaaminen; strategioiden ja toiminnan tavoitteiden täytäntöönpano, seuraaminen ja kehittäminen; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle; uusia tuotteita, markkinointia, tiedottamista ja mainoskampanjoita koskevien kehitysaloitteiden johtaminen; määrittelevät ja ohjaavat myyntitoimintaa, tuotevalikoimaa ja kuluttajapalvelun standardeja; hinnoittelu- ja luottosopimukset; varmistavat, että lakeja, säädöksiä ja standardeja noudatetaan; valvovat henkilöstön valintoja, koulutusta ja suorituksia; valmistelevat tulo- ja menoarvioita sekä valvovat rahoitustoimintaa; konsultoivat johdon ja eri yksikköjen johtajien kanssa; valvovat menoja ja varmistavat resurssien tehokkaan käytön; edustavat yritystä tai yhteisöä neuvotteluissa, laadittaessa sopimuksia, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja erilaisilla foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, valvovat ja koordinoivat rahoitus-, hallinto-, henkilöstö- ja toimintapolitiikkaa; suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa; mainontaa, myyntiä, pr-toimintaa jne. yrityksessä tai yhteisössä tai tuottavat vastaavia palveluja muille yrityksille tai yhteisöille. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnan ja hallinnon menettelytapojen määrittely ja ohjaaminen; strategioiden ja toiminnan tavoitteiden täytäntöönpano, seuraaminen ja kehittäminen; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle; uusia tuotteita, markkinointia, tiedottamista ja mainoskampanjoita koskevien kehitysaloitteiden johtaminen; määrittelevät ja ohjaavat myyntitoimintaa, tuotevalikoimaa ja kuluttajapalvelun standardeja; hinnoittelu- ja luottosopimukset; varmistavat, että lakeja, säädöksiä ja standardeja noudatetaan; valvovat henkilöstön valintoja, koulutusta ja suorituksia; valmistelevat tulo- ja menoarvioita sekä valvovat rahoitustoimintaa; konsultoivat johdon ja eri yksikköjen johtajien kanssa; valvovat menoja ja varmistavat resurssien tehokkaan käytön; edustavat yritystä tai yhteisöä neuvotteluissa, laadittaessa sopimuksia, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja erilaisilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat\r\n- 122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat",
            "- 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat\r\n- 122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/13",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/13",
      "level": 2,
      "code": "13",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat pienyritysten johtajat.\r\n\r\nPienyritykseksi luokitellaan yritys, jossa työntekijöitä on kymmenen tai vähemmän ja jossa toimitusjohtajan lisäksi on korkeintaan yksi alempi johtaja.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä\r\n\r\n- raportoiminen yrityksen omistajille\r\n\r\n\r\nYksinäis- ja perheyrittäjät luokitellaan ammattiryhmiin 2-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n",
            "Ryhmään kuuluvat pienyritysten johtajat.\r\n\r\nPienyritykseksi luokitellaan yritys, jossa työntekijöitä on kymmenen tai vähemmän ja jossa toimitusjohtajan lisäksi on korkeintaan yksi alempi johtaja.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä\r\n\r\n- raportoiminen yrityksen omistajille\r\n\r\n\r\nYksinäis- ja perheyrittäjät luokitellaan ammattiryhmiin 2-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, valvovat ja koordinoivat rahoitus-, hallinto-, henkilöstö- ja toimintapolitiikkaa; suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa; mainontaa, myyntiä, pr-toimintaa jne. yrityksessä tai yhteisössä tai tuottavat vastaavia palveluja muille yrityksille tai yhteisöille. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnan ja hallinnon menettelytapojen määrittely ja ohjaaminen; strategioiden ja toiminnan tavoitteiden täytäntöönpano, seuraaminen ja kehittäminen; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle; uusia tuotteita, markkinointia, tiedottamista ja mainoskampanjoita koskevien kehitysaloitteiden johtaminen; määrittelevät ja ohjaavat myyntitoimintaa, tuotevalikoimaa ja kuluttajapalvelun standardeja; hinnoittelu- ja luottosopimukset; varmistavat, että lakeja, säädöksiä ja standardeja noudatetaan; valvovat henkilöstön valintoja, koulutusta ja suorituksia; valmistelevat tulo- ja menoarvioita sekä valvovat rahoitustoimintaa; konsultoivat johdon ja eri yksikköjen johtajien kanssa; valvovat menoja ja varmistavat resurssien tehokkaan käytön; edustavat yritystä tai yhteisöä neuvotteluissa, laadittaessa sopimuksia, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja erilaisilla foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, valvovat ja koordinoivat rahoitus-, hallinto-, henkilöstö- ja toimintapolitiikkaa; suunnittelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa; mainontaa, myyntiä, pr-toimintaa jne. yrityksessä tai yhteisössä tai tuottavat vastaavia palveluja muille yrityksille tai yhteisöille. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnan ja hallinnon menettelytapojen määrittely ja ohjaaminen; strategioiden ja toiminnan tavoitteiden täytäntöönpano, seuraaminen ja kehittäminen; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle; uusia tuotteita, markkinointia, tiedottamista ja mainoskampanjoita koskevien kehitysaloitteiden johtaminen; määrittelevät ja ohjaavat myyntitoimintaa, tuotevalikoimaa ja kuluttajapalvelun standardeja; hinnoittelu- ja luottosopimukset; varmistavat, että lakeja, säädöksiä ja standardeja noudatetaan; valvovat henkilöstön valintoja, koulutusta ja suorituksia; valmistelevat tulo- ja menoarvioita sekä valvovat rahoitustoimintaa; konsultoivat johdon ja eri yksikköjen johtajien kanssa; valvovat menoja ja varmistavat resurssien tehokkaan käytön; edustavat yritystä tai yhteisöä neuvotteluissa, laadittaessa sopimuksia, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja erilaisilla foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat\r\n- 122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat",
            "- 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat\r\n- 122 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/121",
      "level": 3,
      "code": "121",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liiketoiminta- ja hallintojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja koordinoivat yritysten ja yhteisöjen talous-, hallinto- ja henkilöstöosastojen toimintaa sekä vastaavat yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystoiminnasta. Tähän luetaan myös liiketoiminta- ja hallintopalveluja tarjoavien yritysten johtajat.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toimintaa, strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja ohjaaminen; strategioiden ja menettelytapojen toteuttaminen, valvonta ja arviointi; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle ja hallituksen jäsenille asioissa, jotka koskevat taloudellisia, hallinnollisia ja strategisia menettelytapoja, toimintaohjelmaa tai lainsäädäntöä; asiaankuuluvien lakien, määräysten ja standardien noudattamisen varmistaminen; henkilöstövalintojen, -koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; budjettien valmistelu ja rahoitustoiminnan valvonta; yhteydenpito toimitus- tai pääjohtajan ja eri yksikköjen johtajien kanssa; kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; organisaation edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat ja koordinoivat yritysten ja yhteisöjen talous-, hallinto- ja henkilöstöosastojen toimintaa sekä vastaavat yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystoiminnasta. Tähän luetaan myös liiketoiminta- ja hallintopalveluja tarjoavien yritysten johtajat.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toimintaa, strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja ohjaaminen; strategioiden ja menettelytapojen toteuttaminen, valvonta ja arviointi; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle ja hallituksen jäsenille asioissa, jotka koskevat taloudellisia, hallinnollisia ja strategisia menettelytapoja, toimintaohjelmaa tai lainsäädäntöä; asiaankuuluvien lakien, määräysten ja standardien noudattamisen varmistaminen; henkilöstövalintojen, -koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; budjettien valmistelu ja rahoitustoiminnan valvonta; yhteydenpito toimitus- tai pääjohtajan ja eri yksikköjen johtajien kanssa; kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; organisaation edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1211 Talousjohtajat\r\n- 1212 Henkilöstöjohtajat\r\n- 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat\r\n- 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat",
            "- 1211 Talousjohtajat\r\n- 1212 Henkilöstöjohtajat\r\n- 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat\r\n- 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/121",
      "level": 3,
      "code": "121",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liiketoiminta- ja hallintojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja koordinoivat yritysten ja yhteisöjen talous-, hallinto- ja henkilöstöosastojen toimintaa sekä vastaavat yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystoiminnasta. Tähän luetaan myös liiketoiminta- ja hallintopalveluja tarjoavien yritysten johtajat.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toimintaa, strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja ohjaaminen; strategioiden ja menettelytapojen toteuttaminen, valvonta ja arviointi; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle ja hallituksen jäsenille asioissa, jotka koskevat taloudellisia, hallinnollisia ja strategisia menettelytapoja, toimintaohjelmaa tai lainsäädäntöä; asiaankuuluvien lakien, määräysten ja standardien noudattamisen varmistaminen; henkilöstövalintojen, -koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; budjettien valmistelu ja rahoitustoiminnan valvonta; yhteydenpito toimitus- tai pääjohtajan ja eri yksikköjen johtajien kanssa; kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; organisaation edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat ja koordinoivat yritysten ja yhteisöjen talous-, hallinto- ja henkilöstöosastojen toimintaa sekä vastaavat yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystoiminnasta. Tähän luetaan myös liiketoiminta- ja hallintopalveluja tarjoavien yritysten johtajat.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toimintaa, strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja ohjaaminen; strategioiden ja menettelytapojen toteuttaminen, valvonta ja arviointi; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle ja hallituksen jäsenille asioissa, jotka koskevat taloudellisia, hallinnollisia ja strategisia menettelytapoja, toimintaohjelmaa tai lainsäädäntöä; asiaankuuluvien lakien, määräysten ja standardien noudattamisen varmistaminen; henkilöstövalintojen, -koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; budjettien valmistelu ja rahoitustoiminnan valvonta; yhteydenpito toimitus- tai pääjohtajan ja eri yksikköjen johtajien kanssa; kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; organisaation edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1211 Talousjohtajat\r\n- 1212 Henkilöstöjohtajat\r\n- 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat\r\n- 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat",
            "- 1211 Talousjohtajat\r\n- 1212 Henkilöstöjohtajat\r\n- 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat\r\n- 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/131",
      "level": 3,
      "code": "131",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa.",
            "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/121",
      "level": 3,
      "code": "121",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liiketoiminta- ja hallintojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja koordinoivat yritysten ja yhteisöjen talous-, hallinto- ja henkilöstöosastojen toimintaa sekä vastaavat yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystoiminnasta. Tähän luetaan myös liiketoiminta- ja hallintopalveluja tarjoavien yritysten johtajat.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toimintaa, strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja ohjaaminen; strategioiden ja menettelytapojen toteuttaminen, valvonta ja arviointi; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle ja hallituksen jäsenille asioissa, jotka koskevat taloudellisia, hallinnollisia ja strategisia menettelytapoja, toimintaohjelmaa tai lainsäädäntöä; asiaankuuluvien lakien, määräysten ja standardien noudattamisen varmistaminen; henkilöstövalintojen, -koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; budjettien valmistelu ja rahoitustoiminnan valvonta; yhteydenpito toimitus- tai pääjohtajan ja eri yksikköjen johtajien kanssa; kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; organisaation edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat ja koordinoivat yritysten ja yhteisöjen talous-, hallinto- ja henkilöstöosastojen toimintaa sekä vastaavat yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystoiminnasta. Tähän luetaan myös liiketoiminta- ja hallintopalveluja tarjoavien yritysten johtajat.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toimintaa, strategista ja taloudellista suunnittelua koskevien tavoitteiden muotoilu ja johtaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja ohjaaminen; strategioiden ja menettelytapojen toteuttaminen, valvonta ja arviointi; asiantuntijalausuntojen antaminen ylimmälle johdolle ja hallituksen jäsenille asioissa, jotka koskevat taloudellisia, hallinnollisia ja strategisia menettelytapoja, toimintaohjelmaa tai lainsäädäntöä; asiaankuuluvien lakien, määräysten ja standardien noudattamisen varmistaminen; henkilöstövalintojen, -koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; budjettien valmistelu ja rahoitustoiminnan valvonta; yhteydenpito toimitus- tai pääjohtajan ja eri yksikköjen johtajien kanssa; kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; organisaation edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1211 Talousjohtajat\r\n- 1212 Henkilöstöjohtajat\r\n- 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat\r\n- 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat",
            "- 1211 Talousjohtajat\r\n- 1212 Henkilöstöjohtajat\r\n- 1213 Politiikka- ja suunnittelujohtajat\r\n- 1219 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1231",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1211",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1231",
      "level": 4,
      "code": "1231",
      "order": 330,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Talous- ja hallintojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden talous- ja hallinto-osastojen toiminnasta sekä koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)",
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden talous- ja hallinto-osastojen toiminnasta sekä koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaishallintopäällikkö",
            "apulaisluottopäällikkö",
            "apulaisosastopäällikkö (taloushallinto)",
            "apulaistalousjohtaja",
            "apulaistalouspäällikkö",
            "apulaistarkastuspäällikkö",
            "budjettipäällikkö",
            "business intelligence manager",
            "business unit director",
            "director (finance)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "financial director",
            "financial manager",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinnollinen virkamies",
            "hallinnollisen osaston osastopäällikkö",
            "hallinnollisen toimiston päällikkö",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallinto- ja talouspäällikkö",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallinto-osaston päällikkö",
            "hallintopalvelupäällikkö",
            "hallintopäällikkö",
            "hallintotoimiston päällikkö",
            "hr-päällikkö",
            "jaostopäällikkö (hallinto)",
            "kassapäällikkö",
            "kirjanpidon päällikkö",
            "kirjanpitopäällikkö",
            "konttoripäällikkö",
            "kunnallistalousasiain päällikkö",
            "kustannuslaskentapäällikkö",
            "kustannuspäällikkö",
            "kvestori",
            "laskentapäällikkö",
            "laskentatoimen johtaja",
            "laskutuspäällikkö",
            "liiketoimenpäällikkö",
            "liiketoimintajohtaja",
            "liiketoimintayksikön johtaja",
            "luottopäällikkö",
            "oikeushallintopäällikkö",
            "osastonjohtaja (taloushallinto)",
            "osastopäällikkö (taloushallinto)",
            "palkanlaskentapäällikkö",
            "perintäpäällikkö",
            "rahoitusjohtaja",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "rahoituspäällikkö",
            "sairaalatalousasiain päällikkö",
            "sijoitusjohtaja",
            "sijoituspäällikkö",
            "sivistystoimen hallinnollinen johtaja",
            "sivistystoimen talouspäällikkö",
            "suunnittelupäällikkö (talous, hallinto)",
            "talous- ja hallintojohtaja",
            "talous- ja hallintopäällikkö",
            "talous- ja suunnittelujohtaja",
            "talous- ja tietohallintopäällikkö",
            "talousarviopäällikkö",
            "talousjohtaja",
            "talousjohtaja (yritys)",
            "talouspäällikkö",
            "talouspäällikkö-palkka-asiamies",
            "taloussuunnittelupäällikkö",
            "tarkastusjohtaja",
            "tarkastuspäällikkö",
            "tilinpitopäällikkö",
            "toimistonjohtaja",
            "toimistopäällikkö",
            "treasury manager",
            "virastopäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1211",
      "level": 4,
      "code": "1211",
      "order": 260,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Talousjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkishallinnon organisaation tai yhteisön taloutta yhteistyössä ylimmän johdon ja muiden johtajien kanssa tai vastaavat taloushallintopalveluiden tuottamisesta muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudenhoidon suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudellisen tilanteen arviointi, budjettien valmistelu ja taloudenpidon valvonta\r\n- konsultointi toimitus- tai pääjohtajan ja muiden johtajien kanssa\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- talousjohtaja\r\n- rahoitusjohtaja\r\n- hallintojohtaja (taloushallintopalvelut)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkishallinnon organisaation tai yhteisön taloutta yhteistyössä ylimmän johdon ja muiden johtajien kanssa tai vastaavat taloushallintopalveluiden tuottamisesta muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudenhoidon suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudellisen tilanteen arviointi, budjettien valmistelu ja taloudenpidon valvonta\r\n- konsultointi toimitus- tai pääjohtajan ja muiden johtajien kanssa\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- talousjohtaja\r\n- rahoitusjohtaja\r\n- hallintojohtaja (taloushallintopalvelut)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pankinjohtaja (konttori) (1346)\r\n- laskentapäällikkö (2411)\r\n- hallintopalvelujohtaja (1219)",
            "- pankinjohtaja (konttori) (1346)\r\n- laskentapäällikkö (2411)\r\n- hallintopalvelujohtaja (1219)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaistalousjohtaja",
            "budjettineuvos (valtio)",
            "business intelligence manager",
            "business unit director",
            "cfo (chief financial officer)",
            "director (finance)",
            "financial director",
            "financial manager",
            "hallintojohtaja (taloushallintopalvelut)",
            "konttorinjohtaja (kirjanpito)",
            "laskentatoimen johtaja",
            "osastonjohtaja (taloushallinto)",
            "rahoitusjohtaja",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "talous- ja hallintojohtaja",
            "talous- ja suunnittelujohtaja",
            "talousjohtaja",
            "tarkastusjohtaja",
            "treasury manager"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1232",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1212",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1232",
      "level": 4,
      "code": "1232",
      "order": 340,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Henkilöstöjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden henkilöstöosastojen toiminnasta ja henkilöstöpolitiikasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilökunnan päällikkö\r\n- sosiaalipäällikkö (yritys)\r\n- työsuhdepäällikkö",
            "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden henkilöstöosastojen toiminnasta ja henkilöstöpolitiikasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- henkilökunnan päällikkö\r\n- sosiaalipäällikkö (yritys)\r\n- työsuhdepäällikkö"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaishenkilöasiain päällikkö",
            "apulaishenkilöstöpäällikkö",
            "director (human resources)",
            "edunvalvontapäällikkö",
            "hallinto- ja henkilöstöjohtaja",
            "henkilöasiain päällikkö",
            "henkilökunnan päällikkö",
            "henkilöstöasiain päällikkö",
            "henkilöstöjohtaja",
            "henkilöstön kehittämispäällikkö",
            "henkilöstöpalvelupäällikkö",
            "henkilöstöpäällikkö",
            "henkilöstöpäällikkö (kunta)",
            "hr director",
            "hr manager",
            "laki- ja henkilöstöasiainjohtaja",
            "manager (hrd, henkilöstön kehityspäällikkö)",
            "palkkapäällikkö",
            "palvelussuhdejohtaja",
            "palvelussuhdepäällikkö",
            "rekrytointipäällikkö",
            "sosiaalipäällikkö (yritys)",
            "työsuhdepäällikkö",
            "yhteistoimintapäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1212",
      "level": 4,
      "code": "1212",
      "order": 270,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Henkilöstöjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkisen hallinnon organisaation tai yhteisön henkilöstöasioiden, työmarkkinasuhteiden ja työterveys- ja -työturvallisuustoimintaa koskevien asioiden hoitoa tai tuottavat vastaavia henkilöstöpalveluja muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön henkilöstöasioihin ja työmarkkinasuhteisiin liittyvien toimintojen, harjoitettavan toimintapolitiikan sekä käytäntöjen suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- rekrytoinnin, koulutuksen ja urakehityksen sekä irtisanomisten suunnittelu ja järjestäminen\r\n- neuvottelutoiminnan ja menettelytapojen suunnitteleminen ja organisointi palkkarakenteiden ja -tason sekä työntekijöiden työehtojen määrittelemiseksi\r\n- työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien ohjelmien ja toimien valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- johtamisen tietojärjestelmien kehittämisen ja toteuttamisen valvonta\r\n- työntekijöiden oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvien standardien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen\r\n- koko yrityksen tai yhteisön henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuoritusten valvonta\r\n- yhteydenpito ja konsultointi ylimmän johdon ja muiden osastojen johdon kanssa\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- henkilöstöjohtaja\r\n- hr-johtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkisen hallinnon organisaation tai yhteisön henkilöstöasioiden, työmarkkinasuhteiden ja työterveys- ja -työturvallisuustoimintaa koskevien asioiden hoitoa tai tuottavat vastaavia henkilöstöpalveluja muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön henkilöstöasioihin ja työmarkkinasuhteisiin liittyvien toimintojen, harjoitettavan toimintapolitiikan sekä käytäntöjen suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- rekrytoinnin, koulutuksen ja urakehityksen sekä irtisanomisten suunnittelu ja järjestäminen\r\n- neuvottelutoiminnan ja menettelytapojen suunnitteleminen ja organisointi palkkarakenteiden ja -tason sekä työntekijöiden työehtojen määrittelemiseksi\r\n- työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien ohjelmien ja toimien valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- johtamisen tietojärjestelmien kehittämisen ja toteuttamisen valvonta\r\n- työntekijöiden oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvien standardien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen\r\n- koko yrityksen tai yhteisön henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuoritusten valvonta\r\n- yhteydenpito ja konsultointi ylimmän johdon ja muiden osastojen johdon kanssa\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- henkilöstöjohtaja\r\n- hr-johtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- rekrytointipäällikkö (2423)\r\n- työhönottaja (2423)",
            "- rekrytointipäällikkö (2423)\r\n- työhönottaja (2423)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "director (human resources)",
            "hallinto- ja henkilöstöjohtaja",
            "henkilöstöjohtaja",
            "hr director",
            "hr-johtaja",
            "laki- ja henkilöstöasiainjohtaja",
            "palvelussuhdejohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1231",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1213",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1231",
      "level": 4,
      "code": "1231",
      "order": 330,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Talous- ja hallintojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden talous- ja hallinto-osastojen toiminnasta sekä koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)",
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden talous- ja hallinto-osastojen toiminnasta sekä koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaishallintopäällikkö",
            "apulaisluottopäällikkö",
            "apulaisosastopäällikkö (taloushallinto)",
            "apulaistalousjohtaja",
            "apulaistalouspäällikkö",
            "apulaistarkastuspäällikkö",
            "budjettipäällikkö",
            "business intelligence manager",
            "business unit director",
            "director (finance)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "financial director",
            "financial manager",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinnollinen virkamies",
            "hallinnollisen osaston osastopäällikkö",
            "hallinnollisen toimiston päällikkö",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallinto- ja talouspäällikkö",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallinto-osaston päällikkö",
            "hallintopalvelupäällikkö",
            "hallintopäällikkö",
            "hallintotoimiston päällikkö",
            "hr-päällikkö",
            "jaostopäällikkö (hallinto)",
            "kassapäällikkö",
            "kirjanpidon päällikkö",
            "kirjanpitopäällikkö",
            "konttoripäällikkö",
            "kunnallistalousasiain päällikkö",
            "kustannuslaskentapäällikkö",
            "kustannuspäällikkö",
            "kvestori",
            "laskentapäällikkö",
            "laskentatoimen johtaja",
            "laskutuspäällikkö",
            "liiketoimenpäällikkö",
            "liiketoimintajohtaja",
            "liiketoimintayksikön johtaja",
            "luottopäällikkö",
            "oikeushallintopäällikkö",
            "osastonjohtaja (taloushallinto)",
            "osastopäällikkö (taloushallinto)",
            "palkanlaskentapäällikkö",
            "perintäpäällikkö",
            "rahoitusjohtaja",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "rahoituspäällikkö",
            "sairaalatalousasiain päällikkö",
            "sijoitusjohtaja",
            "sijoituspäällikkö",
            "sivistystoimen hallinnollinen johtaja",
            "sivistystoimen talouspäällikkö",
            "suunnittelupäällikkö (talous, hallinto)",
            "talous- ja hallintojohtaja",
            "talous- ja hallintopäällikkö",
            "talous- ja suunnittelujohtaja",
            "talous- ja tietohallintopäällikkö",
            "talousarviopäällikkö",
            "talousjohtaja",
            "talousjohtaja (yritys)",
            "talouspäällikkö",
            "talouspäällikkö-palkka-asiamies",
            "taloussuunnittelupäällikkö",
            "tarkastusjohtaja",
            "tarkastuspäällikkö",
            "tilinpitopäällikkö",
            "toimistonjohtaja",
            "toimistopäällikkö",
            "treasury manager",
            "virastopäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1213",
      "level": 4,
      "code": "1213",
      "order": 280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Politiikka- ja suunnittelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat toimintapolitiikkaa ja strategista suunnittelua julkisen hallinnon, ei-hallinnollisten organisaatioiden tai yksityisen sektorin toimipaikoissa, tai johtavat näitä toimintoja yrityksissä, jotka tuottavat toimintapolitiikan ja strategisen suunnittelun palveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- strategisten suunnitelmien, ohjelmien, harjoitettavan politiikan, prosessien, järjestelmien ja menettelytapojen kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen tavoitteiden ja työstandardien saavuttamiseksi\r\n- kehittävät, ohjaavat ja osallistuvat toimintapolitiikan tutkimiseen ja analysointiin, koordinoivat harjoitettavan politiikan ja käytäntöjen toimeenpanoa\r\n- luovat mittareita toiminnan ja vastuuvelvollisuuksien mittaamiseen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- toimintaa kehittävän ja strategista suunnittelua hoitavan henkilöstön toiminnan johtaminen ja ohjaaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- yhteydenpito ja neuvotteleminen ylimmän johdon ja muiden osastojen johtajien kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suunnittelujohtaja (strategiat)\r\n- johtaja (strateginen suunnittelu)\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- yrityssuunnittelujohtaja\r\n- strategiajohtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat toimintapolitiikkaa ja strategista suunnittelua julkisen hallinnon, ei-hallinnollisten organisaatioiden tai yksityisen sektorin toimipaikoissa, tai johtavat näitä toimintoja yrityksissä, jotka tuottavat toimintapolitiikan ja strategisen suunnittelun palveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- strategisten suunnitelmien, ohjelmien, harjoitettavan politiikan, prosessien, järjestelmien ja menettelytapojen kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen tavoitteiden ja työstandardien saavuttamiseksi\r\n- kehittävät, ohjaavat ja osallistuvat toimintapolitiikan tutkimiseen ja analysointiin, koordinoivat harjoitettavan politiikan ja käytäntöjen toimeenpanoa\r\n- luovat mittareita toiminnan ja vastuuvelvollisuuksien mittaamiseen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- toimintaa kehittävän ja strategista suunnittelua hoitavan henkilöstön toiminnan johtaminen ja ohjaaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- yhteydenpito ja neuvotteleminen ylimmän johdon ja muiden osastojen johtajien kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suunnittelujohtaja (strategiat)\r\n- johtaja (strateginen suunnittelu)\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- yrityssuunnittelujohtaja\r\n- strategiajohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- tutkimusjohtaja (1223)\r\n- ohjelmapäällikkö (radio, tv) (26421)",
            "- tutkimusjohtaja (1223)\r\n- ohjelmapäällikkö (radio, tv) (26421)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "business manager (liikkeenjohto)",
            "investointijohtaja",
            "johtaja (strateginen suunnittelu)",
            "kaupunkisuunnittelujohtaja",
            "liiketoimintajohtaja",
            "liiketoimintayksikön johtaja",
            "ohjelmajohtaja",
            "portfolio manager (projektit)",
            "rakennepolitiikan päällikkö",
            "strategiajohtaja",
            "suunnittelujohtaja (strategiat)",
            "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
            "yrityssuunnittelujohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1239",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1213",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1239",
      "level": 4,
      "code": "1239",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja",
            "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskaavoituspäällikkö",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaisseutukaavajohtaja",
            "apulaisyleiskaavapäällikkö",
            "asuntotuotantopäällikkö",
            "eläintarhanjohtaja",
            "energiayksikön päällikkö",
            "hankejohtaja",
            "jaospäällikkö (palolaitos)",
            "kaavoitusjohtaja",
            "kaavoituspäällikkö",
            "kaavoitustoimenjohtaja",
            "kartoituspäällikkö",
            "kaupunginarkkitehti",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "koeosaston johtaja",
            "kuntasuunnittelupäällikkö",
            "käännöstoimiston apulaispäällikkö",
            "maankäyttöjohtaja",
            "ohjelmapäällikkö",
            "organisaatiopäällikkö (kunta)",
            "pelastuskomentaja",
            "projektijohtaja",
            "projektinjohtaja",
            "rakennepolitiikan päällikkö",
            "rikososaston johtaja",
            "ruotsinkielisen sihteeristön päällikkö",
            "seutukaavajohtaja",
            "seutusuunnittelujohtaja",
            "seutusuunnittelupäällikkö",
            "suunnittelujohtaja",
            "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
            "suunnittelupäällikkö",
            "teknillinen johtaja",
            "teknillinen päällikkö",
            "tekninen päällikkö",
            "tiejohtaja",
            "tonttiosaston päällikkö",
            "tonttipäällikkö",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
            "yleiskaavapäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1213",
      "level": 4,
      "code": "1213",
      "order": 280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Politiikka- ja suunnittelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat toimintapolitiikkaa ja strategista suunnittelua julkisen hallinnon, ei-hallinnollisten organisaatioiden tai yksityisen sektorin toimipaikoissa, tai johtavat näitä toimintoja yrityksissä, jotka tuottavat toimintapolitiikan ja strategisen suunnittelun palveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- strategisten suunnitelmien, ohjelmien, harjoitettavan politiikan, prosessien, järjestelmien ja menettelytapojen kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen tavoitteiden ja työstandardien saavuttamiseksi\r\n- kehittävät, ohjaavat ja osallistuvat toimintapolitiikan tutkimiseen ja analysointiin, koordinoivat harjoitettavan politiikan ja käytäntöjen toimeenpanoa\r\n- luovat mittareita toiminnan ja vastuuvelvollisuuksien mittaamiseen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- toimintaa kehittävän ja strategista suunnittelua hoitavan henkilöstön toiminnan johtaminen ja ohjaaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- yhteydenpito ja neuvotteleminen ylimmän johdon ja muiden osastojen johtajien kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suunnittelujohtaja (strategiat)\r\n- johtaja (strateginen suunnittelu)\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- yrityssuunnittelujohtaja\r\n- strategiajohtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat toimintapolitiikkaa ja strategista suunnittelua julkisen hallinnon, ei-hallinnollisten organisaatioiden tai yksityisen sektorin toimipaikoissa, tai johtavat näitä toimintoja yrityksissä, jotka tuottavat toimintapolitiikan ja strategisen suunnittelun palveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- strategisten suunnitelmien, ohjelmien, harjoitettavan politiikan, prosessien, järjestelmien ja menettelytapojen kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen tavoitteiden ja työstandardien saavuttamiseksi\r\n- kehittävät, ohjaavat ja osallistuvat toimintapolitiikan tutkimiseen ja analysointiin, koordinoivat harjoitettavan politiikan ja käytäntöjen toimeenpanoa\r\n- luovat mittareita toiminnan ja vastuuvelvollisuuksien mittaamiseen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- toimintaa kehittävän ja strategista suunnittelua hoitavan henkilöstön toiminnan johtaminen ja ohjaaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- yhteydenpito ja neuvotteleminen ylimmän johdon ja muiden osastojen johtajien kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suunnittelujohtaja (strategiat)\r\n- johtaja (strateginen suunnittelu)\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- yrityssuunnittelujohtaja\r\n- strategiajohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- tutkimusjohtaja (1223)\r\n- ohjelmapäällikkö (radio, tv) (26421)",
            "- tutkimusjohtaja (1223)\r\n- ohjelmapäällikkö (radio, tv) (26421)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "business manager (liikkeenjohto)",
            "investointijohtaja",
            "johtaja (strateginen suunnittelu)",
            "kaupunkisuunnittelujohtaja",
            "liiketoimintajohtaja",
            "liiketoimintayksikön johtaja",
            "ohjelmajohtaja",
            "portfolio manager (projektit)",
            "rakennepolitiikan päällikkö",
            "strategiajohtaja",
            "suunnittelujohtaja (strategiat)",
            "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
            "yrityssuunnittelujohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1227",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1227",
      "level": 4,
      "code": "1227",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n",
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (yrityspalvelu)\r\n- jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)\r\n- konttorinjohtaja (yrityspalvelu)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)",
            "- toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys) (1317)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (yrityspalvelu)",
            "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
            "asiakasjohtaja (pankki)",
            "atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö",
            "jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja",
            "konttorinjohtaja (pankki)",
            "konttorinjohtaja (yrityspalvelu)",
            "osastopäällikkö (yrityspalvelu)",
            "pankinjohtaja (konttori)",
            "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
            "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "vakuutuspäällikkö",
            "yrityspalvelupäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
      "level": 4,
      "code": "1219",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n",
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)",
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kiinteistönhoito)",
            "aluepäällikkö (valtio, hallinto)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallintopalvelujohtaja",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistökehityspalvelujen johtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "palvelujohtaja (hallinto)",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "projektijohtaja (hallinto)",
            "siivouspalvelujohtaja",
            "tilakeskuksen johtaja",
            "tilaliikelaitoksen johtaja",
            "tilapalvelujen johtaja",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "toimitilajohtaja",
            "toimitilapäällikkö (julkinen hallinto)",
            "toimitusjohtaja (kiinteistöalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (siivousalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhteistoimintajohtaja (julkinen hallinto)",
            "yhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "yksikön johtaja (julkinen hallinto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1228",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1228",
      "level": 4,
      "code": "1228",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (jätehuolto)\r\n- kierrätysjohtaja (jätehuolto)\r\n- piiripäällikkö (siivous)\r\n",
            "Johtavat kauneudenhoitoalan, siivous- ja jätehuoltoalan ym. vastaavien alojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (jätehuolto)\r\n- kierrätysjohtaja (jätehuolto)\r\n- piiripäällikkö (siivous)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (jätehuolto)",
            "jätehuoltojohtaja",
            "jätehuoltopäällikkö",
            "kierrätysjohtaja (jätehuolto)",
            "laatu- ja ympäristöpäällikkö",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "pesulan johtaja",
            "piiripäällikkö (jätehuolto)",
            "piiripäällikkö (siivous)",
            "ympäristöjohtaja (jätehuolto)",
            "ympäristöpäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
      "level": 4,
      "code": "1219",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n",
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)",
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kiinteistönhoito)",
            "aluepäällikkö (valtio, hallinto)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallintopalvelujohtaja",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistökehityspalvelujen johtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "palvelujohtaja (hallinto)",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "projektijohtaja (hallinto)",
            "siivouspalvelujohtaja",
            "tilakeskuksen johtaja",
            "tilaliikelaitoksen johtaja",
            "tilapalvelujen johtaja",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "toimitilajohtaja",
            "toimitilapäällikkö (julkinen hallinto)",
            "toimitusjohtaja (kiinteistöalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (siivousalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhteistoimintajohtaja (julkinen hallinto)",
            "yhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "yksikön johtaja (julkinen hallinto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1231",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1231",
      "level": 4,
      "code": "1231",
      "order": 330,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Talous- ja hallintojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden talous- ja hallinto-osastojen toiminnasta sekä koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)",
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden talous- ja hallinto-osastojen toiminnasta sekä koordinoivat niiden sisäistä hallintoa ja taloutta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hallinnollinen johtaja\r\n- laskentatoimen johtaja\r\n- osastopäällikkö (taloushallinto)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaishallintopäällikkö",
            "apulaisluottopäällikkö",
            "apulaisosastopäällikkö (taloushallinto)",
            "apulaistalousjohtaja",
            "apulaistalouspäällikkö",
            "apulaistarkastuspäällikkö",
            "budjettipäällikkö",
            "business intelligence manager",
            "business unit director",
            "director (finance)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "financial director",
            "financial manager",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinnollinen virkamies",
            "hallinnollisen osaston osastopäällikkö",
            "hallinnollisen toimiston päällikkö",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallinto- ja talouspäällikkö",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallinto-osaston päällikkö",
            "hallintopalvelupäällikkö",
            "hallintopäällikkö",
            "hallintotoimiston päällikkö",
            "hr-päällikkö",
            "jaostopäällikkö (hallinto)",
            "kassapäällikkö",
            "kirjanpidon päällikkö",
            "kirjanpitopäällikkö",
            "konttoripäällikkö",
            "kunnallistalousasiain päällikkö",
            "kustannuslaskentapäällikkö",
            "kustannuspäällikkö",
            "kvestori",
            "laskentapäällikkö",
            "laskentatoimen johtaja",
            "laskutuspäällikkö",
            "liiketoimenpäällikkö",
            "liiketoimintajohtaja",
            "liiketoimintayksikön johtaja",
            "luottopäällikkö",
            "oikeushallintopäällikkö",
            "osastonjohtaja (taloushallinto)",
            "osastopäällikkö (taloushallinto)",
            "palkanlaskentapäällikkö",
            "perintäpäällikkö",
            "rahoitusjohtaja",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "rahoituspäällikkö",
            "sairaalatalousasiain päällikkö",
            "sijoitusjohtaja",
            "sijoituspäällikkö",
            "sivistystoimen hallinnollinen johtaja",
            "sivistystoimen talouspäällikkö",
            "suunnittelupäällikkö (talous, hallinto)",
            "talous- ja hallintojohtaja",
            "talous- ja hallintopäällikkö",
            "talous- ja suunnittelujohtaja",
            "talous- ja tietohallintopäällikkö",
            "talousarviopäällikkö",
            "talousjohtaja",
            "talousjohtaja (yritys)",
            "talouspäällikkö",
            "talouspäällikkö-palkka-asiamies",
            "taloussuunnittelupäällikkö",
            "tarkastusjohtaja",
            "tarkastuspäällikkö",
            "tilinpitopäällikkö",
            "toimistonjohtaja",
            "toimistopäällikkö",
            "treasury manager",
            "virastopäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
      "level": 4,
      "code": "1219",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n",
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)",
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kiinteistönhoito)",
            "aluepäällikkö (valtio, hallinto)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallintopalvelujohtaja",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistökehityspalvelujen johtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "palvelujohtaja (hallinto)",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "projektijohtaja (hallinto)",
            "siivouspalvelujohtaja",
            "tilakeskuksen johtaja",
            "tilaliikelaitoksen johtaja",
            "tilapalvelujen johtaja",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "toimitilajohtaja",
            "toimitilapäällikkö (julkinen hallinto)",
            "toimitusjohtaja (kiinteistöalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (siivousalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhteistoimintajohtaja (julkinen hallinto)",
            "yhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "yksikön johtaja (julkinen hallinto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1317",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1317",
      "level": 4,
      "code": "1317",
      "order": 490,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys)\r\n",
            "Johtavat yrityspalvelujen, kuten pankki-, vakuutus-, kiinteistö-, tietojenkäsittely- ja markkinatutkimuspalvelujen tai arkkitehti-, insinööri- ja mainostoimistojen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- konttorinjohtaja (yrityspalvelu) (1227)",
            "- konttorinjohtaja (yrityspalvelu) (1227)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "johtava konsultti (yrityspalvelun pienyritys)",
            "konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys)",
            "liikkeenharjoittaja (yrityspalvelun pienyritys)",
            "toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys)",
            "yrittäjä (yrityspalvelun pienyritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
      "level": 4,
      "code": "1219",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n",
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)",
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kiinteistönhoito)",
            "aluepäällikkö (valtio, hallinto)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallintopalvelujohtaja",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistökehityspalvelujen johtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "palvelujohtaja (hallinto)",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "projektijohtaja (hallinto)",
            "siivouspalvelujohtaja",
            "tilakeskuksen johtaja",
            "tilaliikelaitoksen johtaja",
            "tilapalvelujen johtaja",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "toimitilajohtaja",
            "toimitilapäällikkö (julkinen hallinto)",
            "toimitusjohtaja (kiinteistöalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (siivousalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhteistoimintajohtaja (julkinen hallinto)",
            "yhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "yksikön johtaja (julkinen hallinto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1318",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1318",
      "level": 4,
      "code": "1318",
      "order": 500,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kauneudenhoito-, siivous-, jätehuolto- ym. alojen pienyrityksiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (kampaamoalan pienyritys)\r\n",
            "Johtavat kauneudenhoito-, siivous-, jätehuolto- ym. alojen pienyrityksiä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (kampaamoalan pienyritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kampaamoyrittäjä (51411)\r\n- aluejohtaja (jätehuolto) (1228)",
            "- kampaamoyrittäjä (51411)\r\n- aluejohtaja (jätehuolto) (1228)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hautaustoimistoyrittäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "hautausurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "kauneudenhoitolanpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "kauneushoitolanpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "kauneussalonginpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "parturiyrittäjä (yrittäjällä palkatua työvoimaa)",
            "siivousalan yrittäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "toimitusjohtaja (kampaamoalan pienyritys, palk. työvoimaa)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
      "level": 4,
      "code": "1219",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n",
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)",
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kiinteistönhoito)",
            "aluepäällikkö (valtio, hallinto)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallintopalvelujohtaja",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistökehityspalvelujen johtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "palvelujohtaja (hallinto)",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "projektijohtaja (hallinto)",
            "siivouspalvelujohtaja",
            "tilakeskuksen johtaja",
            "tilaliikelaitoksen johtaja",
            "tilapalvelujen johtaja",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "toimitilajohtaja",
            "toimitilapäällikkö (julkinen hallinto)",
            "toimitusjohtaja (kiinteistöalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (siivousalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhteistoimintajohtaja (julkinen hallinto)",
            "yhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "yksikön johtaja (julkinen hallinto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1319",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1319",
      "level": 4,
      "code": "1319",
      "order": 510,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan pienyritysten johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 131 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa järjestävien pienyritysten johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvateatterin johtaja \r\n- taidegallerian johtaja\r\n- toimitusjohtaja (muu pienyritys)",
            "Ryhmään luokitellaan pienyritysten johtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 131 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat esim. kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-aikatoimintaa järjestävien pienyritysten johtajat.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- elokuvateatterin johtaja \r\n- taidegallerian johtaja\r\n- toimitusjohtaja (muu pienyritys)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elokuvateatterin johtaja",
            "elokuvateatterin omistaja",
            "gallerianpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "kirjankustantaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "konekirjoitus- ja monistustoimiston pitäjä (palk. työvoimaa)",
            "kustantaja (kirjan)",
            "mediayrittäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "ohjelmatoimiston harjoittaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "taidegallerian johtaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "taidegallerianpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "tivoliteltanpitäjä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "toimitusjohtaja (muu pienyritys, palkattua työvoimaa)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
      "level": 4,
      "code": "1219",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n",
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)",
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kiinteistönhoito)",
            "aluepäällikkö (valtio, hallinto)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallintopalvelujohtaja",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistökehityspalvelujen johtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "palvelujohtaja (hallinto)",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "projektijohtaja (hallinto)",
            "siivouspalvelujohtaja",
            "tilakeskuksen johtaja",
            "tilaliikelaitoksen johtaja",
            "tilapalvelujen johtaja",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "toimitilajohtaja",
            "toimitilapäällikkö (julkinen hallinto)",
            "toimitusjohtaja (kiinteistöalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (siivousalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhteistoimintajohtaja (julkinen hallinto)",
            "yhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "yksikön johtaja (julkinen hallinto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1239",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1239",
      "level": 4,
      "code": "1239",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja",
            "Ryhmään luokitellaan asiantuntijajohtajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 123 luokkiin.\r\n\r\nRyhmään kuuluvat henkilöt vastaavat erilaisista asiantuntemusta vaativista toiminnoista kuten kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta tai teknisestä suunnittelusta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kaavoitustoimenjohtaja\r\n- kaupunginsuunnittelupäällikkö\r\n- rikososaston johtaja\r\n- teknillinen johtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskaavoituspäällikkö",
            "apulaisosastopäällikkö (kunta)",
            "apulaisseutukaavajohtaja",
            "apulaisyleiskaavapäällikkö",
            "asuntotuotantopäällikkö",
            "eläintarhanjohtaja",
            "energiayksikön päällikkö",
            "hankejohtaja",
            "jaospäällikkö (palolaitos)",
            "kaavoitusjohtaja",
            "kaavoituspäällikkö",
            "kaavoitustoimenjohtaja",
            "kartoituspäällikkö",
            "kaupunginarkkitehti",
            "kaupunginsuunnittelupäällikkö",
            "kaupunkisuunnittelupäällikkö",
            "koeosaston johtaja",
            "kuntasuunnittelupäällikkö",
            "käännöstoimiston apulaispäällikkö",
            "maankäyttöjohtaja",
            "ohjelmapäällikkö",
            "organisaatiopäällikkö (kunta)",
            "pelastuskomentaja",
            "projektijohtaja",
            "projektinjohtaja",
            "rakennepolitiikan päällikkö",
            "rikososaston johtaja",
            "ruotsinkielisen sihteeristön päällikkö",
            "seutukaavajohtaja",
            "seutusuunnittelujohtaja",
            "seutusuunnittelupäällikkö",
            "suunnittelujohtaja",
            "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
            "suunnittelupäällikkö",
            "teknillinen johtaja",
            "teknillinen päällikkö",
            "tekninen päällikkö",
            "tiejohtaja",
            "tonttiosaston päällikkö",
            "tonttipäällikkö",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
            "yleiskaavapäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
      "level": 4,
      "code": "1219",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n",
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)",
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kiinteistönhoito)",
            "aluepäällikkö (valtio, hallinto)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallintopalvelujohtaja",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistökehityspalvelujen johtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "palvelujohtaja (hallinto)",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "projektijohtaja (hallinto)",
            "siivouspalvelujohtaja",
            "tilakeskuksen johtaja",
            "tilaliikelaitoksen johtaja",
            "tilapalvelujen johtaja",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "toimitilajohtaja",
            "toimitilapäällikkö (julkinen hallinto)",
            "toimitusjohtaja (kiinteistöalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (siivousalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhteistoimintajohtaja (julkinen hallinto)",
            "yhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "yksikön johtaja (julkinen hallinto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 300,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/12",
      "parentCode": "12",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, ohjaavat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotus-, tutkimus- ja kehittämis- sekä myynti- ja markkinointitoimintaa yrityksissä, julkisen hallinnon organisaatioissa tai yhteisöissä sen omaa toimintaa varten tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: mainonnan, suhdetoiminnan ja tiedottamisen, myynnin ja markkinoinnin menettelytapojen ja suunnitelmien muotoileminen ja toteuttaminen yhdessä muiden johtajien kanssa; uusien tuotteiden kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvien hankkeiden johtaminen; markkinointi-, tiedotus- ja mainoskampanjoiden toteuttaminen; myyntitoiminnan, tuotevalikoiman, asiakaspalvelustandardien, markkinointimenetelmien ja jakelupolitiikan määrittäminen ja johtaminen; hintojen ja luottojärjestelyjen määrittäminen; budjettien laatiminen ja hallinta sekä kulujen ja resurssien käytön valvonta; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen seuranta; yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten alan messuilla ja muissa yhteyksissä.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat, ohjaavat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotus-, tutkimus- ja kehittämis- sekä myynti- ja markkinointitoimintaa yrityksissä, julkisen hallinnon organisaatioissa tai yhteisöissä sen omaa toimintaa varten tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: mainonnan, suhdetoiminnan ja tiedottamisen, myynnin ja markkinoinnin menettelytapojen ja suunnitelmien muotoileminen ja toteuttaminen yhdessä muiden johtajien kanssa; uusien tuotteiden kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvien hankkeiden johtaminen; markkinointi-, tiedotus- ja mainoskampanjoiden toteuttaminen; myyntitoiminnan, tuotevalikoiman, asiakaspalvelustandardien, markkinointimenetelmien ja jakelupolitiikan määrittäminen ja johtaminen; hintojen ja luottojärjestelyjen määrittäminen; budjettien laatiminen ja hallinta sekä kulujen ja resurssien käytön valvonta; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen seuranta; yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten alan messuilla ja muissa yhteyksissä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat\r\n- 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat\r\n- 1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat",
            "- 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat\r\n- 1222 Mainos- ja tiedotusjohtajat\r\n- 1223 Tutkimus- ja kehitysjohtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1233",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1221",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1233",
      "level": 4,
      "code": "1233",
      "order": 350,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Myynti- ja markkinointijohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden myynti- ja markkinointiosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluemyyntijohtaja \r\n- asiakaspalvelupäällikkö\r\n- kaupallinen johtaja",
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden myynti- ja markkinointiosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluemyyntijohtaja \r\n- asiakaspalvelupäällikkö\r\n- kaupallinen johtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "account manager",
            "aluemyyntijohtaja",
            "apulaismarkkinointipäällikkö",
            "asiakaspalvelujohtaja",
            "asiakaspalvelupäällikkö",
            "asiakaspäällikkö",
            "asiakasryhmäpäällikkö",
            "asiakastietopäällikkö",
            "asiakastyytyväisyyspäällikkö",
            "asiakkuuspäällikkö",
            "avainasiakaspäällikkö",
            "client manager",
            "director (marketing)",
            "director (sales)",
            "jälkimarkkinointipäällikkö",
            "kaupallinen johtaja",
            "kenttäpäällikkö (myynti)",
            "key account manager",
            "kirjasto- ja informaatiopalvelupäällikkö",
            "kongressipäällikkö",
            "levikkipäällikkö",
            "manager (sales)",
            "marketing director",
            "marketing manager",
            "markkinointi- ja myyntijohtaja",
            "markkinointijohtaja",
            "markkinointipäällikkö",
            "matkailutoimen johtaja",
            "menekinedistämispäällikkö",
            "messujohtaja",
            "myyntijohtaja",
            "myyntijohtaja (it)",
            "myyntipäällikkö",
            "myyntiryhmäpäällikkö",
            "offering manager",
            "osastopäällikkö (markkinointi)",
            "osastopäällikkö (myynti)",
            "palvelualuepäällikkö",
            "palvelupäällikkö",
            "piirimyyntipäällikkö",
            "piiripäällikkö (markkinointi)",
            "piiripäällikkö (myynti)",
            "product director",
            "product line director",
            "product line manager",
            "product manager",
            "product marketing director",
            "product marketing manager",
            "sales director",
            "sales manager",
            "sales promotion päällikkö",
            "sp-päällikkö",
            "suurasiakaspäällikkö",
            "tuontipäällikkö",
            "tuotejohtaja",
            "tuotelinjajohtaja",
            "tuotelinjapäällikkö",
            "tuotemarkkinointijohtaja",
            "tuotemarkkinointipäällikkö",
            "tuotepäällikkö",
            "tuoteryhmän päällikkö",
            "tuoteryhmäpäällikkö",
            "vastaanottopäällikkö (myynti, markkinointi)",
            "vastaava kongressipäällikkö",
            "vientipäällikkö",
            "yhteysjohtaja (markkinointi)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1221",
      "level": 4,
      "code": "1221",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Myynti- ja markkinointijohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat myynti- ja markkinointitoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille. Johtajat, jotka vastaavat vain myynnistä tai markkinoinnista, mutta eivät organisaation myynti- ja markkinointitoiminnasta kokonaisuutena, luokitellaan luokkaan 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntitietoihin ja markkina-arvioihin perustuvien erityisten myynti- ja markkinointiohjelmien suunnitteleminen ja organisointi\r\n- hinnastojen, alennuskriteerien, toimitusehtojen, myynninedistämisbudjettien, myyntimenetelmien, erityisten kannustinten ja kampanjoiden määrittäminen\r\n- myynti- ja markkinointitoimiin liittyvien toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- myynti- ja markkinointihenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- budjettien laatiminen, hallinnointi ja kulujen hallinta resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen myynti- ja markkinointitapahtumissa, alan messuilla ja muissa vastaavissa yhteyksissä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- markkinointijohtaja\r\n- myyntijohtaja\r\n- tuoteryhmäjohtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat myynti- ja markkinointitoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille. Johtajat, jotka vastaavat vain myynnistä tai markkinoinnista, mutta eivät organisaation myynti- ja markkinointitoiminnasta kokonaisuutena, luokitellaan luokkaan 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntitietoihin ja markkina-arvioihin perustuvien erityisten myynti- ja markkinointiohjelmien suunnitteleminen ja organisointi\r\n- hinnastojen, alennuskriteerien, toimitusehtojen, myynninedistämisbudjettien, myyntimenetelmien, erityisten kannustinten ja kampanjoiden määrittäminen\r\n- myynti- ja markkinointitoimiin liittyvien toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- myynti- ja markkinointihenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- budjettien laatiminen, hallinnointi ja kulujen hallinta resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen myynti- ja markkinointitapahtumissa, alan messuilla ja muissa vastaavissa yhteyksissä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- markkinointijohtaja\r\n- myyntijohtaja\r\n- tuoteryhmäjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- asiakaspalvelupäällikkö (pankki, pl. luotot) (4211)\r\n- myyntipäällikkö (myyntitehtävät, pl. it ja teollisuus) (3322)\r\n- markkinointipäällikkö (suunnittelu) (2431)",
            "- asiakaspalvelupäällikkö (pankki, pl. luotot) (4211)\r\n- myyntipäällikkö (myyntitehtävät, pl. it ja teollisuus) (3322)\r\n- markkinointipäällikkö (suunnittelu) (2431)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "account manager (johtaminen)",
            "aluemyyntijohtaja",
            "apulaismarkkinointipäällikkö (johtaminen)",
            "asiakaspalvelujohtaja",
            "country manager (markkinointi, myynti)",
            "director (marketing)",
            "director (sales)",
            "kaupallinen johtaja",
            "marketing director",
            "marketing manager",
            "markkinointi- ja myyntijohtaja",
            "markkinointijohtaja",
            "markkinointiosaston johtaja",
            "markkinointipäällikkö (johtaminen)",
            "matkailutoimen johtaja",
            "messujohtaja",
            "myyntijohtaja",
            "myyntiosaston johtaja",
            "myyntipäällikkö (johtaminen)",
            "myyntiryhmäpäällikkö",
            "palvelupäällikkö (johtaminen)",
            "product director",
            "product line director",
            "product marketing director",
            "projektijohtaja (myynti- ja markkinointi)",
            "sales director",
            "sales manager (johtaminen)",
            "tuotejohtaja",
            "tuotelinjajohtaja",
            "tuotemarkkinointijohtaja",
            "tuoteryhmäjohtaja",
            "yhteysjohtaja (markkinointi)",
            "vientijohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1234",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1222",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1234",
      "level": 4,
      "code": "1234",
      "order": 360,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mainos- ja tiedotusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden mainos- ja tiedotusosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- osastopäällikkö (mainonta)\r\n- tietopalvelujohtaja\r\n- tietopalvelupäällikkö",
            "Vastaavat yritysten ja muiden toimintayksiköiden mainos- ja tiedotusosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- osastopäällikkö (mainonta)\r\n- tietopalvelujohtaja\r\n- tietopalvelupäällikkö"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "business information manager",
            "communications director",
            "ilmoitusjohtaja",
            "mainospäällikkö",
            "mediajohtaja",
            "osastopäällikkö (mainonta)",
            "suunnittelujohtaja (mainonta)",
            "tiedotusjohtaja",
            "tietopalvelujohtaja",
            "tietopalvelupäällikkö",
            "tuotantopäällikkö (mainonta)",
            "tuotekehityspäällikkö (mainonta)",
            "tuotepäällikkö (mainonta)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (mainonta)",
            "viestintäjohtaja",
            "yhteiskuntasuhdepäällikkö",
            "yhteysjohtaja (mainonta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1222",
      "level": 4,
      "code": "1222",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mainos- ja tiedotusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotustoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- mainonta- ja suhdetoimintatoimenpiteiden suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- mainossopimuksista neuvotteleminen asiakkaiden tai sanomalehtien, radioasemien ja TV-kanavien, urheilu- ja kulttuuriorganisaatioiden ja mainostoimistojen kanssa\r\n- yrityksen tai yhteisön saavutuksia, suunnitelmia ja näkökantoja koskevan informaation suunnitteleminen sen tuomiseksi lainsäätäjien, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön tietoon\r\n- mainonta- ja suhdetoimintahenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tiedotusjohtaja\r\n- viestintäjohtaja\r\n- yhteysjohtaja (mainonta)\r\n- johtaja (mainostoimisto, liikkeenjohto)",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotustoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- mainonta- ja suhdetoimintatoimenpiteiden suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- mainossopimuksista neuvotteleminen asiakkaiden tai sanomalehtien, radioasemien ja TV-kanavien, urheilu- ja kulttuuriorganisaatioiden ja mainostoimistojen kanssa\r\n- yrityksen tai yhteisön saavutuksia, suunnitelmia ja näkökantoja koskevan informaation suunnitteleminen sen tuomiseksi lainsäätäjien, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön tietoon\r\n- mainonta- ja suhdetoimintahenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tiedotusjohtaja\r\n- viestintäjohtaja\r\n- yhteysjohtaja (mainonta)\r\n- johtaja (mainostoimisto, liikkeenjohto)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "account director (mainonta)",
            "account director (tiedotus- ja suhdetoiminta)",
            "communications director",
            "creative director (mainonta)",
            "ilmoitusjohtaja",
            "johtaja (mainostoimisto, liikkeenjohto)",
            "lehdistöneuvos",
            "luova johtaja (mainonta)",
            "luovan suunnittelun johtaja",
            "mainostoimiston johtaja (liikkeenjohto)",
            "mediajohtaja",
            "projektijohtaja (mainonta)",
            "suunnittelujohtaja (mainonta)",
            "taiteellinen johtaja (mainostoimisto)",
            "tiedotusjohtaja",
            "tietopalvelujohtaja",
            "viestintäjohtaja",
            "yhteysjohtaja (mainonta)",
            "sijoittajasuhdejohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1237",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1223",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1237",
      "level": 4,
      "code": "1237",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tutkimus- ja kehitysjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tutkimus- ja kehitysosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kehitysjohtaja\r\n- laboratoriopäällikkö\r\n- teknologiajohtaja \r\n- työntutkimuspäällikkö",
            "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden tutkimus- ja kehitysosastojen toiminnasta.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- kehitysjohtaja\r\n- laboratoriopäällikkö\r\n- teknologiajohtaja \r\n- työntutkimuspäällikkö"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluekehityspäällikkö",
            "aluelaboratorion johtaja",
            "elintarvikelaboratorion johtaja",
            "kansainvälisen konsultoinnin johtaja",
            "kehittämisjohtaja",
            "kehittämiskeskuksen johtaja",
            "kehittämispäällikkö (kunta)",
            "kehittämispäällikkö (tutkimus ja kehitys)",
            "kehittämispäällikkö (valtio)",
            "kehitysjohtaja",
            "kehityspäällikkö",
            "laatupäällikkö (tutkimus ja kehitys)",
            "laboratorion apulaisjohtaja",
            "laboratorion johtaja (kemia)",
            "laboratorion johtaja (tutkimus ja kehitys)",
            "laboratorionjohtaja",
            "laboratorionpäällikkö",
            "laboratoriopäällikkö",
            "menetelmätutkimusjohtaja",
            "suunnittelu- ja kehittämisjohtaja",
            "suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys)",
            "teknologiajohtaja",
            "teknologiapalvelujohtaja",
            "teknologiapäällikkö",
            "tieteellinen johtaja",
            "tuotekehitysjohtaja",
            "tuotekehityspäällikkö",
            "tuotesuunnittelupäällikkö",
            "tuoteturvallisuuspäällikkö",
            "tutkimus- ja kehitysyksikön johtaja",
            "tutkimusaseman johtaja",
            "tutkimusjohtaja",
            "tutkimuslaitoksen johtaja",
            "tutkimuspäällikkö",
            "tutkimusyksikön johtaja",
            "työntutkimusjaospäällikkö",
            "työntutkimuspäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1223",
      "level": 4,
      "code": "1223",
      "order": 330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tutkimus- ja kehitysjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön sisäisten tai ulkoisilta toimijoilta tilattujen tutkimus- ja kehitystoimien suunnittelu, johtaminen ja koordinointi uusien tai entistä parempien teknisten prosessien, tuotteiden tai materiaalien kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön tutkimus- ja kehitystyön kokonaisohjelman suunnittelu, tavoitteiden ja budjetointivaatimusten asettaminen\r\n- tutkimus- ja kehityshenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotekehitysjohtaja\r\n- tutkimusjohtaja",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön sisäisten tai ulkoisilta toimijoilta tilattujen tutkimus- ja kehitystoimien suunnittelu, johtaminen ja koordinointi uusien tai entistä parempien teknisten prosessien, tuotteiden tai materiaalien kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön tutkimus- ja kehitystyön kokonaisohjelman suunnittelu, tavoitteiden ja budjetointivaatimusten asettaminen\r\n- tutkimus- ja kehityshenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotekehitysjohtaja\r\n- tutkimusjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (tutkimus)",
            "aluekehityspäällikkö (johtaminen)",
            "aluelaboratorion johtaja",
            "apulaisjohtaja (tutkimuslaitos)",
            "elintarvikelaboratorion johtaja",
            "hankejohtaja",
            "kansainvälisen konsultoinnin johtaja",
            "kehittämisjohtaja",
            "kehittämiskeskuksen johtaja",
            "kehitysjohtaja",
            "kehityspäällikkö (johtaminen)",
            "koeosaston johtaja (tutkimus)",
            "laboratorion apulaisjohtaja",
            "laboratorion johtaja (tutkimus ja kehitys)",
            "laboratorionjohtaja",
            "menetelmätutkimusjohtaja",
            "palvelujohtaja (tutkimuslaitos)",
            "projektijohtaja (tutkimus)",
            "projektinjohtaja (tutkimus)",
            "suunnittelu- ja kehittämisjohtaja",
            "suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys)",
            "teknillinen johtaja (muut alat)",
            "teknologiajohtaja",
            "teknologiapalvelujohtaja",
            "teknologiapäällikkö (johtaminen)",
            "tieteellinen johtaja",
            "tuotekehitysjohtaja",
            "tuotekehityspäällikkö (johtaminen)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (johtaminen)",
            "tutkimus- ja kehitysyksikön johtaja",
            "tutkimusaseman johtaja",
            "tutkimusjohtaja",
            "tutkimuslaitoksen johtaja",
            "tutkimuspäällikkö (johtaminen)",
            "tutkimusyksikön johtaja",
            "työntutkimusjaospäällikkö (johtaminen)",
            "ympäristöjohtaja (yritys)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/12",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12",
      "level": 2,
      "code": "12",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä.",
            "Ryhmään kuuluvat suurten ja keskisuurten yritysten ja julkisten toimintayksiköiden johtajat.\r\n\r\nSuureksi tai keskisuureksi yritykseksi luokitellaan yritys, jossa työskentelee yli kymmenen työntekijää ja jossa toimitusjohtajan lisäksi toimii vähintään kaksi alempaa johtajaa.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/13",
      "level": 2,
      "code": "13",
      "order": 340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja koordinoivat tavaroiden ja erikoistuneiden ammatillisten tai teknisten palvelujen tuotantoa tuotantoyksiköiden johtajina suurissa yrityksissä tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja. Vastaavat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetustoiminnan, tietoliikenteen ja viestinnän teknisistä operaatioista; suuressa mittakaavassa harjoitettavan maa-, metsä- tai kalatalouden toiminnoista; tai terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen, pankki- ja vakuutuspalvelujen tai muiden ammatillisten ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu koskien tuotettavien tavaroiden ja palveluiden laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimavaatimuksia; tuotantolaitoksen ja tuotantomenetelmien valvonta; tuotettujen tavaroiden ja palveluiden laatustandardien ja -tavoitteiden turvaaminen; urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kustannusseuranta sekä toimintojen, toimintatapojen ja resurssien sopeuttaminen kustannusten vähentämiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen valvominen; työterveys- ja -työturvallisuusvaatimusten toteuttamisen koordinointi; päivittäisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; tuotanto- ja talousraporttien sekä tuotantoennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi; yrityksen tai yhteisön edustaminen toisten toimijoiden suuntaan tai kokouksissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa tai muilla foorumeilla.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nMaa- ja aluejohtajat ja muut ylimmän tason johtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alemman johtajatason toimintaa, ja jotka vastaavat laajasti erilaisista toiminta-alueista, luokitellaan luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n",
            "Johtavat ja koordinoivat tavaroiden ja erikoistuneiden ammatillisten tai teknisten palvelujen tuotantoa tuotantoyksiköiden johtajina suurissa yrityksissä tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja. Vastaavat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetustoiminnan, tietoliikenteen ja viestinnän teknisistä operaatioista; suuressa mittakaavassa harjoitettavan maa-, metsä- tai kalatalouden toiminnoista; tai terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen, pankki- ja vakuutuspalvelujen tai muiden ammatillisten ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu koskien tuotettavien tavaroiden ja palveluiden laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimavaatimuksia; tuotantolaitoksen ja tuotantomenetelmien valvonta; tuotettujen tavaroiden ja palveluiden laatustandardien ja -tavoitteiden turvaaminen; urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kustannusseuranta sekä toimintojen, toimintatapojen ja resurssien sopeuttaminen kustannusten vähentämiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen valvominen; työterveys- ja -työturvallisuusvaatimusten toteuttamisen koordinointi; päivittäisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; tuotanto- ja talousraporttien sekä tuotantoennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi; yrityksen tai yhteisön edustaminen toisten toimijoiden suuntaan tai kokouksissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa tai muilla foorumeilla.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nMaa- ja aluejohtajat ja muut ylimmän tason johtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alemman johtajatason toimintaa, ja jotka vastaavat laajasti erilaisista toiminta-alueista, luokitellaan luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat\r\n- 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat\r\n- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat\r\n- 134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat",
            "- 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat\r\n- 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat\r\n- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat\r\n- 134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/13",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/13",
      "level": 2,
      "code": "13",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat pienyritysten johtajat.\r\n\r\nPienyritykseksi luokitellaan yritys, jossa työntekijöitä on kymmenen tai vähemmän ja jossa toimitusjohtajan lisäksi on korkeintaan yksi alempi johtaja.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä\r\n\r\n- raportoiminen yrityksen omistajille\r\n\r\n\r\nYksinäis- ja perheyrittäjät luokitellaan ammattiryhmiin 2-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n",
            "Ryhmään kuuluvat pienyritysten johtajat.\r\n\r\nPienyritykseksi luokitellaan yritys, jossa työntekijöitä on kymmenen tai vähemmän ja jossa toimitusjohtajan lisäksi on korkeintaan yksi alempi johtaja.\r\n\r\nPääasiallisina tehtävinä ovat:\r\n\r\n- toiminnan suunnittelu, koordinointi ja johtaminen\r\n\r\n- investointi-, menettelytapa- ja rekrytointipäätösten tekeminen\r\n\r\n- vastaaminen henkilöstön, tekniikan ja tulosten kehityksestä\r\n\r\n- raportoiminen yrityksen omistajille\r\n\r\n\r\nYksinäis- ja perheyrittäjät luokitellaan ammattiryhmiin 2-9 ammattitaidon ja -alan mukaan.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/13",
      "level": 2,
      "code": "13",
      "order": 340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja koordinoivat tavaroiden ja erikoistuneiden ammatillisten tai teknisten palvelujen tuotantoa tuotantoyksiköiden johtajina suurissa yrityksissä tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja. Vastaavat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetustoiminnan, tietoliikenteen ja viestinnän teknisistä operaatioista; suuressa mittakaavassa harjoitettavan maa-, metsä- tai kalatalouden toiminnoista; tai terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen, pankki- ja vakuutuspalvelujen tai muiden ammatillisten ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu koskien tuotettavien tavaroiden ja palveluiden laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimavaatimuksia; tuotantolaitoksen ja tuotantomenetelmien valvonta; tuotettujen tavaroiden ja palveluiden laatustandardien ja -tavoitteiden turvaaminen; urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kustannusseuranta sekä toimintojen, toimintatapojen ja resurssien sopeuttaminen kustannusten vähentämiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen valvominen; työterveys- ja -työturvallisuusvaatimusten toteuttamisen koordinointi; päivittäisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; tuotanto- ja talousraporttien sekä tuotantoennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi; yrityksen tai yhteisön edustaminen toisten toimijoiden suuntaan tai kokouksissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa tai muilla foorumeilla.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nMaa- ja aluejohtajat ja muut ylimmän tason johtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alemman johtajatason toimintaa, ja jotka vastaavat laajasti erilaisista toiminta-alueista, luokitellaan luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n",
            "Johtavat ja koordinoivat tavaroiden ja erikoistuneiden ammatillisten tai teknisten palvelujen tuotantoa tuotantoyksiköiden johtajina suurissa yrityksissä tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja. Vastaavat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetustoiminnan, tietoliikenteen ja viestinnän teknisistä operaatioista; suuressa mittakaavassa harjoitettavan maa-, metsä- tai kalatalouden toiminnoista; tai terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen, pankki- ja vakuutuspalvelujen tai muiden ammatillisten ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu koskien tuotettavien tavaroiden ja palveluiden laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimavaatimuksia; tuotantolaitoksen ja tuotantomenetelmien valvonta; tuotettujen tavaroiden ja palveluiden laatustandardien ja -tavoitteiden turvaaminen; urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kustannusseuranta sekä toimintojen, toimintatapojen ja resurssien sopeuttaminen kustannusten vähentämiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen valvominen; työterveys- ja -työturvallisuusvaatimusten toteuttamisen koordinointi; päivittäisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; tuotanto- ja talousraporttien sekä tuotantoennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi; yrityksen tai yhteisön edustaminen toisten toimijoiden suuntaan tai kokouksissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa tai muilla foorumeilla.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nMaa- ja aluejohtajat ja muut ylimmän tason johtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alemman johtajatason toimintaa, ja jotka vastaavat laajasti erilaisista toiminta-alueista, luokitellaan luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat\r\n- 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat\r\n- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat\r\n- 134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat",
            "- 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat\r\n- 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat\r\n- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat\r\n- 134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/34",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/34",
      "level": 2,
      "code": "34",
      "order": 2560,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmän ammatit sisältävät myyntiin, rahoitukseen, palvelujen välittämiseen, hallintoon, tuontiin ja vientiin, verotukseen, poliisityöhön, sosiaalialaan, taiteeseen, viihteeseen ja seurakuntatyöhön liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy arvopaperi-, valuutta-, vakuutus-, kiinteistö- ym. kauppaa, kiinteistönhoitoa, matkanjärjestämistä, markkinointia, työnjohtamista, huolintaa ja tullausta, työnvälittämistä, sihteerin tehtäviä, lainopillisia tehtäviä, tilastonlaatimista, rajavartiointia, neuvontaa, ohjausta, sielunhoitotyötä ym.",
            "Ryhmän ammatit sisältävät myyntiin, rahoitukseen, palvelujen välittämiseen, hallintoon, tuontiin ja vientiin, verotukseen, poliisityöhön, sosiaalialaan, taiteeseen, viihteeseen ja seurakuntatyöhön liittyviä asiantuntijatehtäviä.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy arvopaperi-, valuutta-, vakuutus-, kiinteistö- ym. kauppaa, kiinteistönhoitoa, matkanjärjestämistä, markkinointia, työnjohtamista, huolintaa ja tullausta, työnvälittämistä, sihteerin tehtäviä, lainopillisia tehtäviä, tilastonlaatimista, rajavartiointia, neuvontaa, ohjausta, sielunhoitotyötä ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/13",
      "level": 2,
      "code": "13",
      "order": 340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1",
      "parentCode": "1",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja koordinoivat tavaroiden ja erikoistuneiden ammatillisten tai teknisten palvelujen tuotantoa tuotantoyksiköiden johtajina suurissa yrityksissä tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja. Vastaavat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetustoiminnan, tietoliikenteen ja viestinnän teknisistä operaatioista; suuressa mittakaavassa harjoitettavan maa-, metsä- tai kalatalouden toiminnoista; tai terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen, pankki- ja vakuutuspalvelujen tai muiden ammatillisten ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu koskien tuotettavien tavaroiden ja palveluiden laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimavaatimuksia; tuotantolaitoksen ja tuotantomenetelmien valvonta; tuotettujen tavaroiden ja palveluiden laatustandardien ja -tavoitteiden turvaaminen; urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kustannusseuranta sekä toimintojen, toimintatapojen ja resurssien sopeuttaminen kustannusten vähentämiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen valvominen; työterveys- ja -työturvallisuusvaatimusten toteuttamisen koordinointi; päivittäisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; tuotanto- ja talousraporttien sekä tuotantoennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi; yrityksen tai yhteisön edustaminen toisten toimijoiden suuntaan tai kokouksissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa tai muilla foorumeilla.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nMaa- ja aluejohtajat ja muut ylimmän tason johtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alemman johtajatason toimintaa, ja jotka vastaavat laajasti erilaisista toiminta-alueista, luokitellaan luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n",
            "Johtavat ja koordinoivat tavaroiden ja erikoistuneiden ammatillisten tai teknisten palvelujen tuotantoa tuotantoyksiköiden johtajina suurissa yrityksissä tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja. Vastaavat teollisuuden, kaivostoiminnan, rakentamisen, kuljetustoiminnan, tietoliikenteen ja viestinnän teknisistä operaatioista; suuressa mittakaavassa harjoitettavan maa-, metsä- tai kalatalouden toiminnoista; tai terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen, pankki- ja vakuutuspalvelujen tai muiden ammatillisten ja teknisten palvelujen tuottamisesta. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason neljä valmiuksia.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu koskien tuotettavien tavaroiden ja palveluiden laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimavaatimuksia; tuotantolaitoksen ja tuotantomenetelmien valvonta; tuotettujen tavaroiden ja palveluiden laatustandardien ja -tavoitteiden turvaaminen; urakkatarjousten ja -sopimusten valmistelu; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kustannusseuranta sekä toimintojen, toimintatapojen ja resurssien sopeuttaminen kustannusten vähentämiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen valvominen; työterveys- ja -työturvallisuusvaatimusten toteuttamisen koordinointi; päivittäisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; tuotanto- ja talousraporttien sekä tuotantoennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi; yrityksen tai yhteisön edustaminen toisten toimijoiden suuntaan tai kokouksissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa tai muilla foorumeilla.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nMaa- ja aluejohtajat ja muut ylimmän tason johtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alemman johtajatason toimintaa, ja jotka vastaavat laajasti erilaisista toiminta-alueista, luokitellaan luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat\r\n- 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat\r\n- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat\r\n- 134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat",
            "- 131 Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat\r\n- 132 Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat\r\n- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat\r\n- 134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/131",
      "level": 3,
      "code": "131",
      "order": 350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja kalatalousalan tuotantoa suurtiloilla ja isoissa maatalousyrityksissä ja -osuuskunnissa. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: markkinoiden seuranta ja tuotannon suunnittelu, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja tuotannon kustannusten seuranta, taloudellisten ja toiminnallisten raporttien laadinta, yhteydenpito ostajien kanssa sadon, saaliin ja varaston myymiseksi, sopimusyhteistyö maanviljelijöiden, alusten päälliköiden ja itsenäisten omistajien kanssa tuotteiden tuotannosta ja tuotannon hallinnasta, toiminnan lajien, intensiteetin ja etenemisjärjestyksen suunnitteleminen, koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden ostaminen.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja kalatalousalan tuotantoa suurtiloilla ja isoissa maatalousyrityksissä ja -osuuskunnissa. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: markkinoiden seuranta ja tuotannon suunnittelu, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja tuotannon kustannusten seuranta, taloudellisten ja toiminnallisten raporttien laadinta, yhteydenpito ostajien kanssa sadon, saaliin ja varaston myymiseksi, sopimusyhteistyö maanviljelijöiden, alusten päälliköiden ja itsenäisten omistajien kanssa tuotteiden tuotannosta ja tuotannon hallinnasta, toiminnan lajien, intensiteetin ja etenemisjärjestyksen suunnitteleminen, koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden ostaminen.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1311 Maa- ja metsätalouden johtajat\r\n- 1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat",
            "- 1311 Maa- ja metsätalouden johtajat\r\n- 1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/131",
      "level": 3,
      "code": "131",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa.",
            "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/131",
      "level": 3,
      "code": "131",
      "order": 350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja kalatalousalan tuotantoa suurtiloilla ja isoissa maatalousyrityksissä ja -osuuskunnissa. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: markkinoiden seuranta ja tuotannon suunnittelu, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja tuotannon kustannusten seuranta, taloudellisten ja toiminnallisten raporttien laadinta, yhteydenpito ostajien kanssa sadon, saaliin ja varaston myymiseksi, sopimusyhteistyö maanviljelijöiden, alusten päälliköiden ja itsenäisten omistajien kanssa tuotteiden tuotannosta ja tuotannon hallinnasta, toiminnan lajien, intensiteetin ja etenemisjärjestyksen suunnitteleminen, koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden ostaminen.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat maatalous-, puutarha-, metsätalous- ja kalatalousalan tuotantoa suurtiloilla ja isoissa maatalousyrityksissä ja -osuuskunnissa. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: markkinoiden seuranta ja tuotannon suunnittelu, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja tuotannon kustannusten seuranta, taloudellisten ja toiminnallisten raporttien laadinta, yhteydenpito ostajien kanssa sadon, saaliin ja varaston myymiseksi, sopimusyhteistyö maanviljelijöiden, alusten päälliköiden ja itsenäisten omistajien kanssa tuotteiden tuotannosta ja tuotannon hallinnasta, toiminnan lajien, intensiteetin ja etenemisjärjestyksen suunnitteleminen, koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden ostaminen.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1311 Maa- ja metsätalouden johtajat\r\n- 1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat",
            "- 1311 Maa- ja metsätalouden johtajat\r\n- 1312 Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1221",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1311",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1221",
      "level": 4,
      "code": "1221",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n",
            "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)",
            "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (maa- ja metsätalous)",
            "aluepäällikkö (metsäala)",
            "apulaiskaupunginpuutarhuri",
            "apulaispiiripäällikkö (metsätalous)",
            "kaupunginpuutarhuri",
            "maatilan johtaja",
            "piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)",
            "puistonjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kalastus)",
            "tuotantopäällikkö (puutarha)",
            "ylipuutarhuri (kaupungin)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1311",
      "level": 4,
      "code": "1311",
      "order": 360,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
      "parentCode": "131",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat tuotantoa suuren mittakaavan maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotannossa kuten suurtiloilla ja maatalousosuuskunnissa viljelykasvien kasvattamiseksi ja sadon korjaamiseksi sekä karjan jalostamiseksi ja kasvattamiseksi. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- markkinatoimien valvonta ja tuotannon suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja markkinoiden kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. maatilan hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa sadon ja karjan myynnistä\r\n- sopimusten laatiminen itsenäisten tai vuokraviljelijöiden kanssa satokasvien ja karjan kasvatuksesta tai tuotannon hallinnasta\r\n- maatilan toiminnan luonteen, tehokkuusasteen ja jaksotuksen suunnittelu (esimerkiksi parhaiden istutus-, ruiskutus- ja sadonkorjuuajankohtien määrittäminen)\r\n- maaperän analysoiminen tuotannon maksimoimiseksi\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten traktorien, siementen, lannoitteiden ja kemikaalien osto\r\n- ympäristömyrkkyjen, haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien tunnistaminen ja hallinta\r\n- maanviljelykseen liittyvien toimien kuten tilan rakennusten, vedenjakelujärjestelmien ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- erilaisten toimintojen kuten istuttamisen, kastelun, kemikaalien levityksen, sadonkorjuun ja maanmuokkaamisen johtaminen ja koordinointi\r\n- tilusten ja peltojen tarkastaminen satokasvien kypsymisajankohtien määrittämiseksi tai sään mahdollisesti aiheuttamien satovahinkojen arvioimiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat tuotantoa suuren mittakaavan maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotannossa kuten suurtiloilla ja maatalousosuuskunnissa viljelykasvien kasvattamiseksi ja sadon korjaamiseksi sekä karjan jalostamiseksi ja kasvattamiseksi. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- markkinatoimien valvonta ja tuotannon suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja markkinoiden kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. maatilan hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa sadon ja karjan myynnistä\r\n- sopimusten laatiminen itsenäisten tai vuokraviljelijöiden kanssa satokasvien ja karjan kasvatuksesta tai tuotannon hallinnasta\r\n- maatilan toiminnan luonteen, tehokkuusasteen ja jaksotuksen suunnittelu (esimerkiksi parhaiden istutus-, ruiskutus- ja sadonkorjuuajankohtien määrittäminen)\r\n- maaperän analysoiminen tuotannon maksimoimiseksi\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten traktorien, siementen, lannoitteiden ja kemikaalien osto\r\n- ympäristömyrkkyjen, haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien tunnistaminen ja hallinta\r\n- maanviljelykseen liittyvien toimien kuten tilan rakennusten, vedenjakelujärjestelmien ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- erilaisten toimintojen kuten istuttamisen, kastelun, kemikaalien levityksen, sadonkorjuun ja maanmuokkaamisen johtaminen ja koordinointi\r\n- tilusten ja peltojen tarkastaminen satokasvien kypsymisajankohtien määrittämiseksi tai sään mahdollisesti aiheuttamien satovahinkojen arvioimiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsätyönjohtaja (3143)\r\n- maanviljelijä (peltoviljely) (61111)",
            "- metsätyönjohtaja (3143)\r\n- maanviljelijä (peltoviljely) (61111)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)",
            "johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)",
            "karjatilan johtaja (liikkeenjohto)",
            "suurtilanjohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1311",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1311",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1311",
      "level": 4,
      "code": "1311",
      "order": 430,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat palkattuna johtajana maa- ja metsätalouden ja kalastuksen ym. alojen pienyrityksiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)\r\n- toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys)\r\n- riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)\r\n",
            "Johtavat palkattuna johtajana maa- ja metsätalouden ja kalastuksen ym. alojen pienyrityksiä. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)\r\n- toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys)\r\n- riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kalanviljely-yrittäjä (61511)\r\n- maanviljelijä (6130)\r\n- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- puutarhayrittäjä (61121)",
            "- kalanviljely-yrittäjä (61511)\r\n- maanviljelijä (6130)\r\n- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- puutarhayrittäjä (61121)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "karjataloustuottaja (johtaja, palkattua työvoimaa)",
            "karjatalousyrittäjä (johtaja)",
            "metsäkoneurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "puutarhatuottaja (johtaja, palkattua työvoimaa)",
            "puutarhayrittäjä (johtaja, palkattua työvoimaa)",
            "riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys)",
            "siipikarjatuottaja (johtaja, palkattua työvoimaa)",
            "siipikarjayrittäjä (johtaja)",
            "toiminnanjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)",
            "toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys)",
            "toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys)",
            "urakoitsija (metsäkone-, yrittäjällä palkattua työvoimaa)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1311",
      "level": 4,
      "code": "1311",
      "order": 360,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
      "parentCode": "131",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat tuotantoa suuren mittakaavan maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotannossa kuten suurtiloilla ja maatalousosuuskunnissa viljelykasvien kasvattamiseksi ja sadon korjaamiseksi sekä karjan jalostamiseksi ja kasvattamiseksi. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- markkinatoimien valvonta ja tuotannon suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja markkinoiden kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. maatilan hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa sadon ja karjan myynnistä\r\n- sopimusten laatiminen itsenäisten tai vuokraviljelijöiden kanssa satokasvien ja karjan kasvatuksesta tai tuotannon hallinnasta\r\n- maatilan toiminnan luonteen, tehokkuusasteen ja jaksotuksen suunnittelu (esimerkiksi parhaiden istutus-, ruiskutus- ja sadonkorjuuajankohtien määrittäminen)\r\n- maaperän analysoiminen tuotannon maksimoimiseksi\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten traktorien, siementen, lannoitteiden ja kemikaalien osto\r\n- ympäristömyrkkyjen, haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien tunnistaminen ja hallinta\r\n- maanviljelykseen liittyvien toimien kuten tilan rakennusten, vedenjakelujärjestelmien ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- erilaisten toimintojen kuten istuttamisen, kastelun, kemikaalien levityksen, sadonkorjuun ja maanmuokkaamisen johtaminen ja koordinointi\r\n- tilusten ja peltojen tarkastaminen satokasvien kypsymisajankohtien määrittämiseksi tai sään mahdollisesti aiheuttamien satovahinkojen arvioimiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat tuotantoa suuren mittakaavan maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotannossa kuten suurtiloilla ja maatalousosuuskunnissa viljelykasvien kasvattamiseksi ja sadon korjaamiseksi sekä karjan jalostamiseksi ja kasvattamiseksi. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- markkinatoimien valvonta ja tuotannon suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja markkinoiden kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. maatilan hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa sadon ja karjan myynnistä\r\n- sopimusten laatiminen itsenäisten tai vuokraviljelijöiden kanssa satokasvien ja karjan kasvatuksesta tai tuotannon hallinnasta\r\n- maatilan toiminnan luonteen, tehokkuusasteen ja jaksotuksen suunnittelu (esimerkiksi parhaiden istutus-, ruiskutus- ja sadonkorjuuajankohtien määrittäminen)\r\n- maaperän analysoiminen tuotannon maksimoimiseksi\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten traktorien, siementen, lannoitteiden ja kemikaalien osto\r\n- ympäristömyrkkyjen, haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien tunnistaminen ja hallinta\r\n- maanviljelykseen liittyvien toimien kuten tilan rakennusten, vedenjakelujärjestelmien ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- erilaisten toimintojen kuten istuttamisen, kastelun, kemikaalien levityksen, sadonkorjuun ja maanmuokkaamisen johtaminen ja koordinointi\r\n- tilusten ja peltojen tarkastaminen satokasvien kypsymisajankohtien määrittämiseksi tai sään mahdollisesti aiheuttamien satovahinkojen arvioimiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsätyönjohtaja (3143)\r\n- maanviljelijä (peltoviljely) (61111)",
            "- metsätyönjohtaja (3143)\r\n- maanviljelijä (peltoviljely) (61111)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)",
            "johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)",
            "karjatilan johtaja (liikkeenjohto)",
            "suurtilanjohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1221",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1312",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1221",
      "level": 4,
      "code": "1221",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n",
            "Johtavat maa- ja metsätalouden tai kalastusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (maa- ja metsätalous)\r\n- piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)\r\n- tuotantopäällikkö (puutarha)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)",
            "- maatalousyrittäjä (6130)\r\n- toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan pienyritys) (1311)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (maa- ja metsätalous)",
            "aluepäällikkö (metsäala)",
            "apulaiskaupunginpuutarhuri",
            "apulaispiiripäällikkö (metsätalous)",
            "kaupunginpuutarhuri",
            "maatilan johtaja",
            "piiripäällikkö (maa- ja metsätalous)",
            "puistonjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kalastus)",
            "tuotantopäällikkö (puutarha)",
            "ylipuutarhuri (kaupungin)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1312",
      "level": 4,
      "code": "1312",
      "order": 370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
      "parentCode": "131",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat suuressa mittakaavassa tapahtuvaa vesi- ja kalanviljelytoimintaa, jossa pyydetään ja kerätään kalaa ja simpukoita tai viljellään kalaa, simpukoita tai muita vesieliöitä myytäväksi tai istutettavaksi. Kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden seuraaminen ja tuotannon ja kalastustoiminnan suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. kalanviljelylaitosten hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa tuotteiden ja saaliiden myynnistä\r\n- sopimusten tekeminen kalastusalusten kapteeneiden tai omistajien ja vesiviljelijöiden kanssa kalastus- ja vesiviljelytoiminnoista tai tuotannon ohjaamisesta\r\n- tutkimusten tekeminen ja järjestäminen tautien tai loisten havaitsemiseksi kalakannasta\r\n- toimintojen suunnittelu ja koordinointi poikasten kasvattamiseksi, kasvuvauhtien parantamiseksi ja tautien kasvatusaltaisiin leviämisen estämiseksi\r\n- ympäristön seuranta vesiviljelyn elinympäristön hoitamiseksi ja parantamiseksi\r\n- kalojen pyytämisen, kutemisen ja poikasten viljelyn ohjaaminen ja valvonta\r\n- täysikasvuisten kalojen järviin, lampiin, jokiin tai kasvatusaltaisiin siirtämisen ohjaaminen ja valvonta\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten alusten ja verkkojen ostaminen\r\n- laivojen, veneiden ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (kalatalous)\r\n- johtaja (kalatalousalan yritys, liikkeenjohto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat suuressa mittakaavassa tapahtuvaa vesi- ja kalanviljelytoimintaa, jossa pyydetään ja kerätään kalaa ja simpukoita tai viljellään kalaa, simpukoita tai muita vesieliöitä myytäväksi tai istutettavaksi. Kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden seuraaminen ja tuotannon ja kalastustoiminnan suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. kalanviljelylaitosten hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa tuotteiden ja saaliiden myynnistä\r\n- sopimusten tekeminen kalastusalusten kapteeneiden tai omistajien ja vesiviljelijöiden kanssa kalastus- ja vesiviljelytoiminnoista tai tuotannon ohjaamisesta\r\n- tutkimusten tekeminen ja järjestäminen tautien tai loisten havaitsemiseksi kalakannasta\r\n- toimintojen suunnittelu ja koordinointi poikasten kasvattamiseksi, kasvuvauhtien parantamiseksi ja tautien kasvatusaltaisiin leviämisen estämiseksi\r\n- ympäristön seuranta vesiviljelyn elinympäristön hoitamiseksi ja parantamiseksi\r\n- kalojen pyytämisen, kutemisen ja poikasten viljelyn ohjaaminen ja valvonta\r\n- täysikasvuisten kalojen järviin, lampiin, jokiin tai kasvatusaltaisiin siirtämisen ohjaaminen ja valvonta\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten alusten ja verkkojen ostaminen\r\n- laivojen, veneiden ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (kalatalous)\r\n- johtaja (kalatalousalan yritys, liikkeenjohto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kalastaja (6222)",
            "- kalastaja (6222)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "johtaja (kalatalousalan yritys, liikkeenjohto)",
            "kalatalousjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kalastusalan yritys, liikkeenjohto)",
            "tuotantojohtaja (kalatalous)",
            "vesiviljelyjohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/132",
      "level": 3,
      "code": "132",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat teolliseen valmistukseen, mineraalien louhintaan, rakentamiseen, hankintoihin, varastointiin ja kuljetukseen liittyvää toimintaa tuotantoyksikön johtajana tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu tuotannon laatua ja määriä, kuluja, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta; valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta; urakka- ja muiden tarjousten laatiminen, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen koordinointi; tuotantotietojen ja -raporttien laatimisen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattaminen; päivittäisten toimien suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta.\r\n\r\nTähän kuuluvat luokat\r\n- 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat\r\n- 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat ym.",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat teolliseen valmistukseen, mineraalien louhintaan, rakentamiseen, hankintoihin, varastointiin ja kuljetukseen liittyvää toimintaa tuotantoyksikön johtajana tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu tuotannon laatua ja määriä, kuluja, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta; valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta; urakka- ja muiden tarjousten laatiminen, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen koordinointi; tuotantotietojen ja -raporttien laatimisen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattaminen; päivittäisten toimien suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta.\r\n\r\nTähän kuuluvat luokat\r\n- 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat\r\n- 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/132",
      "level": 3,
      "code": "132",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat teolliseen valmistukseen, mineraalien louhintaan, rakentamiseen, hankintoihin, varastointiin ja kuljetukseen liittyvää toimintaa tuotantoyksikön johtajana tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu tuotannon laatua ja määriä, kuluja, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta; valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta; urakka- ja muiden tarjousten laatiminen, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen koordinointi; tuotantotietojen ja -raporttien laatimisen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattaminen; päivittäisten toimien suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta.\r\n\r\nTähän kuuluvat luokat\r\n- 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat\r\n- 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat ym.",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat teolliseen valmistukseen, mineraalien louhintaan, rakentamiseen, hankintoihin, varastointiin ja kuljetukseen liittyvää toimintaa tuotantoyksikön johtajana tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu tuotannon laatua ja määriä, kuluja, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta; valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta; urakka- ja muiden tarjousten laatiminen, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen koordinointi; tuotantotietojen ja -raporttien laatimisen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattaminen; päivittäisten toimien suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta.\r\n\r\nTähän kuuluvat luokat\r\n- 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat\r\n- 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/131",
      "level": 3,
      "code": "131",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa.",
            "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/132",
      "level": 3,
      "code": "132",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat teolliseen valmistukseen, mineraalien louhintaan, rakentamiseen, hankintoihin, varastointiin ja kuljetukseen liittyvää toimintaa tuotantoyksikön johtajana tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu tuotannon laatua ja määriä, kuluja, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta; valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta; urakka- ja muiden tarjousten laatiminen, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen koordinointi; tuotantotietojen ja -raporttien laatimisen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattaminen; päivittäisten toimien suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta.\r\n\r\nTähän kuuluvat luokat\r\n- 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat\r\n- 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat ym.",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat teolliseen valmistukseen, mineraalien louhintaan, rakentamiseen, hankintoihin, varastointiin ja kuljetukseen liittyvää toimintaa tuotantoyksikön johtajana tai toimitusjohtajana tms. sellaisessa yrityksessä, jossa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: toiminnan suunnittelu tuotannon laatua ja määriä, kuluja, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta; valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta; urakka- ja muiden tarjousten laatiminen, budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi; uusien koneiden ja laitteiden hankinnan ja asennuksen koordinointi; tuotantotietojen ja -raporttien laatimisen valvonta; työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattaminen; päivittäisten toimien suunnittelu ja johtaminen; henkilöstön valintojen, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta.\r\n\r\nTähän kuuluvat luokat\r\n- 1321 Teollisuuden tuotantojohtajat\r\n- 1322 Kaivostoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat\r\n- 1324 Hankinta- ja jakelujohtajat ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1222",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1321",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1222",
      "level": 4,
      "code": "1222",
      "order": 180,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)",
            "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (teollisuus)",
            "apulaisjohtaja (teollisuus)",
            "apulaisosastopäällikkö (teollisuus)",
            "director (production)",
            "elinkeino- ja tekninen johtaja",
            "jaostopäällikkö (teollisuus)",
            "karttapainon johtaja",
            "kirjapainon johtaja",
            "laboratorion johtaja (teollisuus)",
            "manager (production development)",
            "meijerin isännöitsijä",
            "osastonjohtaja (teollisuus)",
            "osastopäällikkö (teollisuus)",
            "paikallisjohtaja (teollisuus)",
            "piiri-insinööri (teollisuus)",
            "plant manager",
            "production manager",
            "projektipäällikkö (teollisuus)",
            "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
            "tehdaspäällikkö",
            "tehtaanjohtaja",
            "tehtailija",
            "teknillinen johtaja (teollisuus)",
            "teknillisentoimenjohtaja",
            "tekninen johtaja (teollisuus)",
            "teknisen viraston johtaja",
            "toimialajohtaja (teollisuus)",
            "tuotannon johtaja (teollisuus)",
            "tuotantojohtaja (teollisuus)",
            "tuotantopäällikkö (teollisuus)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus)",
            "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
            "valmistuspäällikkö (teollisuus)",
            "voimalaitospäällikkö",
            "yksikön johtaja (teollisuus)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1321",
      "level": 4,
      "code": "1321",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tavaroiden teollista valmistusta, sähkön, kaasun ja veden tuotantoa tai jätteiden keruuta, käsittelyä ja loppusijoitusta. Toimivat suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai sellaisten teollista valmistusta harjoittavien yritysten toimitusjohtajina tms., joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotannon strategioiden, menettelytapojen ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvonta\r\n- tuotantotoiminnan suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- tuotantoyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta kunnossapidon suunnittelun, tuotannonsuunnittelun ja laitehankintojen avulla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- konsultointi muiden päälliköiden kanssa tuotantoon liittyvistä asioista ja tarvittavien tietojen antaminen\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- liiketoimintamahdollisuuksien identifioiminen ja valmistettavien tuotteiden määrittäminen\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- erikoistuotteiden valmistusta varten tehtävien tarjousten valvonta ja sopimusten tekeminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tavaroiden teollista valmistusta, sähkön, kaasun ja veden tuotantoa tai jätteiden keruuta, käsittelyä ja loppusijoitusta. Toimivat suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai sellaisten teollista valmistusta harjoittavien yritysten toimitusjohtajina tms., joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotannon strategioiden, menettelytapojen ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvonta\r\n- tuotantotoiminnan suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- tuotantoyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta kunnossapidon suunnittelun, tuotannonsuunnittelun ja laitehankintojen avulla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- konsultointi muiden päälliköiden kanssa tuotantoon liittyvistä asioista ja tarvittavien tietojen antaminen\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- liiketoimintamahdollisuuksien identifioiminen ja valmistettavien tuotteiden määrittäminen\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- erikoistuotteiden valmistusta varten tehtävien tarjousten valvonta ja sopimusten tekeminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- työnjohtaja (teollisuus) (3122)",
            "- työnjohtaja (teollisuus) (3122)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (teollisuus)",
            "apulaisjohtaja (teollisuus)",
            "apulaisosastopäällikkö (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "director (production)",
            "elinkeino- ja tekninen johtaja",
            "energialaitoksen johtaja",
            "energialaitoksen toimitusjohtaja",
            "johtaja (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "karttapainon johtaja",
            "kirjapainon johtaja (liikkeenjohto)",
            "laboratorion johtaja (teollisuus)",
            "operatiivinen johtaja (teollisuustuotanto)",
            "osastonjohtaja (teollisuus)",
            "osastopäällikkö (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "paikallisjohtaja (teollisuus)",
            "plant manager",
            "production manager",
            "sahanjohtaja",
            "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
            "sähkölaitoksen johtaja",
            "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
            "tehdaspäällikkö (johtaminen)",
            "tehtaanjohtaja",
            "teknillinen johtaja (teollisuus)",
            "teknillisentoimenjohtaja",
            "tekninen johtaja (teollisuus)",
            "teknisen viraston johtaja",
            "toimialajohtaja (teollisuus)",
            "toimitusjohtaja (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "tuotantojohtaja (teollisuus)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus, johtaminen)",
            "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
            "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
            "vesihuoltolaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
            "yksikön johtaja (teollisuus)",
            "yrittäjä (teollisuus, liikkeenjohto )",
            "yritysjohtaja (teollisuus, liikkeenjohto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1312",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1321",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1312",
      "level": 4,
      "code": "1312",
      "order": 440,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pienteollisuuden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden tuotantoa sekä sähkö-, lämpö- ja vesilaitosten tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sahanjohtaja (pienyritys)\r\n- toimitusjohtaja (pienteollisuus)\r\n",
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden tuotantoa sekä sähkö-, lämpö- ja vesilaitosten tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- sahanjohtaja (pienyritys)\r\n- toimitusjohtaja (pienteollisuus)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- paikallisjohtaja (teollisuus) (1222)",
            "- paikallisjohtaja (teollisuus) (1222)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kirjapainon omistaja (pienyritys)",
            "liikeyrityksen johtaja (pienteollisuus)",
            "sahanjohtaja (pienyritys, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "sahanomistaja",
            "toimitusjohtaja (pienteoll., yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "urakoitsija (pienteollisuus)",
            "yrittäjä (pienteollisuus, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "yritysjohtaja (pienteollisuus, yrittäjällä palkattua työvoimaa)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1321",
      "level": 4,
      "code": "1321",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tavaroiden teollista valmistusta, sähkön, kaasun ja veden tuotantoa tai jätteiden keruuta, käsittelyä ja loppusijoitusta. Toimivat suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai sellaisten teollista valmistusta harjoittavien yritysten toimitusjohtajina tms., joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotannon strategioiden, menettelytapojen ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvonta\r\n- tuotantotoiminnan suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- tuotantoyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta kunnossapidon suunnittelun, tuotannonsuunnittelun ja laitehankintojen avulla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- konsultointi muiden päälliköiden kanssa tuotantoon liittyvistä asioista ja tarvittavien tietojen antaminen\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- liiketoimintamahdollisuuksien identifioiminen ja valmistettavien tuotteiden määrittäminen\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- erikoistuotteiden valmistusta varten tehtävien tarjousten valvonta ja sopimusten tekeminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tavaroiden teollista valmistusta, sähkön, kaasun ja veden tuotantoa tai jätteiden keruuta, käsittelyä ja loppusijoitusta. Toimivat suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai sellaisten teollista valmistusta harjoittavien yritysten toimitusjohtajina tms., joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotannon strategioiden, menettelytapojen ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvonta\r\n- tuotantotoiminnan suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- tuotantoyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta kunnossapidon suunnittelun, tuotannonsuunnittelun ja laitehankintojen avulla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- konsultointi muiden päälliköiden kanssa tuotantoon liittyvistä asioista ja tarvittavien tietojen antaminen\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- liiketoimintamahdollisuuksien identifioiminen ja valmistettavien tuotteiden määrittäminen\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- erikoistuotteiden valmistusta varten tehtävien tarjousten valvonta ja sopimusten tekeminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- työnjohtaja (teollisuus) (3122)",
            "- työnjohtaja (teollisuus) (3122)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (teollisuus)",
            "apulaisjohtaja (teollisuus)",
            "apulaisosastopäällikkö (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "director (production)",
            "elinkeino- ja tekninen johtaja",
            "energialaitoksen johtaja",
            "energialaitoksen toimitusjohtaja",
            "johtaja (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "karttapainon johtaja",
            "kirjapainon johtaja (liikkeenjohto)",
            "laboratorion johtaja (teollisuus)",
            "operatiivinen johtaja (teollisuustuotanto)",
            "osastonjohtaja (teollisuus)",
            "osastopäällikkö (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "paikallisjohtaja (teollisuus)",
            "plant manager",
            "production manager",
            "sahanjohtaja",
            "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
            "sähkölaitoksen johtaja",
            "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
            "tehdaspäällikkö (johtaminen)",
            "tehtaanjohtaja",
            "teknillinen johtaja (teollisuus)",
            "teknillisentoimenjohtaja",
            "tekninen johtaja (teollisuus)",
            "teknisen viraston johtaja",
            "toimialajohtaja (teollisuus)",
            "toimitusjohtaja (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "tuotantojohtaja (teollisuus)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus, johtaminen)",
            "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
            "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
            "vesihuoltolaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
            "yksikön johtaja (teollisuus)",
            "yrittäjä (teollisuus, liikkeenjohto )",
            "yritysjohtaja (teollisuus, liikkeenjohto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1222",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1322",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1222",
      "level": 4,
      "code": "1222",
      "order": 180,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
            "Johtavat kaivostoiminnan ja tehdasteollisuuden sekä energia- ja vesilaitosten tuotantoa. \r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (teollisuus)\r\n- projektipäällikkö (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)",
            "- toimitusjohtaja (pienteollisuus) (1312)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (teollisuus)",
            "apulaisjohtaja (teollisuus)",
            "apulaisosastopäällikkö (teollisuus)",
            "director (production)",
            "elinkeino- ja tekninen johtaja",
            "jaostopäällikkö (teollisuus)",
            "karttapainon johtaja",
            "kirjapainon johtaja",
            "laboratorion johtaja (teollisuus)",
            "manager (production development)",
            "meijerin isännöitsijä",
            "osastonjohtaja (teollisuus)",
            "osastopäällikkö (teollisuus)",
            "paikallisjohtaja (teollisuus)",
            "piiri-insinööri (teollisuus)",
            "plant manager",
            "production manager",
            "projektipäällikkö (teollisuus)",
            "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
            "tehdaspäällikkö",
            "tehtaanjohtaja",
            "tehtailija",
            "teknillinen johtaja (teollisuus)",
            "teknillisentoimenjohtaja",
            "tekninen johtaja (teollisuus)",
            "teknisen viraston johtaja",
            "toimialajohtaja (teollisuus)",
            "tuotannon johtaja (teollisuus)",
            "tuotantojohtaja (teollisuus)",
            "tuotantopäällikkö (teollisuus)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus)",
            "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
            "valmistuspäällikkö (teollisuus)",
            "voimalaitospäällikkö",
            "yksikön johtaja (teollisuus)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1322",
      "level": 4,
      "code": "1322",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaivostoiminnan tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat kaivos-, louhos- ja öljyn- ja kaasunporaustoiminnan tuotantotoimintaa joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina tms. sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvotteleminen muiden päälliköiden kanssa tuotantokiintiöiden määrittämiseksi, kaivauspaikkojen suunnittelemiseksi ja raaka-aineiden poistamisessa tarvittavien toimintatapojen kehittämiseksi\r\n- tuotantopaikkojen tehokkuuden arviointi riittävien työvoima-, laitteisto- ja teknologiaresurssien määrittämiseksi ja työaikataulujen muuttaminen tai laitteiden vaihtaminen tarvittaessa\r\n- tuotantotoiminnan yksityiskohtien suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosjohtaja\r\n- tuotantojohtaja (kaivostoiminta)\r\n- tuotantojohtaja (louhostoiminta)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat kaivos-, louhos- ja öljyn- ja kaasunporaustoiminnan tuotantotoimintaa joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina tms. sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvotteleminen muiden päälliköiden kanssa tuotantokiintiöiden määrittämiseksi, kaivauspaikkojen suunnittelemiseksi ja raaka-aineiden poistamisessa tarvittavien toimintatapojen kehittämiseksi\r\n- tuotantopaikkojen tehokkuuden arviointi riittävien työvoima-, laitteisto- ja teknologiaresurssien määrittämiseksi ja työaikataulujen muuttaminen tai laitteiden vaihtaminen tarvittaessa\r\n- tuotantotoiminnan yksityiskohtien suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosjohtaja\r\n- tuotantojohtaja (kaivostoiminta)\r\n- tuotantojohtaja (louhostoiminta)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kaivostyönjohtaja (3121)",
            "- kaivostyönjohtaja (3121)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kaivosjohtaja",
            "tekninen johtaja (kaivosteollisuus)",
            "tuotantojohtaja (kaivostoiminta)",
            "tuotantojohtaja (louhostoiminta)",
            "mining manager"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1223",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1323",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1223",
      "level": 4,
      "code": "1223",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusalan tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (rakennusala)\r\n- toimialajohtaja (rakennusala)\r\n",
            "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (rakennusala)\r\n- toimialajohtaja (rakennusala)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys) (1313)",
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys) (1313)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (rakennusala)",
            "osastopäällikkö (rakennusala)",
            "projektipäällikkö (rakennusala)",
            "rakennustoimen johtaja",
            "rakennusviraston johtaja",
            "rakennuttajapäällikkö",
            "rakennuttamispäällikkö",
            "toimialajohtaja (rakennusala)",
            "tuotantojohtaja (rakennusala)",
            "yksikön johtaja (rakennusala)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1323",
      "level": 4,
      "code": "1323",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennustoiminnan tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat talonrakennuksen, asuntojen rakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen hankkeita joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtien määrittämien teknisten tietojen tulkitseminen\r\n- työvoimaresurssien käytön koordinointi ja materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnat\r\n- neuvotteleminen rakennuksen omistajien ja rakennusprosessissa mukana olevien kiinteistökehittäjien ja alihankkijoiden kanssa\r\n- tarjousten tekeminen ja pyytäminen urakoista ja muista töistä\r\n- työmaille laadittujen koordinoitujen työohjelmien toteuttaminen\r\n- rakentamista koskevan lainsäädännön ja suorituskykyä, laatua, kustannuksia ja turvallisuutta koskevien standardien noudattaminen\r\n- suunnitelmien toimittaminen paikallisviranomaisille\r\n- erityisrakentamisen palvelujen toteuttaminen urakkasopimuksella tai alihankkijana\r\n- asiaankuuluvien viranomaisten tekemien rakennustarkastusten järjestäminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (rakennusala)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat talonrakennuksen, asuntojen rakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen hankkeita joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtien määrittämien teknisten tietojen tulkitseminen\r\n- työvoimaresurssien käytön koordinointi ja materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnat\r\n- neuvotteleminen rakennuksen omistajien ja rakennusprosessissa mukana olevien kiinteistökehittäjien ja alihankkijoiden kanssa\r\n- tarjousten tekeminen ja pyytäminen urakoista ja muista töistä\r\n- työmaille laadittujen koordinoitujen työohjelmien toteuttaminen\r\n- rakentamista koskevan lainsäädännön ja suorituskykyä, laatua, kustannuksia ja turvallisuutta koskevien standardien noudattaminen\r\n- suunnitelmien toimittaminen paikallisviranomaisille\r\n- erityisrakentamisen palvelujen toteuttaminen urakkasopimuksella tai alihankkijana\r\n- asiaankuuluvien viranomaisten tekemien rakennustarkastusten järjestäminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (rakennusala)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys, rakennustyö) (7111)",
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys, rakennustyö) (7111)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (rakennusala)",
            "apulaisseutukaavajohtaja",
            "asuntotoimenjohtaja",
            "asuntotoimenpäällikkö",
            "asuntotuotantopäällikkö",
            "kaavoitusjohtaja",
            "kaavoitustoimenjohtaja",
            "osastopäällikkö (rakennusala, liikkeenjohto)",
            "rakennustoimen johtaja",
            "rakennusviraston johtaja",
            "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
            "tekninen johtaja (rakentaminen)",
            "toimialajohtaja (rakennusala)",
            "toimitusjohtaja (rak. alan pk-yritys, liikkeenjohto)",
            "tuotantojohtaja (rakennusala)",
            "yksikön johtaja (rakennusala)",
            "yrittäjä (rakennusala, liikkeenjohto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1313",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1323",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1313",
      "level": 4,
      "code": "1313",
      "order": 450,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusalan pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys)\r\n",
            "Johtavat rakennusalan tuotantoa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimialajohtaja (rakennusala) (1223)",
            "- toimialajohtaja (rakennusala) (1223)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kaivinkoneurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "lvi-urakoitsija (yrittäjällä palkattua työvopimaa)",
            "maalausurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "maanrakennusurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "maansiirtourakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "putkiurakoitsija",
            "rakennusurakoitsija",
            "salaojaurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "salaojitusurakoitsija",
            "sähköurakoitsija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "toimitusjohtaja (rak.alan pienyritys, palkattua työvoimaa)",
            "työkoneurakoitsija (rakennusala, yrittäjällä palk. työvoimaa)",
            "urakoitsija (lvi, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "urakoitsija (rakennusala, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "urakoitsija (talonrakennus, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "yrittäjä (rakennusalan pienyrittäjällä palkattua työvoimaa)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1323",
      "level": 4,
      "code": "1323",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennustoiminnan tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat talonrakennuksen, asuntojen rakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen hankkeita joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtien määrittämien teknisten tietojen tulkitseminen\r\n- työvoimaresurssien käytön koordinointi ja materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnat\r\n- neuvotteleminen rakennuksen omistajien ja rakennusprosessissa mukana olevien kiinteistökehittäjien ja alihankkijoiden kanssa\r\n- tarjousten tekeminen ja pyytäminen urakoista ja muista töistä\r\n- työmaille laadittujen koordinoitujen työohjelmien toteuttaminen\r\n- rakentamista koskevan lainsäädännön ja suorituskykyä, laatua, kustannuksia ja turvallisuutta koskevien standardien noudattaminen\r\n- suunnitelmien toimittaminen paikallisviranomaisille\r\n- erityisrakentamisen palvelujen toteuttaminen urakkasopimuksella tai alihankkijana\r\n- asiaankuuluvien viranomaisten tekemien rakennustarkastusten järjestäminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (rakennusala)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat talonrakennuksen, asuntojen rakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen hankkeita joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtien määrittämien teknisten tietojen tulkitseminen\r\n- työvoimaresurssien käytön koordinointi ja materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnat\r\n- neuvotteleminen rakennuksen omistajien ja rakennusprosessissa mukana olevien kiinteistökehittäjien ja alihankkijoiden kanssa\r\n- tarjousten tekeminen ja pyytäminen urakoista ja muista töistä\r\n- työmaille laadittujen koordinoitujen työohjelmien toteuttaminen\r\n- rakentamista koskevan lainsäädännön ja suorituskykyä, laatua, kustannuksia ja turvallisuutta koskevien standardien noudattaminen\r\n- suunnitelmien toimittaminen paikallisviranomaisille\r\n- erityisrakentamisen palvelujen toteuttaminen urakkasopimuksella tai alihankkijana\r\n- asiaankuuluvien viranomaisten tekemien rakennustarkastusten järjestäminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (rakennusala)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys, rakennustyö) (7111)",
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys, rakennustyö) (7111)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (rakennusala)",
            "apulaisseutukaavajohtaja",
            "asuntotoimenjohtaja",
            "asuntotoimenpäällikkö",
            "asuntotuotantopäällikkö",
            "kaavoitusjohtaja",
            "kaavoitustoimenjohtaja",
            "osastopäällikkö (rakennusala, liikkeenjohto)",
            "rakennustoimen johtaja",
            "rakennusviraston johtaja",
            "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
            "tekninen johtaja (rakentaminen)",
            "toimialajohtaja (rakennusala)",
            "toimitusjohtaja (rak. alan pk-yritys, liikkeenjohto)",
            "tuotantojohtaja (rakennusala)",
            "yksikön johtaja (rakennusala)",
            "yrittäjä (rakennusala, liikkeenjohto)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/12269",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1324",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12269",
      "level": 5,
      "code": "12269",
      "order": 222,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- liikennöitsijä (1316)",
            "- liikennöitsijä (1316)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (tietoliikenne)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "apulaiskuljetuspäällikkö",
            "apulaissatamakapteeni",
            "apulaissatamapäällikkö",
            "bussiliikennejohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jakelupäällikkö",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "kapteeni (satama)",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "kuljetusliikkeenhoitaja",
            "kuljetuspäällikkö",
            "laivauspäällikkö",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotekninen johtaja",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "lentotoimiston päällikkö",
            "liikennealueenpäällikkö (vr)",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "logistiikkapäällikkö",
            "satamakapteeni",
            "satamapäällikkö",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1324",
      "level": 4,
      "code": "1324",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hankinta- ja jakelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- varastopäällikkö (4321)",
            "- varastopäällikkö (4321)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (hankinta ja jakelu)",
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "ammattiautoilija (liikkeenjohto)",
            "apulaisjohtaja (kuljetusala)",
            "bussiliikennejohtaja",
            "director (material management)",
            "hankintajohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "johtaja (keskusvarasto)",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "materiaalijohtaja",
            "ostojohtaja",
            "rautatiepiirin päällikkö",
            "tiejohtaja",
            "toimitusjohtaja (kuljetusalan yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (varastoalan yritys, liikkeenjohto)",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1324",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "level": 4,
      "code": "1226",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1324",
      "level": 4,
      "code": "1324",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hankinta- ja jakelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- varastopäällikkö (4321)",
            "- varastopäällikkö (4321)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (hankinta ja jakelu)",
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "ammattiautoilija (liikkeenjohto)",
            "apulaisjohtaja (kuljetusala)",
            "bussiliikennejohtaja",
            "director (material management)",
            "hankintajohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "johtaja (keskusvarasto)",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "materiaalijohtaja",
            "ostojohtaja",
            "rautatiepiirin päällikkö",
            "tiejohtaja",
            "toimitusjohtaja (kuljetusalan yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (varastoalan yritys, liikkeenjohto)",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1235",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1324",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1235",
      "level": 4,
      "code": "1235",
      "order": 370,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Osto- ja varastopäälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osto- ja hankintatoiminnasta tai varastoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hankintajohtaja\r\n- ostopäällikkö",
            "Vastaavat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osto- ja hankintatoiminnasta tai varastoista.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- hankintajohtaja\r\n- ostopäällikkö"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaishankintapäällikkö",
            "director (material management)",
            "hankintajohtaja",
            "hankintapäällikkö",
            "jakelupäällikkö (kirjapaino)",
            "kalustopäällikkö (kunta)",
            "karttatuotepäällikkö (kunta)",
            "kirjapainon jakelupäällikkö",
            "materiaalijohtaja",
            "ostojohtaja",
            "ostopäällikkö",
            "purchasing manager",
            "sisäänostopäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1324",
      "level": 4,
      "code": "1324",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hankinta- ja jakelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- varastopäällikkö (4321)",
            "- varastopäällikkö (4321)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (hankinta ja jakelu)",
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "ammattiautoilija (liikkeenjohto)",
            "apulaisjohtaja (kuljetusala)",
            "bussiliikennejohtaja",
            "director (material management)",
            "hankintajohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "johtaja (keskusvarasto)",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "materiaalijohtaja",
            "ostojohtaja",
            "rautatiepiirin päällikkö",
            "tiejohtaja",
            "toimitusjohtaja (kuljetusalan yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (varastoalan yritys, liikkeenjohto)",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1316",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1324",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1316",
      "level": 4,
      "code": "1316",
      "order": 480,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat palvelutoimintaa kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennealan pienyrityksissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikennöitsijä\r\n- toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys) \r\n",
            "Johtavat palvelutoimintaa kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennealan pienyrityksissä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- liikennöitsijä\r\n- toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys) \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- huolintajohtaja (12269)",
            "- huolintajohtaja (12269)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ammattiautoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "autoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "autokoulun johtaja",
            "autovuokraamon omistaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "henkilövuokra-autoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "hinausurakoitsija (laiva, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "kuorma-autoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "liikennöitsijä (johtaja, yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "liikennöitsijä (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "liikenteenharjoittaja (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "taksiautoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "taksiyrittäjä",
            "toimitusjohtaja (kuljetusalan pienyritys, pakattua työvoimaa)",
            "toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys, palk. työvoimaa)",
            "toimitusjohtaja (varastoinnin pienyritys, palkattua työvoimaa)",
            "vuokra-autoilija (yrittäjällä palkattua työvoimaa)",
            "yrittäjä (kuljetusalan pienyritys, palkattua työvoimaa)",
            "yrittäjä (tietoliikenteen pienyritys, palkattua työvoimaa)",
            "yrittäjä (varastoinnin pienyritys, palkattua työvoimaa)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1324",
      "level": 4,
      "code": "1324",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hankinta- ja jakelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- varastopäällikkö (4321)",
            "- varastopäällikkö (4321)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (hankinta ja jakelu)",
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "ammattiautoilija (liikkeenjohto)",
            "apulaisjohtaja (kuljetusala)",
            "bussiliikennejohtaja",
            "director (material management)",
            "hankintajohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "johtaja (keskusvarasto)",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "materiaalijohtaja",
            "ostojohtaja",
            "rautatiepiirin päällikkö",
            "tiejohtaja",
            "toimitusjohtaja (kuljetusalan yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (varastoalan yritys, liikkeenjohto)",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/122",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/133",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/122",
      "level": 3,
      "code": "122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuotanto- ja linjajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa.",
            "Ryhmään kuuluvat toimintayksiköiden ja alueosastojen johtajat, jotka toimivat pääjohtajan, toimitusjohtajan tai vastaavan alaisuudessa.\r\n\r\nTuotantojohtajien tehtäviin kuuluu tuotannon johtaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa tai rakennusalalla.\r\n\r\nLinjajohtajat johtavat palvelutoimintaa kaupan alalla, hotelleissa ja ravintoloissa, kuljetuksen ja liikenteen alalla, yrityspalveluissa, opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, vapaa-ajan toiminnassa sekä kulttuuri- ja taidelaitoksissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/133",
      "level": 3,
      "code": "133",
      "order": 430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi; tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen; tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen; tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen; tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta; järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen; organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; yrityksen ja yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi; tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen; tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen; tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen; tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta; järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen; organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; yrityksen ja yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat",
            "- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/123",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/133",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/123",
      "level": 3,
      "code": "123",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiantuntijajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen.",
            "Ryhmään kuuluvat yritysten tai muiden toimintayksiköiden osastonjohtajat.\r\n\r\nTehtäviin sisältyy henkilöstö- ja myyntiosastojen, markkinointi-, mainos- ja tiedotusosastojen, tietotekniikka-, tutkimus- ja kehitysosastojen sekä osto- ja hankintatoiminnan johtaminen."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/133",
      "level": 3,
      "code": "133",
      "order": 430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi; tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen; tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen; tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen; tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta; järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen; organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; yrityksen ja yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi; tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen; tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen; tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen; tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta; järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen; organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; yrityksen ja yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat",
            "- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/131",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/133",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/131",
      "level": 3,
      "code": "131",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pienyritysten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa.",
            "Pienyritysten johtajat johtavat ja suunnittelevat yrityksen toimintaa, neuvottelevat tavarantoimittajien, asiakkaiden ja muiden yritysten kanssa sekä suunnittelevat ja valvovat voimavarojen käyttöä ja henkilökunnan valintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/133",
      "level": 3,
      "code": "133",
      "order": 430,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/13",
      "parentCode": "13",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi; tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen; tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen; tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen; tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta; järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen; organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; yrityksen ja yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi; tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen; tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen; tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen; tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta; järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen; organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen; budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen; toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen; henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta; yrityksen ja yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat",
            "- 133 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/12269",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1330",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/12269",
      "level": 5,
      "code": "12269",
      "order": 222,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n\r\n- aluejohtaja (kuljetus)\r\n- huolintapäällikkö\r\n- kapteeni (satama)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- liikennöitsijä (1316)",
            "- liikennöitsijä (1316)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (tietoliikenne)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "apulaiskuljetuspäällikkö",
            "apulaissatamakapteeni",
            "apulaissatamapäällikkö",
            "bussiliikennejohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "huolintapäällikkö",
            "jakelupäällikkö",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "kapteeni (satama)",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "kuljetusliikkeenhoitaja",
            "kuljetuspäällikkö",
            "laivauspäällikkö",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotekninen johtaja",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "lentotoimiston päällikkö",
            "liikennealueenpäällikkö (vr)",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "logistiikkapäällikkö",
            "satamakapteeni",
            "satamapäällikkö",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1330",
      "level": 4,
      "code": "1330",
      "order": 440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/133",
      "parentCode": "133",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi\r\n- tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta\r\n- järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen\r\n- organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tietohallintojohtaja\r\n- tietojärjestelmäjohtaja\r\n- kehitysjohtaja (it)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- it- konsultti (2511)\r\n\r\n134\tYhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen \tjohtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\n\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi\r\n- tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta\r\n- järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen\r\n- organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tietohallintojohtaja\r\n- tietojärjestelmäjohtaja\r\n- kehitysjohtaja (it)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- it- konsultti (2511)\r\n\r\n134\tYhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen \tjohtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\n\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat\r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat",
            "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat\r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (tietoliikenne)",
            "atk-johtaja",
            "atk-ohjelmointiyrityksen johtaja (liikkeenjohto)",
            "development director (it)",
            "director (it)",
            "ict-johtaja",
            "infrastructure manager (it, liikkeenjohto)",
            "it-johtaja",
            "kehitysjohtaja (it)",
            "laatujohtaja (it)",
            "program manager (it)",
            "projektijohtaja (it)",
            "tietohallintojohtaja",
            "tietojärjestelmäjohtaja",
            "tietotekniikanjohtaja",
            "tietotekniikka- ja viestintäjohtaja",
            "tietotekniikkajohtaja",
            "toimitusjohtaja (tietoliikenteen yritys, liikkeenjohto)",
            "verkkojohtaja",
            "yrittäjä (tietotekniikka, liikkeenjohto)",
            "datajohtaja",
            "tietojohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1226",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1330",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20010101/1226",
      "level": 4,
      "code": "1226",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n",
            "Johtavat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen palvelutoimintaa ja toimivat isojen alusten korkeimpina esimiehinä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1330",
      "level": 4,
      "code": "1330",
      "order": 440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/133",
      "parentCode": "133",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi\r\n- tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta\r\n- järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen\r\n- organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tietohallintojohtaja\r\n- tietojärjestelmäjohtaja\r\n- kehitysjohtaja (it)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- it- konsultti (2511)\r\n\r\n134\tYhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen \tjohtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\n\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi\r\n- tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta\r\n- järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen\r\n- organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tietohallintojohtaja\r\n- tietojärjestelmäjohtaja\r\n- kehitysjohtaja (it)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- it- konsultti (2511)\r\n\r\n134\tYhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen \tjohtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\n\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat\r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat",
            "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat\r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (tietoliikenne)",
            "atk-johtaja",
            "atk-ohjelmointiyrityksen johtaja (liikkeenjohto)",
            "development director (it)",
            "director (it)",
            "ict-johtaja",
            "infrastructure manager (it, liikkeenjohto)",
            "it-johtaja",
            "kehitysjohtaja (it)",
            "laatujohtaja (it)",
            "program manager (it)",
            "projektijohtaja (it)",
            "tietohallintojohtaja",
            "tietojärjestelmäjohtaja",
            "tietotekniikanjohtaja",
            "tietotekniikka- ja viestintäjohtaja",
            "tietotekniikkajohtaja",
            "toimitusjohtaja (tietoliikenteen yritys, liikkeenjohto)",
            "verkkojohtaja",
            "yrittäjä (tietotekniikka, liikkeenjohto)",
            "datajohtaja",
            "tietojohtaja"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20010101/1236",
    "targetLocalId": "ammatti_1_20100101/1330",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2013-09-09T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20010101#ammatti_1_20100101",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20010101",
      "targetClassification": "ammatti_1_20100101",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2001 ja Ammattiluokitus 2010 välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20010101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2001"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {