GET /api/classifications/v2/correspondenceTables/ammatti_1_20100101%23sosioekon_asema_901_20110901/maps?content=data&format=api&lang=fi&meta=min
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/0110",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0110",
      "level": 4,
      "code": "0110",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Upseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n",
            "Puolustusvoimien upseerit johtavat puolustusvoimien organisaatioyksikköjä. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki eri aselajeja edustavat henkilöt, joiden sotilasarvo on vänrikki (tai vastaava) tai ylempi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kenraali\r\n- majuri\r\n- kadettipursimies\r\n- aliluutnantti\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aliluutnantti",
            "aluksenpäällikkö (puolustusvoimat)",
            "amiraali",
            "eläinlääkintä-kapteeni",
            "eläinlääkintä-kapteeniluutnantti",
            "eläinlääkintä-luutnantti",
            "eläinlääkintäupseeri",
            "eläinlääkintä-yliluutnantti",
            "erikoisupseeri",
            "eversti",
            "everstiluutnantti",
            "farmasia-kapteeni",
            "farmasia-kapteeniluutnantti",
            "farmasia-luutnantti",
            "farmasia-yliluutnantti",
            "huoltopäällikkö (sotilasala)",
            "insinööri-eversti",
            "insinööri-everstiluutnantti",
            "insinööri-kapteeni",
            "insinööri-kapteeniluutnantti",
            "insinööri-kenraaliluutnantti",
            "insinööri-kenraalimajuri",
            "insinööri-komentaja",
            "insinööri-komentajakapteeni",
            "insinööri-kommodori",
            "insinööri-kontra-amiraali",
            "insinööri-luutnantti",
            "insinööri-majuri",
            "insinööri-vara-amiraali",
            "insinööri-yliluutnantti",
            "kadetti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "kadettipursimies",
            "kadettivääpeli (maa- tai ilmavoimat)",
            "kapteeniluutnantti",
            "kenraali",
            "kenraaliluutnantti (maa- tai ilmavoimat)",
            "kenraalimajuri",
            "kenttäpiispa",
            "kenttärovasti",
            "komentaja",
            "komentajakapteeni",
            "kommodori",
            "kontra-amiraali",
            "lippueamiraali",
            "luutnantti (maa-, meri- tai ilmavoimat)",
            "lääkintä-eversti",
            "lääkintä-everstiluutnantti",
            "lääkintä-kapteeni",
            "lääkintä-kapteeniluutnantti",
            "lääkintä-komentaja",
            "lääkintä-komentajakapteeni",
            "lääkintä-luutnantti",
            "lääkintä-prikaatinkenraali",
            "lääkintäupseeri",
            "lääkintä-yliluutnantti",
            "majuri",
            "musiikki-luutnantti",
            "musiikki-majuri",
            "musiikki-yliluutnantti",
            "prikaatinkenraali",
            "rauhanturvaaja (upseeri)",
            "sektorijohtaja (maanpuolustus)",
            "sotilasläänin komentaja",
            "sotilasteknikko",
            "teknikko-kapteeni",
            "teknikko-kapteeniluutnantti",
            "teknikko-luutnantti",
            "teknikko-yliluutnantti",
            "toimistoupseeri",
            "upseeri",
            "vara-amiraali",
            "vartioupseeri",
            "vänrikki (maa- tai ilmavoimat)",
            "vänrikki (opistoupseeri)",
            "yksikön päällikkö (puolustusvoimat)",
            "yliluutnantti",
            "kapteeni (puolustusvoimat)",
            "sotilasinsinööri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
      "level": 1,
      "code": "31",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1111",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1111",
      "level": 4,
      "code": "1111",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/111",
      "parentCode": "111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lainsäätäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n",
            "Johtavat, määrittelevät ja muotoilevat kansallisten, valtiollisten, alueellisten, paikallishallinnon ja hallinnon kansainvälisten elinten toimintaa; laativat, ratifioivat, muuttavat ja kumoavat lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja lakiasäätävien kokousten, lainsäädäntöelinten ja ylempien hallintoelinten toiminnan johtaminen tai siihen osallistuminen\r\n- kansallisten, alueellisten tai paikallisten hallitusten tai hallintoelinten menettelyjen määrittäminen, muotoilu ja ohjaaminen\r\n- lakien ja yleisten määräysten ja sääntöjen laatiminen, ratifioiminen, muuttaminen tai kumoaminen perustuslain puitteissa\r\n- toimiminen valtion ylemmissä hallintoelimissä tai virallisissa komiteoissa\r\n- kansaa koskevien asioiden tutkiminen ja edustamiensa valitsijoiden edunvalvonta\r\n- paikallisesti järjestettäviin tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen\r\n- neuvotteleminen muiden lainsäätäjien ja eturyhmien edustajien kanssa eturistiriitojen sovittamiseksi, menettelyjen luomiseksi ja sopimusten laatimiseksi\r\n- osallistuminen hallituksen jäseninä, johtavina vanhempina hallintovirkamiehinä ja ministeriöiden ja valtion virastojen virkamiehinä hallituksen politiikoiden tulkitsemiseen ja toteuttamiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ministeri\r\n- kansanedustaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kaupunginjohtaja (11122)",
            "- kaupunginjohtaja (11122)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eduskunnan puhemies",
            "eu-parlamentaarikko",
            "kansanedustaja",
            "komissaari",
            "lainkäyttöneuvos",
            "lainsäädäntöjohtaja",
            "lainsäädäntöneuvos",
            "ministeri",
            "presidentti",
            "hallituksen jäsen (lainsäätäjät)",
            "arviointineuvos (lainvalmistelu)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
      "level": 1,
      "code": "31",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/11121",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11121",
      "level": 5,
      "code": "11121",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "parentCode": "1112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Valtion keskushallinnon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym. Edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa.",
            "Johtavat ministeriöitä tai muita valtion keskushallinnon yksiköitä, toimeenpanevat lakeja ja asetuksia, suunnittelevat yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä ym. Edustavat maataan ulkomailla ja toimivat maansa nimissä tai toimivat samanlaisissa tehtävissä hallitustenvälisissä organisaatioissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alivaltiosihteeri",
            "apulaisjohtaja (valtio)",
            "apulaispäällikkö (valtio)",
            "apulaisverojohtaja",
            "arkistoneuvos",
            "budjettipäällikkö (valtio)",
            "diplomaatti",
            "eduskunnan lainsäädäntöjohtaja",
            "eduskunnan pääsihteeri",
            "finanssijohtaja",
            "hallintoneuvos (valtio)",
            "hallitusneuvos (valtio)",
            "kansainvälisten asiain neuvos",
            "kansliapäällikkö (valtio)",
            "keskusviraston päällikkö (valtio)",
            "konsuli",
            "korkeakouluneuvos",
            "kulttuuriasiainneuvos",
            "linnanvouti",
            "lähettiläs",
            "lähetystöneuvos",
            "lääninneuvos",
            "lääninpoliisineuvos",
            "maanmittausneuvos",
            "osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto)",
            "osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto)",
            "pelastusylijohtaja",
            "poliisijohtaja",
            "poliisikomentaja",
            "poliisiylijohtaja",
            "poliisiylipäällikkö",
            "postiylijohtaja",
            "pääesikunnan päällikkö",
            "pääjohtaja (valtio)",
            "pääkonsuli",
            "päällikkö (poliisitoimi)",
            "suurlähettiläs",
            "tasa-arvovaltuutettu",
            "tullijohtaja",
            "tulosalueenjohtaja (valtio)",
            "ulkoasiainneuvos",
            "ulkomaalaisvaltuutettu",
            "valiokuntaneuvos",
            "valtakunnansovittelija",
            "valtiosihteeri",
            "verojohtaja (valtio)",
            "viraston päällikkö (valtio)",
            "virastovaltuutettu (valtio)",
            "ydinturvallisuusjohtaja",
            "ylijohtaja (valtion keskushallinto)",
            "ylimääräinen hallintoneuvos"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
      "level": 1,
      "code": "31",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/11122",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11122",
      "level": 5,
      "code": "11122",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1112",
      "parentCode": "1112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym.",
            "Johtavat ja vastaavat alue- ja paikallishallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta, valmistelevat ja toimeenpanevat hallinnollisia päätöksiä ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (kunta)",
            "apulaiskaupunginjohtaja",
            "apulaiskaupunginsihteeri",
            "apulaiskunnanjohtaja",
            "apulaiskunnansihteeri",
            "jaostonjohtaja (valtio)",
            "johtaja (elikeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "kansliapäällikkö (kunta)",
            "kaupunginjohtaja",
            "kaupunginsihteeri",
            "kunnanjohtaja",
            "kunnansihteeri",
            "kuntayhtymän johtaja",
            "maaherra",
            "maakuntajohtaja",
            "organisaatiopäällikkö (kunta)",
            "piiripäällikkö (valtio)",
            "tulosalueenjohtaja (kunta)",
            "ylijohtaja (aluehallintovirasto)",
            "ylijohtaja (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)",
            "varapuheenjohtaja (kaupunki)",
            "kaupunginvaltuutettu",
            "kunnanvaltuutettu",
            "apulaispormestari (kunta, kaupunki)",
            "aluekehittämisjohtaja",
            "pormestari (kunta, kaupunki)",
            "seutukuntajohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
      "level": 1,
      "code": "31",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/11141",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11141",
      "level": 5,
      "code": "11141",
      "order": 200,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
      "parentCode": "1114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa.",
            "Johtavat työmarkkinajärjestöjen tai muiden taloudellisten järjestöjen toimintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "apulaisosastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "johtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "kassanjohtaja (työttömyyskassa)",
            "kunta-alan työmarkkinajohtaja",
            "liittojohtaja",
            "liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö)",
            "piirijohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)",
            "pääsihteeri (työmarkkinajärjestö)",
            "toiminnanjohtaja (elinkeino- ja työmarkkinajärjestöt)",
            "toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
      "level": 1,
      "code": "31",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/11142",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/11142",
      "level": 5,
      "code": "11142",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/1114",
      "parentCode": "1114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden järjestöjen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat poliittisten, humanitaaristen tai muiden vastaavienjärjestöjen toimintaa.",
            "Johtavat poliittisten, humanitaaristen tai muiden vastaavienjärjestöjen toimintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "johtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestöjohtaja (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestön puheenjohtaja (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestöpäällikkö (pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "järjestöpäällikkö (puolue)",
            "lähetysjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "osastopäällikkö (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "osastopäällikkö (puolue)",
            "piirijohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "piirijohtaja (puolue)",
            "piiripäällikkö (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "poliittisen osaston päällikkö (puolue)",
            "puheenjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "puheenjohtaja (puolue)",
            "puoluesihteeri",
            "pääsihteeri (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "pääsihteeri (kv-järjestö. pl. työmarkk.-ja elinkeinojärj.)",
            "säätiön johtaja",
            "toiminnanjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)",
            "toiminnanjohtaja (muut järjestöt, urheiluseurat)",
            "toiminnanjohtaja (puolue)",
            "toiminnanjohtaja (seurakunta)",
            "toiminnanjohtaja (yhdistys)",
            "toimitusjohtaja (järjestö, pl. työmarkk.- ja elinkeinojärj.)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/31",
      "level": 1,
      "code": "31",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/0210",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/41",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0210",
      "level": 4,
      "code": "0210",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/021",
      "parentCode": "021",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Aliupseerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pursimies\r\n- kersantti\r\n- ylivääpeli\r\n",
            "Panevat täytäntöön sotilaskuria ja johtavat miehistöön lukeutuvien henkilöiden toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat puolustusvoimissa henkilöt, joilla on aliupseerin arvo kuten kersantti, vääpeli tai sotilasmestari\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pursimies\r\n- kersantti\r\n- ylivääpeli\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)",
            "- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alikersantti",
            "aliupseeri",
            "asemestari (sotilasala)",
            "kapteeni (opistoupseeri)",
            "kapteeniluutnantti (opistoupseeri)",
            "kersantti",
            "luutnantti (opistoupseeri)",
            "ohjaajaupseeri",
            "opetusupseeri",
            "opistoupseeri",
            "pursimies (merivoimat)",
            "rauhanturvaaja (aliupseeri)",
            "sotilasmestari (maa-, meri- ja ilmavoimat)",
            "sotilasmestari (opistoupseeri)",
            "sotilaspoliisialiupseeri",
            "toimiupseeri",
            "toimiupseeri-kapteeni",
            "toimiupseeri-kapteeniluutnantti",
            "toimiupseeri-luutnantti",
            "toimiupseerioppilas",
            "toimiupseeri-sotilasmestari",
            "toimiupseeri-vääpeli",
            "toimiupseeri-ylikersantti",
            "toimiupseeri-yliluutnantti",
            "toimiupseeri-ylivääpeli",
            "vääpeli",
            "ylikersantti",
            "yliluutnantti (opistoupseeri)",
            "ylivääpeli"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/41",
      "level": 1,
      "code": "41",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3355",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/41",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3355",
      "level": 4,
      "code": "3355",
      "order": 3150,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
      "parentCode": "335",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Komisariot ja ylikonstaapelit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tutkivat rikoksiin liittyviä seikkoja ja olosuhteita rikoksesta epäiltyjen tunnistamiseksi tai hankkivat tietoa henkilöistä ja heidän käyttätymisestään rikosten ehkäisemiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tietolähteiden ja kontaktien luominen suunnitelluista tai tehdyistä rikoksista rikosten ehkäisemiseksi tai rikoksesta epäiltyjen tunnistamiseksi\r\n- todisteiden saaminen ja todentaminen tutkimalla rikos- ja onnettomuuspaikkoja; silminnäkijöiden ja epäiltyjen haastatteleminen; tutkinta-aineiston analysointi\r\n- todistusaineiston analysointi rikosten selvittämiseksi; pidätysten tekeminen\r\n- oikeudessa todistaminen tai selvitysten tekeminen tutkinnan tuloksista\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rikoskomisario\r\n- ylikonstaapeli\r\n",
            "Tutkivat rikoksiin liittyviä seikkoja ja olosuhteita rikoksesta epäiltyjen tunnistamiseksi tai hankkivat tietoa henkilöistä ja heidän käyttätymisestään rikosten ehkäisemiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tietolähteiden ja kontaktien luominen suunnitelluista tai tehdyistä rikoksista rikosten ehkäisemiseksi tai rikoksesta epäiltyjen tunnistamiseksi\r\n- todisteiden saaminen ja todentaminen tutkimalla rikos- ja onnettomuuspaikkoja; silminnäkijöiden ja epäiltyjen haastatteleminen; tutkinta-aineiston analysointi\r\n- todistusaineiston analysointi rikosten selvittämiseksi; pidätysten tekeminen\r\n- oikeudessa todistaminen tai selvitysten tekeminen tutkinnan tuloksista\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rikoskomisario\r\n- ylikonstaapeli\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (5412)",
            "- poliisi (5412)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaispoliisimestari",
            "apulaistarkastaja (poliisitoimi)",
            "etsivä (poliisi)",
            "komisario",
            "poliisikomisario",
            "poliisimestari",
            "poliisiylitarkastaja",
            "rikoskomisario",
            "rikoskonstaapeli",
            "rikospoliisi",
            "rikostarkastaja",
            "rikostutkija",
            "rikosylikonstaapeli",
            "tarkastaja (poliisitoimi)",
            "tekninen tutkija (poliisitoimi)",
            "vanhempi rikoskonstaapeli",
            "ylietsivä",
            "ylikomisario",
            "ylikonstaapeli",
            "ylitarkastaja (poliisi)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/41",
      "level": 1,
      "code": "41",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3354",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/42",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3354",
      "level": 4,
      "code": "3354",
      "order": 3140,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
      "parentCode": "335",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lupavirkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tarkastavat hakemuksia, jotka koskevat liikeyritysten perustamista, talojen tai muiden rakennelmien rakentamista, ottavat vastaan lupa- tai passihakemuksia; määrittävät myönnettäviin lupiin liitettäviä erityisehtoja tai -rajoituksia ja ohjaavat poikkeukselliset tai tärkeät tapaukset ylemmille valtion virkamiehille tai johtajille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksilöiden neuvominen kyseessä oleviin lupiin liittyviä ehtoja ja kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa\r\n- hakemusten ja asiaankuuluvien asiakirjojen tutkiminen ja luvan myöntämisperusteiden täyttymisen ja lupaan mahdollisesti liittyvien lisäehtojen määrittäminen \t\r\n- passihakemusten tutkiminen ja passien myöntämisen hyväksyminen\r\n- asiaankuuluvien hallinnollisten tehtävien tekeminen hakemusten käsittelemiseksi, toimenpiteiden, arviointien ja päätösten dokumentoimiseksi ja hakijoille päätöksistä lähetettävien ilmoitusten laatiminen\r\n- hakijoille luvan myöntämiseen vaadittavien testien toteuttaminen ja arvosteleminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tarkastaja (patentti- ja rekisterihallitus)\r\n- toimistosihteeri (poliisin lupapalvelut)\r\n- lupasihteeri (kunta)\r\n- myyntilupasihteeri (valtio)\r\n- lupakäsittelijä (kunta, valtio)\r\n",
            "Tarkastavat hakemuksia, jotka koskevat liikeyritysten perustamista, talojen tai muiden rakennelmien rakentamista, ottavat vastaan lupa- tai passihakemuksia; määrittävät myönnettäviin lupiin liitettäviä erityisehtoja tai -rajoituksia ja ohjaavat poikkeukselliset tai tärkeät tapaukset ylemmille valtion virkamiehille tai johtajille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksilöiden neuvominen kyseessä oleviin lupiin liittyviä ehtoja ja kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa\r\n- hakemusten ja asiaankuuluvien asiakirjojen tutkiminen ja luvan myöntämisperusteiden täyttymisen ja lupaan mahdollisesti liittyvien lisäehtojen määrittäminen \t\r\n- passihakemusten tutkiminen ja passien myöntämisen hyväksyminen\r\n- asiaankuuluvien hallinnollisten tehtävien tekeminen hakemusten käsittelemiseksi, toimenpiteiden, arviointien ja päätösten dokumentoimiseksi ja hakijoille päätöksistä lähetettävien ilmoitusten laatiminen\r\n- hakijoille luvan myöntämiseen vaadittavien testien toteuttaminen ja arvosteleminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tarkastaja (patentti- ja rekisterihallitus)\r\n- toimistosihteeri (poliisin lupapalvelut)\r\n- lupasihteeri (kunta)\r\n- myyntilupasihteeri (valtio)\r\n- lupakäsittelijä (kunta, valtio)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- rakennustarkastaja (rakennustyömaa) (31121)\r\n- palotarkastaja (31121)",
            "- rakennustarkastaja (rakennustyömaa) (31121)\r\n- palotarkastaja (31121)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aravatarkastaja",
            "asuntoasiain tarkastaja (kunta)",
            "asuntoasiain valmistelija (kunta)",
            "asuntoasiainhoitaja (kunta)",
            "asuntoasiainsihteeri",
            "asuntoasiamies (kunta)",
            "asuntolainatarkastaja (kunta)",
            "asuntosihteeri (julkinen)",
            "asuntosihteeri-rakennustarkastaja (kunta)",
            "konsulivirkailija",
            "lupakäsittelijä (kunta, valtio)",
            "lupasihteeri (kunta)",
            "lupatarkastaja (poliisitoimi)",
            "lähetystövirkailija",
            "myyntilupasihteeri (valtio)",
            "tarkastaja (patentti- ja rekisterihallitus)",
            "tarkastaja (tv-lupa)",
            "televisiolupatarkastaja",
            "toimistosihteeri (poliisin lupapalvelut)",
            "tv-lupatarkastaja",
            "viisumivirkailija",
            "ylitarkastaja (patentti- ja reksiterihallitus)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/42",
      "level": 1,
      "code": "42",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3359",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/42",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3359",
      "level": 4,
      "code": "3359",
      "order": 3160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
      "parentCode": "335",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän 4-numerotason ryhmään luokitellaan sellaiset julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet, joita ei ole luokiteltu muualla 3-numerotason ryhmässä 335 Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- liikepaikkojen tutkiminen sen varmistamiseksi, että kaupankäynnissä käytetään oikeita painoja ja mittoja\r\n- hintasääntelyn valvonta tavaroiden ja palveluiden hintojen asianmukaisuuden varmistamiseksi kuluttajasuojan kannalta\r\n- palkkasääntelyn valvominen työstä saatavan korvauksen asianmukaisuuden varmistamiseksi ja työlainsäädännön mukaisuuden arvioimiseksi\r\n- tutkimus- tai hallinnollisten tehtävien kirjaaminen muistiin, ongelmien tai hyvän liiketavan vastaisten käytäntöjen dokumentointi ja tarvittavien raporttien laatiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- EU-tukitarkastaja\r\n- hintatarkastaja\r\n- liikennetarkastaja\r\n",
            "Tähän 4-numerotason ryhmään luokitellaan sellaiset julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet, joita ei ole luokiteltu muualla 3-numerotason ryhmässä 335 Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- liikepaikkojen tutkiminen sen varmistamiseksi, että kaupankäynnissä käytetään oikeita painoja ja mittoja\r\n- hintasääntelyn valvonta tavaroiden ja palveluiden hintojen asianmukaisuuden varmistamiseksi kuluttajasuojan kannalta\r\n- palkkasääntelyn valvominen työstä saatavan korvauksen asianmukaisuuden varmistamiseksi ja työlainsäädännön mukaisuuden arvioimiseksi\r\n- tutkimus- tai hallinnollisten tehtävien kirjaaminen muistiin, ongelmien tai hyvän liiketavan vastaisten käytäntöjen dokumentointi ja tarvittavien raporttien laatiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- EU-tukitarkastaja\r\n- hintatarkastaja\r\n- liikennetarkastaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- työturvallisuustarkastaja (3257)\r\n- terveystarkastaja (3257)\r\n- palotarkastaja (31121)",
            "- työturvallisuustarkastaja (3257)\r\n- terveystarkastaja (3257)\r\n- palotarkastaja (31121)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elokuvatarkastaja",
            "eu-tarkastaja",
            "eu-tukitarkastaja",
            "hankinta-asiamies (julkinen hallinto)",
            "hintatarkastaja",
            "kalastuksenvalvoja",
            "liikennetarkastaja (valtio)",
            "metsästyksenvalvoja",
            "myymäläntarkastaja",
            "myymälätarkastaja",
            "myyntitarkastaja",
            "palkka-asiamies (kunta)",
            "tarkastaja (myymälä)",
            "valvontatarkastaja (myymälä)",
            "virkamiesharjoittelija (ulkoasiainhallinto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/42",
      "level": 1,
      "code": "42",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3353",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/42",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3353",
      "level": 4,
      "code": "3353",
      "order": 3130,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
      "parentCode": "335",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Käsittelevät eläke-, sairaus- ja muita sosiaaliturvaan kuuluvia etuuksia, tekevät ratkaisuja korvauksista sekä antavat neuvoja asiakkaille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto yksityishenkilöille ja yhteisöille yleisten sosiaalietuuksien määräytymisestä ja niihin liittyvien etuuksien määräytymistä sekä ohjaaminen asiaankuuluvien palvelujen puoleen\r\n- hakijan toimittamien hakemusten ja muiden asiaankuuluvien asiakirjojen tutkiminen etuuden lajin ja määrän määrittämiseksi\r\n- asiakirjojen arviointi ja etuuksien saajien haastatteleminen etuuksien tai palvelujen maksamisen määrittämiseksi\r\n- asiakastietojen ylläpitäminen ja etuuksia koskevien päätösten ja raporttien laatiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- eläkekäsittelijä\r\n- etuuskäsittelijä (kela)\r\n- asiakasneuvoja (kela)\r\n- vakuutussihteeri (sosiaaliturva)\r\n",
            "Käsittelevät eläke-, sairaus- ja muita sosiaaliturvaan kuuluvia etuuksia, tekevät ratkaisuja korvauksista sekä antavat neuvoja asiakkaille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto yksityishenkilöille ja yhteisöille yleisten sosiaalietuuksien määräytymisestä ja niihin liittyvien etuuksien määräytymistä sekä ohjaaminen asiaankuuluvien palvelujen puoleen\r\n- hakijan toimittamien hakemusten ja muiden asiaankuuluvien asiakirjojen tutkiminen etuuden lajin ja määrän määrittämiseksi\r\n- asiakirjojen arviointi ja etuuksien saajien haastatteleminen etuuksien tai palvelujen maksamisen määrittämiseksi\r\n- asiakastietojen ylläpitäminen ja etuuksia koskevien päätösten ja raporttien laatiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- eläkekäsittelijä\r\n- etuuskäsittelijä (kela)\r\n- asiakasneuvoja (kela)\r\n- vakuutussihteeri (sosiaaliturva)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- sosiaalityöntekijä (2635)\r\n- korvauskäsittelijä (vakuutus) (4312)",
            "- sosiaalityöntekijä (2635)\r\n- korvauskäsittelijä (vakuutus) (4312)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asiakasneuvoja (kela)",
            "asiakassihteeri (kela)",
            "asiamies (sairauskassa)",
            "asuntotukiasiain sihteeri (kunta)",
            "elatusapuasiainhoitaja",
            "elatusapusihteeri",
            "elatusturvakäsittelijä",
            "elatusturvasihteeri",
            "elatusturvatarkastaja",
            "eläkeasiainhoitaja",
            "eläkekassavirkailija (sairauskassa)",
            "eläkekäsittelijä",
            "eläkeneuvoja",
            "eläkeratkaisija",
            "erikoisselvittelijä (sosiaalivakuutus)",
            "erityiskäsittelijä (eläkelaitos)",
            "esittelijä (kela)",
            "etuuskäsittelijä",
            "konttorinhoitaja (sosiaalivakuutus)",
            "korvauskäsittelijä (sosiaalivakuutus)",
            "opintotukisihteeri",
            "piiriasiamies (kela)",
            "sairauskassanhoitaja",
            "sairauskassavirkailija",
            "sairausvakuutusvirkailija",
            "sosiaalivakuutusvirkailija",
            "toimistosihteeri (sairausvakuutus)",
            "työttömyyskassavirkailija",
            "työttömyysturva-asiantuntija",
            "vakuutussihteeri (kela, sosiaaliturva)",
            "ratkaisuasiantuntija (sosiaalivakuutus)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/42",
      "level": 1,
      "code": "42",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/53293",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/42",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/53293",
      "level": 5,
      "code": "53293",
      "order": 4650,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/5329",
      "parentCode": "5329",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Apteekkien lääketyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Valmistavat ja jakelevat lääkkeitä farmaseuttien opastuksella apteekeissa, sairaaloissa ja lääkkeiden jakelupisteissä. Huolehtivat lääkkeiden esillepanosta ja hinnoittelusta, vastaanottavat ja tarkistavat tavarat sekä vastaavat lääkevarastojen siisteydestä ja järjestyksestä.",
            "Valmistavat ja jakelevat lääkkeitä farmaseuttien opastuksella apteekeissa, sairaaloissa ja lääkkeiden jakelupisteissä. Huolehtivat lääkkeiden esillepanosta ja hinnoittelusta, vastaanottavat ja tarkistavat tavarat sekä vastaavat lääkevarastojen siisteydestä ja järjestyksestä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apteekin tekninen apulainen",
            "apteekin tekninen harjoittelija",
            "apteekkiapulainen",
            "apteekkimyyjä",
            "apteekkitavarain hoitaja",
            "farmanomi",
            "lääketeknikko (apteekki)",
            "lääketyöntekijä (apteekki)",
            "teknillinen apulainen (apteekki)",
            "tekninen apteekkiapulainen",
            "tekninen apulainen (apteekki)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/42",
      "level": 1,
      "code": "42",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/0310",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/0310",
      "level": 4,
      "code": "0310",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/031",
      "parentCode": "031",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sotilasammattihenkilöstö"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n",
            "Puolustusvoimien miehistöön kuuluvat kaikki varusmiehet ja muut puolustusvoimien palveluksessa toimivat sotilashenkilöt lukuun ottamatta upseereja ja aliupseereja. Puolustusvoimien miehistö tekee sille määritettyjä sotilastehtäviä.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varusmies\r\n- korpraali\r\n- ylimatruusi\r\n- jääkäri\r\n- viestimies\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)",
            "- poliisi (ei sotapoliisi) (5412)\r\n- rajavartija (3351)\r\n- tullivartija (3351)\r\n- keittäjä (51201)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erikoissuunnittelija (maanpuolustus)",
            "erikoistutkija (maanpuolustus)",
            "erityisasiantuntija (maanpuolustus)",
            "jääkäri",
            "korpraali",
            "laskuvarjojääkäri",
            "lentosotamies",
            "matruusi (merivoimat)",
            "sopimussotilas",
            "sotamies",
            "sotilasammattihenkilö",
            "suunnittelija (maanpuolustus)",
            "taisteluvälinemies",
            "tilannevalvoja",
            "tykkimies",
            "varusmies",
            "viestimies",
            "värvätty (puolustusvoimat)",
            "ylimatruusi"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
      "level": 1,
      "code": "44",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,44,44"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3351",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3351",
      "level": 4,
      "code": "3351",
      "order": 3110,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
      "parentCode": "335",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tulli- ja rajavirkamiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tarkkailevat maan rajan ylittävää henkilö- ja tavaraliikennettä ja seuraavat, että se vastaa voimassa olevia tulli- ja verolakeja ja -määräyksiä; vartioivat ja valvovat rajoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- valtion rajojen ja rannikkovesien partiointi laittomasti maahan tulevien tai maasta lähtevien henkilöiden pysäyttämiseksi ja laittoman valuutan tai tavaroiden tuonnin tai viennin estämiseksi\r\n- valtion rajoja ylittävien henkilöiden matkustusasiakirjojen sekä matkatavaroiden tarkistaminen rajanylitysten luvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi\r\n- valtion rajoja ylittävien henkilöiden matkatavaroiden tarkistaminen sen varmistamiseksi, että matkatavarat ovat tuontia tai vientiä koskevien säännösten ja määräysten mukaisia\r\n- valtion rajoja ylittävien ajoneuvojen rahti- ym. asiakirjojen ja rahdin tutkiminen sen varmistamiseksi, että nämä ovat vientiä ja tuontia koskevien sääntöjen ja määräysten mukaisia ja että tarvittavat maksut on maksettu\r\n- maahanmuutto- ja tullilainsäädännön vastaisten henkilöiden pidättäminen ja kiellettyjen tai tullaamattomien tavaroiden takavarikointi\r\n- yhteistyö muiden vastaavien virastojen ja virkamiesten kanssa ja yhteistyön koordinointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rajavartija\r\n- tullitarkastaja\r\n- tullivirkailija\r\n",
            "Tarkkailevat maan rajan ylittävää henkilö- ja tavaraliikennettä ja seuraavat, että se vastaa voimassa olevia tulli- ja verolakeja ja -määräyksiä; vartioivat ja valvovat rajoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- valtion rajojen ja rannikkovesien partiointi laittomasti maahan tulevien tai maasta lähtevien henkilöiden pysäyttämiseksi ja laittoman valuutan tai tavaroiden tuonnin tai viennin estämiseksi\r\n- valtion rajoja ylittävien henkilöiden matkustusasiakirjojen sekä matkatavaroiden tarkistaminen rajanylitysten luvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi\r\n- valtion rajoja ylittävien henkilöiden matkatavaroiden tarkistaminen sen varmistamiseksi, että matkatavarat ovat tuontia tai vientiä koskevien säännösten ja määräysten mukaisia\r\n- valtion rajoja ylittävien ajoneuvojen rahti- ym. asiakirjojen ja rahdin tutkiminen sen varmistamiseksi, että nämä ovat vientiä ja tuontia koskevien sääntöjen ja määräysten mukaisia ja että tarvittavat maksut on maksettu\r\n- maahanmuutto- ja tullilainsäädännön vastaisten henkilöiden pidättäminen ja kiellettyjen tai tullaamattomien tavaroiden takavarikointi\r\n- yhteistyö muiden vastaavien virastojen ja virkamiesten kanssa ja yhteistyön koordinointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rajavartija\r\n- tullitarkastaja\r\n- tullivirkailija\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- tullaaja (3331)",
            "- tullaaja (3331)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apu- ja vartiomies (puolustuslaitos)",
            "apulaistullitarkastaja",
            "merivartija",
            "merivartiokersantti",
            "merivartioluutnantti",
            "merivartiomestari",
            "merivartiopursimies",
            "merivartioylipursimies",
            "nuorempi merivartija",
            "nuorempi rajavartija",
            "passintarkastaja",
            "rajajääkäri",
            "rajakersantti",
            "rajavartija",
            "rajavääpeli",
            "rajaylikersantti",
            "rajaylivääpeli",
            "rannikkovartija",
            "satamatarkastaja",
            "tullietsivä",
            "tullimestari",
            "tullipäällysmies",
            "tullirajaviskaali",
            "tullisihteeri (valtio)",
            "tullitariffioija",
            "tullitarkastaja",
            "tullivalvoja",
            "tullivalvontatarkastaja",
            "tullivartija",
            "tullivartiotarkastaja",
            "tullivirkailija",
            "tulliylietsivä",
            "tulliylitarkastaja",
            "vanhempi merivartija",
            "vanhempi rajavartija",
            "vartiojääkäri",
            "ylimerivartija",
            "ylirajajääkäri",
            "ylirajavartija",
            "ylitullivartija"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
      "level": 1,
      "code": "44",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,44,44"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5411",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5411",
      "level": 4,
      "code": "5411",
      "order": 4690,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/541",
      "parentCode": "541",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Palomiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ennaltaehkäisevät ja sammuttavat tulipaloja, suojelevat ihmishenkiä ja omaisuutta tulipaloissa ja onnettomuuksissa. Suorittavat erilaisia pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä, kuten väestönsuojelutehtäviä ja sairaankuljetuksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- päivystävät hätäkeskuksissa ja ottavat vastaan palohälytyksiä, auto-onnettomuuksia, teollisuuslaitoksissa tapahtuneita onnettomuuksia, pommiuhkia ja muita hätätilanteita koskevia avunpyyntöjä\r\n- tulipalojen hallinta ja sammuttaminen sammutuskaluston ja palontorjuntakemikaalien avulla\r\n- teollisuuslaitoksissa syttyvien tulipalojen sammuttaminen ja niissä käytettävien erikoislaitteiden käyttö\r\n- ihmisten pelastaminen palavista rakennuksista, onnettomuuspaikoilta ja muista vaaratilanteista\r\n- vaarallisten aineiden leviämisen estäminen tai rajoittaminen tulipalojen tai muiden onnettomuuksien yhteydessä\r\n- palontorjuntaa koskeva julkinen tiedottaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palomies\r\n- pelastaja\r\n- savusukeltaja\r\n",
            "Ennaltaehkäisevät ja sammuttavat tulipaloja, suojelevat ihmishenkiä ja omaisuutta tulipaloissa ja onnettomuuksissa. Suorittavat erilaisia pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä, kuten väestönsuojelutehtäviä ja sairaankuljetuksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- päivystävät hätäkeskuksissa ja ottavat vastaan palohälytyksiä, auto-onnettomuuksia, teollisuuslaitoksissa tapahtuneita onnettomuuksia, pommiuhkia ja muita hätätilanteita koskevia avunpyyntöjä\r\n- tulipalojen hallinta ja sammuttaminen sammutuskaluston ja palontorjuntakemikaalien avulla\r\n- teollisuuslaitoksissa syttyvien tulipalojen sammuttaminen ja niissä käytettävien erikoislaitteiden käyttö\r\n- ihmisten pelastaminen palavista rakennuksista, onnettomuuspaikoilta ja muista vaaratilanteista\r\n- vaarallisten aineiden leviämisen estäminen tai rajoittaminen tulipalojen tai muiden onnettomuuksien yhteydessä\r\n- palontorjuntaa koskeva julkinen tiedottaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palomies\r\n- pelastaja\r\n- savusukeltaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- palotarkastaja (31121)\r\n- palopäällikkö (2149)\r\n- hätäkeskuspäivystäjä (42291)\r\n- palomestari (3119)",
            "- palotarkastaja (31121)\r\n- palopäällikkö (2149)\r\n- hätäkeskuspäivystäjä (42291)\r\n- palomestari (3119)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ajomestari (palolaitos)",
            "apulaispumppumestari (palolaitos)",
            "hems-pelastaja",
            "kalustonhoitaja (palokalusto)",
            "kalustonhuoltaja (paloasema)",
            "konekersantti (palolaitos)",
            "palokalustonhoitaja",
            "palokersantti",
            "palokorpraali",
            "palomies",
            "palomies-kalustonhoitaja",
            "palomieskokelas",
            "palomiesoppilas",
            "palomiespäivystäjä",
            "palosotilas",
            "pelastaja (palomies)",
            "pumppumestari (palolaitos)",
            "ruiskumestari (palolaitos)",
            "sammutusmies",
            "savusukeltaja",
            "varusmestari (palolaitos)",
            "vuoromestari (palolaitos)",
            "ylipalomies"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
      "level": 1,
      "code": "44",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,44,44"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5413",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5413",
      "level": 4,
      "code": "5413",
      "order": 4710,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/541",
      "parentCode": "541",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vanginvartijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Valvovat yleistä järjestystä ja turvallisuutta vankiloissa ja rangaistuslaitoksissa; valvovat vankeja ja huolehtivat laitoksen toiminnasta ja teknisistä valvontalaitteista.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- uusien vankien tutkiminen, vastaanotto ja perehdyttäminen\r\n- vankien valvominen työssä, aterioilla jne.\r\n- laitostoimintojen ja päiväjärjestyksen sujumisen ohjaaminen\r\n- vankila-alueen vartiointi\r\n- vankien välisen väkivallan ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen\r\n- avustaminen kuntoutusohjelmien toteuttamisessa, harjaannuttaminen jokapäiväiseen elämään ja motivointi itsensä kehittämiseen ja opiskeluun sekä fyysisestä kunnosta huolehtimiseen\r\n- vankien saattaminen kuljetuksissa ja myönnettyjen poistumislupien aikana\r\n- vartijoiden ja muiden työntekijöiden työn lähiesimiehinä toimiminen\r\n- valvontahenkilökunnan päivittäinen sijoittaminen päivän tilanteiden ja tarpeiden mukaan\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vanginvartija\r\n- ylivartija (vankila)\r\n",
            "Valvovat yleistä järjestystä ja turvallisuutta vankiloissa ja rangaistuslaitoksissa; valvovat vankeja ja huolehtivat laitoksen toiminnasta ja teknisistä valvontalaitteista.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- uusien vankien tutkiminen, vastaanotto ja perehdyttäminen\r\n- vankien valvominen työssä, aterioilla jne.\r\n- laitostoimintojen ja päiväjärjestyksen sujumisen ohjaaminen\r\n- vankila-alueen vartiointi\r\n- vankien välisen väkivallan ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen\r\n- avustaminen kuntoutusohjelmien toteuttamisessa, harjaannuttaminen jokapäiväiseen elämään ja motivointi itsensä kehittämiseen ja opiskeluun sekä fyysisestä kunnosta huolehtimiseen\r\n- vankien saattaminen kuljetuksissa ja myönnettyjen poistumislupien aikana\r\n- vartijoiden ja muiden työntekijöiden työn lähiesimiehinä toimiminen\r\n- valvontahenkilökunnan päivittäinen sijoittaminen päivän tilanteiden ja tarpeiden mukaan\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vanginvartija\r\n- ylivartija (vankila)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- apulaisjohtaja (vankila) (1349)\r\n- vankilanjohtaja (1349)",
            "- apulaisjohtaja (vankila) (1349)\r\n- vankilanjohtaja (1349)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisvartiopäällikkö (vankila)",
            "nuorempi vartija (vankila)",
            "työmestari (vankila)",
            "vanginvartija",
            "vanhempi vartija (vankila)",
            "vankeinhoidon vartija",
            "vartija (vankila)",
            "vartijavahtimestari (vankila)",
            "vartiopäällikkö (vankila)",
            "ylivartija (vankila)",
            "ylivartijavahtimestari (vankila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
      "level": 1,
      "code": "44",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,44,44"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5412",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5412",
      "level": 4,
      "code": "5412",
      "order": 4700,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/541",
      "parentCode": "541",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Poliisit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Pitävät yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta, tutkivat rikoksia, valvovat liikennettä ja partioivat julkisilla paikoilla, pidättävät rikoksista epäiltyjä. Antavat virka-apua mm. sosiaaliviranomaisille, esimerkiksi huostaanottotapauksissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- partiointi tarkoituksena ylläpitää yleistä järjestystä, reagoida hätätilanteisiin, suojella ihmisiä ja omaisuutta sekä valvoa lakien ja määräysten noudattamista\r\n- rikoksista epäiltyjen ja itse teossa tavattujen henkilöiden tunnistaminen, kiinniottaminen ja pidättäminen\r\n- liikenteen ohjaaminen ja toiminnan johtaminen onnettomuuspaikalla\r\n- onnettomuuksien, rikosten ja luonnonkatastrofien uhrien auttaminen hätätilanteissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- nuorempi konstaapeli\r\n- vanhempi konstaapeli\r\n",
            "Pitävät yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta, tutkivat rikoksia, valvovat liikennettä ja partioivat julkisilla paikoilla, pidättävät rikoksista epäiltyjä. Antavat virka-apua mm. sosiaaliviranomaisille, esimerkiksi huostaanottotapauksissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- partiointi tarkoituksena ylläpitää yleistä järjestystä, reagoida hätätilanteisiin, suojella ihmisiä ja omaisuutta sekä valvoa lakien ja määräysten noudattamista\r\n- rikoksista epäiltyjen ja itse teossa tavattujen henkilöiden tunnistaminen, kiinniottaminen ja pidättäminen\r\n- liikenteen ohjaaminen ja toiminnan johtaminen onnettomuuspaikalla\r\n- onnettomuuksien, rikosten ja luonnonkatastrofien uhrien auttaminen hätätilanteissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- nuorempi konstaapeli\r\n- vanhempi konstaapeli\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- ylikonstaapeli (3355)\r\n- komisario (3355)\r\n- poliisikomentaja (11121)\r\n- poliisiylijohtaja (11121)",
            "- ylikonstaapeli (3355)\r\n- komisario (3355)\r\n- poliisikomentaja (11121)\r\n- poliisiylijohtaja (11121)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eräpoliisi",
            "järjestyspoliisi",
            "konstaapeli",
            "liikkuva poliisi",
            "nuorempi konstaapeli",
            "poliisi",
            "poliisikonstaapeli",
            "radiopoliisi",
            "riistapoliisi",
            "satamapoliisi",
            "tutkimusavustaja (poliisitoimi)",
            "vanhempi konstaapeli"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/44",
      "level": 1,
      "code": "44",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,44,44"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/8312",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/54",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/8312",
      "level": 4,
      "code": "8312",
      "order": 6510,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/831",
      "parentCode": "831",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Huolehtivat junaturvallisuudesta sekä tarkastavat junien asianmukaisen kunnon. Huolehtivat junaliikenteen sujuvuudesta rataosuudella ja ohjaavat liikennettä opastinjärjestelmien ja vaihteiden avulla; kokoavat ja kytkevät junia ratapihalla. Tähän luokkaan kuuluvat myös kaivosjunien turvallisuudesta ja junanvaunujen kaivostunneleissa liikkumisesta vastaavat henkilöt.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- junien asianmukaisen kunnon tarkastaminen junan muodostamisasemalla\r\n- junaliikenteen sujuvuudesta rataosuudella huolehtiminen merkinantolaitteiden avulla; vaihteiden hoitaminen ohjauspöydästä tai ohjauskeskuksesta\r\n- junakaluston kokoaminen ja kytkeminen ratapihoilla ja sivuraiteilla\r\n- veturi- tai kaapelivetoisten kaivosjunien kokoaminen ja niiden liikkumisen ohjaaminen kaivostunneleissa ja louhoksissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- junamies\r\n- vaununtarkastaja\r\n- vaihdemies\r\n",
            "Huolehtivat junaturvallisuudesta sekä tarkastavat junien asianmukaisen kunnon. Huolehtivat junaliikenteen sujuvuudesta rataosuudella ja ohjaavat liikennettä opastinjärjestelmien ja vaihteiden avulla; kokoavat ja kytkevät junia ratapihalla. Tähän luokkaan kuuluvat myös kaivosjunien turvallisuudesta ja junanvaunujen kaivostunneleissa liikkumisesta vastaavat henkilöt.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- junien asianmukaisen kunnon tarkastaminen junan muodostamisasemalla\r\n- junaliikenteen sujuvuudesta rataosuudella huolehtiminen merkinantolaitteiden avulla; vaihteiden hoitaminen ohjauspöydästä tai ohjauskeskuksesta\r\n- junakaluston kokoaminen ja kytkeminen ratapihoilla ja sivuraiteilla\r\n- veturi- tai kaapelivetoisten kaivosjunien kokoaminen ja niiden liikkumisen ohjaaminen kaivostunneleissa ja louhoksissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- junamies\r\n- vaununtarkastaja\r\n- vaihdemies\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- raideliikenteenohjaaja (43231)",
            "- raideliikenteenohjaaja (43231)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asematason valvoja",
            "asematasovalvoja",
            "asetinlaitemies (vr)",
            "junaliikenteen ohjaaja",
            "junamies",
            "junanlähettäjän apulainen",
            "junasuorittaja (vr)",
            "järjestelymestari (vr)",
            "kalustomestari (vr)",
            "konduktööri (vaihtotyö)",
            "kuormausmestari (vr)",
            "laitemies (vr)",
            "polttoainetyönjohtaja (vr)",
            "ratapihakonduktööri",
            "rautatieläinen",
            "säiliövaununtarkastaja (vr)",
            "tallimies (vr)",
            "vaihdemies (vr)",
            "vaihdemiesten esimies (vr)",
            "vaihteenhoitaja (vr)",
            "varikkotyöntekijä (vr)",
            "vaunumestari (vr)",
            "vaunumies (vr)",
            "vaununjakaja (vr)",
            "vaununtarkastaja (vr)",
            "veturinpurkaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/54",
      "level": 1,
      "code": "54",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,54,54"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/8311",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/54",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/8311",
      "level": 4,
      "code": "8311",
      "order": 6500,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/831",
      "parentCode": "831",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Veturinkuljettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Veturinkuljettajat tai apukuljettajat kuljettavat matkustus- ja tavarajunia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- höyry-, elektronisten tai diesel-junien kuljettaminen tai avustaminen kuljetuksessa\r\n- maanalaisten tai maanpäällisten matkustajajunien kuljettaminen\r\n- veturin kuljettaminen maanalaisten tai maanpäällisten vaunujen kuljettamiseksi hiilikaivoksessa\r\n- raiteiden riskitekijöiden, viestien ja mittauslaitteiden tarkkaileminen\r\n- viestintäsysteemien ohjaaminen junahenkilöstön ja liikenteenohjaajien kanssa turvallisen toiminnan ja junien aikataulujen varmistamiseksi\r\n- muiden työntekijöiden ohjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- veturinkuljettaja\r\n- metrojunankuljettaja\r\n",
            "Veturinkuljettajat tai apukuljettajat kuljettavat matkustus- ja tavarajunia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- höyry-, elektronisten tai diesel-junien kuljettaminen tai avustaminen kuljetuksessa\r\n- maanalaisten tai maanpäällisten matkustajajunien kuljettaminen\r\n- veturin kuljettaminen maanalaisten tai maanpäällisten vaunujen kuljettamiseksi hiilikaivoksessa\r\n- raiteiden riskitekijöiden, viestien ja mittauslaitteiden tarkkaileminen\r\n- viestintäsysteemien ohjaaminen junahenkilöstön ja liikenteenohjaajien kanssa turvallisen toiminnan ja junien aikataulujen varmistamiseksi\r\n- muiden työntekijöiden ohjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- veturinkuljettaja\r\n- metrojunankuljettaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- raitiovaununkuljettaja (8331)",
            "- raitiovaununkuljettaja (8331)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kiskoautonkuljettaja",
            "koneapulainen (veturi, moottorivaunu)",
            "metrojunankuljettaja",
            "moottorivaununkuljettaja",
            "rata-autonkuljettaja",
            "rata-autonkuljettaja (vr)",
            "ratatyövaununkuljettaja",
            "veturimies",
            "veturimiesoppilas",
            "veturinhoitaja",
            "veturinkuljettaja",
            "veturinlämmittäjä"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/54",
      "level": 1,
      "code": "54",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,54,54"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/9623",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/54",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/9623",
      "level": 4,
      "code": "9623",
      "order": 7200,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/962",
      "parentCode": "962",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mittareiden lukijat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Täyttävät myyntiautomaatteja ja keräävät rahoja automaateista, pysäköintimittareista jne. tai lukevat sähkö-, kaasu- tai vesimittareita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotteiden täydentäminen myyntiautomaatteihin ja automaatteihin kertyneen rahan kerääminen\r\n- rahan kerääminen pysäköintimittareista ja muista vastaavista automaateista\r\n- sähkö-, kaasu- tai vesimittareiden lukeminen\r\n- automaattien myynnin ja kerättyjen rahamäärien kirjaaminen\r\n- mittarien tarkistaminen tapauksissa, joissa kulutus vaikuttaa epätavalliselta, vaihteluiden mahdollisten syiden kirjaaminen\r\n- mittareiden tutkiminen asiattomien liitäntöjen, mittarivikojen ja vaurioiden kuten rikottujen sinettien toteamiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- mittarinlukija\r\n- myyntiautomaattien hoitaja\r\n- pysäköintiautomaattien hoitaja\r\n",
            "Täyttävät myyntiautomaatteja ja keräävät rahoja automaateista, pysäköintimittareista jne. tai lukevat sähkö-, kaasu- tai vesimittareita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotteiden täydentäminen myyntiautomaatteihin ja automaatteihin kertyneen rahan kerääminen\r\n- rahan kerääminen pysäköintimittareista ja muista vastaavista automaateista\r\n- sähkö-, kaasu- tai vesimittareiden lukeminen\r\n- automaattien myynnin ja kerättyjen rahamäärien kirjaaminen\r\n- mittarien tarkistaminen tapauksissa, joissa kulutus vaikuttaa epätavalliselta, vaihteluiden mahdollisten syiden kirjaaminen\r\n- mittareiden tutkiminen asiattomien liitäntöjen, mittarivikojen ja vaurioiden kuten rikottujen sinettien toteamiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- mittarinlukija\r\n- myyntiautomaattien hoitaja\r\n- pysäköintiautomaattien hoitaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pysäköinninvalvoja (yleisötapahtuma) (9629)\r\n- pysäköinninvalvoja (kunnallinen yms.) (5419)",
            "- pysäköinninvalvoja (yleisötapahtuma) (9629)\r\n- pysäköinninvalvoja (kunnallinen yms.) (5419)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "automaatinhoitaja (välipala, juoma)",
            "automaatintäyttäjä (välipala, juoma)",
            "kaasumittarinlukija",
            "mittarinlukija",
            "myyntiautomaattien hoitaja",
            "puhelinautomaattien hoitaja",
            "pysäköintiautomaattien hoitaja",
            "pysäköintimittarin tarkastaja",
            "sähkömittarinlukija",
            "palvelukonsulentti (kahvikoneiden täyttö ja huolto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/54",
      "level": 1,
      "code": "54",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,--,54,54"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1120",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A0",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1120",
      "level": 4,
      "code": "1120",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/112",
      "parentCode": "112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimitusjohtajat ja pääjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTähän luetaan sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on vähintään 50 työntekijää.\r\n\r\nSellaiset toimitusjohtajat, jotka työskentelevät yrityksissä joissa ei ole useampia johtajatasoja, luokitellaan muihin pääluokan 1 luokkiin, 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on yli 5 työntekijää. Tätä pienemmissä yrityksissä johtaminen vain harvoin voi olla kenenkään pääasiallinen tehtävä.\r\n\r\nTähän ei lueta sellaisia toimitusjohtajia ja yrittäjiä, joiden työssä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, vaan jotka osallistuvat yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yleensä kysymys on pienistä yrityksistä ja siitä, että yrittäjä itse osallistuu merkittävällä panoksella tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä luokitellaan (luokkaan) 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat, vaan ratkaisevassa asemassa ovat työtehtävät, joita henkilö tekee. Näissä tapauksissa yrittäjä luokitellaan yleensä sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät (esimerkiksi kampaajiin, taksinkuljettajiin, jne.).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille\r\n- tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen\r\n- yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi\r\n- organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan\r\n- konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsitteleminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.\r\n- johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen\r\n- organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n- toimitusjohtaja (suuri yritys)\r\n- maajohtaja\r\n- toimitusjohtaja (valtio-omisteinen yritys)\r\n",
            "Johtavat ja arvioivat yritysten tai organisaatioiden liiketoimintaa sekä suunnittelevat, koordinoivat ja kehittävät toimintaa kokonaisuutena yhdessä muun johdon kanssa, niiden linjausten mukaisesti, jotka yritysten tai yhteisöjen hallitukset tai muut johto- tai hallintoelimet ovat asettaneet, ja joille ne ovat vastuussa toiminnasta ja sen tuloksista. Tähän ei lueta julkisen hallinnon eikä järjestöjen ylintä johtoa (pääjohtajia ja vastaavia).\r\n\r\nTähän luetaan sellaisten yritysten toimitusjohtajat ja pääjohtajat, joiden yrityksissä on useampia johtamisen tasoja. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on vähintään 50 työntekijää.\r\n\r\nSellaiset toimitusjohtajat, jotka työskentelevät yrityksissä joissa ei ole useampia johtajatasoja, luokitellaan muihin pääluokan 1 luokkiin, 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Yleensä kyseessä ovat yritykset, joissa on yli 5 työntekijää. Tätä pienemmissä yrityksissä johtaminen vain harvoin voi olla kenenkään pääasiallinen tehtävä.\r\n\r\nTähän ei lueta sellaisia toimitusjohtajia ja yrittäjiä, joiden työssä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, vaan jotka osallistuvat yrityksen tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yleensä kysymys on pienistä yrityksistä ja siitä, että yrittäjä itse osallistuu merkittävällä panoksella tuotanto- tai palvelutoimintaan. Yrityksen omistaminen ja yrittäjyys eivät sinänsä vaikuta siihen, ketkä luokitellaan (luokkaan) 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat, vaan ratkaisevassa asemassa ovat työtehtävät, joita henkilö tekee. Näissä tapauksissa yrittäjä luokitellaan yleensä sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät (esimerkiksi kampaajiin, taksinkuljettajiin, jne.).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- toiminnan ja sen tulosten arviointi sekä raportointi hallitukselle ja muille johto- tai hallintoelimille\r\n- tavoitteiden, strategioiden, menettelyjen ja ohjelmien määrittäminen\r\n- yrityksen tai yhteisön toiminnan ja liiketoiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, menojen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- materiaali-, henkilö- ja rahoitusresurssien käytön hyväksyminen toimintatavoitteiden ja ohjelmien toteuttamiseksi\r\n- organisaation tai yrityksen suorituskyvyn arviointi ja kehittäminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaohjelmaan\r\n- konsultointi ylempien toimihenkilöiden kanssa sekä suositusten ja raporttien käsitteleminen\r\n- organisaation edustaminen virallisissa yhteyksissä, neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ym.\r\n- johtavien toimihenkilöiden valitseminen tai valintojen hyväksyminen\r\n- organisaation toiminnan lain- ja määräystenmukaisuuden varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- pääjohtaja (yritys)\r\n- toimitusjohtaja (suuri yritys)\r\n- maajohtaja\r\n- toimitusjohtaja (valtio-omisteinen yritys)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pääjohtaja (valtio) (11121)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto) (1323)\r\n- mainostoimiston johtaja (liikkeenjohto) (1222)\r\n\r\nLuokittelusäännöistä:\r\n\r\nTähän kuuluvat myös organisaatioiden ylimpään johtoon kuuluvat maa- ja aluejohtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alaistensa, eri toiminnoista vastuussa olevien johtajien työtä sekä valtio-omisteisten yritysten pääjohtajat. Myös yritysten hallitustyöskentelyn jäsenet luokitellaan tähän luokkaan, ts. toimenkuvat, joissa keskeisimpänä vastuuna on toimia yhden tai useamman yrityksen tai muun yhteisön hallituksen jäsenenä tai johdossa.\r\n\r\nTähän ei kuitenkaan luokitella aluejohtajia, jotka vastaavat rajatusta toiminnallisesta alueesta kuten myynnistä, markkinoinnista, hankinnoista jne. Esimerkiksi aluemyyntijohtajat luokitellaan 4-numerotason luokkaan 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat.",
            "- pääjohtaja (valtio) (11121)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto) (1323)\r\n- mainostoimiston johtaja (liikkeenjohto) (1222)\r\n\r\nLuokittelusäännöistä:\r\n\r\nTähän kuuluvat myös organisaatioiden ylimpään johtoon kuuluvat maa- ja aluejohtajat, jotka koordinoivat ja ohjaavat alaistensa, eri toiminnoista vastuussa olevien johtajien työtä sekä valtio-omisteisten yritysten pääjohtajat. Myös yritysten hallitustyöskentelyn jäsenet luokitellaan tähän luokkaan, ts. toimenkuvat, joissa keskeisimpänä vastuuna on toimia yhden tai useamman yrityksen tai muun yhteisön hallituksen jäsenenä tai johdossa.\r\n\r\nTähän ei kuitenkaan luokitella aluejohtajia, jotka vastaavat rajatusta toiminnallisesta alueesta kuten myynnistä, markkinoinnista, hankinnoista jne. Esimerkiksi aluemyyntijohtajat luokitellaan 4-numerotason luokkaan 1221 Myynti- ja markkinointijohtajat."
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisjohtaja (suuri yritys)",
            "apulaistoimitusjohtaja (suuri yritys)",
            "autotalon toimitusjohtaja",
            "ceo (suuri yritys)",
            "chief executive officer (suuri yritys)",
            "country manager (suuri yritys, yritysjohto)",
            "director (suuri yritys)",
            "hallintoneuvoston puheenjohtaja (suuri yritys)",
            "hallituksen jäsen (suuri yritys)",
            "hallituksen puheenjohtaja (suuri yritys)",
            "johtokunnan jäsen (suuri yritys)",
            "johtokunnan puheenjohtaja (suuri yritys)",
            "kansleri (korkeakoulu)",
            "konsernijohtaja",
            "laivanvarustaja",
            "liikennelaitoksen toimitusjohtaja",
            "maajohtaja",
            "managing director (suuri yritys)",
            "pankinjohtaja (konserni)",
            "pankkiiri",
            "pääjohtaja (yritys)",
            "toimitusjohtaja (suuri yritys)",
            "toimitusjohtaja (valtio-omisteinen yritys)",
            "vakuutusyhtiön toimitusjohtaja",
            "varatoimitusjohtaja (suuri yritys)",
            "vice president (suuri yritys)",
            "ylijohtaja (yritys)",
            "yliopiston kansleri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A0",
      "level": 1,
      "code": "A0",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,--,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1311",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1311",
      "level": 4,
      "code": "1311",
      "order": 360,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
      "parentCode": "131",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat tuotantoa suuren mittakaavan maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotannossa kuten suurtiloilla ja maatalousosuuskunnissa viljelykasvien kasvattamiseksi ja sadon korjaamiseksi sekä karjan jalostamiseksi ja kasvattamiseksi. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- markkinatoimien valvonta ja tuotannon suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja markkinoiden kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. maatilan hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa sadon ja karjan myynnistä\r\n- sopimusten laatiminen itsenäisten tai vuokraviljelijöiden kanssa satokasvien ja karjan kasvatuksesta tai tuotannon hallinnasta\r\n- maatilan toiminnan luonteen, tehokkuusasteen ja jaksotuksen suunnittelu (esimerkiksi parhaiden istutus-, ruiskutus- ja sadonkorjuuajankohtien määrittäminen)\r\n- maaperän analysoiminen tuotannon maksimoimiseksi\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten traktorien, siementen, lannoitteiden ja kemikaalien osto\r\n- ympäristömyrkkyjen, haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien tunnistaminen ja hallinta\r\n- maanviljelykseen liittyvien toimien kuten tilan rakennusten, vedenjakelujärjestelmien ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- erilaisten toimintojen kuten istuttamisen, kastelun, kemikaalien levityksen, sadonkorjuun ja maanmuokkaamisen johtaminen ja koordinointi\r\n- tilusten ja peltojen tarkastaminen satokasvien kypsymisajankohtien määrittämiseksi tai sään mahdollisesti aiheuttamien satovahinkojen arvioimiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat tuotantoa suuren mittakaavan maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotannossa kuten suurtiloilla ja maatalousosuuskunnissa viljelykasvien kasvattamiseksi ja sadon korjaamiseksi sekä karjan jalostamiseksi ja kasvattamiseksi. Maa-, metsä- ja kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- markkinatoimien valvonta ja tuotannon suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja markkinoiden kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. maatilan hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa sadon ja karjan myynnistä\r\n- sopimusten laatiminen itsenäisten tai vuokraviljelijöiden kanssa satokasvien ja karjan kasvatuksesta tai tuotannon hallinnasta\r\n- maatilan toiminnan luonteen, tehokkuusasteen ja jaksotuksen suunnittelu (esimerkiksi parhaiden istutus-, ruiskutus- ja sadonkorjuuajankohtien määrittäminen)\r\n- maaperän analysoiminen tuotannon maksimoimiseksi\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten traktorien, siementen, lannoitteiden ja kemikaalien osto\r\n- ympäristömyrkkyjen, haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien tunnistaminen ja hallinta\r\n- maanviljelykseen liittyvien toimien kuten tilan rakennusten, vedenjakelujärjestelmien ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- erilaisten toimintojen kuten istuttamisen, kastelun, kemikaalien levityksen, sadonkorjuun ja maanmuokkaamisen johtaminen ja koordinointi\r\n- tilusten ja peltojen tarkastaminen satokasvien kypsymisajankohtien määrittämiseksi tai sään mahdollisesti aiheuttamien satovahinkojen arvioimiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsätyönjohtaja (3143)\r\n- maanviljelijä (peltoviljely) (61111)",
            "- metsätyönjohtaja (3143)\r\n- maanviljelijä (peltoviljely) (61111)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "johtaja (kauppapuutarha, liikkeenjohto)",
            "johtaja (maa- ja metsäalan yritys, liikkeenjohto)",
            "karjatilan johtaja (liikkeenjohto)",
            "suurtilanjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A1",
      "level": 1,
      "code": "A1",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,11,11,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1312",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1312",
      "level": 4,
      "code": "1312",
      "order": 370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/131",
      "parentCode": "131",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat suuressa mittakaavassa tapahtuvaa vesi- ja kalanviljelytoimintaa, jossa pyydetään ja kerätään kalaa ja simpukoita tai viljellään kalaa, simpukoita tai muita vesieliöitä myytäväksi tai istutettavaksi. Kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden seuraaminen ja tuotannon ja kalastustoiminnan suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. kalanviljelylaitosten hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa tuotteiden ja saaliiden myynnistä\r\n- sopimusten tekeminen kalastusalusten kapteeneiden tai omistajien ja vesiviljelijöiden kanssa kalastus- ja vesiviljelytoiminnoista tai tuotannon ohjaamisesta\r\n- tutkimusten tekeminen ja järjestäminen tautien tai loisten havaitsemiseksi kalakannasta\r\n- toimintojen suunnittelu ja koordinointi poikasten kasvattamiseksi, kasvuvauhtien parantamiseksi ja tautien kasvatusaltaisiin leviämisen estämiseksi\r\n- ympäristön seuranta vesiviljelyn elinympäristön hoitamiseksi ja parantamiseksi\r\n- kalojen pyytämisen, kutemisen ja poikasten viljelyn ohjaaminen ja valvonta\r\n- täysikasvuisten kalojen järviin, lampiin, jokiin tai kasvatusaltaisiin siirtämisen ohjaaminen ja valvonta\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten alusten ja verkkojen ostaminen\r\n- laivojen, veneiden ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (kalatalous)\r\n- johtaja (kalatalousalan yritys, liikkeenjohto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat suuressa mittakaavassa tapahtuvaa vesi- ja kalanviljelytoimintaa, jossa pyydetään ja kerätään kalaa ja simpukoita tai viljellään kalaa, simpukoita tai muita vesieliöitä myytäväksi tai istutettavaksi. Kalatalouden pienyrittäjät luokitellaan pääluokkaan 6.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden seuraaminen ja tuotannon ja kalastustoiminnan suunnittelu sopimusehtojen täyttämiseksi ja kysyntään vastaamiseksi\r\n- budjettien laadinta ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta, tietojen kirjaaminen esim. kalanviljelylaitosten hallinnan käytänteistä ja taloudellisten ja toimintaa koskevien raporttien laadinta\r\n- neuvotteleminen ostajien kanssa tuotteiden ja saaliiden myynnistä\r\n- sopimusten tekeminen kalastusalusten kapteeneiden tai omistajien ja vesiviljelijöiden kanssa kalastus- ja vesiviljelytoiminnoista tai tuotannon ohjaamisesta\r\n- tutkimusten tekeminen ja järjestäminen tautien tai loisten havaitsemiseksi kalakannasta\r\n- toimintojen suunnittelu ja koordinointi poikasten kasvattamiseksi, kasvuvauhtien parantamiseksi ja tautien kasvatusaltaisiin leviämisen estämiseksi\r\n- ympäristön seuranta vesiviljelyn elinympäristön hoitamiseksi ja parantamiseksi\r\n- kalojen pyytämisen, kutemisen ja poikasten viljelyn ohjaaminen ja valvonta\r\n- täysikasvuisten kalojen järviin, lampiin, jokiin tai kasvatusaltaisiin siirtämisen ohjaaminen ja valvonta\r\n- koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden kuten alusten ja verkkojen ostaminen\r\n- laivojen, veneiden ja laitteiden kunnossapidon järjestäminen\r\n- työntekijöiden ja urakoitsijoiden valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (kalatalous)\r\n- johtaja (kalatalousalan yritys, liikkeenjohto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kalastaja (6222)",
            "- kalastaja (6222)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "johtaja (kalatalousalan yritys, liikkeenjohto)",
            "kalatalousjohtaja",
            "toimitusjohtaja (kalastusalan yritys, liikkeenjohto)",
            "tuotantojohtaja (kalatalous)",
            "vesiviljelyjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A1",
      "level": 1,
      "code": "A1",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,11,11,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1219",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1219",
      "level": 4,
      "code": "1219",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n",
            "Tähän luokitellaan sellaiset liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat, joita ei ole luokiteltu 3-numerotason 121 Liiketoiminta- ja hallintojohtajat muihin luokkiin. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi siivouspalvelujohtajat, hallintopalveluista vastaavat hallintopalvelujohtajat sekä kiinteistö- ja kalusteasioista vastaavat johtajat, jotka toimivat suurten yritysten tai organisaatioiden osastonjohtajina tai toimivat johtajina yrityksissä, jotka tarjoavat vastaavia liiketoiminta- ja hallintopalveluja muille yrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuen, tutkimusavun ja neuvonnan tarjoaminen ylimmälle johdolle hallintoon, strategiseen suunnitteluun ja toimintoihin liittyvissä hallintopalveluissa, rakennusten tilojen ja palvelujen hallinnoinnissa jne.\r\n- organisaation hallinnollisten ja aineellisten voimavarojen johtaminen ja kehittäminen\r\n- hallinnollisia asioita ja menettelytapoja koskevien ohjeiden laatiminen ja kehittäminen henkilöstön käyttöön\r\n- monitahoisten resurssienhallintaongelmien ja organisaation toimintaan vaikuttavien hankkeiden analysointi sekä siihen liittyvien raporttien, kirjeenvaihdon ja esitysten valmistelu\r\n- talousraporttien ja budjettien valmisteluun liittyvän informaation ja tukipalvelujen antaminen, hallintohenkilöstön johtaminen ja kehittäminen liiketoiminnan sujuvuuden sekä ajantasaisen ja luotettavan informaation tuottamisen varmistamiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen valvonta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelujohtaja (hallinto)\r\n- palvelujohtaja (siivous)\r\n- kiinteistöjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)",
            "- hankintajohtaja (1324)\r\n- ostojohtaja (1324)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kiinteistönhoito)",
            "aluepäällikkö (valtio, hallinto)",
            "apulaisyhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "eduskunnan hallintojohtaja",
            "hallinnollinen johtaja",
            "hallinto- ja talousjohtaja",
            "hallintojohtaja",
            "hallinto-osaston johtaja",
            "hallintopalvelujohtaja",
            "kiinteistöjohtaja",
            "kiinteistökehityspalvelujen johtaja",
            "kiinteistöpalvelujohtaja",
            "kiinteistötoimen johtaja",
            "palvelujohtaja (hallinto)",
            "palvelujohtaja (siivous)",
            "projektijohtaja (hallinto)",
            "siivouspalvelujohtaja",
            "tilakeskuksen johtaja",
            "tilaliikelaitoksen johtaja",
            "tilapalvelujen johtaja",
            "tilapalveluyksikönjohtaja",
            "toimitilajohtaja",
            "toimitilapäällikkö (julkinen hallinto)",
            "toimitusjohtaja (kiinteistöalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (siivousalan keskisuuri yritys, liikkeenjohto)",
            "tulosarviointipäällikkö",
            "yhteistoimintajohtaja (julkinen hallinto)",
            "yhteistyöjohtaja (julkinen hallinto)",
            "yksikön johtaja (julkinen hallinto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1321",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1321",
      "level": 4,
      "code": "1321",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tavaroiden teollista valmistusta, sähkön, kaasun ja veden tuotantoa tai jätteiden keruuta, käsittelyä ja loppusijoitusta. Toimivat suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai sellaisten teollista valmistusta harjoittavien yritysten toimitusjohtajina tms., joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotannon strategioiden, menettelytapojen ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvonta\r\n- tuotantotoiminnan suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- tuotantoyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta kunnossapidon suunnittelun, tuotannonsuunnittelun ja laitehankintojen avulla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- konsultointi muiden päälliköiden kanssa tuotantoon liittyvistä asioista ja tarvittavien tietojen antaminen\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- liiketoimintamahdollisuuksien identifioiminen ja valmistettavien tuotteiden määrittäminen\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- erikoistuotteiden valmistusta varten tehtävien tarjousten valvonta ja sopimusten tekeminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tavaroiden teollista valmistusta, sähkön, kaasun ja veden tuotantoa tai jätteiden keruuta, käsittelyä ja loppusijoitusta. Toimivat suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai sellaisten teollista valmistusta harjoittavien yritysten toimitusjohtajina tms., joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotannon strategioiden, menettelytapojen ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvonta\r\n- tuotantotoiminnan suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- tuotantoyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta kunnossapidon suunnittelun, tuotannonsuunnittelun ja laitehankintojen avulla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- konsultointi muiden päälliköiden kanssa tuotantoon liittyvistä asioista ja tarvittavien tietojen antaminen\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- liiketoimintamahdollisuuksien identifioiminen ja valmistettavien tuotteiden määrittäminen\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- erikoistuotteiden valmistusta varten tehtävien tarjousten valvonta ja sopimusten tekeminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (teollisuus)\r\n- tehtaanjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- työnjohtaja (teollisuus) (3122)",
            "- työnjohtaja (teollisuus) (3122)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (teollisuus)",
            "apulaisjohtaja (teollisuus)",
            "apulaisosastopäällikkö (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "director (production)",
            "elinkeino- ja tekninen johtaja",
            "energialaitoksen johtaja",
            "energialaitoksen toimitusjohtaja",
            "johtaja (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "karttapainon johtaja",
            "kirjapainon johtaja (liikkeenjohto)",
            "laboratorion johtaja (teollisuus)",
            "operatiivinen johtaja (teollisuustuotanto)",
            "osastonjohtaja (teollisuus)",
            "osastopäällikkö (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "paikallisjohtaja (teollisuus)",
            "plant manager",
            "production manager",
            "sahanjohtaja",
            "sähkölaitoksen apulaisjohtaja",
            "sähkölaitoksen johtaja",
            "sähkölaitoksen toimitusjohtaja",
            "tehdaspäällikkö (johtaminen)",
            "tehtaanjohtaja",
            "teknillinen johtaja (teollisuus)",
            "teknillisentoimenjohtaja",
            "tekninen johtaja (teollisuus)",
            "teknisen viraston johtaja",
            "toimialajohtaja (teollisuus)",
            "toimitusjohtaja (teollisuus, liikkeenjohto)",
            "tuotantojohtaja (teollisuus)",
            "tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus, johtaminen)",
            "tuotantotekninen johtaja (teollisuus)",
            "vesi- ja viemärilaitoksen johtaja",
            "vesihuoltolaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen johtaja",
            "vesilaitoksen toimitusjohtaja",
            "yksikön johtaja (teollisuus)",
            "yrittäjä (teollisuus, liikkeenjohto )",
            "yritysjohtaja (teollisuus, liikkeenjohto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1212",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1212",
      "level": 4,
      "code": "1212",
      "order": 270,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Henkilöstöjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkisen hallinnon organisaation tai yhteisön henkilöstöasioiden, työmarkkinasuhteiden ja työterveys- ja -työturvallisuustoimintaa koskevien asioiden hoitoa tai tuottavat vastaavia henkilöstöpalveluja muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön henkilöstöasioihin ja työmarkkinasuhteisiin liittyvien toimintojen, harjoitettavan toimintapolitiikan sekä käytäntöjen suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- rekrytoinnin, koulutuksen ja urakehityksen sekä irtisanomisten suunnittelu ja järjestäminen\r\n- neuvottelutoiminnan ja menettelytapojen suunnitteleminen ja organisointi palkkarakenteiden ja -tason sekä työntekijöiden työehtojen määrittelemiseksi\r\n- työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien ohjelmien ja toimien valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- johtamisen tietojärjestelmien kehittämisen ja toteuttamisen valvonta\r\n- työntekijöiden oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvien standardien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen\r\n- koko yrityksen tai yhteisön henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuoritusten valvonta\r\n- yhteydenpito ja konsultointi ylimmän johdon ja muiden osastojen johdon kanssa\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- henkilöstöjohtaja\r\n- hr-johtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkisen hallinnon organisaation tai yhteisön henkilöstöasioiden, työmarkkinasuhteiden ja työterveys- ja -työturvallisuustoimintaa koskevien asioiden hoitoa tai tuottavat vastaavia henkilöstöpalveluja muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön henkilöstöasioihin ja työmarkkinasuhteisiin liittyvien toimintojen, harjoitettavan toimintapolitiikan sekä käytäntöjen suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- rekrytoinnin, koulutuksen ja urakehityksen sekä irtisanomisten suunnittelu ja järjestäminen\r\n- neuvottelutoiminnan ja menettelytapojen suunnitteleminen ja organisointi palkkarakenteiden ja -tason sekä työntekijöiden työehtojen määrittelemiseksi\r\n- työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien ohjelmien ja toimien valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- johtamisen tietojärjestelmien kehittämisen ja toteuttamisen valvonta\r\n- työntekijöiden oikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvien standardien ja lainsäädännön noudattamisen varmistaminen\r\n- koko yrityksen tai yhteisön henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuoritusten valvonta\r\n- yhteydenpito ja konsultointi ylimmän johdon ja muiden osastojen johdon kanssa\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- henkilöstöjohtaja\r\n- hr-johtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- rekrytointipäällikkö (2423)\r\n- työhönottaja (2423)",
            "- rekrytointipäällikkö (2423)\r\n- työhönottaja (2423)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "director (human resources)",
            "hallinto- ja henkilöstöjohtaja",
            "henkilöstöjohtaja",
            "hr director",
            "hr-johtaja",
            "laki- ja henkilöstöasiainjohtaja",
            "palvelussuhdejohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1221",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1221",
      "level": 4,
      "code": "1221",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Myynti- ja markkinointijohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat myynti- ja markkinointitoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille. Johtajat, jotka vastaavat vain myynnistä tai markkinoinnista, mutta eivät organisaation myynti- ja markkinointitoiminnasta kokonaisuutena, luokitellaan luokkaan 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntitietoihin ja markkina-arvioihin perustuvien erityisten myynti- ja markkinointiohjelmien suunnitteleminen ja organisointi\r\n- hinnastojen, alennuskriteerien, toimitusehtojen, myynninedistämisbudjettien, myyntimenetelmien, erityisten kannustinten ja kampanjoiden määrittäminen\r\n- myynti- ja markkinointitoimiin liittyvien toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- myynti- ja markkinointihenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- budjettien laatiminen, hallinnointi ja kulujen hallinta resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen myynti- ja markkinointitapahtumissa, alan messuilla ja muissa vastaavissa yhteyksissä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- markkinointijohtaja\r\n- myyntijohtaja\r\n- tuoteryhmäjohtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat myynti- ja markkinointitoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille. Johtajat, jotka vastaavat vain myynnistä tai markkinoinnista, mutta eivät organisaation myynti- ja markkinointitoiminnasta kokonaisuutena, luokitellaan luokkaan 2431 Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntitietoihin ja markkina-arvioihin perustuvien erityisten myynti- ja markkinointiohjelmien suunnitteleminen ja organisointi\r\n- hinnastojen, alennuskriteerien, toimitusehtojen, myynninedistämisbudjettien, myyntimenetelmien, erityisten kannustinten ja kampanjoiden määrittäminen\r\n- myynti- ja markkinointitoimiin liittyvien toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- myynti- ja markkinointihenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- budjettien laatiminen, hallinnointi ja kulujen hallinta resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen myynti- ja markkinointitapahtumissa, alan messuilla ja muissa vastaavissa yhteyksissä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- markkinointijohtaja\r\n- myyntijohtaja\r\n- tuoteryhmäjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- asiakaspalvelupäällikkö (pankki, pl. luotot) (4211)\r\n- myyntipäällikkö (myyntitehtävät, pl. it ja teollisuus) (3322)\r\n- markkinointipäällikkö (suunnittelu) (2431)",
            "- asiakaspalvelupäällikkö (pankki, pl. luotot) (4211)\r\n- myyntipäällikkö (myyntitehtävät, pl. it ja teollisuus) (3322)\r\n- markkinointipäällikkö (suunnittelu) (2431)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "account manager (johtaminen)",
            "aluemyyntijohtaja",
            "apulaismarkkinointipäällikkö (johtaminen)",
            "asiakaspalvelujohtaja",
            "country manager (markkinointi, myynti)",
            "director (marketing)",
            "director (sales)",
            "kaupallinen johtaja",
            "marketing director",
            "marketing manager",
            "markkinointi- ja myyntijohtaja",
            "markkinointijohtaja",
            "markkinointiosaston johtaja",
            "markkinointipäällikkö (johtaminen)",
            "matkailutoimen johtaja",
            "messujohtaja",
            "myyntijohtaja",
            "myyntiosaston johtaja",
            "myyntipäällikkö (johtaminen)",
            "myyntiryhmäpäällikkö",
            "palvelupäällikkö (johtaminen)",
            "product director",
            "product line director",
            "product marketing director",
            "projektijohtaja (myynti- ja markkinointi)",
            "sales director",
            "sales manager (johtaminen)",
            "tuotejohtaja",
            "tuotelinjajohtaja",
            "tuotemarkkinointijohtaja",
            "tuoteryhmäjohtaja",
            "yhteysjohtaja (markkinointi)",
            "vientijohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1213",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1213",
      "level": 4,
      "code": "1213",
      "order": 280,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Politiikka- ja suunnittelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat toimintapolitiikkaa ja strategista suunnittelua julkisen hallinnon, ei-hallinnollisten organisaatioiden tai yksityisen sektorin toimipaikoissa, tai johtavat näitä toimintoja yrityksissä, jotka tuottavat toimintapolitiikan ja strategisen suunnittelun palveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- strategisten suunnitelmien, ohjelmien, harjoitettavan politiikan, prosessien, järjestelmien ja menettelytapojen kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen tavoitteiden ja työstandardien saavuttamiseksi\r\n- kehittävät, ohjaavat ja osallistuvat toimintapolitiikan tutkimiseen ja analysointiin, koordinoivat harjoitettavan politiikan ja käytäntöjen toimeenpanoa\r\n- luovat mittareita toiminnan ja vastuuvelvollisuuksien mittaamiseen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- toimintaa kehittävän ja strategista suunnittelua hoitavan henkilöstön toiminnan johtaminen ja ohjaaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- yhteydenpito ja neuvotteleminen ylimmän johdon ja muiden osastojen johtajien kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suunnittelujohtaja (strategiat)\r\n- johtaja (strateginen suunnittelu)\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- yrityssuunnittelujohtaja\r\n- strategiajohtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat toimintapolitiikkaa ja strategista suunnittelua julkisen hallinnon, ei-hallinnollisten organisaatioiden tai yksityisen sektorin toimipaikoissa, tai johtavat näitä toimintoja yrityksissä, jotka tuottavat toimintapolitiikan ja strategisen suunnittelun palveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- strategisten suunnitelmien, ohjelmien, harjoitettavan politiikan, prosessien, järjestelmien ja menettelytapojen kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen tavoitteiden ja työstandardien saavuttamiseksi\r\n- kehittävät, ohjaavat ja osallistuvat toimintapolitiikan tutkimiseen ja analysointiin, koordinoivat harjoitettavan politiikan ja käytäntöjen toimeenpanoa\r\n- luovat mittareita toiminnan ja vastuuvelvollisuuksien mittaamiseen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- toimintaa kehittävän ja strategista suunnittelua hoitavan henkilöstön toiminnan johtaminen ja ohjaaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- yhteydenpito ja neuvotteleminen ylimmän johdon ja muiden osastojen johtajien kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suunnittelujohtaja (strategiat)\r\n- johtaja (strateginen suunnittelu)\r\n- ohjelmajohtaja\r\n- yrityssuunnittelujohtaja\r\n- strategiajohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- tutkimusjohtaja (1223)\r\n- ohjelmapäällikkö (radio, tv) (26421)",
            "- tutkimusjohtaja (1223)\r\n- ohjelmapäällikkö (radio, tv) (26421)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "business manager (liikkeenjohto)",
            "investointijohtaja",
            "johtaja (strateginen suunnittelu)",
            "kaupunkisuunnittelujohtaja",
            "liiketoimintajohtaja",
            "liiketoimintayksikön johtaja",
            "ohjelmajohtaja",
            "portfolio manager (projektit)",
            "rakennepolitiikan päällikkö",
            "strategiajohtaja",
            "suunnittelujohtaja (strategiat)",
            "yhdyskuntapolitiikan päällikkö",
            "yrityssuunnittelujohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1222",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1222",
      "level": 4,
      "code": "1222",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mainos- ja tiedotusjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotustoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- mainonta- ja suhdetoimintatoimenpiteiden suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- mainossopimuksista neuvotteleminen asiakkaiden tai sanomalehtien, radioasemien ja TV-kanavien, urheilu- ja kulttuuriorganisaatioiden ja mainostoimistojen kanssa\r\n- yrityksen tai yhteisön saavutuksia, suunnitelmia ja näkökantoja koskevan informaation suunnitteleminen sen tuomiseksi lainsäätäjien, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön tietoon\r\n- mainonta- ja suhdetoimintahenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tiedotusjohtaja\r\n- viestintäjohtaja\r\n- yhteysjohtaja (mainonta)\r\n- johtaja (mainostoimisto, liikkeenjohto)",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat mainonta-, suhdetoiminta- ja tiedotustoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- mainonta- ja suhdetoimintatoimenpiteiden suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- mainossopimuksista neuvotteleminen asiakkaiden tai sanomalehtien, radioasemien ja TV-kanavien, urheilu- ja kulttuuriorganisaatioiden ja mainostoimistojen kanssa\r\n- yrityksen tai yhteisön saavutuksia, suunnitelmia ja näkökantoja koskevan informaation suunnitteleminen sen tuomiseksi lainsäätäjien, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön tietoon\r\n- mainonta- ja suhdetoimintahenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tiedotusjohtaja\r\n- viestintäjohtaja\r\n- yhteysjohtaja (mainonta)\r\n- johtaja (mainostoimisto, liikkeenjohto)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "account director (mainonta)",
            "account director (tiedotus- ja suhdetoiminta)",
            "communications director",
            "creative director (mainonta)",
            "ilmoitusjohtaja",
            "johtaja (mainostoimisto, liikkeenjohto)",
            "lehdistöneuvos",
            "luova johtaja (mainonta)",
            "luovan suunnittelun johtaja",
            "mainostoimiston johtaja (liikkeenjohto)",
            "mediajohtaja",
            "projektijohtaja (mainonta)",
            "suunnittelujohtaja (mainonta)",
            "taiteellinen johtaja (mainostoimisto)",
            "tiedotusjohtaja",
            "tietopalvelujohtaja",
            "viestintäjohtaja",
            "yhteysjohtaja (mainonta)",
            "sijoittajasuhdejohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1223",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1223",
      "level": 4,
      "code": "1223",
      "order": 330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/122",
      "parentCode": "122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tutkimus- ja kehitysjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön sisäisten tai ulkoisilta toimijoilta tilattujen tutkimus- ja kehitystoimien suunnittelu, johtaminen ja koordinointi uusien tai entistä parempien teknisten prosessien, tuotteiden tai materiaalien kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön tutkimus- ja kehitystyön kokonaisohjelman suunnittelu, tavoitteiden ja budjetointivaatimusten asettaminen\r\n- tutkimus- ja kehityshenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotekehitysjohtaja\r\n- tutkimusjohtaja",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai johtavat vastaavien palvelujen tuottamista asiakasyrityksille ja yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai yhteisön sisäisten tai ulkoisilta toimijoilta tilattujen tutkimus- ja kehitystoimien suunnittelu, johtaminen ja koordinointi uusien tai entistä parempien teknisten prosessien, tuotteiden tai materiaalien kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai yhteisön tutkimus- ja kehitystyön kokonaisohjelman suunnittelu, tavoitteiden ja budjetointivaatimusten asettaminen\r\n- tutkimus- ja kehityshenkilöstön toiminnan johtaminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotekehitysjohtaja\r\n- tutkimusjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (tutkimus)",
            "aluekehityspäällikkö (johtaminen)",
            "aluelaboratorion johtaja",
            "apulaisjohtaja (tutkimuslaitos)",
            "elintarvikelaboratorion johtaja",
            "hankejohtaja",
            "kansainvälisen konsultoinnin johtaja",
            "kehittämisjohtaja",
            "kehittämiskeskuksen johtaja",
            "kehitysjohtaja",
            "kehityspäällikkö (johtaminen)",
            "koeosaston johtaja (tutkimus)",
            "laboratorion apulaisjohtaja",
            "laboratorion johtaja (tutkimus ja kehitys)",
            "laboratorionjohtaja",
            "menetelmätutkimusjohtaja",
            "palvelujohtaja (tutkimuslaitos)",
            "projektijohtaja (tutkimus)",
            "projektinjohtaja (tutkimus)",
            "suunnittelu- ja kehittämisjohtaja",
            "suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys)",
            "teknillinen johtaja (muut alat)",
            "teknologiajohtaja",
            "teknologiapalvelujohtaja",
            "teknologiapäällikkö (johtaminen)",
            "tieteellinen johtaja",
            "tuotekehitysjohtaja",
            "tuotekehityspäällikkö (johtaminen)",
            "tuotesuunnittelupäällikkö (johtaminen)",
            "tutkimus- ja kehitysyksikön johtaja",
            "tutkimusaseman johtaja",
            "tutkimusjohtaja",
            "tutkimuslaitoksen johtaja",
            "tutkimuspäällikkö (johtaminen)",
            "tutkimusyksikön johtaja",
            "työntutkimusjaospäällikkö (johtaminen)",
            "ympäristöjohtaja (yritys)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1349",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1349",
      "level": 4,
      "code": "1349",
      "order": 520,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
      "parentCode": "134",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat sellaisten teknisten ja muiden erityisasiantuntija- ja asiantuntijapalveluiden tuottamista, joita ei ole luokiteltu muihin luokkiin 2-numerotasolla 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat. Tähän luokitellaan mm. poliisitoimesta, vankeinhoidosta, kirjastotoimesta, lakipalveluista ja palontorjunnasta vastaavat johtajat.\r\n\r\nNäissä ammateissa edellytetään yleensä erityisvalmiuksia (erityisosaamista) ja laajaa kokemusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palvelutoiminnan, laitoksen, organisaation tai keskuksen johtaminen\r\n- henkilöstöä koskevien menettelytapojen, menettelyjen ja standardien kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- teknistä, toimistotyötä, palvelutyötä, kunnossapitoa ja muita töitä tekevän asiantuntijahenkilöstön työn ohjaaminen, johtaminen ja arvioiminen\r\n- palvelujen tuottamiseen varattujen resurssien valvonta ja arviointi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten budjettisuunnittelun ja raporttien valmistelun sekä tarvike-, laite- ja palveluhankintojen valvonta\r\n- palvelujen tarjonnan suunnittelu, ohjaaminen ja koordinointi\r\n- yhteistyön koordinointi muiden samalla alalla tai siihen liittyvillä aloilla toimivien palveluntuottajien kanssa\r\n- budjettien hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (arkisto)\r\n- johtaja (lakipalvelut)\r\n- kirjastotoimenjohtaja\r\n- vankilan johtaja\r\n\r\n14\tHotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden \tpalvelualojen johtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravitsemus- ja majoituspalveluja, vähittäiskaupan palveluja ja muita vastaavia palveluja tarjoavien liikkeiden toimintaa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kolme valmiuksia.\r\n\r\nTähän luokitellaan suoraan suurelle yleisölle palveluita tarjoavien yritysten tai laitosten johtajat sellaisissa organisaatioissa, jotka eivät ole niin suuria, että niissä tarvittaisiin useita johtamisen hierarkkisia tasoja. Palvelualojen yritykset tai yksiköt ovat kuitenkin niin suuria (vähintään 5 työntekijää), että johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen ja liikkeenhoito.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nTälle 2-numerotasolle luokitellaan sellaiset palvelualojen yritysten ja yhteisöjen johtajat, jotka työskentelevät yrityksissä ja yhteisöissä, jotka tuottavat palveluksia suoraan ns. suurelle yleisölle ja, joissa niiden pienuuden vuoksi ei ole johtamisen hierarkiaa. Erityispätevyyttä vaativien teknisten tai muiden erityisasiantuntija- tai asiantuntijapalveluiden suunnittelusta, johtamisesta ja koordinoinnista vastaavat johtajat suurissa organisaatioissa, joissa on useita johtamisen tasoja, luokitellaan 2-numerotason ryhmään 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat.\r\n\r\nPienten kauppojen, majoitusliikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden johtajat, jotka osallistuvat palvelujen tuottamiseen, ja joiden tehtävissä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, luokitellaan vastaaviin 2-numerotason 51 Palvelutyöntekijät ammatteihin kuin yrityksen varsinaiset työntekijät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tuotettuja tavaroita ja palveluita sekä asiakassuhteita koskevien ohjelmien ja toimintatapojen määrittely ja arviointi; tuotevalikoiman sekä varasto- ja palvelutason määrittely; myynninedistäminen; rekrytoinnin, henkilöstön kouluttamisen ja esimiestyön johtaminen; lakien sekä työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat sellaisten teknisten ja muiden erityisasiantuntija- ja asiantuntijapalveluiden tuottamista, joita ei ole luokiteltu muihin luokkiin 2-numerotasolla 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat. Tähän luokitellaan mm. poliisitoimesta, vankeinhoidosta, kirjastotoimesta, lakipalveluista ja palontorjunnasta vastaavat johtajat.\r\n\r\nNäissä ammateissa edellytetään yleensä erityisvalmiuksia (erityisosaamista) ja laajaa kokemusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palvelutoiminnan, laitoksen, organisaation tai keskuksen johtaminen\r\n- henkilöstöä koskevien menettelytapojen, menettelyjen ja standardien kehittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- teknistä, toimistotyötä, palvelutyötä, kunnossapitoa ja muita töitä tekevän asiantuntijahenkilöstön työn ohjaaminen, johtaminen ja arvioiminen\r\n- palvelujen tuottamiseen varattujen resurssien valvonta ja arviointi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten budjettisuunnittelun ja raporttien valmistelun sekä tarvike-, laite- ja palveluhankintojen valvonta\r\n- palvelujen tarjonnan suunnittelu, ohjaaminen ja koordinointi\r\n- yhteistyön koordinointi muiden samalla alalla tai siihen liittyvillä aloilla toimivien palveluntuottajien kanssa\r\n- budjettien hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (arkisto)\r\n- johtaja (lakipalvelut)\r\n- kirjastotoimenjohtaja\r\n- vankilan johtaja\r\n\r\n14\tHotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden \tpalvelualojen johtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravitsemus- ja majoituspalveluja, vähittäiskaupan palveluja ja muita vastaavia palveluja tarjoavien liikkeiden toimintaa. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kolme valmiuksia.\r\n\r\nTähän luokitellaan suoraan suurelle yleisölle palveluita tarjoavien yritysten tai laitosten johtajat sellaisissa organisaatioissa, jotka eivät ole niin suuria, että niissä tarvittaisiin useita johtamisen hierarkkisia tasoja. Palvelualojen yritykset tai yksiköt ovat kuitenkin niin suuria (vähintään 5 työntekijää), että johtajien pääasiallinen tehtävä on johtaminen ja liikkeenhoito.\r\n\r\nLuokitteluperiaatteista:\r\n\r\nTälle 2-numerotasolle luokitellaan sellaiset palvelualojen yritysten ja yhteisöjen johtajat, jotka työskentelevät yrityksissä ja yhteisöissä, jotka tuottavat palveluksia suoraan ns. suurelle yleisölle ja, joissa niiden pienuuden vuoksi ei ole johtamisen hierarkiaa. Erityispätevyyttä vaativien teknisten tai muiden erityisasiantuntija- tai asiantuntijapalveluiden suunnittelusta, johtamisesta ja koordinoinnista vastaavat johtajat suurissa organisaatioissa, joissa on useita johtamisen tasoja, luokitellaan 2-numerotason ryhmään 12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat tai 13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat.\r\n\r\nPienten kauppojen, majoitusliikkeiden, kahviloiden ja ravintoloiden johtajat, jotka osallistuvat palvelujen tuottamiseen, ja joiden tehtävissä johtaminen ja liikkeenhoito eivät ole pääasiallinen tehtävä, luokitellaan vastaaviin 2-numerotason 51 Palvelutyöntekijät ammatteihin kuin yrityksen varsinaiset työntekijät.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: tuotettuja tavaroita ja palveluita sekä asiakassuhteita koskevien ohjelmien ja toimintatapojen määrittely ja arviointi; tuotevalikoiman sekä varasto- ja palvelutason määrittely; myynninedistäminen; rekrytoinnin, henkilöstön kouluttamisen ja esimiestyön johtaminen; lakien sekä työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat\r\n- 142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat\r\n- 143 Muiden palvelualojen johtajat",
            "- 141 Hotellin- ja ravintolanjohtajat\r\n- 142 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat\r\n- 143 Muiden palvelualojen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (jätehuolto)",
            "aluejohtaja (muut yhteiskunnan palvelut)",
            "apulaisjohtaja (muut yhteiskunnalliset palvelut)",
            "apulaisjohtaja (vankeinhoito)",
            "arkistonjohtaja",
            "arktisen keskuksen johtaja",
            "elinkeinojohtaja",
            "elinkeinotoimenjohtaja",
            "johtaja (arkisto)",
            "johtaja (lakipalvelut)",
            "jätehuoltojohtaja",
            "keskusarkistonjohtaja",
            "keskusrekisterin johtaja",
            "kierrätysjohtaja (jätehuolto)",
            "kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja",
            "kirjaston johtaja",
            "kirjastonjohtaja",
            "kirjastotoimen apulaisjohtaja",
            "kirjastotoimenjohtaja",
            "laamanni",
            "liikelaitosjohtaja",
            "maakunta-arkiston johtaja",
            "maakuntamuseonjohtaja",
            "maankäyttöjohtaja",
            "maanmittausjohtaja",
            "maistraatinpäällikkö",
            "museonjohtaja",
            "museotoimen johtaja (kunta)",
            "osastonjohtaja (kirjasto)",
            "pelastusjohtaja",
            "poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto)",
            "rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö",
            "rajavartiolaitoksen päällikkö",
            "rikososaston johtaja",
            "satamajohtaja",
            "seutukaavajohtaja",
            "seutusuunnittelujohtaja",
            "säteilyturvallisuusjohtaja",
            "tilastojohtaja",
            "toimistonjohtaja",
            "tulkkikeskuksen johtaja",
            "tulosjohtaja",
            "tulosyksikön johtaja",
            "työsiirtolan päällikkö",
            "työvoimatoimiston johtaja",
            "valmiusjohtaja",
            "valtion museonjohtaja",
            "valtionarkiston johtaja",
            "vankilan johtaja",
            "vankisiirtolan päällikkö",
            "vesi- ja ympäristöpiirin johtaja",
            "vesihallintojohtaja",
            "vesipiirin johtaja (valtio)",
            "väestönsuojelujohtaja",
            "yhdistysrekisterijohtaja",
            "yksikön johtaja (palo- ja pelastustoimi)",
            "ympäristöjohtaja (jätehuolto)",
            "ympäristökeskuksen johtaja (kunta)",
            "ympäristönsuojelujohtaja",
            "ympäristösuojelutoimen johtaja",
            "ympäristötoimenjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1412",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1412",
      "level": 4,
      "code": "1412",
      "order": 560,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/141",
      "parentCode": "141",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ravintolanjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravintola- ja cateringpalveluita tarjoavien kahviloiden, ravintoloiden ja vastaavanlaisten ravitsemusliikkeiden toimintaa. Voivat olla yrittäjiä tai palkansaajia.\r\n\r\nSellaisten pienten liikkeiden johtajat, joiden työssä liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen tai henkilöstöjohtamistehtävät eivät ole merkittävässä osassa, ja jotka työskentelevät yrittäjänä yksin tai muutaman henkilön avustamana hoitaen ravintolaa, kahvilaa, pubia tms., luokitellaan 3-numerotasolle 512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät tai 513 Tarjoilutyöntekijät tms. näiden työtä parhaiten kuvaavaan palvelutyön luokkaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ruokalistojen suunnittelu yhdessä keittiömestareiden ja kokkien kanssa\r\n- erityistapahtumien suunnittelu ja organisointi\r\n- tavaroiden ostamisen ja tavaroiden hinnoista sopiminen budjetin mukaisesti\r\n- varastomääriä ja taloudellisia transaktioita koskevien tietojen ylläpitäminen\r\n- sen varmistaminen, että ruokailu-, keittiö- ja elintarvikevarastotilat täyttävät terveysviranomaisten vaatimukset ja ovat puhtaita, toimivia ja vaikutelmaltaan sopivia\r\n- asiakastyytyväisyyden arviointi aterioiden ja palvelun suhteen\r\n- tarjoilu- ja keittiöhenkilökunnan valitseminen, kouluttaminen, ohjaaminen ja työvuorolistojen laatiminen\r\n- varausten vastaanottaminen, vieraiden tervehtiminen ja tilausten teossa avustaminen\r\n- neuvotteleminen järjestelyistä asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ravintolanjohtaja\r\n- toimitusjohtaja (pieni tai keskisuuri ravintola, liikkeenjohto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat ravintola- ja cateringpalveluita tarjoavien kahviloiden, ravintoloiden ja vastaavanlaisten ravitsemusliikkeiden toimintaa. Voivat olla yrittäjiä tai palkansaajia.\r\n\r\nSellaisten pienten liikkeiden johtajat, joiden työssä liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen tai henkilöstöjohtamistehtävät eivät ole merkittävässä osassa, ja jotka työskentelevät yrittäjänä yksin tai muutaman henkilön avustamana hoitaen ravintolaa, kahvilaa, pubia tms., luokitellaan 3-numerotasolle 512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät tai 513 Tarjoilutyöntekijät tms. näiden työtä parhaiten kuvaavaan palvelutyön luokkaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ruokalistojen suunnittelu yhdessä keittiömestareiden ja kokkien kanssa\r\n- erityistapahtumien suunnittelu ja organisointi\r\n- tavaroiden ostamisen ja tavaroiden hinnoista sopiminen budjetin mukaisesti\r\n- varastomääriä ja taloudellisia transaktioita koskevien tietojen ylläpitäminen\r\n- sen varmistaminen, että ruokailu-, keittiö- ja elintarvikevarastotilat täyttävät terveysviranomaisten vaatimukset ja ovat puhtaita, toimivia ja vaikutelmaltaan sopivia\r\n- asiakastyytyväisyyden arviointi aterioiden ja palvelun suhteen\r\n- tarjoilu- ja keittiöhenkilökunnan valitseminen, kouluttaminen, ohjaaminen ja työvuorolistojen laatiminen\r\n- varausten vastaanottaminen, vieraiden tervehtiminen ja tilausten teossa avustaminen\r\n- neuvotteleminen järjestelyistä asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- ravintolanjohtaja\r\n- toimitusjohtaja (pieni tai keskisuuri ravintola, liikkeenjohto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- keittiömestari (3434)\r\n- keittiöpäällikkö (3434)\r\n- emäntä (suurtalous) (51202)\r\n- hovimestari (51202)\r\n- vuoropäällikkö (ravintola) (51202)\r\n- toimitusjohtaja (pieni tai keskisuuri ravintola, ravintolatyö) (51202)",
            "- keittiömestari (3434)\r\n- keittiöpäällikkö (3434)\r\n- emäntä (suurtalous) (51202)\r\n- hovimestari (51202)\r\n- vuoropäällikkö (ravintola) (51202)\r\n- toimitusjohtaja (pieni tai keskisuuri ravintola, ravintolatyö) (51202)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (ravintola-alan yritys)",
            "johtaja (ravintola)",
            "ravintolanjohtaja",
            "ravintolanpitäjä (liikkeenjohto)",
            "ravintolatoimen johtaja",
            "ravintolatoimenpäällikkö",
            "ravintoloitsija (liikkeenjohto)",
            "ravitsemisjohtaja",
            "toimitusjohtaja (pieni / keskisuuri ravintola, liikkeenjohto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1411",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1411",
      "level": 4,
      "code": "1411",
      "order": 550,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/141",
      "parentCode": "141",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hotellinjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat majoitus- ja muita palveluita tarjoavien hotellien, motellien ja vastaavien majoitusliikkeiden toimintaa. Voivat olla yrittäjiä tai palkansaajia.\r\n\r\nSuurten hotellien ja hotelliketjujen toimitusjohtajat ja tuotannollisten yksikköjen johtajat luokitellaan kuitenkin 2-numerotason 11 tai 12 ammatteihin.\r\n\r\nPienten majoitus- ja ravitsemuspalveluita tarjoavien liikkeiden kuten aamiaismajoituspalvelujen ja pienten hotellien (käytännössä maksaville asiakkaille palveluita tarjoavien yksityisten kotitalouksien) omistajat, joiden työssä liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen tai henkilöstöjohtamistehtävät eivät ole merkittävässä osassa, luokitellaan luokkaan 5152 Yksityiskotien taloudenhoitajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- varaustenteko-, vastaanotto- ja huonepalvelujen sekä siistimistoimien johtaminen ja valvominen\r\n- turvajärjestelyjen sekä puutarhan ja kiinteistön kunnossapidon johtaminen\r\n- baari- ja ravintolatoiminnan sekä kokous- ja konferenssipalvelujen suunnittelu ja johtaminen\r\n- alkoholi-, uhkapeli- yms. lakien ja säädösten noudattamisen varmistaminen\r\n- asiakastyytyväisyyden arviointi\r\n- kirjanpito- ja ostotoimien valvominen\r\n- liiketoiminnan budjetointi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisesta huolehtiminen\r\n- paikallisen matkailuinformaation tarjoaminen sekä tutustumiskäyntien ja kuljetusten järjestäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (hotelli)\r\n- johtaja (motelli)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- maatilamatkailuyrityksen hoitaja (5152)\r\n- bed and breakfast - palvelunhoitaja (5152)",
            "Johtavat, suunnittelevat ja organisoivat majoitus- ja muita palveluita tarjoavien hotellien, motellien ja vastaavien majoitusliikkeiden toimintaa. Voivat olla yrittäjiä tai palkansaajia.\r\n\r\nSuurten hotellien ja hotelliketjujen toimitusjohtajat ja tuotannollisten yksikköjen johtajat luokitellaan kuitenkin 2-numerotason 11 tai 12 ammatteihin.\r\n\r\nPienten majoitus- ja ravitsemuspalveluita tarjoavien liikkeiden kuten aamiaismajoituspalvelujen ja pienten hotellien (käytännössä maksaville asiakkaille palveluita tarjoavien yksityisten kotitalouksien) omistajat, joiden työssä liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen tai henkilöstöjohtamistehtävät eivät ole merkittävässä osassa, luokitellaan luokkaan 5152 Yksityiskotien taloudenhoitajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- varaustenteko-, vastaanotto- ja huonepalvelujen sekä siistimistoimien johtaminen ja valvominen\r\n- turvajärjestelyjen sekä puutarhan ja kiinteistön kunnossapidon johtaminen\r\n- baari- ja ravintolatoiminnan sekä kokous- ja konferenssipalvelujen suunnittelu ja johtaminen\r\n- alkoholi-, uhkapeli- yms. lakien ja säädösten noudattamisen varmistaminen\r\n- asiakastyytyväisyyden arviointi\r\n- kirjanpito- ja ostotoimien valvominen\r\n- liiketoiminnan budjetointi\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisesta huolehtiminen\r\n- paikallisen matkailuinformaation tarjoaminen sekä tutustumiskäyntien ja kuljetusten järjestäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtaja (hotelli)\r\n- johtaja (motelli)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- maatilamatkailuyrityksen hoitaja (5152)\r\n- bed and breakfast - palvelunhoitaja (5152)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (hotelli)",
            "hotellinjohtaja",
            "hotellipäällikkö (liikkeenjohto)",
            "hotellitoimen johtaja",
            "johtaja (hotelli)",
            "johtaja (motelli)",
            "toimitusjohtaja (hotelli, liikkeenjohto)",
            "yrittäjä (hotellialan yritys, liikkeenjohto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1420",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1420",
      "level": 4,
      "code": "1420",
      "order": 580,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/142",
      "parentCode": "142",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat vähittäis- tai tukkukaupan liikkeiden toimintaa. Vastaavat liiketoiminnan tavoitteista ja tuloksesta, strategiasta ja toiminnan johtamisesta. Suurten vähittäiskaupan yksiköiden kuten isojen supermarketien ja tavaratalojen päälliköt luokitellaan tähän ryhmään. Konsernien ja kauppaketjujen toimitusjohtajat luokitellaan kuitenkin luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat. Tähän luokitellaan myös suhteellisen pienten tukku- ja vähittäiskaupan yksiköiden johtajat, vaikka niissä ei olisi johtamisen hierarkiaa.\r\n\r\nSen sijaan kauppiaat, joiden työssä liiketoiminnan ja henkilöstön johtaminen eivät muodosta suurinta osa työpanosta, luokitellaan luokkaan 5221 Kauppiaat (pienyrittäjät). Luokkaan 5221 kuuluvilla pienkauppiailla on yleensä alle 5 työntekijää. Myymälähenkilöstön työskentelyä valvovat ja johtavat työntekijät luokitellaan luokkaan 5222 Myymäläesimiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotevalikoiman, varastomäärien ja palvelustandardien määrittely\r\n- hankinta- ja markkinointipolitiikan sekä hinnoittelun muotoilu ja toteuttaminen\r\n- tavaroiden ja palvelujen myynninedistäminen ja mainonta\r\n- varastomäärien ja rahoitustoimien rekisteröinti; sitoutuminen yksikön talousarvioon\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vähittäismyynnin johtaja\r\n- johtaja (supermarket, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (tukkuliike)\r\n- johtaja (tavaratalo)\r\n- ketjujohtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja koordinoivat vähittäis- tai tukkukaupan liikkeiden toimintaa. Vastaavat liiketoiminnan tavoitteista ja tuloksesta, strategiasta ja toiminnan johtamisesta. Suurten vähittäiskaupan yksiköiden kuten isojen supermarketien ja tavaratalojen päälliköt luokitellaan tähän ryhmään. Konsernien ja kauppaketjujen toimitusjohtajat luokitellaan kuitenkin luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat. Tähän luokitellaan myös suhteellisen pienten tukku- ja vähittäiskaupan yksiköiden johtajat, vaikka niissä ei olisi johtamisen hierarkiaa.\r\n\r\nSen sijaan kauppiaat, joiden työssä liiketoiminnan ja henkilöstön johtaminen eivät muodosta suurinta osa työpanosta, luokitellaan luokkaan 5221 Kauppiaat (pienyrittäjät). Luokkaan 5221 kuuluvilla pienkauppiailla on yleensä alle 5 työntekijää. Myymälähenkilöstön työskentelyä valvovat ja johtavat työntekijät luokitellaan luokkaan 5222 Myymäläesimiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotevalikoiman, varastomäärien ja palvelustandardien määrittely\r\n- hankinta- ja markkinointipolitiikan sekä hinnoittelun muotoilu ja toteuttaminen\r\n- tavaroiden ja palvelujen myynninedistäminen ja mainonta\r\n- varastomäärien ja rahoitustoimien rekisteröinti; sitoutuminen yksikön talousarvioon\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja opastuksen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vähittäismyynnin johtaja\r\n- johtaja (supermarket, liikkeenjohto)\r\n- johtaja (tukkuliike)\r\n- johtaja (tavaratalo)\r\n- ketjujohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pienkauppias (5221)\r\n- myymäläesimies (5222)\r\n- myymäläpäällikkö (5222)\r\n- myyntijohtaja (1221)\r\n- markkinointijohtaja (1221)",
            "- pienkauppias (5221)\r\n- myymäläesimies (5222)\r\n- myymäläpäällikkö (5222)\r\n- myyntijohtaja (1221)\r\n- markkinointijohtaja (1221)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (kauppa)",
            "apteekin johtaja",
            "apteekkari (ei laitosapteekki)",
            "autokaupan johtaja (liikkeenjohto)",
            "autokoulun johtaja (liikkeenjohto)",
            "autovuokraamon johtaja (liikkeenjohto)",
            "johtaja (supermarket, liikkeenjohto )",
            "johtaja (tavaratalo)",
            "johtaja (tukkuliike)",
            "kaupanalan johtaja (liikkeenjohto)",
            "ketjujohtaja",
            "supermarketin johtaja",
            "tavaratalonjohtaja",
            "toimialajohtaja (kaupan ala)",
            "toimitusjohtaja (tukkukaupan johtaja, liikeenjohto)",
            "tukkukauppias (liikkeenjohtotehtävät)",
            "tukkuliikkeen johtaja",
            "vähittäiskauppias (liikkeenjohtotehtävät)",
            "vähittäismyynnin johtaja",
            "yksikön johtaja (kaupan ala)",
            "yrittäjä (tukkukauppa, liikkeenjohto)",
            "paikallisjohtaja (tukkuliike)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1346",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1346",
      "level": 4,
      "code": "1346",
      "order": 510,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
      "parentCode": "134",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat rahoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavien laitosten kuten pankkien, asuntoluottolaitosten, luottoyritysten ja -osuuskuntien sekä vakuutusyhtiöiden toimipaikkojen toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- henkilöstön toiminnan suunnittelu, ohjaaminen ja koordinointi\r\n- suhteiden luominen ja ylläpitäminen yksityis- ja yritys- ja yhteisöasiakkaisiin\r\n- neuvojen antaminen ja avun tarjoaminen asiakkaille näiden rahoitus- ja vakuutusasioita koskevissa kysymyksissä ja asiakkaisiin mahdollisesti vaikuttavissa asioissa kuten lainmuutoksissa\r\n- laina- ja vakuutussopimushakemusten tutkiminen, arviointi ja käsitteleminen\r\n- laina-ajan pidennyspäätösten valvonta\r\n- rahoitusselvitysten tekeminen\r\n- käteisvarojen ja rahoitusvälineiden virran valvonta sekä rahoitusraporttien ja lakisääteisten raporttien laadinta\r\n- yritys-, kiinteistö- ja henkilökohtaisten lainojen sekä luottorajojen hyväksyminen, hylkääminen ja koordinointi\r\n- yrityksen muiden yksiköiden kanssa tehtävän yhteistyön koordinointi\r\n- budjettien hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- konttorinjohtaja (pankki)\r\n- johtaja (luottolaitos)\r\n- konttorinjohtaja (vakuutuslaitos)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- luotto- ja laina-asiantuntija (3312)\r\n- vakuutusasiamies (3321)\r\n- sijoitusneuvoja (2412)",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat rahoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavien laitosten kuten pankkien, asuntoluottolaitosten, luottoyritysten ja -osuuskuntien sekä vakuutusyhtiöiden toimipaikkojen toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- henkilöstön toiminnan suunnittelu, ohjaaminen ja koordinointi\r\n- suhteiden luominen ja ylläpitäminen yksityis- ja yritys- ja yhteisöasiakkaisiin\r\n- neuvojen antaminen ja avun tarjoaminen asiakkaille näiden rahoitus- ja vakuutusasioita koskevissa kysymyksissä ja asiakkaisiin mahdollisesti vaikuttavissa asioissa kuten lainmuutoksissa\r\n- laina- ja vakuutussopimushakemusten tutkiminen, arviointi ja käsitteleminen\r\n- laina-ajan pidennyspäätösten valvonta\r\n- rahoitusselvitysten tekeminen\r\n- käteisvarojen ja rahoitusvälineiden virran valvonta sekä rahoitusraporttien ja lakisääteisten raporttien laadinta\r\n- yritys-, kiinteistö- ja henkilökohtaisten lainojen sekä luottorajojen hyväksyminen, hylkääminen ja koordinointi\r\n- yrityksen muiden yksiköiden kanssa tehtävän yhteistyön koordinointi\r\n- budjettien hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- konttorinjohtaja (pankki)\r\n- johtaja (luottolaitos)\r\n- konttorinjohtaja (vakuutuslaitos)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- luotto- ja laina-asiantuntija (3312)\r\n- vakuutusasiamies (3321)\r\n- sijoitusneuvoja (2412)"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (pankki, vakuutus)",
            "aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu))",
            "apulaisjohtaja (rahotus- ja vakuutusala)",
            "asiakasjohtaja (pankki)",
            "branch manager (pankki)",
            "johtaja (luottolaitos)",
            "konttorinjohtaja (pankki)",
            "konttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
            "palvelujohtaja (pankki- ja vakuutusala)",
            "pankinjohtaja (konttori)",
            "piirijohtaja (vakuutuslaitos)",
            "piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)",
            "rahoitusjohtaja (pankki- ja vakuutuslaitos)",
            "senior manager (pankki)",
            "sijoitusjohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1439",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1439",
      "level": 4,
      "code": "1439",
      "order": 610,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/143",
      "parentCode": "143",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut palvelualojen johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokitellaan johtamistehtävät, joissa vastataan sellaisten palveluiden tuottamisesta, joita ei ole luokiteltu muualle 2-numerotasolla 13 Tuotantotoiminnon ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat esimerkiksi matkatoimistojen, konferenssikeskusten, yhteyskeskusten ja kauppakeskusten palvelujen tuottamista.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluvalikoiman sisällön ja laajuuden suunnittelu ja toteuttamisen organisointi\r\n- tarjottavia palveluita koskevan kehityksen ja trendien seuraaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- tiedottaminen tarjolla olevista palveluista ja toimintaan liittyvä mainostaminen\r\n- tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen\r\n- kassatositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen ja säännöllisten varastotarkistusten tekeminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta\r\n- terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- matkatoimiston johtaja\r\n- konferenssikeskuksen johtaja\r\n- yhteyskeskuksen johtaja\r\n- leirintäkeskuksen johtaja",
            "Tähän luokitellaan johtamistehtävät, joissa vastataan sellaisten palveluiden tuottamisesta, joita ei ole luokiteltu muualle 2-numerotasolla 13 Tuotantotoiminnon ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat tai 14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat. Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat esimerkiksi matkatoimistojen, konferenssikeskusten, yhteyskeskusten ja kauppakeskusten palvelujen tuottamista.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluvalikoiman sisällön ja laajuuden suunnittelu ja toteuttamisen organisointi\r\n- tarjottavia palveluita koskevan kehityksen ja trendien seuraaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- tiedottaminen tarjolla olevista palveluista ja toimintaan liittyvä mainostaminen\r\n- tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen\r\n- kassatositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen ja säännöllisten varastotarkistusten tekeminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta\r\n- terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- matkatoimiston johtaja\r\n- konferenssikeskuksen johtaja\r\n- yhteyskeskuksen johtaja\r\n- leirintäkeskuksen johtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "autokorjaamon johtaja",
            "autokorjaamon johtaja (liikkeenjohto)",
            "johtaja (yrityspalvelu, liikkeenjohto)",
            "kauppakeskuksen johtaja",
            "kirjankustantaja (liikkeenjohto)",
            "konferenssikeskuksen johtaja",
            "konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelu, liikkeenjohto)",
            "kustannusjohtaja",
            "kustantaja (kirjan, liikkeenjohto)",
            "leirintäkeskuksen johtaja",
            "matkatoimiston johtaja",
            "pesulan johtaja",
            "toimitusjohtaja (kampaamoalan yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (yrityspalvelu, liikkeenjohto)",
            "yhteyskeskuksen johtaja",
            "yrittäjä (kampaamo, liikkeenjohto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1431",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1431",
      "level": 4,
      "code": "1431",
      "order": 600,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/143",
      "parentCode": "143",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja valvovat urheilu-, teatteri- ja muita viihdepalveluita tarjoavien laitosten ja toimipaikkojen toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- keskusten tarjontaan kuuluvan viihteen, ajanvietteiden, kulttuuritapahtumien ja urheilu- ja kuntoiluohjelmien suunnittelu ja järjestäminen\r\n- tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen\r\n- luovien taiteiden kehityksen ja trendien seuraaminen sekä teatterituotantojen, yhtyeiden esiintymisten ja orkestereiden konserttien järjestäminen\r\n- tarjolla olevista tiloista tiedottaminen ja tapahtumiin, esityksiin ja toimintoihin liittyvä mainostaminen\r\n- kassakuittien ja -tositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen ja säännöllisten varastotarkistusten tekeminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta\r\n- terveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- huvipuiston johtaja\r\n- kasinon johtaja\r\n- elokuvateatterin johtaja\r\n- vapaa-aikakeskuksen johtaja\r\n- urheilukeskuksen johtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, organisoivat ja valvovat urheilu-, teatteri- ja muita viihdepalveluita tarjoavien laitosten ja toimipaikkojen toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- keskusten tarjontaan kuuluvan viihteen, ajanvietteiden, kulttuuritapahtumien ja urheilu- ja kuntoiluohjelmien suunnittelu ja järjestäminen\r\n- tilojen puhtauden ja kunnossapidon varmistaminen\r\n- luovien taiteiden kehityksen ja trendien seuraaminen sekä teatterituotantojen, yhtyeiden esiintymisten ja orkestereiden konserttien järjestäminen\r\n- tarjolla olevista tiloista tiedottaminen ja tapahtumiin, esityksiin ja toimintoihin liittyvä mainostaminen\r\n- kassakuittien ja -tositteiden tarkistaminen ja säilyttäminen ja säännöllisten varastotarkistusten tekeminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, johtamisen ja työsuorituksen valvonta\r\n- terveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattamisen varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- huvipuiston johtaja\r\n- kasinon johtaja\r\n- elokuvateatterin johtaja\r\n- vapaa-aikakeskuksen johtaja\r\n- urheilukeskuksen johtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- museonjohtaja (1349)\r\n- kirjastonjohtaja (1349)",
            "- museonjohtaja (1349)\r\n- kirjastonjohtaja (1349)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisliikuntatoimen johtaja",
            "elokuvateatterin johtaja",
            "elokuvateatterin omistaja",
            "eläintarhanjohtaja",
            "huvipuiston johtaja",
            "kasinon johtaja",
            "kulttuuriasiainpäällikkö",
            "kulttuurijohtaja",
            "kulttuurikeskuksen johtaja",
            "kulttuuritoimen johtaja",
            "kulttuuritoimenjohtaja",
            "liikuntajohtaja",
            "liikuntatoimen johtaja",
            "musiikkitoimen intendentti",
            "ohjelmajohtaja (urheilu, kulttuuri)",
            "oopperanjohtaja",
            "oopperatoiminnanjohtaja-ohjaaja",
            "radiojohtaja",
            "taidegallerian johtaja (liikkeenjohto)",
            "taiteellinen johtaja",
            "teatterinjohtaja",
            "uimahallin johtaja",
            "urheilujohtaja",
            "urheilukeskuksen johtaja",
            "urheiluopiston johtaja",
            "urheilutoimen johtaja",
            "urheilutoiminnan johtaja",
            "vapaa-aikakeskuksen johtaja",
            "vapaa-aikatoimen johtaja",
            "vapaa-aikatoiminnanjohtaja",
            "virkistystoiminnan johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1211",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1211",
      "level": 4,
      "code": "1211",
      "order": 260,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/121",
      "parentCode": "121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Talousjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkishallinnon organisaation tai yhteisön taloutta yhteistyössä ylimmän johdon ja muiden johtajien kanssa tai vastaavat taloushallintopalveluiden tuottamisesta muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudenhoidon suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudellisen tilanteen arviointi, budjettien valmistelu ja taloudenpidon valvonta\r\n- konsultointi toimitus- tai pääjohtajan ja muiden johtajien kanssa\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- talousjohtaja\r\n- rahoitusjohtaja\r\n- hallintojohtaja (taloushallintopalvelut)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat yrityksen, julkishallinnon organisaation tai yhteisön taloutta yhteistyössä ylimmän johdon ja muiden johtajien kanssa tai vastaavat taloushallintopalveluiden tuottamisesta muille yrityksille tai yhteisöille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudenhoidon suunnittelu, johtaminen ja koordinointi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön taloudellisen tilanteen arviointi, budjettien valmistelu ja taloudenpidon valvonta\r\n- konsultointi toimitus- tai pääjohtajan ja muiden johtajien kanssa\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen yhteyksissä ulkopuolisiin tahoihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- talousjohtaja\r\n- rahoitusjohtaja\r\n- hallintojohtaja (taloushallintopalvelut)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pankinjohtaja (konttori) (1346)\r\n- laskentapäällikkö (2411)\r\n- hallintopalvelujohtaja (1219)",
            "- pankinjohtaja (konttori) (1346)\r\n- laskentapäällikkö (2411)\r\n- hallintopalvelujohtaja (1219)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaistalousjohtaja",
            "budjettineuvos (valtio)",
            "business intelligence manager",
            "business unit director",
            "cfo (chief financial officer)",
            "director (finance)",
            "financial director",
            "financial manager",
            "hallintojohtaja (taloushallintopalvelut)",
            "konttorinjohtaja (kirjanpito)",
            "laskentatoimen johtaja",
            "osastonjohtaja (taloushallinto)",
            "rahoitusjohtaja",
            "rahoitusjohtaja (kunta)",
            "talous- ja hallintojohtaja",
            "talous- ja suunnittelujohtaja",
            "talousjohtaja",
            "tarkastusjohtaja",
            "treasury manager"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1330",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1330",
      "level": 4,
      "code": "1330",
      "order": 440,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/133",
      "parentCode": "133",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi\r\n- tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta\r\n- järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen\r\n- organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tietohallintojohtaja\r\n- tietojärjestelmäjohtaja\r\n- kehitysjohtaja (it)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- it- konsultti (2511)\r\n\r\n134\tYhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen \tjohtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\n\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi\r\n- tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen\r\n- tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta\r\n- järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen\r\n- organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tietohallintojohtaja\r\n- tietojärjestelmäjohtaja\r\n- kehitysjohtaja (it)\r\n\r\nTähän ei kuulu\r\n- it- konsultti (2511)\r\n\r\n134\tYhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen \tjohtajat\r\n\r\nJohtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.\r\n\r\nVastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.\r\n\r\nTehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat\r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat",
            "- 1341 Lastenhoidon johtajat\r\n- 1342 Terveydenhuollon johtajat\r\n- 1343 Vanhustenhuollon johtajat\r\n- 1344 Sosiaalihuollon johtajat\r\n- 1345 Opetusalan johtajat\r\n- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat\r\n- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (tietoliikenne)",
            "atk-johtaja",
            "atk-ohjelmointiyrityksen johtaja (liikkeenjohto)",
            "development director (it)",
            "director (it)",
            "ict-johtaja",
            "infrastructure manager (it, liikkeenjohto)",
            "it-johtaja",
            "kehitysjohtaja (it)",
            "laatujohtaja (it)",
            "program manager (it)",
            "projektijohtaja (it)",
            "tietohallintojohtaja",
            "tietojärjestelmäjohtaja",
            "tietotekniikanjohtaja",
            "tietotekniikka- ja viestintäjohtaja",
            "tietotekniikkajohtaja",
            "toimitusjohtaja (tietoliikenteen yritys, liikkeenjohto)",
            "verkkojohtaja",
            "yrittäjä (tietotekniikka, liikkeenjohto)",
            "datajohtaja",
            "tietojohtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1342",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1342",
      "level": 4,
      "code": "1342",
      "order": 470,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
      "parentCode": "134",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Terveydenhuollon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluja sairaaloissa, lääkäriasemilla, kansanterveys- ja muissa vastaavissa organisaatioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluiden, organisaation tai toimintayksiköiden yleisjohto\r\n- lääketieteellisen ja hoitotieteellisen työn sekä teknisissä, toimisto- tai muissa palvelutehtävissä toimivien työn johtaminen, ohjaaminen ja arvioiminen\r\n- johtamiensa yksiköiden tavoitteiden sekä arviointikriteerien ja operatiivisten kriteerien määrittely\r\n- henkilöstön rekrytoinnin ja kouluttamisen johtaminen ja ohjaaminen\r\n- lääke- ja hoitotieteellisten sekä teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan menettelytapojen, standardien ja prosessien kehittäminen, käyttöönotto ja seuraaminen\r\n- diagnostisten palvelujen, potilaspaikkojen, välineiden ja tilojen sekä henkilöstön käytön seuraaminen resurssien ja varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi ja lisäresurssien tarpeen arvioimiseksi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten talousarvion ja raporttien laatimisen sekä tarvike-, väline- ja palvelumenojen valvominen\r\n- yhteistyö muiden terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntuottajien, toimi- ja rahoituselinten kanssa palvelutuotannon koordinoimiseksi\r\n- hallinnon toimielinten informoiminen terveys- ja hyvinvointipalvelujen parantamisen keinoista\r\n- organisaation edustajina toimiminen neuvotteluissa, sopimusten tekotilanteissa, seminaareissa, julkisilla foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- hallintoylilääkäri\r\n- terveyspalvelujohtaja\r\n- hallintoylihoitaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluja sairaaloissa, lääkäriasemilla, kansanterveys- ja muissa vastaavissa organisaatioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluiden, organisaation tai toimintayksiköiden yleisjohto\r\n- lääketieteellisen ja hoitotieteellisen työn sekä teknisissä, toimisto- tai muissa palvelutehtävissä toimivien työn johtaminen, ohjaaminen ja arvioiminen\r\n- johtamiensa yksiköiden tavoitteiden sekä arviointikriteerien ja operatiivisten kriteerien määrittely\r\n- henkilöstön rekrytoinnin ja kouluttamisen johtaminen ja ohjaaminen\r\n- lääke- ja hoitotieteellisten sekä teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan menettelytapojen, standardien ja prosessien kehittäminen, käyttöönotto ja seuraaminen\r\n- diagnostisten palvelujen, potilaspaikkojen, välineiden ja tilojen sekä henkilöstön käytön seuraaminen resurssien ja varojen tehokkaan käytön varmistamiseksi ja lisäresurssien tarpeen arvioimiseksi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten talousarvion ja raporttien laatimisen sekä tarvike-, väline- ja palvelumenojen valvominen\r\n- yhteistyö muiden terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntuottajien, toimi- ja rahoituselinten kanssa palvelutuotannon koordinoimiseksi\r\n- hallinnon toimielinten informoiminen terveys- ja hyvinvointipalvelujen parantamisen keinoista\r\n- organisaation edustajina toimiminen neuvotteluissa, sopimusten tekotilanteissa, seminaareissa, julkisilla foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- johtava ylilääkäri\r\n- hallintoylilääkäri\r\n- terveyspalvelujohtaja\r\n- hallintoylihoitaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vanhustyön johtaja (1343)\r\n- vanhainkodin johtaja (1343)\r\n- perusturvajohtaja (1344)\r\n- sosiaalijohtaja (1344)",
            "- vanhustyön johtaja (1343)\r\n- vanhainkodin johtaja (1343)\r\n- perusturvajohtaja (1344)\r\n- sosiaalijohtaja (1344)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hallintoylihoitaja",
            "hallintoylilääkäri",
            "jaostonjohtaja (terveydenhuoltoala)",
            "johtaja (terveydenhuolto)",
            "johtajaylilääkäri",
            "johtava terveyskeskuslääkäri",
            "johtava ylihoitaja",
            "johtava ylilääkäri",
            "kansanterveystyön johtava lääkäri",
            "kansanterveystyön johtava ylilääkäri",
            "kansanterveystyön ylilääkäri",
            "palvelujohtaja (terveysala)",
            "palvelutuotantojohtaja (terveydenhuoltoala)",
            "projektijohtaja (terveysala)",
            "sairaalajohtaja",
            "sairaalan johtaja",
            "sairaalatoimen päällikkö",
            "sairaalatoimenjohtaja (kunta)",
            "sairaanhoitoalueen johtaja",
            "sairaanhoitopiirinjohtaja",
            "terveydenhuoltoalan johtaja",
            "terveyshuollonjohtaja",
            "terveysjohtaja",
            "terveyskeskuksen johtava lääkäri",
            "terveyskeskusylilääkäri",
            "terveyspalvelujohtaja",
            "terveystoimenjohtaja",
            "terveysvalvonnan johtaja",
            "vastaava ylilääkäri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1324",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1324",
      "level": 4,
      "code": "1324",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hankinta- ja jakelujohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat matkustajaliikenteen järjestelmiä ja palveluja, tavaroiden hankintaa, kuljetuksia, varastointia ja jakelua joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissaä yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- osto-, varasto- ja jakelustrategioiden, menettelyiden ja suunnitelmien määrittäminen, toteuttaminen ja valvominen\r\n- tarvittavien varastotasojen ylläpitämisen valmisteleminen ja toteuttaminen mahdollisimman vähäisin kustannuksin\r\n- sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa laatu-, kustannus- ja toimitusvaatimusten täyttämiseksi\r\n- varasto- ja inventaarijärjestelmien valvonta ja tarkastelu toimitusvaatimusten täyttämiseksi ja varastotasojen valvomiseksi\r\n- valvovat tieliikenteen ajoneuvojen, junien, alusten ja lentokoneiden kuljetussuorituksia\r\n- kirjaamisjärjestelmien käyttö kaiken tavaraliikenteen jäljittämiseksi ja oikea-aikaisten uudelleentilausten ja varaston täydentämisten varmistaminen\r\n- yhteydenpito muiden osastojen ja asiakkaiden kanssa lähteviä tavaroita ja niiden huolintaa ja kuljetuksia koskevista vaatimuksista\r\n- osto-, varasto- ja jakelutapahtumien kirjaamisen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- päivittäisen toiminnan suunnitteleminen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- logistiikkajohtaja\r\n- hankintajohtaja\r\n- johtaja (keskuvarasto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- varastopäällikkö (4321)",
            "- varastopäällikkö (4321)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (hankinta ja jakelu)",
            "aluejohtaja (kuljetus)",
            "aluejohtaja (varastointi)",
            "ammattiautoilija (liikkeenjohto)",
            "apulaisjohtaja (kuljetusala)",
            "bussiliikennejohtaja",
            "director (material management)",
            "hankintajohtaja",
            "huolintajohtaja",
            "johtaja (keskusvarasto)",
            "joukkoliikenteen johtaja",
            "keskusvarastonjohtaja",
            "lentoaseman päällikkö",
            "lentotoiminnan johtaja",
            "liikennejohtaja",
            "liikennelaitoksen johtaja (kunta)",
            "liikenteenjohtaja",
            "logistics manager",
            "logistiikkajohtaja",
            "materiaalijohtaja",
            "ostojohtaja",
            "rautatiepiirin päällikkö",
            "tiejohtaja",
            "toimitusjohtaja (kuljetusalan yritys, liikkeenjohto)",
            "toimitusjohtaja (varastoalan yritys, liikkeenjohto)",
            "varastotoimen johtaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1322",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1322",
      "level": 4,
      "code": "1322",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaivostoiminnan tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat kaivos-, louhos- ja öljyn- ja kaasunporaustoiminnan tuotantotoimintaa joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina tms. sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvotteleminen muiden päälliköiden kanssa tuotantokiintiöiden määrittämiseksi, kaivauspaikkojen suunnittelemiseksi ja raaka-aineiden poistamisessa tarvittavien toimintatapojen kehittämiseksi\r\n- tuotantopaikkojen tehokkuuden arviointi riittävien työvoima-, laitteisto- ja teknologiaresurssien määrittämiseksi ja työaikataulujen muuttaminen tai laitteiden vaihtaminen tarvittaessa\r\n- tuotantotoiminnan yksityiskohtien suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosjohtaja\r\n- tuotantojohtaja (kaivostoiminta)\r\n- tuotantojohtaja (louhostoiminta)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat kaivos-, louhos- ja öljyn- ja kaasunporaustoiminnan tuotantotoimintaa joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina tms. sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvotteleminen muiden päälliköiden kanssa tuotantokiintiöiden määrittämiseksi, kaivauspaikkojen suunnittelemiseksi ja raaka-aineiden poistamisessa tarvittavien toimintatapojen kehittämiseksi\r\n- tuotantopaikkojen tehokkuuden arviointi riittävien työvoima-, laitteisto- ja teknologiaresurssien määrittämiseksi ja työaikataulujen muuttaminen tai laitteiden vaihtaminen tarvittaessa\r\n- tuotantotoiminnan yksityiskohtien suunnitteleminen tuotannon laatua ja määriä, kustannuksia, aikatauluja ja työvoimaa koskevien vaatimusten kannalta\r\n- valmistusyksikön tekniikkaan ja laatuun liittyvien menettelytapojen valvonta\r\n- budjettien laatiminen ja hallinta, tuotantomäärien ja -kustannusten valvonta ja prosessien ja resurssien mukauttaminen kustannusten minimoimiseksi\r\n- uuden tehtaan ja laitteiston hankinnan ja asennuksen valvonta\r\n- tuotantoa koskevien tietojen ja raporttien laatimisen valvonta\r\n- työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten koordinointi\r\n- valmistustoimintaan ja ympäristöön vaikuttavien, määräyksiin ja lakeihin perustuvien vaatimusten selvittäminen ja toteuttaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosjohtaja\r\n- tuotantojohtaja (kaivostoiminta)\r\n- tuotantojohtaja (louhostoiminta)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kaivostyönjohtaja (3121)",
            "- kaivostyönjohtaja (3121)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kaivosjohtaja",
            "tekninen johtaja (kaivosteollisuus)",
            "tuotantojohtaja (kaivostoiminta)",
            "tuotantojohtaja (louhostoiminta)",
            "mining manager"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1344",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1344",
      "level": 4,
      "code": "1344",
      "order": 490,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
      "parentCode": "134",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosiaalihuollon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat sosiaalipalvelujen ja vapaaehtoistyön ohjelmien laatimista ja palveluiden tuottamista, esimerkiksi perheiden tukemiseen, lastenhuoltoon, kehitysvammaisten ja mielenterveysongelmaisten hoitoon ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palvelun, laitoksen, organisaation tai keskuksen johtaminen\r\n- sääntöjen ja menettelytapojen kehittäminen henkilöstölle sekä niiden toteuttaminen ja valvominen\r\n- sosiaali-, asumis- ja muiden hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen varattujen resurssien valvonta ja arviointi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten budjettisuunnittelun ja raporttien valmistelun sekä tarvike-, laite- ja palveluhankintojen valvonta\r\n- yhteydenpito muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, lautakuntien ja rahoittajien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja palvelutuotannon järjestämiseksi\r\n- tietojen antaminen valtion laitoksille sosiaalipalvelujen ja niihin liittyvien fyysisten resurssien kuten toimitilojen kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja muissa yhteyksissä\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- perhepalvelujohtaja\r\n- sosiaalijohtaja\r\n- tukiasuntolan johtaja\r\n- vastaanottokeskuksen johtaja\r\n- vammaispalvelujen johtaja\r\n- turvakodin johtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat sosiaalipalvelujen ja vapaaehtoistyön ohjelmien laatimista ja palveluiden tuottamista, esimerkiksi perheiden tukemiseen, lastenhuoltoon, kehitysvammaisten ja mielenterveysongelmaisten hoitoon ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palvelun, laitoksen, organisaation tai keskuksen johtaminen\r\n- sääntöjen ja menettelytapojen kehittäminen henkilöstölle sekä niiden toteuttaminen ja valvominen\r\n- sosiaali-, asumis- ja muiden hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen varattujen resurssien valvonta ja arviointi\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten budjettisuunnittelun ja raporttien valmistelun sekä tarvike-, laite- ja palveluhankintojen valvonta\r\n- yhteydenpito muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien, lautakuntien ja rahoittajien kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja palvelutuotannon järjestämiseksi\r\n- tietojen antaminen valtion laitoksille sosiaalipalvelujen ja niihin liittyvien fyysisten resurssien kuten toimitilojen kehittämiseksi\r\n- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen neuvotteluissa, kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja muissa yhteyksissä\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- perhepalvelujohtaja\r\n- sosiaalijohtaja\r\n- tukiasuntolan johtaja\r\n- vastaanottokeskuksen johtaja\r\n- vammaispalvelujen johtaja\r\n- turvakodin johtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- asuntolan hoitaja (sosiaaliala) (53213)\r\n- ryhmäperhekodin ohjaaja (53213)",
            "- asuntolan hoitaja (sosiaaliala) (53213)\r\n- ryhmäperhekodin ohjaaja (53213)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "a-klinikan johtaja",
            "apulaisjohtaja (sosiaaliala))",
            "apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)",
            "apulaissosiaalijohtaja",
            "avopalvelukeskuksen johtaja",
            "diakoniajohtaja",
            "edunvalvontajohtaja",
            "ensikodin johtaja",
            "ensisuojan johtaja",
            "erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja",
            "erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja",
            "hoitokodin johtaja",
            "holhouslautakunnan puheenjohtaja",
            "huoltokodin johtaja",
            "huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "huoltolan johtaja",
            "invalidihuollon johtaja",
            "jaostonjohtaja (sosiaalihuoltoala)",
            "johtaja (sosiaaliala)",
            "johtaja (sosiaalialan erityispalvelut)",
            "johtaja (sosiaalihuoltoala)",
            "johtaja (sosiaalitoimi)",
            "kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja",
            "kasvatusjohtaja",
            "kasvatusneuvolan johtaja",
            "katkaisuhoitoaseman johtaja",
            "kehitysvammahuollon johtaja",
            "kehitysvammaisten asuntolan johtaja",
            "kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja",
            "kehitysvammalaitoksen johtaja",
            "kehitysvammapiirin johtaja",
            "kesäsiirtolan johtaja",
            "kotipalvelunjohtaja",
            "koulukodin johtaja",
            "kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala)",
            "kuntoutumisklinikan johtaja",
            "kuntoutuskeskuksen johtaja",
            "kylänjohtaja (sos-lapsikylä)",
            "laitoksen johtaja (sosiaaliala)",
            "laitoshoidonjohtaja (sosiaaliala)",
            "laitosjohtaja (sosiaaliala)",
            "lastenhuollon johtaja",
            "lastenkodin apulaisjohtaja",
            "lastenkodin johtaja",
            "lastensuojelujohtaja",
            "lastensuojelun toimitusjohtaja",
            "nuorisoaseman johtaja",
            "nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja",
            "nuorisokodin johtaja",
            "nuorisotoimenjohtaja",
            "nuorisoverstaanjohtaja",
            "oppilasasuntolan johtaja",
            "oppilaskodin johtaja",
            "osastonjohtaja (sosiaaliala)",
            "pakolaiskeskuksen johtaja",
            "palvelujohtaja (sosiaaliala)",
            "palvelukeskuksen johtaja",
            "palvelukodin johtaja (vammaistyö)",
            "palvelutalon johtaja (sosiaaliala)",
            "palvelutuotantojohtaja (sosiaalihuoltoala)",
            "pav-hoitokodin johtaja",
            "perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja",
            "perhepalvelujohtaja",
            "perhetukikeskuksen johtaja",
            "peruspalvelujohtaja",
            "perusturvajohtaja",
            "perusturvatoimen johtaja",
            "projektijohtaja (sosiaaliala)",
            "päihdehuollon johtaja",
            "päihdehuoltokeskuksen johtaja",
            "päivähuoltolan johtaja",
            "päiväkeskuksen johtaja (sosiaaliala)",
            "raittiustoimenjohtaja",
            "sairausvakuutustoimiston johtaja",
            "sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtaja",
            "sosiaali- ja terveysalan johtaja",
            "sosiaali ja terveysjohtaja",
            "sosiaali- ja terveystoimen päällikkö",
            "sosiaaliaseman johtaja",
            "sosiaalihuollon toimitusjohtaja",
            "sosiaalijohtaja",
            "sosiaalikeskuksen johtaja",
            "sosiaalineuvos",
            "sosiaalipalvelupäällikkö",
            "sosiaalipäällikkö",
            "sosiaalitoimenjohtaja",
            "sosiaalityön johtaja",
            "suojatyökeskuksen johtaja",
            "suojatyötoiminnan johtaja",
            "suojatyöyksikön johtaja",
            "toimialajohtaja (sosiaaliala)",
            "toiminnanjohtaja (sosiaaliala)",
            "toimintakeskuksen johtaja",
            "tukiasuntolan johtaja",
            "turvakodin johtaja",
            "työkeskuksen johtaja",
            "työlaitoksen johtaja",
            "työosaston johtaja (sosiaaliala)",
            "vajaamielislaitoksen johtaja",
            "vajaamielisten lasten päivähuoltolan johtaja",
            "vammaispalvelujen johtaja",
            "vastaanottokeskuksen johtaja",
            "vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1323",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1323",
      "level": 4,
      "code": "1323",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/132",
      "parentCode": "132",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennustoiminnan tuotantojohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat talonrakennuksen, asuntojen rakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen hankkeita joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtien määrittämien teknisten tietojen tulkitseminen\r\n- työvoimaresurssien käytön koordinointi ja materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnat\r\n- neuvotteleminen rakennuksen omistajien ja rakennusprosessissa mukana olevien kiinteistökehittäjien ja alihankkijoiden kanssa\r\n- tarjousten tekeminen ja pyytäminen urakoista ja muista töistä\r\n- työmaille laadittujen koordinoitujen työohjelmien toteuttaminen\r\n- rakentamista koskevan lainsäädännön ja suorituskykyä, laatua, kustannuksia ja turvallisuutta koskevien standardien noudattaminen\r\n- suunnitelmien toimittaminen paikallisviranomaisille\r\n- erityisrakentamisen palvelujen toteuttaminen urakkasopimuksella tai alihankkijana\r\n- asiaankuuluvien viranomaisten tekemien rakennustarkastusten järjestäminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (rakennusala)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto)\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat talonrakennuksen, asuntojen rakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen hankkeita joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- arkkitehtien määrittämien teknisten tietojen tulkitseminen\r\n- työvoimaresurssien käytön koordinointi ja materiaalien, koneiden ja laitteiden hankinnat\r\n- neuvotteleminen rakennuksen omistajien ja rakennusprosessissa mukana olevien kiinteistökehittäjien ja alihankkijoiden kanssa\r\n- tarjousten tekeminen ja pyytäminen urakoista ja muista töistä\r\n- työmaille laadittujen koordinoitujen työohjelmien toteuttaminen\r\n- rakentamista koskevan lainsäädännön ja suorituskykyä, laatua, kustannuksia ja turvallisuutta koskevien standardien noudattaminen\r\n- suunnitelmien toimittaminen paikallisviranomaisille\r\n- erityisrakentamisen palvelujen toteuttaminen urakkasopimuksella tai alihankkijana\r\n- asiaankuuluvien viranomaisten tekemien rakennustarkastusten järjestäminen\r\n- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen\r\n- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- tuotantojohtaja (rakennusala)\r\n- toimitusjohtaja (rakennusalan pieni tai keskisuuri yritys, liikkeenjohto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys, rakennustyö) (7111)",
            "- toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys, rakennustyö) (7111)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluejohtaja (rakennusala)",
            "apulaisseutukaavajohtaja",
            "asuntotoimenjohtaja",
            "asuntotoimenpäällikkö",
            "asuntotuotantopäällikkö",
            "kaavoitusjohtaja",
            "kaavoitustoimenjohtaja",
            "osastopäällikkö (rakennusala, liikkeenjohto)",
            "rakennustoimen johtaja",
            "rakennusviraston johtaja",
            "suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)",
            "tekninen johtaja (rakentaminen)",
            "toimialajohtaja (rakennusala)",
            "toimitusjohtaja (rak. alan pk-yritys, liikkeenjohto)",
            "tuotantojohtaja (rakennusala)",
            "yksikön johtaja (rakennusala)",
            "yrittäjä (rakennusala, liikkeenjohto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1343",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1343",
      "level": 4,
      "code": "1343",
      "order": 480,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
      "parentCode": "134",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vanhustenhuollon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat asumis- ja muita palveluja ikääntyneille ja näiden perheille, kun palvelun tarve johtuu ensisijaisesti ikääntymisestä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluiden, organisaation tai toimintayksiköiden yleisjohto\r\n- lääketieteellisen ja hoitotieteellisen työn sekä teknisissä, toimisto- tai muissa palvelutehtävissä toimivien työn johtaminen, ohjaaminen ja arvioiminen\r\n- johtamiensa yksiköiden tavoitteiden sekä arviointikriteerien ja operatiivisten kriteerien määrittely\r\n- henkilöstön rekrytoinnin ja kouluttamisen johtaminen ja ohjaaminen\r\n- hoitotyön sekä teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan menettelytapojen, standardien ja prosessien kehittäminen, toimeenpano ja seuraaminen\r\n- vanhusten hyvinvointi- ja hoitopalvelujen ohjelmien koordinointi ja johtaminen\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten talousarvion ja raporttien laatimisen sekä tarvike-, väline- ja palvelumenojen ohjaaminen\r\n- yhteistyö muiden terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntuottajien, toimi- ja rahoituselinten kanssa palvelutuotannon koordinoimiseksi\r\n- hallinnon toimielinten informoiminen terveys- ja hyvinvointipalvelujen parantamisen keinoja koskevissa asioissa\r\n- organisaation edustajina toimiminen neuvotteluissa, sopimusten tekotilanteissa, seminaareissa, julkisilla foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vanhustyön johtaja\r\n- vanhainkodin johtaja\r\n- vanhusten palvelutalon johtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat asumis- ja muita palveluja ikääntyneille ja näiden perheille, kun palvelun tarve johtuu ensisijaisesti ikääntymisestä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- palveluiden, organisaation tai toimintayksiköiden yleisjohto\r\n- lääketieteellisen ja hoitotieteellisen työn sekä teknisissä, toimisto- tai muissa palvelutehtävissä toimivien työn johtaminen, ohjaaminen ja arvioiminen\r\n- johtamiensa yksiköiden tavoitteiden sekä arviointikriteerien ja operatiivisten kriteerien määrittely\r\n- henkilöstön rekrytoinnin ja kouluttamisen johtaminen ja ohjaaminen\r\n- hoitotyön sekä teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan menettelytapojen, standardien ja prosessien kehittäminen, toimeenpano ja seuraaminen\r\n- vanhusten hyvinvointi- ja hoitopalvelujen ohjelmien koordinointi ja johtaminen\r\n- hallinnollisten tehtävien kuten talousarvion ja raporttien laatimisen sekä tarvike-, väline- ja palvelumenojen ohjaaminen\r\n- yhteistyö muiden terveyden- ja hyvinvoinnin palveluntuottajien, toimi- ja rahoituselinten kanssa palvelutuotannon koordinoimiseksi\r\n- hallinnon toimielinten informoiminen terveys- ja hyvinvointipalvelujen parantamisen keinoja koskevissa asioissa\r\n- organisaation edustajina toimiminen neuvotteluissa, sopimusten tekotilanteissa, seminaareissa, julkisilla foorumeilla ja kuulemistilaisuuksissa.\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vanhustyön johtaja\r\n- vanhainkodin johtaja\r\n- vanhusten palvelutalon johtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- ylihoitaja (22211)",
            "- ylihoitaja (22211)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kodinhoitoavun johtaja",
            "kunnalliskodin apulaisjohtaja",
            "kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja",
            "kunnalliskodin johtaja",
            "palvelukodin johtaja (vanhustyö)",
            "palvelutalon johtaja (vanhusten palvelutalo)",
            "vanhainkodin apulaisjohtaja",
            "vanhainkodin johtaja",
            "vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja",
            "vanhus ja kehitysvammatyön johtaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja",
            "vanhustenhuollon keskuksen johtaja",
            "vanhustyön johtaja",
            "vanhustyön osastopäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1341",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1341",
      "level": 4,
      "code": "1341",
      "order": 460,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
      "parentCode": "134",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lastenhoidon johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat päiväkodeissa, lastentarhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa tuotettavia lastenhoitopalveluja.\r\n\r\nJos päiväkodin johtajan työpanoksesta suurin osa on toiminnan ja henkilöstön työn johtamista, eikä hoitotyötä, luokitellaan tähän luokkaan; muussa tapauksessa luokkaan 2342 Lastentarhanopettajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ohjelmien kehittäminen ja toteuttaminen lasten fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja älyllisen kehityksen edistämiseksi\r\n- budjettien määrittäminen ja valvonta sekä päättäminen varojen kohdentamisesta henkilöstö-, tarvike-, materiaali- ja laitemenoihin ja kunnossapitoon\r\n- päiväkodeissa, lastentarhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa annettavan lastenhoidon valvonta ja koordinointi\r\n- lapsia hoitavien ja ohjaavien lastenhoitajien ohjaaminen ja johtaminen\r\n- päiväkodin rakennusten, laitteiden ja ympäristön kunnossapidon valvonta lasten, henkilöstön ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi\r\n- virallisten määräysten ja ohjeiden arviointi ja tulkinta sekä asianmukaisten menettelytapojen kehittäminen (esimerkiksi työterveyttä ja työturvallisuutta koskevissa asioissa)\r\n- lasten kehityksen seuraaminen ja siitä keskusteleminen vanhempien tai holhoojien kanssa\r\n- päiväkodin tietojen kirjaaminen ja ylläpitäminen\r\n- henkilöstön rekrytointi, arviointi ja ammatillisen kehittymisen koordinointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- päiväkodin johtaja (johtaminen)\r\n- päivähoidon johtaja\r\n- päivähoitotoimen johtaja\r\n",
            "Johtavat, suunnittelevat, koordinoivat ja arvioivat päiväkodeissa, lastentarhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa tuotettavia lastenhoitopalveluja.\r\n\r\nJos päiväkodin johtajan työpanoksesta suurin osa on toiminnan ja henkilöstön työn johtamista, eikä hoitotyötä, luokitellaan tähän luokkaan; muussa tapauksessa luokkaan 2342 Lastentarhanopettajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ohjelmien kehittäminen ja toteuttaminen lasten fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja älyllisen kehityksen edistämiseksi\r\n- budjettien määrittäminen ja valvonta sekä päättäminen varojen kohdentamisesta henkilöstö-, tarvike-, materiaali- ja laitemenoihin ja kunnossapitoon\r\n- päiväkodeissa, lastentarhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa annettavan lastenhoidon valvonta ja koordinointi\r\n- lapsia hoitavien ja ohjaavien lastenhoitajien ohjaaminen ja johtaminen\r\n- päiväkodin rakennusten, laitteiden ja ympäristön kunnossapidon valvonta lasten, henkilöstön ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi\r\n- virallisten määräysten ja ohjeiden arviointi ja tulkinta sekä asianmukaisten menettelytapojen kehittäminen (esimerkiksi työterveyttä ja työturvallisuutta koskevissa asioissa)\r\n- lasten kehityksen seuraaminen ja siitä keskusteleminen vanhempien tai holhoojien kanssa\r\n- päiväkodin tietojen kirjaaminen ja ylläpitäminen\r\n- henkilöstön rekrytointi, arviointi ja ammatillisen kehittymisen koordinointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- päiväkodin johtaja (johtaminen)\r\n- päivähoidon johtaja\r\n- päivähoitotoimen johtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- ryhmäperhekodin johtaja (53213)\r\n- päiväkodin johtaja (hoitotyö) (2342)",
            "- ryhmäperhekodin johtaja (53213)\r\n- päiväkodin johtaja (hoitotyö) (2342)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erityislastenkodin johtaja",
            "erityislastentarhan johtaja",
            "erityispäiväkodin johtaja",
            "koululaisten päiväkodin johtaja",
            "lasten päivähoitolaitoksen johtaja",
            "lastentarhan johtaja",
            "päivähoidon aluejohtaja",
            "päivähoidon johtaja",
            "päivähoidon osastopäällikkö",
            "päivähoito-osaston osastopäällikkö",
            "päivähoitopäällikkö",
            "päivähoitotoimen johtaja",
            "päiväkodin johtaja (johtaminen)",
            "varhaiskasvatuksen aluepäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/1345",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/1345",
      "level": 4,
      "code": "1345",
      "order": 500,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/134",
      "parentCode": "134",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Opetusalan johtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat peruskouluja, lukioita, korkeakouluja tai muita oppilaitoksia ja suunnittelevat, koordinoivat ja määrittävät niissä annettavaa opetusta. Vastaavat oppilaitosten tehtävien hoitamisesta ja yleisestä hallinnosta. Tähän luetaan oppilaitosten ja sivistystoimen johtajat sekä paikallisen kouluhallinnon johtavat virkamiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien määrittäminen opetusviranomaisten ja hallinnoivien elinten kehysten mukaisesti\r\n- koulujen seurantajärjestelmien ja menettelytapojenkehittäminen ja toteuttaminen koulujen suorituskyvyn ja oppilaaksioton arvioimiseksi\r\n- opiskelupaikkoja ja opetuspalveluja välittävien hallintopalvelujen johtaminen; hallinnollisten toimien kustannusten valvonta\r\n- opetus- ja hallintohenkilöstön sekä opiskelijoiden johtaminen ja ohjaaminen\r\n- opettajien ja luennoitsijoiden työn arviointi\r\n- opetus- tai koulutusohjelman tunnettuuden edistäminen\r\n- oppilaitosten kunnossapidon johtaminen\r\n- oppilaitoksen sääntöjen laatiminen ja täytäntöönpano\r\n- henkilöstön valinnasta ja koulutuksesta vastaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rehtori\r\n- dekaani\r\n- koulutoimenjohtaja",
            "Johtavat peruskouluja, lukioita, korkeakouluja tai muita oppilaitoksia ja suunnittelevat, koordinoivat ja määrittävät niissä annettavaa opetusta. Vastaavat oppilaitosten tehtävien hoitamisesta ja yleisestä hallinnosta. Tähän luetaan oppilaitosten ja sivistystoimen johtajat sekä paikallisen kouluhallinnon johtavat virkamiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- opetusohjelmien määrittäminen opetusviranomaisten ja hallinnoivien elinten kehysten mukaisesti\r\n- koulujen seurantajärjestelmien ja menettelytapojenkehittäminen ja toteuttaminen koulujen suorituskyvyn ja oppilaaksioton arvioimiseksi\r\n- opiskelupaikkoja ja opetuspalveluja välittävien hallintopalvelujen johtaminen; hallinnollisten toimien kustannusten valvonta\r\n- opetus- ja hallintohenkilöstön sekä opiskelijoiden johtaminen ja ohjaaminen\r\n- opettajien ja luennoitsijoiden työn arviointi\r\n- opetus- tai koulutusohjelman tunnettuuden edistäminen\r\n- oppilaitosten kunnossapidon johtaminen\r\n- oppilaitoksen sääntöjen laatiminen ja täytäntöönpano\r\n- henkilöstön valinnasta ja koulutuksesta vastaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rehtori\r\n- dekaani\r\n- koulutoimenjohtaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aikuiskoulutusjohtaja",
            "aikuiskoulutusosaston johtaja",
            "ala-asteen rehtori",
            "alakoulun rehtori",
            "ammattikoulun apulaisrehtori",
            "ammattikoulun rehtori",
            "ammattikurssikeskuksen rehtori",
            "apulaisjohtaja (opetus)",
            "apulaisrehtori",
            "dekaani",
            "erityiskoulun rehtori",
            "harjaantumiskoulun johtaja",
            "hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen rehtori",
            "iltalukion rehtori",
            "instituutinjohtaja",
            "kansainvälisten asioiden johtaja (koulutus)",
            "kansalaisopiston rehtori",
            "kansanopiston rehtori",
            "kauppaoppilaitoksen apulaisrehtori",
            "kauppaoppilaitoksen rehtori",
            "konservatorion apulaisrehtori",
            "konservatorion rehtori",
            "kotitalousoppilaitoksen rehtori",
            "kotiteollisuuskoulun rehtori",
            "koulun johtaja",
            "koulunjohtaja",
            "koulutoimenjohtaja",
            "koulutusalan johtaja",
            "koulutusjohtaja",
            "koulutuskeskuksen johtaja",
            "kurssikeskuksen rehtori",
            "kurssiosaston johtaja",
            "kurssitoimenjohtaja",
            "kurssitoiminnan johtaja",
            "linjanjohtaja (opetus)",
            "lukion rehtori",
            "musiikkikoulun rehtori",
            "musiikkiopiston rehtori",
            "opetuksenjohtaja",
            "opetusasiain päällikkö",
            "opetustoimen johtaja (peruskoulun yläluokat)",
            "opetustoimenjohtaja (kunta)",
            "opiston rehtori",
            "opistonjohtaja (koulutusala)",
            "oppilaitoksen rehtori",
            "oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta)",
            "oppimateriaalikeskuksen päällikkö",
            "osastonjohtaja (koulutus)",
            "palvelujohtaja (opetus)",
            "pelastuskoulunjohtaja",
            "peruskoulun ala-asteen johtaja",
            "peruskoulun ala-asteen rehtori",
            "peruskoulun johtaja",
            "peruskoulun rehtori",
            "peruskoulun yläasteen johtaja",
            "peruskoulun ylä-asteen rehtori",
            "peruskoulutoimenjohtaja",
            "projektijohtaja (koulutus)",
            "rehtori",
            "ruotsinkielisen koulutoimen johtaja",
            "sairaanhoitajaopiston rehtori",
            "sivistysjohtaja",
            "sivistystoimen johtaja",
            "sivistystoimen päällikkö",
            "sivistystoimenpäällikkö-rehtori",
            "sosiaalialan oppilaitoksen rehtori",
            "suomenkielinen opetustoimen johtaja",
            "tiedekunnan johtaja",
            "työväenopiston rehtori",
            "vararehtori",
            "yliopiston rehtori",
            "yläasteen rehtori",
            "musiikkioppilaitoksen rehtori",
            "musiikkioppilaitoksen apulaisrehtori"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A2",
      "level": 1,
      "code": "A2",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "--,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/62211",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A3",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/62211",
      "level": 5,
      "code": "62211",
      "order": 5030,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6221",
      "parentCode": "6221",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kalanviljely-yrittäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat yrittäjinä kalanviljelylaitoksissa ja muissa yrityksissä, joissa istutetaan vesistöihin kaloja tai kasvatetaan niitä myyntiä varten.",
            "Toimivat yrittäjinä kalanviljelylaitoksissa ja muissa yrityksissä, joissa istutetaan vesistöihin kaloja tai kasvatetaan niitä myyntiä varten."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "akvaariokalojen kasvattaja",
            "kalankasvattaja (yrittäjä)",
            "kalanviljelijä (yrittäjä)",
            "kalanviljely-yrittäjä",
            "kalatalousyrittäjä",
            "simpukanviljelijä"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A3",
      "level": 1,
      "code": "A3",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,--,--"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/61131",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A3",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/61131",
      "level": 5,
      "code": "61131",
      "order": 4820,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6113",
      "parentCode": "6113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat yrittäjinä puutarha- tai kasvihuoneviljelmillä, joissa viljellään myyntiin hedelmiä, marjoja, kukkia, taimia, kasvihuonevihanneksia ym.",
            "Toimivat yrittäjinä puutarha- tai kasvihuoneviljelmillä, joissa viljellään myyntiin hedelmiä, marjoja, kukkia, taimia, kasvihuonevihanneksia ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaispuutarhuri (yrittäjä)",
            "kasvihuonepuutarhuri (yrittäjä)",
            "kasvihuoneviljelijä",
            "kauppapuutarhayrittäjä",
            "kauppapuutarhuri (yrittäjä)",
            "luomupuutarhuri (yrittäjä)",
            "mansikanviljelijä",
            "marjanviljelijä",
            "puistopuutarhuri (yrittäjä)",
            "puutarhakauppias",
            "puutarhasuunnittelija",
            "puutarhatuottaja",
            "puutarhaviljelijä",
            "puutarhayrittäjä",
            "puutarhuri (kasvihuoneviljely)",
            "puutarhuri (yrittäjä)",
            "sieniviljelijä",
            "siitakeviljelijä",
            "taimistoviljelijä",
            "viinintuottaja",
            "viininviljelijä",
            "viinitilallinen",
            "viljelijä (kasvihuone-)",
            "viljelijä (mansikka)",
            "työnsuunnittelija (maisemanhoitopalvelut)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A3",
      "level": 1,
      "code": "A3",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,--,--"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/61111",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A3",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/61111",
      "level": 5,
      "code": "61111",
      "order": 4780,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6111",
      "parentCode": "6111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Peltoviljelijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat yrittäjinä maatalouden yrityksissä, joissa viljellään pääasiassa myyntiin tarkoitettuja heinä-, vilja- ja juurikasveja tai avomaalla kasvatettavia vihanneksia, juureksia ym.",
            "Toimivat yrittäjinä maatalouden yrityksissä, joissa viljellään pääasiassa myyntiin tarkoitettuja heinä-, vilja- ja juurikasveja tai avomaalla kasvatettavia vihanneksia, juureksia ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "avomaavihannesviljelijä",
            "maanviljelijä (pelto- ja avomaaviljely)",
            "maanviljelijä (peltoviljely)",
            "maatalousyrittäjä (pelto- ja avomaaviljely)",
            "maatilan emäntä (pelto- ja avomaaviljely)",
            "perunanviljelijä",
            "vihannesviljelijä (avomaa-)",
            "viljanviljelijä",
            "viljelijä (peruna)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A3",
      "level": 1,
      "code": "A3",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,--,--"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/6224",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A4",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/6224",
      "level": 4,
      "code": "6224",
      "order": 5070,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/622",
      "parentCode": "622",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Riistanhoitajat ja metsästäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Valvovat metsästysmaita, hoitavat riistaa ja metsästävät vahinkoeläimiä. Pyydystävät villieläimiä myyntiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ansojen asettaminen nisäkkäiden, lintujen tai matelijoiden pyytämiseksi\r\n- vapaana liikkuvien tai ansaan jääneiden nisäkkäiden, lintujen tai matelijoiden tappaminen tuli- tai muilla aseilla\r\n- tapettujen nisäkkäiden, lintujen tai matelijoiden nylkeminen tai muu käsittely tuotteiden saamiseksi myyntiin tai toimitettavaksi myyntiä varten\r\n- ansoihin jääneiden elävien nisäkkäiden, lintujen tai matelijoiden myyminen tai toimittaminen myytäväksi\r\n- edellä mainituissa töissä tarvittavien välineiden ja laitteiden korjaaminen ja kunnossapito\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- metsästäjä",
            "Valvovat metsästysmaita, hoitavat riistaa ja metsästävät vahinkoeläimiä. Pyydystävät villieläimiä myyntiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ansojen asettaminen nisäkkäiden, lintujen tai matelijoiden pyytämiseksi\r\n- vapaana liikkuvien tai ansaan jääneiden nisäkkäiden, lintujen tai matelijoiden tappaminen tuli- tai muilla aseilla\r\n- tapettujen nisäkkäiden, lintujen tai matelijoiden nylkeminen tai muu käsittely tuotteiden saamiseksi myyntiin tai toimitettavaksi myyntiä varten\r\n- ansoihin jääneiden elävien nisäkkäiden, lintujen tai matelijoiden myyminen tai toimittaminen myytäväksi\r\n- edellä mainituissa töissä tarvittavien välineiden ja laitteiden korjaaminen ja kunnossapito\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- metsästäjä"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hylkeenpyytäjä",
            "metsästäjä",
            "riistanhoitaja",
            "riistanhoitotyöntekijä",
            "riistanvalvoja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A4",
      "level": 1,
      "code": "A4",
      "order": 110,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,44,44"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/6130",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/6130",
      "level": 4,
      "code": "6130",
      "order": 4970,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/613",
      "parentCode": "613",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat yrittäjinä tai työntekijöinä maatalousyrityksissä, joissa viljellään heinä- ja viljakasveja sekä rehuksi että myyntiin, ja samalla kasvatetaan esim. maito- tai lihakarjaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden olosuhteiden valvonta, tuotettavien ja kasvatettavien viljelykasvi- ja eläinlajien valitseminen ja määrien määrittäminen ja tuotannon suunnitteleminen ja koordinointi sen mukaan\r\n- siementen, lannoitteiden ja muiden tarvikkeiden ostaminen\r\n- erilaisten toimien tekeminen, kuten maanmuokkaus, kylvöt, istuttaminen, kasvien jalostus ja sadonkorjuu\r\n- rehun ja muun ravinnon tuottaminen tai ostaminen\r\n- eläinten jalostaminen, kasvattaminen ja hoitaminen\r\n- eläinten tai eläintuotteiden valmisteleminen markkinoita varten\r\n- maatilan rakennuksen, koneiden, laitteiden ja rakenteiden vuokraaminen tai niihin investointi sekä niiden kunnossapito ja puhdistaminen\r\n- tuotteiden varastointi ja jonkinasteinen prosessointi\r\n- tuotteiden myynninedistäminen ja markkinointi, karjan, tuotteiden ja tarvikkeiden myynnin, oston ja kuljetuksen järjestäminen ja tilan toimintaa ja liiketapahtumia koskevien tietojen ylläpitäminen ja arviointi\r\n- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen eläinten hoidossa, yllä- ja kunnossapitotoimissa ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevissa asioissa, työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- maanviljelijä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)\r\n- maataloustyöntekijä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)\r\n",
            "Toimivat yrittäjinä tai työntekijöinä maatalousyrityksissä, joissa viljellään heinä- ja viljakasveja sekä rehuksi että myyntiin, ja samalla kasvatetaan esim. maito- tai lihakarjaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden olosuhteiden valvonta, tuotettavien ja kasvatettavien viljelykasvi- ja eläinlajien valitseminen ja määrien määrittäminen ja tuotannon suunnitteleminen ja koordinointi sen mukaan\r\n- siementen, lannoitteiden ja muiden tarvikkeiden ostaminen\r\n- erilaisten toimien tekeminen, kuten maanmuokkaus, kylvöt, istuttaminen, kasvien jalostus ja sadonkorjuu\r\n- rehun ja muun ravinnon tuottaminen tai ostaminen\r\n- eläinten jalostaminen, kasvattaminen ja hoitaminen\r\n- eläinten tai eläintuotteiden valmisteleminen markkinoita varten\r\n- maatilan rakennuksen, koneiden, laitteiden ja rakenteiden vuokraaminen tai niihin investointi sekä niiden kunnossapito ja puhdistaminen\r\n- tuotteiden varastointi ja jonkinasteinen prosessointi\r\n- tuotteiden myynninedistäminen ja markkinointi, karjan, tuotteiden ja tarvikkeiden myynnin, oston ja kuljetuksen järjestäminen ja tilan toimintaa ja liiketapahtumia koskevien tietojen ylläpitäminen ja arviointi\r\n- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen eläinten hoidossa, yllä- ja kunnossapitotoimissa ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevissa asioissa, työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- maanviljelijä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)\r\n- maataloustyöntekijä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- maatalousapulainen (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus) (9213)",
            "- maatalousapulainen (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus) (9213)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "emäntä (yhdistetty pelto ja karja)",
            "isäntä (yhdistetty pelto ja karja)",
            "maanviljelijä (yhdistetty pelto ja karja)",
            "maanviljlelijä (yhdistetty maanviljely ja eläinten kasvatus)",
            "maaseutuyrittäjä",
            "maatalon emäntä (yhdistetty pelto ja karja)",
            "maatalon isäntä (yhdistetty pelto ja karja)",
            "maataloustyönjohtaja (pelto ja karja)",
            "maataloustyöntekijä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)",
            "maataloustyöntekijä (yhdistetty pelto ja karja)",
            "maatalousyrittäjä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)",
            "maatalousyrittäjä (yhdistetty pelto ja karja)",
            "maatilan emäntä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)",
            "maatilan isäntä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasv)",
            "pientilallinen (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)",
            "pienviljelijä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)",
            "pienviljelijän emäntä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/6123",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/6123",
      "level": 4,
      "code": "6123",
      "order": 4920,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/612",
      "parentCode": "612",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mehiläistenhoitajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvattavat, jalostavat ja hoitavat hyönteisiä, kuten hunajamehiläisiä, sekä suunnittelevat ja organisoivat tehtäviä hunajan, mehiläisvahan ym. tuottamiseksi myyntiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden tarkkailu, tuotannon suunnitteleminen ja koordinointi sen mukaisesti, hyönteisiin liittyvien tuotteiden tuotantolajien ja -määrien määrittäminen ja tuotannon suunnitteleminen ja koordinointi sen mukaisesti.\r\n- hyönteisten ostaminen ja niiden tarvitseman ravinnon ja muiden tarvikkeiden kasvattaminen ja ostaminen\r\n- hyönteisten jalostaminen, kasvattaminen ja hoitaminen ja niiden tuottamien tuotteiden kerääminen\r\n- maatalousrakennusten, -koneiden, -laitteiden ja -rakenteiden vuokraaminen tai niihin investoiminen sekä niiden kunnossapito ja puhdistaminen\r\n- tuotteiden varastointi ja jonkinasteinen prosessointi\r\n- varaston, tuotteiden ja tarvikkeiden myynnin, oston ja kuljetuksen järjestäminen ja viljelytoimintaa koskevien tietojen ylläpitäminen\r\n- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen hyönteisten hoitoon, yllä- ja kunnossapitotehtäviin sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa; työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- mehiläistenhoitaja",
            "Kasvattavat, jalostavat ja hoitavat hyönteisiä, kuten hunajamehiläisiä, sekä suunnittelevat ja organisoivat tehtäviä hunajan, mehiläisvahan ym. tuottamiseksi myyntiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden tarkkailu, tuotannon suunnitteleminen ja koordinointi sen mukaisesti, hyönteisiin liittyvien tuotteiden tuotantolajien ja -määrien määrittäminen ja tuotannon suunnitteleminen ja koordinointi sen mukaisesti.\r\n- hyönteisten ostaminen ja niiden tarvitseman ravinnon ja muiden tarvikkeiden kasvattaminen ja ostaminen\r\n- hyönteisten jalostaminen, kasvattaminen ja hoitaminen ja niiden tuottamien tuotteiden kerääminen\r\n- maatalousrakennusten, -koneiden, -laitteiden ja -rakenteiden vuokraaminen tai niihin investoiminen sekä niiden kunnossapito ja puhdistaminen\r\n- tuotteiden varastointi ja jonkinasteinen prosessointi\r\n- varaston, tuotteiden ja tarvikkeiden myynnin, oston ja kuljetuksen järjestäminen ja viljelytoimintaa koskevien tietojen ylläpitäminen\r\n- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen hyönteisten hoitoon, yllä- ja kunnossapitotehtäviin sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa; työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- mehiläistenhoitaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "mehiläistarhaaja",
            "mehiläistenhoitaja",
            "mehiläistenkasvattaja (yrittäjä)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/6122",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/6122",
      "level": 4,
      "code": "6122",
      "order": 4910,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/612",
      "parentCode": "612",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siipikarjankasvattajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvattavat ja jalostavat siipikarjaa (kanoja, kalkkunoita, hanhia, ankkoja tai muuta siipikarjaa) sekä suunnittelevat ja organisoivat tehtäviä lihan, kananmunien tai jalostuksessa käytettävien eläinten tuottamiseksi myyntiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden tarkkailu, tuotannon suunnittelu ja koordinointi, siipikarjan ravinnosta huolehtiminen\r\n- siipikarjan tarkkaileminen sairauksien, vammojen tai tautien havaitsemiseksi ja painokehityksen seuraamiseksi\r\n- siipikarjan rokottaminen\r\n- munien kerääminen, varastointi ja pakkaaminen\r\n- jalostamisen, keinosiementämisen ja munien hautomisen edistäminen\r\n- siipikarjan teurastaminen ja käsitteleminen myyntiä tai markkinoille toimittamista varten\r\n- tuotteiden varastointi ja jonkinasteinen prosessointi\r\n- varaston, tuotteiden ja tarvikkeiden myynnin, oston ja kuljetuksen järjestäminen\r\n- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen ja työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- siipikarjan kasvattaja\r\n- siipikarjanhoitaja\r\n- siipikarjayrittäjä",
            "Kasvattavat ja jalostavat siipikarjaa (kanoja, kalkkunoita, hanhia, ankkoja tai muuta siipikarjaa) sekä suunnittelevat ja organisoivat tehtäviä lihan, kananmunien tai jalostuksessa käytettävien eläinten tuottamiseksi myyntiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden tarkkailu, tuotannon suunnittelu ja koordinointi, siipikarjan ravinnosta huolehtiminen\r\n- siipikarjan tarkkaileminen sairauksien, vammojen tai tautien havaitsemiseksi ja painokehityksen seuraamiseksi\r\n- siipikarjan rokottaminen\r\n- munien kerääminen, varastointi ja pakkaaminen\r\n- jalostamisen, keinosiementämisen ja munien hautomisen edistäminen\r\n- siipikarjan teurastaminen ja käsitteleminen myyntiä tai markkinoille toimittamista varten\r\n- tuotteiden varastointi ja jonkinasteinen prosessointi\r\n- varaston, tuotteiden ja tarvikkeiden myynnin, oston ja kuljetuksen järjestäminen\r\n- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen ja työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- siipikarjan kasvattaja\r\n- siipikarjanhoitaja\r\n- siipikarjayrittäjä"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kanalanhoitaja",
            "kanojen hoitaja",
            "maanviljlelijä (siipikarjan kasvatus)",
            "maatalousyrittäjä (siipikarjan kasvatus)",
            "siipikarjan kasvattaja",
            "siipikarjanhoitaja",
            "siipikarjatuottaja",
            "siipikarjayrittäjä"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/6210",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/6210",
      "level": 4,
      "code": "6210",
      "order": 5000,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/621",
      "parentCode": "621",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsurit ja metsätyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät metsänhoitoon liittyviä tehtäviä, istuttavat metsää, karsivat ja kaatavat puita. Tähän luetaan sekä yrittäjät että palkansaajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- uudelleenmetsitykseen sopivien paikkojen arviointi, siemenpuiden valinta ja istuttaminen\r\n- kaadettavien puiden valinta ja puutavaran määrän arviointi\r\n- puun kaato, karsinta ja katkominen puutavaralajeiksi raakapuun käyttötarkoituksen mukaan\r\n- puutavaran lastaaminen kouruihin tai uittaminen jokia pitkin\r\n- haittakasvien ja aluskasvillisuuden poistaminen ja hallinta uusiutuvissa metsissä\r\n- siemenkäpyjen kerääminen, puiden oksiminen, istutustutkimuksissa avustaminen ja puiden merkitseminen myöhempiä toimia varten\r\n- muiden työntekijöiden, kuten metsätalouden avustavien työntekijöiden ja erilaisten metsäkoneiden käyttäjien, ohjaaminen ja kouluttaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- metsätyöntekijä\r\n- metsuri\r\n- metsänhoitotyöntekijä\r\n- metsänkasvattaja\r\n",
            "Tekevät metsänhoitoon liittyviä tehtäviä, istuttavat metsää, karsivat ja kaatavat puita. Tähän luetaan sekä yrittäjät että palkansaajat.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- uudelleenmetsitykseen sopivien paikkojen arviointi, siemenpuiden valinta ja istuttaminen\r\n- kaadettavien puiden valinta ja puutavaran määrän arviointi\r\n- puun kaato, karsinta ja katkominen puutavaralajeiksi raakapuun käyttötarkoituksen mukaan\r\n- puutavaran lastaaminen kouruihin tai uittaminen jokia pitkin\r\n- haittakasvien ja aluskasvillisuuden poistaminen ja hallinta uusiutuvissa metsissä\r\n- siemenkäpyjen kerääminen, puiden oksiminen, istutustutkimuksissa avustaminen ja puiden merkitseminen myöhempiä toimia varten\r\n- muiden työntekijöiden, kuten metsätalouden avustavien työntekijöiden ja erilaisten metsäkoneiden käyttäjien, ohjaaminen ja kouluttaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- metsätyöntekijä\r\n- metsuri\r\n- metsänhoitotyöntekijä\r\n- metsänkasvattaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsänhoitaja (21322)\r\n- metsätalousteknikko (3143)\r\n- metsämarjojen poimija (9215)\r\n- metsätraktorinkuljettaja (8341)",
            "- metsänhoitaja (21322)\r\n- metsätalousteknikko (3143)\r\n- metsämarjojen poimija (9215)\r\n- metsätraktorinkuljettaja (8341)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erottelutyöntekijä (metsätalous)",
            "etumies (metsätalous)",
            "jakomies (puutavaran)",
            "leimausmies (metsätalous)",
            "metsuri",
            "metsäammattimies",
            "metsäharjoittelija",
            "metsänhakkaaja",
            "metsänhoitotyöntekijä",
            "metsänistuttaja",
            "metsänkasvattaja",
            "metsänomistaja",
            "metsänraivaaja",
            "metsänviljelijä",
            "metsätaloustyöntekijä",
            "metsätalousyrittäjä",
            "metsätyömies",
            "metsätyöntekijä",
            "mittamies (metsätalous)",
            "monitoimimetsuri",
            "niputustyöntekijä (metsätalous)",
            "niputustyöntekijä (uitto)",
            "puutavaranmittaaja (metsätalous)",
            "pystymittaaja (metsätalous)",
            "raivaaja (metsätalous)",
            "raivaustyöntekijä (metsätalous)",
            "risusavottatyöntekijä",
            "tarkistusmittaaja (metsätalous)",
            "tukinuittaja",
            "uittaja (metsätalous)",
            "uittomies",
            "uittotyömies",
            "uittotyöntekijä",
            "viljelijä (joulukuusi)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/61299",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/61299",
      "level": 5,
      "code": "61299",
      "order": 4950,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6129",
      "parentCode": "6129",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Eläintenhoitajat ja -kasvattajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 612 luokkiin. Tällaisia ovat esimerkiksi strutsinkasvattajat ja etanankasvattajat.",
            "Eläintenhoitajat ja -kasvattajat, joita ei ole luokiteltu muihin ammattiryhmän 612 luokkiin. Tällaisia ovat esimerkiksi strutsinkasvattajat ja etanankasvattajat."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "etanankasvattaja",
            "kaninkasvattaja",
            "ratsuttaja",
            "sorkkahoitaja",
            "strutsinkasvattaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/61214",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/61214",
      "level": 5,
      "code": "61214",
      "order": 4900,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6121",
      "parentCode": "6121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalouslomittajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hoitavat maatilan töitä (enimmäkseen eläintenhoitoa) maatalousyrittäjän loman aikana. Maatalouslomittajat ovat yleensä kunnan tai lomarenkaan palveluksessa.",
            "Hoitavat maatilan töitä (enimmäkseen eläintenhoitoa) maatalousyrittäjän loman aikana. Maatalouslomittajat ovat yleensä kunnan tai lomarenkaan palveluksessa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "johtava maatalouslomittaja",
            "lomittaja (maatalous)",
            "lomituspalvelutyöntekijä",
            "maatalouslomittaja",
            "maatalouslomittaja (yrittäjä)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/61291",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/61291",
      "level": 5,
      "code": "61291",
      "order": 4940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6129",
      "parentCode": "6129",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Turkiseläinten ja porojen kasvattajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvattavat, jalostavat ja hoitavat turkiseläimiä, kuten kettuja, minkkejä jne. Kasvattavat ja hoitavat porokarjaa.",
            "Kasvattavat, jalostavat ja hoitavat turkiseläimiä, kuten kettuja, minkkejä jne. Kasvattavat ja hoitavat porokarjaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eläintallinhoitaja (turkistarha)",
            "kettutarhuri (-farmari)",
            "minkinhoitaja",
            "minkkitarhuri (-farmari)",
            "nylkijä (turkistarha)",
            "poroisäntä",
            "porojenhoitaja",
            "porojenkasvattaja (yrittäjä)",
            "porojenomistaja",
            "poromies",
            "poromies (omistaja)",
            "poronhoitaja",
            "porotilallinen",
            "tarhaaja (turkis-)",
            "tarhanhoitaja (turkistarha)",
            "tarhaturkiseläinhoitaja",
            "tarhatyöntekijä (turkistarha)",
            "turkiseläinhoitaja",
            "turkistarhaaja",
            "turkistarhatyöntekijä",
            "turkistarhuri",
            "turkistuottaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/6114",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/6114",
      "level": 4,
      "code": "6114",
      "order": 4840,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/611",
      "parentCode": "611",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Viljelevät ja kasvattavat samanaikaisesti pellolla kasvatettavien viljelykasvien ja juureksien tai satoa kantavien puiden ja pensaiden kanssa puutarha- tai taimitarhatuotteita pääasiassa myyntiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden ja olosuhteiden tarkkaileminen, kasvatettavien viljelykasvien lajeista ja määristä päättäminen ja tämän mukainen tuotannon suunnittelu ja koordinointi\r\n- maanmuokkaus käsityökaluin tai koneellisesti ja lannoitteiden ja lannan levittäminen\r\n- siementen valinta ja kylväminen ja taimien istuttaminen\r\n- viljelykasveista huolehtiminen maata muokkaamalla, viljelykasveja, puita ja pensaita istuttamalla, karsimalla tai harventamalla ja pystyttämällä ja käyttämällä kastelujärjestelmiä\r\n- kukkien ja vihannesten kasvattaminen tehoviljelyn keinoin\r\n- taimien, mukuloiden ja siementen tuottaminen\r\n- sadon korjaaminen ja tuotteiden tarkastaminen, pakkaaminen, varastointi ja lastaaminen myytäväksi tai markkinoille toimitettaviksi\r\n- tuotteiden varastointi ja jonkinasteinen prosessointi\r\n- tuotteiden myynninedistäminen ja markkinointi, liiketapahtumia koskevien tietojen ylläpitäminen ja arviointi\r\n- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen tuotantoon, kunnossapitoon ja työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- maanviljelijä (yhdistetty peltokasvien, puiden, pensaiden ym. viljely)\r\n- maataloustyöntekijä (yhdistetty peltokasvien, puiden, pensaiden ym. viljely)\r\n",
            "Viljelevät ja kasvattavat samanaikaisesti pellolla kasvatettavien viljelykasvien ja juureksien tai satoa kantavien puiden ja pensaiden kanssa puutarha- tai taimitarhatuotteita pääasiassa myyntiin.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden ja olosuhteiden tarkkaileminen, kasvatettavien viljelykasvien lajeista ja määristä päättäminen ja tämän mukainen tuotannon suunnittelu ja koordinointi\r\n- maanmuokkaus käsityökaluin tai koneellisesti ja lannoitteiden ja lannan levittäminen\r\n- siementen valinta ja kylväminen ja taimien istuttaminen\r\n- viljelykasveista huolehtiminen maata muokkaamalla, viljelykasveja, puita ja pensaita istuttamalla, karsimalla tai harventamalla ja pystyttämällä ja käyttämällä kastelujärjestelmiä\r\n- kukkien ja vihannesten kasvattaminen tehoviljelyn keinoin\r\n- taimien, mukuloiden ja siementen tuottaminen\r\n- sadon korjaaminen ja tuotteiden tarkastaminen, pakkaaminen, varastointi ja lastaaminen myytäväksi tai markkinoille toimitettaviksi\r\n- tuotteiden varastointi ja jonkinasteinen prosessointi\r\n- tuotteiden myynninedistäminen ja markkinointi, liiketapahtumia koskevien tietojen ylläpitäminen ja arviointi\r\n- työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen tuotantoon, kunnossapitoon ja työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja irtisanominen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- maanviljelijä (yhdistetty peltokasvien, puiden, pensaiden ym. viljely)\r\n- maataloustyöntekijä (yhdistetty peltokasvien, puiden, pensaiden ym. viljely)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- maataloustyönjohtaja (61112)\r\n- hedelmänpoimija (kausityöntekijä) (9211)",
            "- maataloustyönjohtaja (61112)\r\n- hedelmänpoimija (kausityöntekijä) (9211)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljelijä (yhdistetty peltokasvien, puiden, pensaiden ym. viljely",
            "maataloustyöntekijä (yhdistetty maan- ja vihannestenviljely ym.)",
            "maataloustyöntekijä (yhdistetty peltokasvien, puiden, pensaiden y"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/6112",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/6112",
      "level": 4,
      "code": "6112",
      "order": 4800,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/611",
      "parentCode": "611",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvattavat puita ja pensaita kuten hedelmä- ja marjapensaita niiden sadon korjaamiseksi pääasiassa myyntiä varten.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden ja olosuhteiden tarkkaileminen, kasvatettavien viljelykasvien lajeista ja määristä päättäminen ja tämän mukainen tuotannon suunnittelu ja koordinointi\r\n- maanmuokkaus käsityökaluin ja lannoitteiden levittäminen\r\n- siementen valinta ja kylväminen ja taimien istuttaminen\r\n- haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien hallinta rikkakasvien torjunta-aineilla ja hyönteismyrkyillä\r\n- puiden tai pensaiden hoitaminen, mahlan kerääminen ja sadon korjaaminen\r\n- sadon tarkastaminen, puhdistaminen, luokitteleminen, pakkaaminen, varastointi ja lastaaminen myytäväksi tai toimitettavaksi markkinoille\r\n- tuotteiden varastointi ja esikäsittely markkinoille\r\n- tuotteiden myynninedistäminen ja markkinointi, työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen sadontuotannossa, työterveys- ja työturvallisuusasioissa sekä työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja toimesta vapauttaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- viljelijä (hedelmä)\r\n- viljelijä (marjapensas)\r\n",
            "Kasvattavat puita ja pensaita kuten hedelmä- ja marjapensaita niiden sadon korjaamiseksi pääasiassa myyntiä varten.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- markkinoiden ja olosuhteiden tarkkaileminen, kasvatettavien viljelykasvien lajeista ja määristä päättäminen ja tämän mukainen tuotannon suunnittelu ja koordinointi\r\n- maanmuokkaus käsityökaluin ja lannoitteiden levittäminen\r\n- siementen valinta ja kylväminen ja taimien istuttaminen\r\n- haittakasvien, tuhoeläinten, kasvitautien ja eläinsairauksien hallinta rikkakasvien torjunta-aineilla ja hyönteismyrkyillä\r\n- puiden tai pensaiden hoitaminen, mahlan kerääminen ja sadon korjaaminen\r\n- sadon tarkastaminen, puhdistaminen, luokitteleminen, pakkaaminen, varastointi ja lastaaminen myytäväksi tai toimitettavaksi markkinoille\r\n- tuotteiden varastointi ja esikäsittely markkinoille\r\n- tuotteiden myynninedistäminen ja markkinointi, työntekijöiden kouluttaminen ja johtaminen sadontuotannossa, työterveys- ja työturvallisuusasioissa sekä työntekijöiden ja urakoitsijoiden palkkaaminen ja toimesta vapauttaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- viljelijä (hedelmä)\r\n- viljelijä (marjapensas)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hedelmänpoimija(kausityöntekijä) (9211)\r\n- mansikanviljelijä (61131)",
            "- hedelmänpoimija(kausityöntekijä) (9211)\r\n- mansikanviljelijä (61131)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmänviljelijä",
            "marjanviljelijä (pensas)",
            "viljelijä (hedelmä)",
            "viljelijä (marjapensas)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/61132",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/61132",
      "level": 5,
      "code": "61132",
      "order": 4830,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6113",
      "parentCode": "6113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat työnjohtajina tai ammattitaitoisina työntekijöinä puutarha- tai kasvihuoneviljelmillä, joissa viljellään myyntiin hedelmiä, marjoja, kukkia, taimia, kasvihuonevihanneksia ym. tai hoidetaan puistoja ym.",
            "Toimivat työnjohtajina tai ammattitaitoisina työntekijöinä puutarha- tai kasvihuoneviljelmillä, joissa viljellään myyntiin hedelmiä, marjoja, kukkia, taimia, kasvihuonevihanneksia ym. tai hoidetaan puistoja ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "etumies (puistotyö)",
            "etumies (puutarha)",
            "hautausmaan työntekijä (puutarha)",
            "hautausmaanhoitaja",
            "hautausmaanhoitaja (esimies)",
            "hautojen hoitaja",
            "hortonomi",
            "kasvihuonetyöntekijä",
            "kasvinhoitaja",
            "kasvinjalostustyöntekijä",
            "luomupuutarhuri",
            "piiripuutarhuri",
            "puistoesimies",
            "puistomestari",
            "puistonhoitaja (esimies)",
            "puistopuutarhuri (palkansaaja)",
            "puistopäällikkö",
            "puistotyönjohtaja",
            "puistotyöntekijä",
            "puutarhaetumies",
            "puutarhaharjoittelija",
            "puutarhamestari",
            "puutarhanhoitaja (esimies)",
            "puutarhanrakentaja",
            "puutarhateknikko",
            "puutarhatyönjohtaja",
            "puutarhatyöntekijä",
            "puutarhuri",
            "puutarhuri-ohjaaja (laitos)",
            "seurakuntapuutarhuri",
            "siemenkeskustyöntekijä",
            "taimistotyöntekijä (puutarha)",
            "taimitarhaesimies (puutarha)",
            "taimitarhatyöläinen (puutarha)",
            "taimitarhatyöntekijä",
            "työpäällikkö (puutarha)",
            "viheralueiden hoitaja",
            "viherkasvien huoltaja",
            "viherrakennustyöntekijä",
            "viherrakentaja",
            "vihertyönjohtaja",
            "vihertyöntekijä",
            "viljelypäällikkö (puutarha, kasvihuone)",
            "ylipuutarhuri",
            "ympäristörakentaja",
            "kaivaustyöntekijä (maisemanhoito)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/61112",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/61112",
      "level": 5,
      "code": "61112",
      "order": 4790,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6111",
      "parentCode": "6111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat työnjohtajina tai ammattitaitoisina työntekijöinä maatalouden yrityksissä, joissa viljellään pääasiassa myyntiin tarkoitettuja heinä-, vilja- ja juurikasveja tai avomaalla kasvatettavia vihanneksia, juureksia ym.",
            "Toimivat työnjohtajina tai ammattitaitoisina työntekijöinä maatalouden yrityksissä, joissa viljellään pääasiassa myyntiin tarkoitettuja heinä-, vilja- ja juurikasveja tai avomaalla kasvatettavia vihanneksia, juureksia ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "etumies (maatila)",
            "maanviljelystyöntekijä",
            "maatalousmies",
            "maataloustyömies",
            "maataloustyönjohtaja (peltoviljely)",
            "maataloustyöntekijä (peltokasvien viljely)",
            "maataloustyöntekijä (peltoviljely)",
            "maatyömies",
            "työmestari (maatila)",
            "työnjohtaja (maatalous)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/61212",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/61212",
      "level": 5,
      "code": "61212",
      "order": 4880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6121",
      "parentCode": "6121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Karjanhoitajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvattavat tai jalostavat lypsy- tai lihakarjaa, hevosia, lampaita tai muita kotieläimiä. Työskentelevät palkansaajina karjataloustilalla.",
            "Kasvattavat tai jalostavat lypsy- tai lihakarjaa, hevosia, lampaita tai muita kotieläimiä. Työskentelevät palkansaajina karjataloustilalla."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eläintenhoitaja (karjatila)",
            "eläintenhoitaja (kotieläinten)",
            "etumies (karjanhoito)",
            "hevostenhoitaja",
            "karjakko",
            "karjamestari (maatila)",
            "karjanhoitaja",
            "karjatalousharjoittelija",
            "lampaiden hoitaja",
            "navetanhoitaja",
            "navettamies",
            "sianhoitaja",
            "sikalamestari",
            "sikalanhoitaja",
            "sikalatyöntekijä",
            "sonninhoitaja",
            "tallimestari",
            "tallimies"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/61211",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/61211",
      "level": 5,
      "code": "61211",
      "order": 4870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6121",
      "parentCode": "6121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Karjankasvattajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvattavat tai jalostavat yrittäjinä lypsy- tai lihakarjaa, hevosia, lampaita tai muita kotieläimiä.",
            "Kasvattavat tai jalostavat yrittäjinä lypsy- tai lihakarjaa, hevosia, lampaita tai muita kotieläimiä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eläintenkasvattaja (karjankasvattaja)",
            "hevosalan yrittäjä",
            "hevossiittolan omistaja",
            "karjankasvattaja",
            "karjataloustuottaja",
            "karjatalousyrittäjä",
            "karjatilan emäntä",
            "karjatilan isäntä",
            "kotieläinkasvattaja",
            "lammasfarmari",
            "lampaankasvattaja",
            "lampuri",
            "maanviljelijä (karjan kasvatus)",
            "maanviljelijä (lampaan kasvatus)",
            "maanviljelijä (maidontuottaja)",
            "maanviljelijä (sian kasvatus)",
            "maatalousyrittäjä (karjan kasvatus)",
            "maatalousyrittäjä (lampaan kasvatus)",
            "maatalousyrittäjä (sian kasvatus)",
            "maatilan emäntä (karjatila)",
            "naudanlihantuottaja",
            "siitoseläintenkasvattaja",
            "siitoshevosten kasvattaja",
            "sikalanhoitaja (yrittäjä)",
            "tarhaaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/6222",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/6222",
      "level": 4,
      "code": "6222",
      "order": 5050,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/622",
      "parentCode": "622",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kalastajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Pyytävät kalaa ja keräävät muita vesieliöitä myyntiin tai toimitettavaksi säännöllisesti tukkuostajille, markkinointiorganisaatioille tai markkinoille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- verkkojen ja muiden kalastusvälineiden ja -laitteiden käyttökuntoon laitto ja korjaaminen\r\n- sopivien kalavesien valitseminen, aluksen sijainnin määritys ja sopivan kulkusuunnan määrittäminen navigoimalla kompassin, merikorttien ja muiden välineiden avulla\r\n- veneen / pienaluksen ohjaaminen ja kalastusalusten käyttö kalastukseen\r\n- syöttien asettaminen kalastusvälineisiin, kalastusvälineiden käyttö ja nostaminen pois vedestä käsin tai nostolaitteiden avulla\r\n- erilaisten vesieliöiden kerääminen rannoilta ja matalikoilta\r\n- kalastusvälineiden ja kalastusaluksen laitteiden kunnossapito\r\n- kustannus- ja talousarvioiden laatiminen\r\n- saaliin lajittelu ja varastointi ruumaan\r\n- kalastustoimien johtaminen ja kalastusalusten miehistöjen työnjohtaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kalastaja\r\n",
            "Pyytävät kalaa ja keräävät muita vesieliöitä myyntiin tai toimitettavaksi säännöllisesti tukkuostajille, markkinointiorganisaatioille tai markkinoille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- verkkojen ja muiden kalastusvälineiden ja -laitteiden käyttökuntoon laitto ja korjaaminen\r\n- sopivien kalavesien valitseminen, aluksen sijainnin määritys ja sopivan kulkusuunnan määrittäminen navigoimalla kompassin, merikorttien ja muiden välineiden avulla\r\n- veneen / pienaluksen ohjaaminen ja kalastusalusten käyttö kalastukseen\r\n- syöttien asettaminen kalastusvälineisiin, kalastusvälineiden käyttö ja nostaminen pois vedestä käsin tai nostolaitteiden avulla\r\n- erilaisten vesieliöiden kerääminen rannoilta ja matalikoilta\r\n- kalastusvälineiden ja kalastusaluksen laitteiden kunnossapito\r\n- kustannus- ja talousarvioiden laatiminen\r\n- saaliin lajittelu ja varastointi ruumaan\r\n- kalastustoimien johtaminen ja kalastusalusten miehistöjen työnjohtaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kalastaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kalanviljelylaitoksen avustava työntekijä (9216)",
            "- kalanviljelylaitoksen avustava työntekijä (9216)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kalastaja",
            "kalastusmestari",
            "koekalastaja",
            "piirikalastusmestari",
            "troolikalastaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/62212",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/62212",
      "level": 5,
      "code": "62212",
      "order": 5040,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/6221",
      "parentCode": "6221",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Työskentelevät työnjohtajina tai työntekijöinä kalanviljelylaitoksissa tai muissa yrityksissä, joissa istutetaan vesistöihin kaloja tai kasvatetaan niitä myyntiä varten.",
            "Työskentelevät työnjohtajina tai työntekijöinä kalanviljelylaitoksissa tai muissa yrityksissä, joissa istutetaan vesistöihin kaloja tai kasvatetaan niitä myyntiä varten."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hautomonhoitaja (kalanviljely)",
            "kalahautomon työntekijä",
            "kalamestari (kalanviljely)",
            "kalankasvattomotyöntekijä",
            "kalankuljetusten hoitaja",
            "kalanviljelijä",
            "kalanviljelylaitoksen työnjohtaja",
            "kalanviljelylaitoksen työntekijä",
            "kalanviljelytyöntekijä",
            "kalavedenhoitaja",
            "laitospäällikkö (kalanviljely)",
            "ruokinnanhoitaja (kalanviljely)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/6223",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/6223",
      "level": 4,
      "code": "6223",
      "order": 5060,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/622",
      "parentCode": "622",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Syvänmerenkalastajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa.",
            "Tämä luokka ei ole käytössä Suomessa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/8341",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/8341",
      "level": 4,
      "code": "8341",
      "order": 6590,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/834",
      "parentCode": "834",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ajavat, hoitavat ja käyttävät erikoiskäyttöön tarkoitettuja moottorikäyttöisiä liikkuvia koneita ja niihin kytkettyjä laitteita maatalouteen, puutarhatalouteen tai metsätalouteen liittyvissä töissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- moottorikäyttöisten maa- tai metsätalouskoneiden ajaminen ja hoitaminen\r\n- koneiden valmisteleminen käyttöä varten\r\n- terien ym. koneenosien toiminnan nopeuden, korkeuden ja syvyyden säätäminen\r\n- koneiden käyttö puiden kaatamiseen\r\n- lisälaitteiden käyttö puiden ja tukkien nostamiseen, kääntämiseen, irrottamiseen ja lajittelemiseen sekä apukoneiden ja -laitteiden kuten karsinta- ja halkaisukoneiden käyttö\r\n- kaadettujen puiden syöttäminen käsittelylaitteisiin oksien karsimiseksi, runkojen sahaamiseksi tukeiksi ja tukkien kasaamiseksi pinoihin ja lastaamiseksi kuorma-autoihin\r\n- koneiden huoltaminen ja pienten korjausten tekeminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- metsäkoneenkuljettaja\r\n- paalauskoneenkuljettaja\r\n- leikkuupuimurinkuljettaja\r\n",
            "Ajavat, hoitavat ja käyttävät erikoiskäyttöön tarkoitettuja moottorikäyttöisiä liikkuvia koneita ja niihin kytkettyjä laitteita maatalouteen, puutarhatalouteen tai metsätalouteen liittyvissä töissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- moottorikäyttöisten maa- tai metsätalouskoneiden ajaminen ja hoitaminen\r\n- koneiden valmisteleminen käyttöä varten\r\n- terien ym. koneenosien toiminnan nopeuden, korkeuden ja syvyyden säätäminen\r\n- koneiden käyttö puiden kaatamiseen\r\n- lisälaitteiden käyttö puiden ja tukkien nostamiseen, kääntämiseen, irrottamiseen ja lajittelemiseen sekä apukoneiden ja -laitteiden kuten karsinta- ja halkaisukoneiden käyttö\r\n- kaadettujen puiden syöttäminen käsittelylaitteisiin oksien karsimiseksi, runkojen sahaamiseksi tukeiksi ja tukkien kasaamiseksi pinoihin ja lastaamiseksi kuorma-autoihin\r\n- koneiden huoltaminen ja pienten korjausten tekeminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- metsäkoneenkuljettaja\r\n- paalauskoneenkuljettaja\r\n- leikkuupuimurinkuljettaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsuri (6210)",
            "- metsuri (6210)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ajokoneenkuljettaja",
            "ajomies (metsätyö)",
            "hakkuukoneenkuljettaja",
            "harvesterinkuljettaja",
            "istutuskoneenkuljettaja",
            "koneenhoitaja (maatalous)",
            "konekuorija (metsätyö)",
            "kuljettaja (maatalous)",
            "kurottajankuljettaja (maa- ja metsätyö)",
            "leikkuupuimurinkuljettaja",
            "maatalouskoneen kuljettaja",
            "metsäajomies (traktori)",
            "metsäkoneenkuljettaja",
            "metsäkoneurakoitsija",
            "metsätraktorinkuljettaja",
            "monitoimikoneenkuljettaja (metsätyö)",
            "motokuljettaja",
            "paalauskoneenkuljettaja",
            "perunakoneenkuljettaja",
            "perunannostokoneenkuljettaja",
            "pyöräkoneenkuljettaja",
            "pyöräkuormaajankuljettaja",
            "pyörötraktorinkuljettaja",
            "traktorinajaja (maatalous)",
            "traktorinajaja (metsätyö)",
            "traktorinkuljettaja (maatalous- ja metsätyöt)",
            "traktorinkuljettaja (tavaraliikenne)",
            "turpeennostaja",
            "turvekoneenhoitaja",
            "urakoitsija (metsäkone-)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/9211",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/9211",
      "level": 4,
      "code": "9211",
      "order": 6840,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/921",
      "parentCode": "921",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maanviljelyn avustavat työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät yksinkertaisia rutiiniluonteisia tehtäviä viljelykasvien sekä hedelmien, vihannesten ym. maatilatuotannossa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- haravointi, kaivaminen ja lapiointi\r\n- tarvikkeiden, tuotteiden ja muiden materiaalien lastaaminen ja purkaminen\r\n- viljelykasvien kastelu, harventaminen ja kitkeminen\r\n- hedelmien, vihannesten ja muiden viljelykasvien poimiminen ja munien kerääminen\r\n- viljelykasvien istuttaminen ja korjaaminen\r\n- tuotteiden luokittelu, lajittelu, niputtaminen ja pakkaaminen astioihin\r\n- rakenteiden, rakennusten ja aitojen pienimuotoinen korjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- hedelmänpoimija (kausityöntekijä)\r\n- vihannesten poimija (kausityöntekijä)\r\n- mansikanpoimija (kausityöntekijä)\r\n",
            "Tekevät yksinkertaisia rutiiniluonteisia tehtäviä viljelykasvien sekä hedelmien, vihannesten ym. maatilatuotannossa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- haravointi, kaivaminen ja lapiointi\r\n- tarvikkeiden, tuotteiden ja muiden materiaalien lastaaminen ja purkaminen\r\n- viljelykasvien kastelu, harventaminen ja kitkeminen\r\n- hedelmien, vihannesten ja muiden viljelykasvien poimiminen ja munien kerääminen\r\n- viljelykasvien istuttaminen ja korjaaminen\r\n- tuotteiden luokittelu, lajittelu, niputtaminen ja pakkaaminen astioihin\r\n- rakenteiden, rakennusten ja aitojen pienimuotoinen korjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- hedelmänpoimija (kausityöntekijä)\r\n- vihannesten poimija (kausityöntekijä)\r\n- mansikanpoimija (kausityöntekijä)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- maataloustyöntekijä (peltokasvien viljely) (61112)\r\n- kasvihuonetyöntekijä (61132)\r\n- maataloustyöntekijä (yhdistetty maan- ja vihannestenviljely ym.) (6114)",
            "- maataloustyöntekijä (peltokasvien viljely) (61112)\r\n- kasvihuonetyöntekijä (61132)\r\n- maataloustyöntekijä (yhdistetty maan- ja vihannestenviljely ym.) (6114)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmänpoimija (kausityöntekijä)",
            "maatalousharjoittelija",
            "mansikanpoimija",
            "marjanpoimija (puutarhamarjat)",
            "poimija (puutarhamarjat)",
            "vihannestenpoimija (kausityöntekijä)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/9215",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/9215",
      "level": 4,
      "code": "9215",
      "order": 6880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/921",
      "parentCode": "921",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalouden avustavat työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät yksinkertaisia ja rutiininomaisia viljely- ja kunnossapitotöitä luonnonmetsissä ja istutetuissa metsissä sekä puun hakkuuta, kaatoa ja sahausta. Avustavat ammattityöntekijöitä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- reikien kaivaminen puiden istutusta varten\r\n- tukkien ja puutavaran pinoaminen ja lastaaminen\r\n- aluskasvillisuuden raivaaminen metsäalueilta ja nuorten istutusmetsiköiden harventaminen\r\n- metsien vartioiminen metsäpalojen varalta\r\n- oksien ja latvusten poistaminen, oksien karsiminen ja runkojen katkominen puutavaralajeiksi raakapuun käyttötarkoituksen mukaan\r\n- siementen kerääminen ja taimien istuttaminen\r\n- metsäteiden, rakennusten, toimitilojen ja laitteiden tarvitsemien pienten korjausten ja kunnossapitotoimien tekeminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- avustava metsätyöntekijä\r\n- käpyjen kerääjä\r\n- metsämarjojen poimija\r\n",
            "Tekevät yksinkertaisia ja rutiininomaisia viljely- ja kunnossapitotöitä luonnonmetsissä ja istutetuissa metsissä sekä puun hakkuuta, kaatoa ja sahausta. Avustavat ammattityöntekijöitä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- reikien kaivaminen puiden istutusta varten\r\n- tukkien ja puutavaran pinoaminen ja lastaaminen\r\n- aluskasvillisuuden raivaaminen metsäalueilta ja nuorten istutusmetsiköiden harventaminen\r\n- metsien vartioiminen metsäpalojen varalta\r\n- oksien ja latvusten poistaminen, oksien karsiminen ja runkojen katkominen puutavaralajeiksi raakapuun käyttötarkoituksen mukaan\r\n- siementen kerääminen ja taimien istuttaminen\r\n- metsäteiden, rakennusten, toimitilojen ja laitteiden tarvitsemien pienten korjausten ja kunnossapitotoimien tekeminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- avustava metsätyöntekijä\r\n- käpyjen kerääjä\r\n- metsämarjojen poimija\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsätyöntekijä (6210)",
            "- metsätyöntekijä (6210)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "avustava metsätyöntekijä",
            "halonhakkaaja",
            "hevosmies (metsätyö)",
            "jäkälännostaja",
            "kenttäapulainen (metsäntutkimustyö)",
            "koivunmahlan uuttaja",
            "käpyjen kerääjä",
            "marjanpoimija (metsämarjat)",
            "marjojen poimija (metsä-)",
            "metsäajomies (hevos)",
            "metsämarjojen poimija",
            "poimija (metsämarjat)",
            "polttopuiden tekijä",
            "sienenpoimija",
            "sienien poimija",
            "turvetehtaan työntekijä",
            "turvetyöntekijä"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/9213",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/9213",
      "level": 4,
      "code": "9213",
      "order": 6860,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/921",
      "parentCode": "921",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät yksinkertaisia rutiininluonteisia tehtäviä maatiloilla, joiden tuotantosuuntana on yhdistetty maanviljely ja karjankasvatus (esimerkiksi viljelykasvien tai hedelmien viljely ja kotieläintuotanto).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tarvikkeiden, tuotteiden ja muiden materiaalien lastaaminen ja purkaminen\r\n- olkien, heinien ja vastaavien materiaalien haravointi, hankoaminen ja pinoaminen\r\n- viljelykasvien kastelu, harventaminen ja kitkeminen käsin tai käsikäyttöisiä työkaluja käyttäen\r\n- hedelmien, vihannesten ja muiden viljelykasvien poimiminen ja munien kerääminen\r\n- viljelykasvien istuttaminen ja korjaaminen käsin\r\n- eläinten ruokkiminen, juottaminen ja puhdistaminen ja niiden asumusten puhtaana pitäminen\r\n- karjan valvonta\r\n- tuotteiden luokittelu, lajittelu, niputtaminen ja pakkaaminen astioihin\r\n- rakenteiden, rakennusten ja aitojen pienimuotoinen korjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- avustava maatilatyöntekijä (viljely- ja karjatila)\r\n",
            "Tekevät yksinkertaisia rutiininluonteisia tehtäviä maatiloilla, joiden tuotantosuuntana on yhdistetty maanviljely ja karjankasvatus (esimerkiksi viljelykasvien tai hedelmien viljely ja kotieläintuotanto).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tarvikkeiden, tuotteiden ja muiden materiaalien lastaaminen ja purkaminen\r\n- olkien, heinien ja vastaavien materiaalien haravointi, hankoaminen ja pinoaminen\r\n- viljelykasvien kastelu, harventaminen ja kitkeminen käsin tai käsikäyttöisiä työkaluja käyttäen\r\n- hedelmien, vihannesten ja muiden viljelykasvien poimiminen ja munien kerääminen\r\n- viljelykasvien istuttaminen ja korjaaminen käsin\r\n- eläinten ruokkiminen, juottaminen ja puhdistaminen ja niiden asumusten puhtaana pitäminen\r\n- karjan valvonta\r\n- tuotteiden luokittelu, lajittelu, niputtaminen ja pakkaaminen astioihin\r\n- rakenteiden, rakennusten ja aitojen pienimuotoinen korjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- avustava maatilatyöntekijä (viljely- ja karjatila)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- maataloustyöntekijä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus) (6130)",
            "- maataloustyöntekijä (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus) (6130)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "avustava maatilatyöntekijä (viljely- ja karjatila)",
            "maatalousapulainen (yhdistetty maanviljely ja eläintenkasvatus)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/9214",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/9214",
      "level": 4,
      "code": "9214",
      "order": 6870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/921",
      "parentCode": "921",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Avustavat puutarhatyöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät yksinkertaisia ja rutiininomaisia töitä puistoissa, puutarhoissa, kasvihuoneissa ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tarvikkeiden, tuotteiden ja laitteiden lastaaminen, purkaminen ja siirtäminen\r\n- puutarhatonttien ja -palstojen rakentaminen\r\n- avustaminen kukkien, pensaiden, puiden ja nurmikoiden istuttamisessa ja siirtämisessä\r\n- puutarhojen ylläpito kastelemalla, kitkemällä ja ruohoa leikkaamalla\r\n- puutarhojen puhdistaminen ja roskien poistaminen\r\n- avustaminen siementen, mukuloiden ja pistokkaiden levittämisessä ja istuttamisessa\r\n- kasvien hoitaminen kastelemalla ja kitkemällä\r\n- kasvisadon korjaaminen ja kasvien pakkaaminen myyntiä ja kuljetusta varten\r\n- rakenteiden, rakennusten ja aitojen pienimuotoinen korjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puistoapulainen\r\n- taimitarha-apulainen\r\n- puutarha-apulainen\r\n- hautausmaan kesätyöntekijä\r\n",
            "Tekevät yksinkertaisia ja rutiininomaisia töitä puistoissa, puutarhoissa, kasvihuoneissa ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tarvikkeiden, tuotteiden ja laitteiden lastaaminen, purkaminen ja siirtäminen\r\n- puutarhatonttien ja -palstojen rakentaminen\r\n- avustaminen kukkien, pensaiden, puiden ja nurmikoiden istuttamisessa ja siirtämisessä\r\n- puutarhojen ylläpito kastelemalla, kitkemällä ja ruohoa leikkaamalla\r\n- puutarhojen puhdistaminen ja roskien poistaminen\r\n- avustaminen siementen, mukuloiden ja pistokkaiden levittämisessä ja istuttamisessa\r\n- kasvien hoitaminen kastelemalla ja kitkemällä\r\n- kasvisadon korjaaminen ja kasvien pakkaaminen myyntiä ja kuljetusta varten\r\n- rakenteiden, rakennusten ja aitojen pienimuotoinen korjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- puistoapulainen\r\n- taimitarha-apulainen\r\n- puutarha-apulainen\r\n- hautausmaan kesätyöntekijä\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kauppapuutarhuri (61131)\r\n- hortonomi (61132)\r\n- kasvihuonetyöntekijä (61132)",
            "- kauppapuutarhuri (61131)\r\n- hortonomi (61132)\r\n- kasvihuonetyöntekijä (61132)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hautausmaan kesätyöntekijä",
            "kiinteistöapulainen (seurakunta)",
            "puistoapulainen",
            "puistotyöntekijä (kausityöntekijä)",
            "puutarha-apulainen",
            "ruohonleikkaaja",
            "taimitarha-apulainen"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/9216",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/9216",
      "level": 4,
      "code": "9216",
      "order": 6890,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/921",
      "parentCode": "921",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät yksinkertaisia ja rutiininomaisia tehtäviä kalojen viljelyssä ja kalastamisessa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- merenpohjan puhdistaminen ja viljeltävien kalojen ja nilviäisten ruokkiminen\r\n- erilaisten merilevien, simpukoiden ja muiden nilviäisten kerääminen\r\n- verkkojen, siimojen ja muiden kalastusvälineiden ja kalastusalusten laitteiden laittaminen pyyntikuntoon\r\n- pyyntivälineiden käyttäminen kalojen ja muiden vesieliöiden pyytämiseen\r\n- kalojen ja muiden merten antimien puhdistaminen, lajittelu ja pakkaaminen\r\n- kansipintojen ja lastiruuman puhdistaminen\r\n- aluksen kiinnitysköysien käsittely laiturista irtautumisen ja laituriin kiinnittymisen yhteydessä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kalanviljelylaitoksen avustava työntekijä\r\n",
            "Tekevät yksinkertaisia ja rutiininomaisia tehtäviä kalojen viljelyssä ja kalastamisessa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- merenpohjan puhdistaminen ja viljeltävien kalojen ja nilviäisten ruokkiminen\r\n- erilaisten merilevien, simpukoiden ja muiden nilviäisten kerääminen\r\n- verkkojen, siimojen ja muiden kalastusvälineiden ja kalastusalusten laitteiden laittaminen pyyntikuntoon\r\n- pyyntivälineiden käyttäminen kalojen ja muiden vesieliöiden pyytämiseen\r\n- kalojen ja muiden merten antimien puhdistaminen, lajittelu ja pakkaaminen\r\n- kansipintojen ja lastiruuman puhdistaminen\r\n- aluksen kiinnitysköysien käsittely laiturista irtautumisen ja laituriin kiinnittymisen yhteydessä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kalanviljelylaitoksen avustava työntekijä\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kalanviljelijä (6221)\r\n- kalastaja (6222)",
            "- kalanviljelijä (6221)\r\n- kalastaja (6222)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kalahautomon avustava työntekijä",
            "kalankasvattomotyöntekijä (avustava)",
            "kalanlajittellija (veneessä tai aluksella)",
            "kalanpakkaaja (veneessä tai aluksella)",
            "kalanruokkija",
            "kalanvilejelyn avustava työntekijä",
            "kalanviljelylaitoksen avustava työntekijä",
            "kalanviljelytyöntekijä (avustava)",
            "vesiviljelyn avustava työntekijä"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/9212",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/9212",
      "level": 4,
      "code": "9212",
      "order": 6850,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/921",
      "parentCode": "921",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Karjankasvatuksen avustavat työntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät yksinkertaisia rutiiniluonteisia eläinten kasvatukseen, jalostukseen ja hoitoon liittyviä maatilatalouden tehtäviä, mukaan luettuna siipikarjan ja mehiläisten tuotanto.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tarvikkeiden, tuotteiden ja muiden materiaalien lastaaminen ja purkaminen\r\n- eläinten ruokkiminen, juottaminen ja puhdistaminen ja eläinten asumusten puhtaana pitäminen\r\n- karjan tarkkaileminen ja eläinten kunnosta raportoiminen\r\n- munien kerääminen\r\n- heinän, olkien ja muunlaisten rehujen ja pahnojen haraus, hankoaminen, pinoaminen ja vieminen varastoon\r\n- tuotteiden lajittelu ja pakkaaminen säiliöihin\r\n- rakenteiden, rakennusten ja aitojen pienimuotoinen korjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- karjatilan avustava työntekijä\r\n",
            "Tekevät yksinkertaisia rutiiniluonteisia eläinten kasvatukseen, jalostukseen ja hoitoon liittyviä maatilatalouden tehtäviä, mukaan luettuna siipikarjan ja mehiläisten tuotanto.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tarvikkeiden, tuotteiden ja muiden materiaalien lastaaminen ja purkaminen\r\n- eläinten ruokkiminen, juottaminen ja puhdistaminen ja eläinten asumusten puhtaana pitäminen\r\n- karjan tarkkaileminen ja eläinten kunnosta raportoiminen\r\n- munien kerääminen\r\n- heinän, olkien ja muunlaisten rehujen ja pahnojen haraus, hankoaminen, pinoaminen ja vieminen varastoon\r\n- tuotteiden lajittelu ja pakkaaminen säiliöihin\r\n- rakenteiden, rakennusten ja aitojen pienimuotoinen korjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- karjatilan avustava työntekijä\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- sikalanhoitaja (61212)\r\n- eläintenhoitaja (karjatila) (61212)",
            "- sikalanhoitaja (61212)\r\n- eläintenhoitaja (karjatila) (61212)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "karja-apulainen",
            "karjatilan avustava työntekijä",
            "navetta-apulainen",
            "sikala-apulainen"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A5",
      "level": 1,
      "code": "A5",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "12,11,11,51,51"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/22211",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A6",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/22211",
      "level": 5,
      "code": "22211",
      "order": 1060,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2221",
      "parentCode": "2221",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ylihoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Johtavat ja vastaavat sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden hoitolaitosten hoitotyöstä, hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja koulutuksesta sekä hoitotyön tutkimuksesta ja yleishallinnosta.",
            "Johtavat ja vastaavat sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden hoitolaitosten hoitotyöstä, hoitohenkilöstön henkilöstöhallinnosta ja koulutuksesta sekä hoitotyön tutkimuksesta ja yleishallinnosta."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisylihoitaja",
            "avohoidon ylihoitaja",
            "johtava hoitaja (terveyskeskus)",
            "kenttäjohtaja (ensihoito)",
            "sosiaali- ja terveystoimen johtava hoitaja",
            "terveyskeskuksen johtava hoitaja",
            "vanhusten palvelutalon johtaja (työntekijöitä alle 10)",
            "ylihoitaja",
            "yöylihoitaja",
            "liikelaitosylihoitaja",
            "palvelualueylihoitaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A6",
      "level": 1,
      "code": "A6",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/31521",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A6",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/31521",
      "level": 5,
      "code": "31521",
      "order": 2500,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3152",
      "parentCode": "3152",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Isojen alusten päälliköt ja perämiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat aluksen kokonaisjohtamisesta. Ohjaavat alusta lähdettäessä satamista ja tultaessa satamiin sekä hoitavat satamassa aluksen operointiin liittyvän yhteydenpidon mm. viranomaisiin. Satamissa huolehtivat yhteydenpidosta lastin omistajiin, ahtausliikkeisiin, lavanselvittäjiin ja satamaviranomaisiin.",
            "Vastaavat aluksen kokonaisjohtamisesta. Ohjaavat alusta lähdettäessä satamista ja tultaessa satamiin sekä hoitavat satamassa aluksen operointiin liittyvän yhteydenpidon mm. viranomaisiin. Satamissa huolehtivat yhteydenpidosta lastin omistajiin, ahtausliikkeisiin, lavanselvittäjiin ja satamaviranomaisiin."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluksen päällikkö (iso alus)",
            "ensimmäinen perämies (alus)",
            "kapteeni (iso alus)",
            "laivan perämies",
            "laivan päällikkö (iso alus)",
            "merikapteeni (iso alus)",
            "perämies (alus)",
            "perämies (laiva)",
            "päällikkö (iso alus)",
            "toinen perämies (alus)",
            "vahtiperämies",
            "yliperämies (alus)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A6",
      "level": 1,
      "code": "A6",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,31,31"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/2342",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/A7",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/2342",
      "level": 4,
      "code": "2342",
      "order": 1450,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/234",
      "parentCode": "234",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lastentarhanopettajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat lastenhoidosta ja -kasvatuksesta päiväkodeissa. Osallistuvat päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja järjestävät esikouluopetusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksilö- ja ryhmätoiminnan suunnittelu ja järjestäminen lasten motoristen, yhteistyö- ja sosiaalisten taitojen edistämiseksi\r\n- kielellisen kehityksen edistäminen tarinankerronnalla, roolileikeillä, lauluilla, runoilla ja vapaalla keskustelulla\r\n- lasten ohjaaminen itseilmaisuun taiteen, näyttelemisen, musiikin ja liikunnan keinoin\r\n- lasten kehityksen seuraaminen, tunne-elämään tai terveyteen liittyvien mahdollisten ongelmien havaitseminen yhdessä heidän vanhempiensa kanssa\r\n- lasten toiminnan ohjaaminen, lasten ohjaaminen pöytätavoissa, peseytymisessä, pukeutumisessa yms.\r\n- keskusteleminen lasten kehityksestä ja kasvatuksesta vanhempien ja muun henkilöstön kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lastentarhanopettaja\r\n- esiluokanopettaja\r\n- esikoulunopettaja\r\n- päiväkodin johtaja (hoitotyö)\r\n",
            "Vastaavat lastenhoidosta ja -kasvatuksesta päiväkodeissa. Osallistuvat päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja järjestävät esikouluopetusta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yksilö- ja ryhmätoiminnan suunnittelu ja järjestäminen lasten motoristen, yhteistyö- ja sosiaalisten taitojen edistämiseksi\r\n- kielellisen kehityksen edistäminen tarinankerronnalla, roolileikeillä, lauluilla, runoilla ja vapaalla keskustelulla\r\n- lasten ohjaaminen itseilmaisuun taiteen, näyttelemisen, musiikin ja liikunnan keinoin\r\n- lasten kehityksen seuraaminen, tunne-elämään tai terveyteen liittyvien mahdollisten ongelmien havaitseminen yhdessä heidän vanhempiensa kanssa\r\n- lasten toiminnan ohjaaminen, lasten ohjaaminen pöytätavoissa, peseytymisessä, pukeutumisessa yms.\r\n- keskusteleminen lasten kehityksestä ja kasvatuksesta vanhempien ja muun henkilöstön kanssa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lastentarhanopettaja\r\n- esiluokanopettaja\r\n- esikoulunopettaja\r\n- päiväkodin johtaja (hoitotyö)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- päiväkodin johtaja (johtaminen) (1341)",
            "- päiväkodin johtaja (johtaminen) (1341)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "erityislastentarhanopettaja",
            "esikoulunopettaja",
            "esiluokanopettaja",
            "esiopettaja",
            "kiertävä erityislastentarhanopettaja",
            "lastentarhan johtaja-opettaja",
            "lastentarhanopettaja",
            "lastentarhanopettaja-sosiaalikasvattaja",
            "leikkikoulunopettaja",
            "musiikkileikkikoulunopettaja",
            "päiväkodin erityisopettaja",
            "päiväkodin johtaja (hoitotyö)",
            "päiväkodinopettaja (lasten)",
            "sosiaalikasvattaja (päiväkoti)",
            "sosiaalikasvattaja-lastentarhanopettaja",
            "sosionomi (päiväkoti)",
            "varhaiskasvattaja",
            "varhaiskasvatuksen ohjaaja",
            "musiikkileikkikoulun ohjaaja",
            "varhaiskasvatuksen opettaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/A7",
      "level": 1,
      "code": "A7",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,33,33"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/22212",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/22212",
      "level": 5,
      "code": "22212",
      "order": 1070,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/2221",
      "parentCode": "2221",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Osastonhoitajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat yksikkönsä hoitotyötä sekä vastaavat asiakkaiden ja potilaiden hoidosta. Kehittävät yksikkönsä toimintaa ja osallistuvat hoitotyöhön.",
            "Suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat yksikkönsä hoitotyötä sekä vastaavat asiakkaiden ja potilaiden hoidosta. Kehittävät yksikkönsä toimintaa ja osallistuvat hoitotyöhön."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto)",
            "hoitotyön esimies (terveydenhuolto)",
            "laboratorio-osastonhoitaja (terveydenhuolto)",
            "osastonhoitaja (laboratorio)",
            "osastonhoitaja (röntgenosasto)",
            "osastonhoitaja (terveydenhuolto)",
            "palveluesimies (terveydenhuolto)",
            "sairaanhoidon opettaja (sairaala, terveyskeskus)",
            "ensihoidon palvelupäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
      "level": 1,
      "code": "B0",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,34,34"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3154",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3154",
      "level": 4,
      "code": "3154",
      "order": 2540,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/315",
      "parentCode": "315",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lennonjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ohjaavat lentoliikennettä ilmatilassa ja lentokentällä sekä välittävät tarvittavaa tietoa liikennöiville koneille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ohjaavat lentokoneen laskeutumista, lähtöä ja liikkumista lentokentällä\r\n- ohjaavat ja valvovat lentokoneiden liikkumista ilmatilassa\r\n- tarkistavat ja hyväksyvät lentosuunnitelmat\r\n- ilmoittavat lentohenkilöstölle lennon aikana vallitsevat sääolosuhteet; välittävät tietoa muusta ilmaliikenteestä, yms.\r\n- käynnistävät etsintä- ja pelastuspalvelut hätätilanteissa\r\n- johtavat lentokoneiden ja palveluajoneuvojen liikkumista ja toimintaa kiitoradoilla ja niiden liityntäalueilla\r\n- ylläpitävät yhteyttä lennonjohtotorneihin, lentoaseman valvontayksiköihin ja muihin tarkastuspisteisiin, koordinoivat lentokoneiden liikkumista liityntäalueille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lennonjohtaja\r\n- reittipäällikkö (lentoliikenne)\r\n",
            "Ohjaavat lentoliikennettä ilmatilassa ja lentokentällä sekä välittävät tarvittavaa tietoa liikennöiville koneille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ohjaavat lentokoneen laskeutumista, lähtöä ja liikkumista lentokentällä\r\n- ohjaavat ja valvovat lentokoneiden liikkumista ilmatilassa\r\n- tarkistavat ja hyväksyvät lentosuunnitelmat\r\n- ilmoittavat lentohenkilöstölle lennon aikana vallitsevat sääolosuhteet; välittävät tietoa muusta ilmaliikenteestä, yms.\r\n- käynnistävät etsintä- ja pelastuspalvelut hätätilanteissa\r\n- johtavat lentokoneiden ja palveluajoneuvojen liikkumista ja toimintaa kiitoradoilla ja niiden liityntäalueilla\r\n- ylläpitävät yhteyttä lennonjohtotorneihin, lentoaseman valvontayksiköihin ja muihin tarkastuspisteisiin, koordinoivat lentokoneiden liikkumista liityntäalueille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lennonjohtaja\r\n- reittipäällikkö (lentoliikenne)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- lentokapteeni (3153)",
            "- lentokapteeni (3153)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lennonjohtaja",
            "lennonjohtotarkastaja",
            "lennonneuvoja",
            "lennonneuvontapäällikkö",
            "lennonvarmennuspäällikkö",
            "reittipäällikkö (lentoliikenne)",
            "starttimestari (lentoliikenne)",
            "vuoropäällikkö (lentoliikenne)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
      "level": 1,
      "code": "B0",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,34,34"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3153",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3153",
      "level": 4,
      "code": "3153",
      "order": 2530,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/315",
      "parentCode": "315",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lentokapteenit ja -perämiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ohjaavat ja navigoivat lentokoneita, jotka kuljettavat matkustajia, postia ja rahtia ulkomaan ja kotimaan liikenteessä. Valvovat lentokoneiden teknistä laitteistoa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- lentävät ja navigoivat lentokonetta\r\n- tarkastavat tai valmistelevat lentosuunnitelmia\r\n- tarkistavat ja varmistavat, että kaikki laitteet toimivat asianmukaisesti\r\n- tarkistavat ja ylläpitävät huoltoasiakirjat\r\n- tarkistavat, että lentokoneet ovat teknisesti kunnossa ja että huolto on tehty ja kaikki välineet ovat toimintakunnossa\r\n- huolehtivat lentoja koskevista virallisista asiakirjoista\r\n- ovat yhteydessä lentoliikenteen tai lennonjohdon kanssa ennen lentoa ja lennon aikana\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lentokapteeni\r\n- lentoperämies\r\n- liikennelentäjä\r\n- helikopterilentäjä\r\n- lennonopettaja\r\n",
            "Ohjaavat ja navigoivat lentokoneita, jotka kuljettavat matkustajia, postia ja rahtia ulkomaan ja kotimaan liikenteessä. Valvovat lentokoneiden teknistä laitteistoa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- lentävät ja navigoivat lentokonetta\r\n- tarkastavat tai valmistelevat lentosuunnitelmia\r\n- tarkistavat ja varmistavat, että kaikki laitteet toimivat asianmukaisesti\r\n- tarkistavat ja ylläpitävät huoltoasiakirjat\r\n- tarkistavat, että lentokoneet ovat teknisesti kunnossa ja että huolto on tehty ja kaikki välineet ovat toimintakunnossa\r\n- huolehtivat lentoja koskevista virallisista asiakirjoista\r\n- ovat yhteydessä lentoliikenteen tai lennonjohdon kanssa ennen lentoa ja lennon aikana\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- lentokapteeni\r\n- lentoperämies\r\n- liikennelentäjä\r\n- helikopterilentäjä\r\n- lennonopettaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- lennonjohtaja (3154)",
            "- lennonjohtaja (3154)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ammattilentäjä (siviili-ilmailu)",
            "ansiolentäjä",
            "helikopterilentäjä",
            "hinauskoneen ohjaaja",
            "hinauslentäjä",
            "ilma-aluksen päällikkö",
            "kapteeni (lento-)",
            "koelentäjä",
            "lennonopettaja",
            "lentokapteeni",
            "lentoperämies",
            "lentäjä",
            "liikennelentäjä",
            "perämies (lento-)",
            "pienkoneen kuljettaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
      "level": 1,
      "code": "B0",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,34,34"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/31523",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/31523",
      "level": 5,
      "code": "31523",
      "order": 2520,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3152",
      "parentCode": "3152",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ohjaavat laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä ja vastaavat sataman toiminnasta.",
            "Ohjaavat laivaliikennettä satamissa ja lähivesillä ja vastaavat sataman toiminnasta."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alusliikenneohjaaja",
            "apulaissatamakapteeni",
            "apulaissatamapäällikkö",
            "hinausurakoitsija (laiva)",
            "kanavaluotsi",
            "kapteeni (satama)",
            "laivauspäällikkö",
            "linjaluotsi",
            "luotsauspäällikkö",
            "luotsi",
            "luotsioppilas",
            "luotsivanhin",
            "meriliikenneohjaaja",
            "perämies (satama)",
            "puominhoitaja",
            "satamajärjestäjä",
            "satamakapteeni",
            "satamakatsantamies",
            "satamakatsontamies",
            "satamaluotsi",
            "satamamestari",
            "satamapäällikkö",
            "satamatyönjohtaja",
            "satamavalvoja (luotsi)",
            "sisävesiluotsi",
            "terminaalin esimies (satama)",
            "terminaalipäällikkö (satama)",
            "väylämestari",
            "väylänhoitaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
      "level": 1,
      "code": "B0",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,34,34"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/31522",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/31522",
      "level": 5,
      "code": "31522",
      "order": 2510,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3152",
      "parentCode": "3152",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pienten alusten päälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Suunnittelevat ja johtavat aluksen kulkua, lastausta ja purkamista. Valvovat töitä aluksella ja päättävät mahdollisesta matkustajien ottamisesta.",
            "Suunnittelevat ja johtavat aluksen kulkua, lastausta ja purkamista. Valvovat töitä aluksella ja päättävät mahdollisesta matkustajien ottamisesta."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluksen päällikkö (pieni alus)",
            "hinaajalaivan päällikkö",
            "kapteeni (pieni alus)",
            "kotimaanliikenteen laivuri",
            "laivan päällikkö (pieni alus)",
            "laivapäällystöharjoittelija",
            "laivuri",
            "lautankuljettaja",
            "merikapteeni (pieni alus)",
            "navigaattori (alus)",
            "päällikkö (pieni alus)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
      "level": 1,
      "code": "B0",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,34,34"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3312",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3312",
      "level": 4,
      "code": "3312",
      "order": 2880,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/331",
      "parentCode": "331",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Luotto- ja laina-asiantuntijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Analysoivat ja arvioivat luotto- ja lainahakemuksissa ilmoitettuja taloudellisia tietoja sekä suosittelevat johdolle hakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- henkilökohtaista lainaa, asunto-, opinto- tai yrityslainaa hakevien henkilöiden haastatteleminen\r\n- lainanhakijan taloudellisen tilanteen, suositusten, luoton ja takaisinmaksukyvyn selvittäminen ja arvioiminen\r\n- luotto- ja lainahakemusten antaminen johdon päätettäväksi hyväksymis- tai hylkäyssuosituksen kanssa tai hakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen valtuutetuissa rajoissa rahalaitoksen luotonantokriteerejä noudattaen\r\n- maksutietojen ylläpitäminen, tavallisten maksukehotuskirjeiden laatiminen myöhästymistapauksissa ja tarvittaessa myöhästymistapausten antaminen eteenpäin oikeudellisia toimenpiteitä varten\r\n- luotto- ja lainadokumentaation täydentäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- laina-asiantuntija\r\n- rahoituksen esimies\r\n- rahoituspäällikkö (pankki)\r\n- asiakaspalvelupäällikkö (pankki)\r\n",
            "Analysoivat ja arvioivat luotto- ja lainahakemuksissa ilmoitettuja taloudellisia tietoja sekä suosittelevat johdolle hakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- henkilökohtaista lainaa, asunto-, opinto- tai yrityslainaa hakevien henkilöiden haastatteleminen\r\n- lainanhakijan taloudellisen tilanteen, suositusten, luoton ja takaisinmaksukyvyn selvittäminen ja arvioiminen\r\n- luotto- ja lainahakemusten antaminen johdon päätettäväksi hyväksymis- tai hylkäyssuosituksen kanssa tai hakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen valtuutetuissa rajoissa rahalaitoksen luotonantokriteerejä noudattaen\r\n- maksutietojen ylläpitäminen, tavallisten maksukehotuskirjeiden laatiminen myöhästymistapauksissa ja tarvittaessa myöhästymistapausten antaminen eteenpäin oikeudellisia toimenpiteitä varten\r\n- luotto- ja lainadokumentaation täydentäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- laina-asiantuntija\r\n- rahoituksen esimies\r\n- rahoituspäällikkö (pankki)\r\n- asiakaspalvelupäällikkö (pankki)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pankkitoimihenkilö (4211)",
            "- pankkitoimihenkilö (4211)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "account manager (pankki)",
            "apulaisluottopäällikkö",
            "asiakashankintaesimies (rahoituslaitos)",
            "asiakaspalvelupäällikkö (pankki)",
            "asiakaspäällikkö (pankki)",
            "avainasiakaspäällikkö (pankki)",
            "credit analyst",
            "credit controller (pankki)",
            "esimiesharjoittelija (pankki)",
            "key account manager (pankki)",
            "laina-asiantuntija",
            "lainapäällikkö",
            "luottoneuvoja",
            "luottopäällikkö",
            "luottto- ja laina-asiantuntija",
            "perintäpäällikkö",
            "rahoituksen esimies",
            "rahoituspäällikkö (pankki)",
            "relationship manager (pankki)",
            "service manager (pankki)",
            "s-pankkiiri (pankkitoiminta)",
            "KYC-asiantuntija (know your customer)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
      "level": 1,
      "code": "B0",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,34,34"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3311",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3311",
      "level": 4,
      "code": "3311",
      "order": 2870,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/331",
      "parentCode": "331",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ostavat ja myyvät arvopapereita, osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusinstrumentteja ja käyvät valuuttakauppaa spot- tai futuurikauppana omissa nimissään, työnantajansa nimissä tai asiakkaan lukuun välityspalkkiota vastaan ja antavat kaupantekosuosituksia asiakkailleen tai työnantajansa ylimmälle johdolle.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tietojen hankinta asiakkaiden ja sijoitusten kohteeksi harkittujen yritysten taloudellisesta tilanteesta sekä tietojen antaminen mahdollisille asiakkaille markkinoiden olosuhteista ja näkymistä\r\n- arvopaperien, osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen ja muiden rahoitusinstrumenttien kuten valuuttakaupan markkinasuuntausten analysointi\r\n- neuvonanto ja osallistuminen osakkeiden ja arvopapereiden tuomisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi asiakkaiden pääomanhankinnan keinona\r\n- arvopapereita, osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusinstrumentteja sekä spot- ja futuurivaluuttakauppaa koskevien osto- ja myyntitoimeksiantojen kirjaaminen ja välittäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- valuuttakauppias\r\n- arvopapereidenvälittäjä\r\n- pörssimeklari\r\n",
            "Ostavat ja myyvät arvopapereita, osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusinstrumentteja ja käyvät valuuttakauppaa spot- tai futuurikauppana omissa nimissään, työnantajansa nimissä tai asiakkaan lukuun välityspalkkiota vastaan ja antavat kaupantekosuosituksia asiakkailleen tai työnantajansa ylimmälle johdolle.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tietojen hankinta asiakkaiden ja sijoitusten kohteeksi harkittujen yritysten taloudellisesta tilanteesta sekä tietojen antaminen mahdollisille asiakkaille markkinoiden olosuhteista ja näkymistä\r\n- arvopaperien, osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen ja muiden rahoitusinstrumenttien kuten valuuttakaupan markkinasuuntausten analysointi\r\n- neuvonanto ja osallistuminen osakkeiden ja arvopapereiden tuomisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi asiakkaiden pääomanhankinnan keinona\r\n- arvopapereita, osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusinstrumentteja sekä spot- ja futuurivaluuttakauppaa koskevien osto- ja myyntitoimeksiantojen kirjaaminen ja välittäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- valuuttakauppias\r\n- arvopapereidenvälittäjä\r\n- pörssimeklari\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- sijoitusassistentti (4312)\r\n- sijoitussuunnittelija (2412)\r\n- rahoitussuunnittelija (2412)\r\n- rahoitusanalyytikko (2413)",
            "- sijoitusassistentti (4312)\r\n- sijoitussuunnittelija (2412)\r\n- rahoitussuunnittelija (2412)\r\n- rahoitusanalyytikko (2413)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "arvopapereidenvälittäjä",
            "dealer (arvopaperit)",
            "markkinarahadealer",
            "meklari (pörssi)",
            "osakemeklari",
            "osakesalkun hoitaja",
            "portfolio manager (omaisuudenhoito)",
            "pörssianalyytikko",
            "pörssiasiamies",
            "pörssimeklari",
            "salkunhoitaja",
            "stock broker",
            "valuuttadealer",
            "valuuttakauppias",
            "chief sales manager (pankkitoiminta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B0",
      "level": 1,
      "code": "B0",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,34,34"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5151",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5151",
      "level": 4,
      "code": "5151",
      "order": 4160,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/515",
      "parentCode": "515",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Organisoivat, valvovat ja toteuttavat siivoustehtäviä hotellien, toimistojen ja muiden laitosten sekä lentokoneiden, junien, bussien ja vastaavien ajoneuvojen sisätiloissa ja varustuksissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- suunnittelevat ja johtavat työtä siivousliikkeessä ja suurissa yrityksissä\r\n- neuvottelevat asiakkaiden kanssa siivouksen tasosta tms.\r\n- hankkivat tarvikkeita; valvovat tarvikkeiden varastointia ja jakelua\r\n- voivat huolehtia talous- ja henkilöstöasioista (työhönotto, koulutus jne.)\r\n- voivat osallistua siivoustyöhön\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- siivoustyönjohtaja\r\n- palveluvastaava (siivous)\r\n- palveluesimies (siivous)\r\n- hotelliemäntä (siivous)\r\n",
            "Organisoivat, valvovat ja toteuttavat siivoustehtäviä hotellien, toimistojen ja muiden laitosten sekä lentokoneiden, junien, bussien ja vastaavien ajoneuvojen sisätiloissa ja varustuksissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- suunnittelevat ja johtavat työtä siivousliikkeessä ja suurissa yrityksissä\r\n- neuvottelevat asiakkaiden kanssa siivouksen tasosta tms.\r\n- hankkivat tarvikkeita; valvovat tarvikkeiden varastointia ja jakelua\r\n- voivat huolehtia talous- ja henkilöstöasioista (työhönotto, koulutus jne.)\r\n- voivat osallistua siivoustyöhön\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- siivoustyönjohtaja\r\n- palveluvastaava (siivous)\r\n- palveluesimies (siivous)\r\n- hotelliemäntä (siivous)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- toimistosiivooja (91121)\r\n- junasiivooja (91129)\r\n- huoltomies (5153)",
            "- toimistosiivooja (91121)\r\n- junasiivooja (91129)\r\n- huoltomies (5153)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluevastaava (siivous)",
            "hotelliemäntä",
            "palveluesimies (siivoustyö)",
            "palvelukoordinaattori (siivous)",
            "palveluohjaaja (siivous)",
            "palvelupäällikkö (siivoustyö)",
            "palvelutyönohjaaja (siivous)",
            "palveluvastaava (siivous)",
            "piiripäällikkö (siivous)",
            "piirisuunnittelija (siivoustyö)",
            "puhtaanapitolaitoksen esimies",
            "puhtaanapitomestari",
            "puhtaanapito-osaston työnjohtaja",
            "puhtaanapitotoimen esimies",
            "service coordinator (siivous)",
            "siivousalan yrittäjä",
            "siivousohjaaja",
            "siivouspäällikkö",
            "siivoussuunnittelija",
            "siivoustarkastaja",
            "siivoustoimen esimies",
            "siivoustoimen ohjaaja",
            "siivoustyönjohtaja",
            "siivoustyönohjaaja",
            "siivoustyönvalvoja",
            "siivoustöiden ohjaaja",
            "tilapalveluvastaava",
            "työnjohtaja (puhtaanapito, siivoustyö)",
            "työnvalvoja (siivoustyö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
      "level": 1,
      "code": "B1",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/4321",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/4321",
      "level": 4,
      "code": "4321",
      "order": 3830,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/432",
      "parentCode": "432",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Varastonhoitajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat varaston inventoinnista ja täydentämisestä, tulevien ja lähtevien tavaroiden ja materiaalien tallentamisesta tietojärjestelmään.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tavaroiden vastaanoton ja lähetyksen järjestäminen ja hallinta ja tietojen muistiin merkitseminen\r\n- varastotietojen ylläpitäminen, varastotäydennysten tarpeen arviointi ja tilausten tekeminen\r\n- työkalujen, varaosien tai muiden laitteiden vastaanottaminen, varastointi ja varastosta antaminen ja asiaankuuluvien tietojen ylläpitäminen\r\n- vastaanotettujen, varastosta annettujen, valmistettujen tai lähetettyjen tavaroiden punnitseminen ja tietojen ylläpitäminen\r\n- kalustoluettelojen ylläpitäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varastonhoitaja\r\n- työkaluvarastonhoitaja\r\n- varastokirjanpitäjä\r\n- keskusvarastonhoitaja\r\n",
            "Vastaavat varaston inventoinnista ja täydentämisestä, tulevien ja lähtevien tavaroiden ja materiaalien tallentamisesta tietojärjestelmään.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tavaroiden vastaanoton ja lähetyksen järjestäminen ja hallinta ja tietojen muistiin merkitseminen\r\n- varastotietojen ylläpitäminen, varastotäydennysten tarpeen arviointi ja tilausten tekeminen\r\n- työkalujen, varaosien tai muiden laitteiden vastaanottaminen, varastointi ja varastosta antaminen ja asiaankuuluvien tietojen ylläpitäminen\r\n- vastaanotettujen, varastosta annettujen, valmistettujen tai lähetettyjen tavaroiden punnitseminen ja tietojen ylläpitäminen\r\n- kalustoluettelojen ylläpitäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- varastonhoitaja\r\n- työkaluvarastonhoitaja\r\n- varastokirjanpitäjä\r\n- keskusvarastonhoitaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- varastotyöntekijä (9333)",
            "- varastotyöntekijä (9333)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaisvarastopäällikkö",
            "halliesimies (varasto, säilytys)",
            "hallimestari (varasto)",
            "inventory manager",
            "kalustonhoitaja (varasto)",
            "keskusvarastonhoitaja",
            "kierrätyskeskuksen hoitaja",
            "liinavaatevarastonhoitaja",
            "logistikko",
            "lähettämön esimies",
            "lähettämönhoitaja",
            "materiaalikirjanpitäjä",
            "materiaalinhoitaja (varasto)",
            "materiaalisihteeri",
            "oppimateriaalikeskuksen hoitaja",
            "osavarastonhoitaja",
            "tavara-asemanhoitaja (tieliikenne)",
            "tavarantarkastaja (varasto)",
            "tavarasäilytyksenhoitaja (tieliikenne)",
            "tavarasäilytyksenhoitaja (vr)",
            "työkaluvarastonhoitaja",
            "vaatevarastonhoitaja",
            "varastoesimies",
            "varastoetumies",
            "varastokirjaaja",
            "varastokirjanpitäjä",
            "varastokirjuri",
            "varastokonttoristi",
            "varastokortistonhoitaja",
            "varastomestari",
            "varastonhoitaja",
            "varastontarkastaja",
            "varastonvalvoja",
            "varastopäällikkö",
            "varastorekisterin pitäjä",
            "varastotarkkailija",
            "varastovastaava",
            "viljavarastonhoitaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
      "level": 1,
      "code": "B1",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/51202",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/51202",
      "level": 5,
      "code": "51202",
      "order": 4080,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/5120",
      "parentCode": "5120",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Suunnittelevat ja organisoivat ruoanlaittoa ja tarjoilua esim. ravintoloissa, hotelleissa, laivoissa tai sairaaloissa. Järjestelevät työvuoroja, hankkivat tarvikkeita ym.",
            "Suunnittelevat ja organisoivat ruoanlaittoa ja tarjoilua esim. ravintoloissa, hotelleissa, laivoissa tai sairaaloissa. Järjestelevät työvuoroja, hankkivat tarvikkeita ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluevastaava (henkilöstö- ja laitosruokalat)",
            "apuemäntä (suurtalous)",
            "apulaisemäntä (suurtalous)",
            "apulaisravintolapäällikkö",
            "baariemäntä",
            "catering-esimies",
            "emännöitsijä (suurtalous)",
            "emäntä (henkilökunnan ruokala)",
            "emäntä (ravintola)",
            "emäntä (suurkeittiö)",
            "emäntä (suurtalous)",
            "emäntä (työmaaruokala)",
            "henkilöstöravintolan emäntä",
            "henkilöstöravintolan päällikkö",
            "hovimestari (ravintola)",
            "huoltamoemäntä",
            "johtava emäntä (suurtalous)",
            "keittiöemäntä (suurtalous)",
            "kotitalousteknikko (suurtalous)",
            "kouluruokalan emäntä",
            "laitosemäntä",
            "laivan hovimestari",
            "liikkeenharjoittaja (ravintola)",
            "muonittaja",
            "palveluesimies (ruokahuolto)",
            "palvelupäällikkö (ruokahuolto)",
            "palvelutyönohjaaja (ravintola)",
            "palveluvastaava (ruokahuolto)",
            "pitoemäntä",
            "päiväkodin emäntä",
            "pääemäntä (suurtalous)",
            "ravintolaemäntä",
            "ravintolaesimies",
            "ravintolan emäntä",
            "ravintolan vastaava hoitaja",
            "ravintolanhoitaja",
            "ravintolanpitäjä (ravintolatyö)",
            "ravintolapäällikkö",
            "ravintolavastaava",
            "ravintoloitsija (ravintolatyö)",
            "ruokalaemäntä",
            "ruokalan emäntä",
            "ruokalan hoitaja",
            "ruokalan päällikkö",
            "ruokalanhoitaja",
            "ruokalanpitäjä",
            "ruokapalveluesimies",
            "ruokapalveluvastaava",
            "sairaalaemäntä",
            "saliemäntä (ravintola)",
            "salinvalvoja (ravintola)",
            "salivastaava (ravintola)",
            "seurakuntaemäntä",
            "sotilaskodinhoitaja",
            "supervisor (ravintola)",
            "suurtalouden emäntä",
            "suurtalouden työnjohtaja",
            "suurtaloudenhoitaja",
            "suurtalousemäntä",
            "suurtalousesimies",
            "toimitusjohtaja (pieni tai keskisuuri ravintola, ravintolatyö)",
            "toimitusjohtaja (ravintola-ala, ravintolatyö)",
            "vastaava emäntä (suurtalous)",
            "vastaava hoitaja (ruokala)",
            "vastaava hoitaja (suurtalous)",
            "vuoroesimies (ravintola)",
            "vuoropäällikkö (hotelli)",
            "vuoropäällikkö (ravintola)",
            "vuorovastaava (ravintola)",
            "yliemäntä (suurtalous)",
            "palveluohjaaja (ruokahuolto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
      "level": 1,
      "code": "B1",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3123",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3123",
      "level": 4,
      "code": "3123",
      "order": 2350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/312",
      "parentCode": "312",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusalan työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Koordinoivat, valvovat ja aikatauluttavat rakennusten ja rakennelmien kuten veden tulojärjestelmien ja jätevesien käsittelyjärjestelmien, siltojen, teiden, patojen ja lentokenttien rakennus- ja korjaustöitä tekeviä työntekijöitä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työselitysten lukeminen rakentamisen vaatimusten ja suunnittelumenetelmien määrittämiseksi\r\n- tarvittavan työvoiman ja materiaaliresurssien organisointi ja koordinointi\r\n- työn edistymisen tutkiminen ja tarkastaminen\r\n- laitteiden ja työmaiden tarkastaminen ja työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattamisen valvonta\r\n- rakennustyömaiden työnjohtaminen ja työn koordinointi muiden rakennusprojektien kanssa\r\n- työntekijöiden ohjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rakennusmestari (työnjohto)\r\n- rakennustyönjohtaja\r\n- työmaapäällikkö\r\n- rakennustöiden valvoja\r\n- katutyönjohtaja\r\n",
            "Koordinoivat, valvovat ja aikatauluttavat rakennusten ja rakennelmien kuten veden tulojärjestelmien ja jätevesien käsittelyjärjestelmien, siltojen, teiden, patojen ja lentokenttien rakennus- ja korjaustöitä tekeviä työntekijöitä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työselitysten lukeminen rakentamisen vaatimusten ja suunnittelumenetelmien määrittämiseksi\r\n- tarvittavan työvoiman ja materiaaliresurssien organisointi ja koordinointi\r\n- työn edistymisen tutkiminen ja tarkastaminen\r\n- laitteiden ja työmaiden tarkastaminen ja työterveys- ja työturvallisuusvaatimusten noudattamisen valvonta\r\n- rakennustyömaiden työnjohtaminen ja työn koordinointi muiden rakennusprojektien kanssa\r\n- työntekijöiden ohjaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- rakennusmestari (työnjohto)\r\n- rakennustyönjohtaja\r\n- työmaapäällikkö\r\n- rakennustöiden valvoja\r\n- katutyönjohtaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- rakennusmestari (ei työnjohto) (31121)\r\n- rakennustoimen johtaja (1323)",
            "- rakennusmestari (ei työnjohto) (31121)\r\n- rakennustoimen johtaja (1323)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaistiemestari",
            "asennustyönjohtaja (lvi)",
            "asennustyönjohtaja (talonrakennus)",
            "asennustyönvalvoja",
            "etumies (rakennusala)",
            "kadunrakennusmestari (työnjohto)",
            "kanavatyönjohtaja",
            "katurakennusmestari",
            "katutyönjohtaja",
            "maanmittaustyönjohtaja",
            "maanrakennusmestari (työnjohtos)",
            "mittausesimies (maanmittaus)",
            "mittausetumies (maanmittaus)",
            "mittaustyönjohtaja (maanmittaus)",
            "nuorempi työmaarakennusmestari",
            "rakennusmestari (työnjohto)",
            "rakennustyönjohtaja",
            "rakennustyönvalvoja",
            "rakennustöiden tarkastaja",
            "rakennustöiden valvoja",
            "rataesimies",
            "ratamestari",
            "teknillinen tarkastaja (talonrakennus)",
            "tie- ja vesirakennusmestari",
            "tiemestari",
            "tienrakennusmestari",
            "tierakennusmestari",
            "työkohdemestari",
            "työkohdetyönjohtaja",
            "työmaamestari",
            "työmaapäällikkö (maa- ja vesirakentaminen)",
            "työmaapäällikkö (talonrakennus)",
            "työnjohtaja (lvi)",
            "työnjohtaja (rakennustoiminta)",
            "vastaava mestari (maanrakennus)",
            "vastaava mestari (talonrakennus)",
            "vastaava rakennusmestari",
            "ylitiemestari",
            "aluevastaava (rakentaminen)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
      "level": 1,
      "code": "B1",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3121",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3121",
      "level": 4,
      "code": "3121",
      "order": 2330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/312",
      "parentCode": "312",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaivostyönjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ohjaavat ja valvovat kaivos- ja louhintatöitä ja toimivat pinta- ja maanalaisissa kaivoksissa ja louhoksissa työskentelevien kaivostyöntekijöiden työn välittöminä esimiehinä tai koordinoijina.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kaivoksissa tai louhoksissa työntekijöiden työn välitön johtaminen ja koordinointi\r\n- työaikataulujen noudattaminen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden esitteleminen kaivospäälliköille\r\n- yhteistyön tekeminen johto- ja teknisen henkilöstön, muiden osastojen ja urakoitsijoiden kanssa\r\n- kaivos- tai louhostoimintaan liittyvän tiedon tarjoaminen kaivospäälliköille\r\n- kaivoksen tai louhoksen henkilöstö- ja materiaalitarpeiden määrittäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosesimies\r\n- kaivostyönjohtaja\r\n- louhosesimies\r\n",
            "Ohjaavat ja valvovat kaivos- ja louhintatöitä ja toimivat pinta- ja maanalaisissa kaivoksissa ja louhoksissa työskentelevien kaivostyöntekijöiden työn välittöminä esimiehinä tai koordinoijina.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- kaivoksissa tai louhoksissa työntekijöiden työn välitön johtaminen ja koordinointi\r\n- työaikataulujen noudattaminen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden esitteleminen kaivospäälliköille\r\n- yhteistyön tekeminen johto- ja teknisen henkilöstön, muiden osastojen ja urakoitsijoiden kanssa\r\n- kaivos- tai louhostoimintaan liittyvän tiedon tarjoaminen kaivospäälliköille\r\n- kaivoksen tai louhoksen henkilöstö- ja materiaalitarpeiden määrittäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kaivosesimies\r\n- kaivostyönjohtaja\r\n- louhosesimies\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- tuotantojohtaja (kaivostoiminta) (1322)\r\n- kaivostarkastaja (3117)\r\n- kaivospäällikkö (2146)\r\n- kaivostyöntekijä (8111)",
            "- tuotantojohtaja (kaivostoiminta) (1322)\r\n- kaivostarkastaja (3117)\r\n- kaivospäällikkö (2146)\r\n- kaivostyöntekijä (8111)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kaivosesimies",
            "kaivostyönjohtaja",
            "louhintatyönjohtaja",
            "louhosesimies",
            "työnjohtaja (kaivos)",
            "mining supervisor"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
      "level": 1,
      "code": "B1",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3122",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3122",
      "level": 4,
      "code": "3122",
      "order": 2340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/312",
      "parentCode": "312",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuuden työnjohtajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Koordinoivat ja valvovat prosessinhoitajien, koneenkäyttäjien, kokoonpanijoiden ja muiden teollisen tuotannon työntekijöiden toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- prosessinhoitajien, koneenkäyttäjien, kokoonpanijoiden ja muiden teollisen tuotannon työntekijöiden toiminnan koordinointi ja johtaminen\r\n- päivittäiseen työn organisointi ja suunnittelu\r\n- kustannusarvioiden ja raporttien laatiminen\r\n- työntekijöiden tai työvälineiden vajeen havaitseminen\r\n- työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen\r\n- uuden henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- työnjohtaja (teollisuus)\r\n- kokoonpanon esimies\r\n- tuotannon esimies\r\n",
            "Koordinoivat ja valvovat prosessinhoitajien, koneenkäyttäjien, kokoonpanijoiden ja muiden teollisen tuotannon työntekijöiden toimintaa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- prosessinhoitajien, koneenkäyttäjien, kokoonpanijoiden ja muiden teollisen tuotannon työntekijöiden toiminnan koordinointi ja johtaminen\r\n- päivittäiseen työn organisointi ja suunnittelu\r\n- kustannusarvioiden ja raporttien laatiminen\r\n- työntekijöiden tai työvälineiden vajeen havaitseminen\r\n- työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen\r\n- uuden henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- työnjohtaja (teollisuus)\r\n- kokoonpanon esimies\r\n- tuotannon esimies\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- tuotantojohtaja (teollisuus) (1321)",
            "- tuotantojohtaja (teollisuus) (1321)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "faktori",
            "kirjapainoesimies",
            "kirjapainofaktori",
            "kokoonpanon esimies",
            "ompelimon työnjohtaja",
            "painotuotefaktori (yritys)",
            "sahatyönjohtaja",
            "sähkötyönjohtaja",
            "tuotannon esimies",
            "tuotantovastaava (teollisuus)",
            "työnjohtaja (elektroniikka)",
            "työnjohtaja (kemian prosessitekniikka)",
            "työnjohtaja (kirjapaino)",
            "työnjohtaja (konetekniikka)",
            "työnjohtaja (muut tekniikan alat)",
            "työnjohtaja (sähkövoima)",
            "työnjohtaja (teollisuus)",
            "verstaspäällikkö (sähkövoima)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
      "level": 1,
      "code": "B1",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3341",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3341",
      "level": 4,
      "code": "3341",
      "order": 3060,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/334",
      "parentCode": "334",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimistotyön esimiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ohjaavat ja koordinoivat pääryhmään 4 kuuluvien toimistotyöntekijöiden työtehtäviä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ohjaavat ja valvovat seuraavissa tehtävissä työskentelevien toimistotyöntekijöiden työtä: tekstinkäsittely, pöytäkirjan pitäminen; puhelinvaihteen hoito, tietojen tallentaminen; julkaisujen tuottaminen (taitto); ja muut yleiset toimisto- ja hallintotehtävät\r\n- laativat työaikatauluja ja -menetelmiä ja koordinoivat niitä muiden työyksiköiden kanssa\r\n- ratkaisevat työhön liittyviä ongelmia, valmistelevat seuranta- ja muita raportteja\r\n- kouluttavat ja ohjaavat työntekijöitä työtehtävissä, turvallisuusmenettelytavoissa ja yrityskäytännöissä, tai järjestävät tarvittavaa koulutusta\r\n- arvioivat työntekijöiden työsuorituksia, sääntöjen noudattamista ja suosittavat tarvittavia henkilöstötoimia\r\n- rekrytoivat, haastattelevat ja valitsevat työntekijöitä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- toimiston esimies\r\n- toimistonhoitaja",
            "Ohjaavat ja koordinoivat pääryhmään 4 kuuluvien toimistotyöntekijöiden työtehtäviä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ohjaavat ja valvovat seuraavissa tehtävissä työskentelevien toimistotyöntekijöiden työtä: tekstinkäsittely, pöytäkirjan pitäminen; puhelinvaihteen hoito, tietojen tallentaminen; julkaisujen tuottaminen (taitto); ja muut yleiset toimisto- ja hallintotehtävät\r\n- laativat työaikatauluja ja -menetelmiä ja koordinoivat niitä muiden työyksiköiden kanssa\r\n- ratkaisevat työhön liittyviä ongelmia, valmistelevat seuranta- ja muita raportteja\r\n- kouluttavat ja ohjaavat työntekijöitä työtehtävissä, turvallisuusmenettelytavoissa ja yrityskäytännöissä, tai järjestävät tarvittavaa koulutusta\r\n- arvioivat työntekijöiden työsuorituksia, sääntöjen noudattamista ja suosittavat tarvittavia henkilöstötoimia\r\n- rekrytoivat, haastattelevat ja valitsevat työntekijöitä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- toimiston esimies\r\n- toimistonhoitaja"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskonttorinhoitaja (posti)",
            "jakeluryhmän vastaava (posti)",
            "kanslianesimies",
            "kanslianhoitaja",
            "konttoriesimies (posti)",
            "konttorin esimies",
            "konttorin esimies (pankki)",
            "konttorin esimies (yritys)",
            "konttorinhoitaja (pankki)",
            "konttorinhoitaja (posti)",
            "konttoripäällikkö",
            "laskutuksen esimies",
            "matkahuoltotoimistonhoitaja",
            "matkatoimiston esimies",
            "matkatoimistonhoitaja",
            "myyntiesimies (posti)",
            "osastoesimies (pankki)",
            "osastoesimies (posti, pankki )",
            "osastopäällikkö (pankki)",
            "osastopäällikkö (yrityspalvelu)",
            "palvelupäällikkö (kansaneläkelaitos)",
            "posti- ja lennätinkonttorinhoitaja",
            "postiasemanhoitaja",
            "postiautoasemanhoitaja",
            "postikonttorin apulaispäällikkö",
            "postikonttorinpäällikkö",
            "postinhoitaja",
            "postitoimipaikanhoitaja",
            "postitoimistonhoitaja",
            "prokuristi (pankki)",
            "ryhmänvetäjä (toimistotyö)",
            "team leader (asiakaspalvelu)",
            "team supervisor (puhelin- ja asiakaspalvelukeskus)",
            "tiimiesimies (muut alat)",
            "toimistoesimies",
            "toimiston esimies",
            "toimistonhoitaja",
            "toimistonhoitaja (matkatoimisto)",
            "toimistonhoitaja (posti ja lennätin)",
            "toimistopäällikkö (matkatoimisto)",
            "toimistopäällikkö (toimiston esimies )",
            "toimistovastaava",
            "yrityspalvelupäällikkö"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
      "level": 1,
      "code": "B1",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5222",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5222",
      "level": 4,
      "code": "5222",
      "order": 4340,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/522",
      "parentCode": "522",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Myymäläesimiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Valvovat ja koordinoivat myyjien, myymäläkassanhoitajien ja muiden vähittäis- ja tukkukaupan myymälöissä, supermarketeissa ja tavarataloissa työskentelevien työtä. Pienten myymälöiden toiminnasta yrittäjinä vastaavat henkilöt, luokitellaan 4-numerotasolle 5221 Kauppiaat (pienyrittäjät).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työvuorolistojen suunnittelu ja laatiminen ja henkilökunnan nimeäminen tiettyihin tehtäviin\r\n- henkilökunnan opastaminen myyntitoimenpiteissä\r\n- asiakaspalvelun ystävällisyyden ja ripeyden varmistaminen\r\n- päälliköiden neuvominen henkilöstön työhaastatteluihin, rekrytointiin, koulutukseen, arviointiin, ylentämiseen ja erottamiseen liittyvissä asioissa ja osallistuminen näitä koskeviin toimiin; työntekijöiden välisten erimielisyyksien selvittäminen\r\n- palautettujen tuotteiden tutkiminen ja sopivasta toimenpiteestä päättäminen\r\n- myytävien tavaroiden inventoiminen ja varastotäydennysten tilaaminen\r\n- tavaroiden ja palveluiden oikean hinnoittelun ja esillepanon varmistaminen\r\n- turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanon varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myymäläesimies\r\n- myymälänhoitaja\r\n- osastonhoitaja (kauppa)\r\n- myymäläpäällikkö\r\n",
            "Valvovat ja koordinoivat myyjien, myymäläkassanhoitajien ja muiden vähittäis- ja tukkukaupan myymälöissä, supermarketeissa ja tavarataloissa työskentelevien työtä. Pienten myymälöiden toiminnasta yrittäjinä vastaavat henkilöt, luokitellaan 4-numerotasolle 5221 Kauppiaat (pienyrittäjät).\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työvuorolistojen suunnittelu ja laatiminen ja henkilökunnan nimeäminen tiettyihin tehtäviin\r\n- henkilökunnan opastaminen myyntitoimenpiteissä\r\n- asiakaspalvelun ystävällisyyden ja ripeyden varmistaminen\r\n- päälliköiden neuvominen henkilöstön työhaastatteluihin, rekrytointiin, koulutukseen, arviointiin, ylentämiseen ja erottamiseen liittyvissä asioissa ja osallistuminen näitä koskeviin toimiin; työntekijöiden välisten erimielisyyksien selvittäminen\r\n- palautettujen tuotteiden tutkiminen ja sopivasta toimenpiteestä päättäminen\r\n- myytävien tavaroiden inventoiminen ja varastotäydennysten tilaaminen\r\n- tavaroiden ja palveluiden oikean hinnoittelun ja esillepanon varmistaminen\r\n- turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanon varmistaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myymäläesimies\r\n- myymälänhoitaja\r\n- osastonhoitaja (kauppa)\r\n- myymäläpäällikkö\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vähittäis- ja tukkukaupanjohtaja (1420)\r\n- pienkauppias (5221)\r\n- myymäläkassanhoitaja (5230)",
            "- vähittäis- ja tukkukaupanjohtaja (1420)\r\n- pienkauppias (5221)\r\n- myymäläkassanhoitaja (5230)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluehoitaja (myymälä)",
            "aluevastaava (myymälä)",
            "apulaismyymäläpäällikkö",
            "apulaisosastopäällikkö (kauppa)",
            "apulaisosastopäällikkö (myymälä)",
            "asiakaspalvelupäällikkö (vähittäiskauppa)",
            "autovuokraamon hoitaja",
            "bensiiniaseman hoitaja (palkansaaja)",
            "fytonomi",
            "huoltamon esimies",
            "huoltamonhoitaja (palkansaaja)",
            "huoltoaseman esimies",
            "huoltoaseman hoitaja (palkaasaaja)",
            "jakeluaseman hoitaja",
            "jaostonhoitaja (myymälä)",
            "kassaesimies",
            "kassavastaava (kauppa)",
            "kioskinhoitaja",
            "kirjakaupanhoitaja",
            "lihaosastonhoitaja",
            "marketpäällikkö",
            "myymäläautonhoitaja",
            "myymäläesimies",
            "myymälän aluevastaava",
            "myymälän esimies",
            "myymälän johtaja",
            "myymälän tavararyhmävastaava",
            "myymälänhoitaja",
            "myymälänhoitaja (veikkausmyymälä)",
            "myymälänhoitajan sijainen",
            "myymälänjohtaja",
            "myymäläpäällikkö",
            "myyntiryhmävastaava (vähittäiskauppa)",
            "osastonhoitaja (myymälä)",
            "osastopäällikkö (kauppa)",
            "palvelupäällikkö (kauppa)",
            "pikatukun hoitaja",
            "rautaosastonhoitaja (myymälä)",
            "store manager",
            "tavararyhmävastaava (myyjä)",
            "tavararyhmävastaava (myymälä)",
            "tavaratalopäällikkö",
            "tekstiiliosastonhoitaja (myymälä)",
            "tiimiesimies (kauppa)",
            "vaihtoautopäällikkö",
            "varaosapäällikkö (myymälä)",
            "videovuokrausliikkeen hoitaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
      "level": 1,
      "code": "B1",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5221",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5221",
      "level": 4,
      "code": "5221",
      "order": 4330,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/522",
      "parentCode": "522",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kauppiaat (pienyrittäjät)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vastaavat yrittäjinä pienten vähittäiskauppojen toiminnasta joko yksin tai enintään muutaman muun henkilön kanssa.\r\n\r\nJos kauppiaan työpanoksesta suurin osa on liiketoiminnan ja henkilöstön työn johtamista, jolloin ajankäyttö myyntityöhön, asiakaspalveluun ja niihin välittömästi liittyviin tehtäviin on vähäistä, luokitellaan kauppias luokkaan 1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat.\r\n\r\nEsimiestehtävissä toimivat palkatut johtajat, joiden tehtävistä merkittävä osa on myymälän tai kaupan työntekijöiden työn ohjaamista ja koordinointia, luokitellaan luokkaan 5222 Myymäläesimiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotevalikoiman ja myytävien tuotteiden varasto- ja hintatasojen määrittäminen\r\n- myytävien tavaroiden ostaminen ja tilaaminen markkinoilta, tukuista ja muilta toimittajilta\r\n- varastomääriä ja taloudellisia transaktioita koskeva budjetointi ja tietojen ylläpitäminen\r\n- myytävien tuotteiden asettaminen esille ja hinnoittelu\r\n- tavaroiden myyminen asiakkaille ja näiden neuvominen tuotteiden käytössä\r\n- palautettujen tuotteiden tutkiminen ja sopivasta toimenpiteestä päättäminen\r\n- varastossa olevien tuotteiden inventoiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kauppias\r\n- ruokakauppias\r\n- kukkakauppias\r\n- huoltoasemanpitäjä (yrittäjä)\r\n",
            "Vastaavat yrittäjinä pienten vähittäiskauppojen toiminnasta joko yksin tai enintään muutaman muun henkilön kanssa.\r\n\r\nJos kauppiaan työpanoksesta suurin osa on liiketoiminnan ja henkilöstön työn johtamista, jolloin ajankäyttö myyntityöhön, asiakaspalveluun ja niihin välittömästi liittyviin tehtäviin on vähäistä, luokitellaan kauppias luokkaan 1420 Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat.\r\n\r\nEsimiestehtävissä toimivat palkatut johtajat, joiden tehtävistä merkittävä osa on myymälän tai kaupan työntekijöiden työn ohjaamista ja koordinointia, luokitellaan luokkaan 5222 Myymäläesimiehet.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tuotevalikoiman ja myytävien tuotteiden varasto- ja hintatasojen määrittäminen\r\n- myytävien tavaroiden ostaminen ja tilaaminen markkinoilta, tukuista ja muilta toimittajilta\r\n- varastomääriä ja taloudellisia transaktioita koskeva budjetointi ja tietojen ylläpitäminen\r\n- myytävien tuotteiden asettaminen esille ja hinnoittelu\r\n- tavaroiden myyminen asiakkaille ja näiden neuvominen tuotteiden käytössä\r\n- palautettujen tuotteiden tutkiminen ja sopivasta toimenpiteestä päättäminen\r\n- varastossa olevien tuotteiden inventoiminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- kauppias\r\n- ruokakauppias\r\n- kukkakauppias\r\n- huoltoasemanpitäjä (yrittäjä)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- myymälän esimies (5222)\r\n- vähittäis- ja tukkukaupan johtaja (1420)\r\n- torikauppias (5211)",
            "- myymälän esimies (5222)\r\n- vähittäis- ja tukkukaupan johtaja (1420)\r\n- torikauppias (5211)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "antiikkikauppias (yrittäjä)",
            "bensiiniaseman omistaja",
            "bensiiniaseman pitäjä",
            "huoltamoyrittäjä",
            "huoltoasemanpitäjä (yrittäjä)",
            "kalakauppias (myymälä)",
            "kauppias",
            "kioskikauppias",
            "kioskinpitäjä (yrittäjä)",
            "kukkakauppias",
            "liikkeenharjoittaja (huoltamo)",
            "liikkeenharjoittaja (vähittäismyymälä)",
            "pienkauppias",
            "taidekauppias",
            "vähittäiskauppias (myyntitehtävät)",
            "yrittäjä (pienkauppa)",
            "yrittäjä (vähittäiskauppa)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B1",
      "level": 1,
      "code": "B1",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,41,41"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3323",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3323",
      "level": 4,
      "code": "3323",
      "order": 2950,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/332",
      "parentCode": "332",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sisäänostajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Huolehtivat yritysten ostoista teollisuudessa, tukkukaupassa ja tavarataloissa. Teollisuudessa ostotyö on tuotannossa tarvittavien materiaalien, varaosien ym. tuotantotarvikkeiden hankintaa. Kaupassa työskentelevä ostaja hankkii valmiita tuotteita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ostosopimusten tekeminen tai niiden valmistelu laitteiden, raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden ostoa varten ja tavaroiden osto jälleenmyyntiä varten; sopimusehdoista neuvotteleminen\r\n- ostojen määrä-, laatu- ja hintatietojen, toimituspäivien ja muiden sopimusehtoinen määrittely\r\n- tavaroiden hankkiminen vähittäis- tai tukkukauppojen jälleenmyytäväksi\r\n- yleis- ja erikoislaitteiden, materiaalien tai liike-elämän palvelujen osto\r\n- neuvotteleminen toimittajien kanssa hinnoista, alennuksista, luottoehdoista ja kuljetusjärjestelyistä\r\n- tarjousten pyytäminen ja tarjousten arviointi\r\n- tavaroiden jälleenmyyntipisteisiin jakelun valvominen ja riittävien varastotasojen ylläpitäminen\r\n- toimitusaikataulujen luominen, toimitusten etenemisen seuranta ja yhteyden ottaminen asiakkaisiin ja toimittajiin ongelmien ratkaisemiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sisäänostaja\r\n- ostoasiamies\r\n- hankinta-asiamies\r\n",
            "Huolehtivat yritysten ostoista teollisuudessa, tukkukaupassa ja tavarataloissa. Teollisuudessa ostotyö on tuotannossa tarvittavien materiaalien, varaosien ym. tuotantotarvikkeiden hankintaa. Kaupassa työskentelevä ostaja hankkii valmiita tuotteita.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- ostosopimusten tekeminen tai niiden valmistelu laitteiden, raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden ostoa varten ja tavaroiden osto jälleenmyyntiä varten; sopimusehdoista neuvotteleminen\r\n- ostojen määrä-, laatu- ja hintatietojen, toimituspäivien ja muiden sopimusehtoinen määrittely\r\n- tavaroiden hankkiminen vähittäis- tai tukkukauppojen jälleenmyytäväksi\r\n- yleis- ja erikoislaitteiden, materiaalien tai liike-elämän palvelujen osto\r\n- neuvotteleminen toimittajien kanssa hinnoista, alennuksista, luottoehdoista ja kuljetusjärjestelyistä\r\n- tarjousten pyytäminen ja tarjousten arviointi\r\n- tavaroiden jälleenmyyntipisteisiin jakelun valvominen ja riittävien varastotasojen ylläpitäminen\r\n- toimitusaikataulujen luominen, toimitusten etenemisen seuranta ja yhteyden ottaminen asiakkaisiin ja toimittajiin ongelmien ratkaisemiseksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sisäänostaja\r\n- ostoasiamies\r\n- hankinta-asiamies\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- raaka-aineiden kauppias (3324)",
            "- raaka-aineiden kauppias (3324)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alueasiamies (ostaja)",
            "apulaishankintapäällikkö",
            "asiamies (ostaja)",
            "assistentti (osto)",
            "buyer",
            "hankinta-asiamies",
            "hankinta-assistentti (kauppa)",
            "hankintaesimies",
            "hankintakoordinaattori",
            "hankintamies",
            "hankintapäällikkö",
            "hankintavastaava",
            "hankkija",
            "kalustopäällikkö (kunta)",
            "karjanostaja",
            "materiaalivalvoja",
            "metsänostaja",
            "ostaja",
            "ostoapulainen",
            "ostoasiamies",
            "ostoassistentti",
            "ostologistikko",
            "ostomies",
            "ostopäällikkö",
            "ostotyönjohtaja (puunhankintayhtiö)",
            "purchasing manager",
            "senior buyer",
            "sisäänostaja",
            "sisäänostoavustaja",
            "sisäänostopäällikkö",
            "supply planner",
            "tekninen ostaja",
            "tuontipäällikkö",
            "varaosahankkija",
            "valikoimapäällikkö (myynti)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3322",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3322",
      "level": 4,
      "code": "3322",
      "order": 2940,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/332",
      "parentCode": "332",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Myyntiedustajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Edustavat yrityksiä, maahantuojia tms. ja myyvät erilaisia tavaroita ja palveluita jälleenmyyjille ja suurkuluttajille; esittelevät tuotteita ja antavat tuotekohtaisia tietoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- asiakashankinta ja tavaroiden myyminen vähittäis- ja tukkukaupoille, teollisuusyrityksille ja suurkuluttajille\r\n- laitteiden, tarvikkeiden ja näihin liittyvien palvelujen myyminen\r\n- markkinoilla olevia tavaroita ja palveluita sekä markkinaolosuhteita koskevien tietojen hankkiminen\r\n- tuotteiden ja laitteiden ominaisuuksien ja toimintojen esitteleminen\r\n- hintatarjousten tekeminen ja maksuehtojen määrittäminen, tilausten kirjaaminen ja toimitusten järjestäminen\r\n- asiakaspalautteen raportointi tavaran toimittajille ja valmistajille; asiakastyytyväisyyden seuranta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myyntiedustaja\r\n- kauppaedustaja\r\n- teollisuusmyyjä\r\n- myyntineuvottelija (yritysmyynti)\r\n",
            "Edustavat yrityksiä, maahantuojia tms. ja myyvät erilaisia tavaroita ja palveluita jälleenmyyjille ja suurkuluttajille; esittelevät tuotteita ja antavat tuotekohtaisia tietoja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- asiakashankinta ja tavaroiden myyminen vähittäis- ja tukkukaupoille, teollisuusyrityksille ja suurkuluttajille\r\n- laitteiden, tarvikkeiden ja näihin liittyvien palvelujen myyminen\r\n- markkinoilla olevia tavaroita ja palveluita sekä markkinaolosuhteita koskevien tietojen hankkiminen\r\n- tuotteiden ja laitteiden ominaisuuksien ja toimintojen esitteleminen\r\n- hintatarjousten tekeminen ja maksuehtojen määrittäminen, tilausten kirjaaminen ja toimitusten järjestäminen\r\n- asiakaspalautteen raportointi tavaran toimittajille ja valmistajille; asiakastyytyväisyyden seuranta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myyntiedustaja\r\n- kauppaedustaja\r\n- teollisuusmyyjä\r\n- myyntineuvottelija (yritysmyynti)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- lääke-esittelijä (2433)\r\n- myynti-insinööri (2433)\r\n- myyntipäällikkö (it) (2434)\r\n- myyntineuvottelija (telemarkkinointi) (5244)\r\n- tukkumyyjä (5223)",
            "- lääke-esittelijä (2433)\r\n- myynti-insinööri (2433)\r\n- myyntipäällikkö (it) (2434)\r\n- myyntineuvottelija (telemarkkinointi) (5244)\r\n- tukkumyyjä (5223)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alue-edustaja (myynti)",
            "aluemyyjä",
            "aluemyyntipäällikkö (pl. teollisuus ja it)",
            "aluepäällikkö (myynti)",
            "area sales manager (pl. teollisuus, it)",
            "asiakaspalvelupäällikkö (tukkukauppa)",
            "asiakaspäällikkö (myynti, pl. it)",
            "asiakkuuspäällikkö (myynti, pl. it)",
            "assistentti (vienti, myyntitehtävät)",
            "avainasiakaspäällikkö (myynti pl. lääkeala, it)",
            "brand manager (myynti)",
            "client manager (myynti, pl. it)",
            "edustaja (tehdas, tukkukauppa)",
            "faktori (myynti)",
            "field sales executive",
            "jakeluedustaja",
            "jälkimarkkinoija",
            "kauppaedustaja",
            "kenttämyyjä",
            "kenttäpäällikkö (myynti)",
            "konttorimyyjä",
            "liikkeenharjoittaja (tukkukauppa, myyntiedustaja)",
            "menekinedistäjä",
            "myyjä (konttori)",
            "myynninedistäjä",
            "myyntiedustaja",
            "myyntiedustaja (tehdas, tukkukauppa)",
            "myyntifaktori",
            "myyntikoordinaattori",
            "myyntimies (tehdas, tukkukauppa)",
            "myyntineuvottelija (tukkukauppa)",
            "myyntineuvottelija (yritysmyynti)",
            "myyntipäällikkö (myyntitehtävät, pl. it ja teollisuus)",
            "myyntiteknikko",
            "piiriedustaja (tehdas, tukkukauppa)",
            "piirimyyjä",
            "piirimyyntipäällikkö (myyntitehtävät, pl. it ja teollisuus)",
            "piiripäällikkö (myyntitehtävät, pl. it ja teollisuus)",
            "provisiomyyjä (tukkumyynti)",
            "sales manager (myyntityö)",
            "sales representative",
            "tarjousmyyjä",
            "tekninen edustaja",
            "tekninen myyjä (tukkukauppa)",
            "teollisuusmyyjä",
            "tilausten hankkija",
            "toimitusjohtaja (tukkukaupan johtaja, myyntityö)",
            "tukkukauppias (myyntiedustajan tehtävät)",
            "tuotepäällikkö (myynti)",
            "ulkomaankaupansihteeri (myyntitehtävät)",
            "vientiassistentti (myyntitehtävät)",
            "vientimyyjä",
            "vientisihteeri (myyntitehtävät)",
            "yrittäjä (tukkukauppa, ei liikkeenjohto)",
            "merchandiser",
            "avainasiakasmyyjä (tukkukauppa)",
            "työympäristöasiantuntija (myynti)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3333",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3333",
      "level": 4,
      "code": "3333",
      "order": 3000,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/333",
      "parentCode": "333",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Työnvälittäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Välittävät työpaikkoja työntekijöille, etsivät työnantajille tai työnantajien toimesta työntekijöitä ja sopimustyöntekijöitä. Opastavat työttömiä koulutus- ja työttömyyskorvausasioissa ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen yhteen saattaminen\r\n- työntekijöiden löytäminen avoimiin paikkoihin\r\n- yrityksen tai muun yhteisön kanssa keskusteleminen palkattavien tai vuokratyövoimana välitettävien työntekijöiden tarvitsemista taidoista ja muista ominaisuuksista\r\n- sopivien työntekijöiden etsiminen, ja tarvittavien muodollisuuksien hoitaminen kansallisten tai kansainvälisten säännösten ja vaatimusten mukaisesti\r\n- koulutusohjelmia koskeva neuvonanto\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- työvoimaneuvoja\r\n- työnvälittäjä\r\n- työvoimasihteeri\r\n- henkilöstöneuvottelija (työnvuokraus)\r\n",
            "Välittävät työpaikkoja työntekijöille, etsivät työnantajille tai työnantajien toimesta työntekijöitä ja sopimustyöntekijöitä. Opastavat työttömiä koulutus- ja työttömyyskorvausasioissa ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen yhteen saattaminen\r\n- työntekijöiden löytäminen avoimiin paikkoihin\r\n- yrityksen tai muun yhteisön kanssa keskusteleminen palkattavien tai vuokratyövoimana välitettävien työntekijöiden tarvitsemista taidoista ja muista ominaisuuksista\r\n- sopivien työntekijöiden etsiminen, ja tarvittavien muodollisuuksien hoitaminen kansallisten tai kansainvälisten säännösten ja vaatimusten mukaisesti\r\n- koulutusohjelmia koskeva neuvonanto\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- työvoimaneuvoja\r\n- työnvälittäjä\r\n- työvoimasihteeri\r\n- henkilöstöneuvottelija (työnvuokraus)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- keikkamyyjä (ohjelmatoimisto) (3339)\r\n- ammatinvalinnanohjaaja (2634)\r\n- työhönottaja (2423)",
            "- keikkamyyjä (ohjelmatoimisto) (3339)\r\n- ammatinvalinnanohjaaja (2634)\r\n- työhönottaja (2423)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asiantuntija (työnvälitys)",
            "erikoistyövoimaneuvoja",
            "euroneuvoja (työnvälitys)",
            "henkilöstöneuvottelija (työnvuokraus)",
            "johtava työvoimaneuvoja",
            "kuntoutusneuvoja (työvoiman)",
            "kuntoutusohjaaja (työvoiman)",
            "palveluasiantuntija (työnvälitys)",
            "rekrytointikoordinaattori",
            "toimialasihteeri (työvoimatoimisto)",
            "työllisyysasiamies",
            "työllisyyssihteeri",
            "työnvälittäjä",
            "työvoima-avustaja (valtio)",
            "työvoimaneuvoja",
            "työvoimaohjaaja",
            "työvoimatoimiston sihteeri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3321",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3321",
      "level": 4,
      "code": "3321",
      "order": 2930,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/332",
      "parentCode": "332",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vakuutusalan palvelumyyjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Myyvät asiakkaille erilaisia vakuutuksia kuten henki-, tapaturma-, sairas-, liikenne- ja palo-vakuutuksia. Antavat neuvoja vakuutusasioissa, ottavat vastaan vahinkoilmoituksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- selvittävät asiakkaiden olosuhteet ja riskit tarvittavien vakuutusten ja sopivien ehtojen määrittämiseksi\r\n- vakuutuksen yksityiskohtaisten ehtojen, riskin kattavan vakuutussuojan hankkimiseen tarvittavien vakuutusmaksujen ja eri vaihtoehtojen etujen selvittäminen asiakkaille\r\n- suuria tai erikoislaatuisia projekteja, laitoksia tai laitteistoja tai riskejä varten laadittaviin vakuutussopimuksiin liittyvä neuvonanto, ehtojen neuvotteleminen ja sopimusten tekeminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vakuutusasiamies\r\n- vakuutusedustaja\r\n- vakuutusmyyjä\r\n- palveluneuvoja (vakuutus)\r\n- asiakaspäällikkö (vakuutus)\r\n- myyntineuvottelija (vakuutus)\r\n",
            "Myyvät asiakkaille erilaisia vakuutuksia kuten henki-, tapaturma-, sairas-, liikenne- ja palo-vakuutuksia. Antavat neuvoja vakuutusasioissa, ottavat vastaan vahinkoilmoituksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- selvittävät asiakkaiden olosuhteet ja riskit tarvittavien vakuutusten ja sopivien ehtojen määrittämiseksi\r\n- vakuutuksen yksityiskohtaisten ehtojen, riskin kattavan vakuutussuojan hankkimiseen tarvittavien vakuutusmaksujen ja eri vaihtoehtojen etujen selvittäminen asiakkaille\r\n- suuria tai erikoislaatuisia projekteja, laitoksia tai laitteistoja tai riskejä varten laadittaviin vakuutussopimuksiin liittyvä neuvonanto, ehtojen neuvotteleminen ja sopimusten tekeminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- vakuutusasiamies\r\n- vakuutusedustaja\r\n- vakuutusmyyjä\r\n- palveluneuvoja (vakuutus)\r\n- asiakaspäällikkö (vakuutus)\r\n- myyntineuvottelija (vakuutus)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vakuutustarkastaja (3315)\r\n- vakuutusvirkailija (ei myyntityö) (4312)\r\n- palveluneuvoja (posti, pankki) (4211)\r\n- korvauskäsittelijä (vakuutus) (4312)",
            "- vakuutustarkastaja (3315)\r\n- vakuutusvirkailija (ei myyntityö) (4312)\r\n- palveluneuvoja (posti, pankki) (4211)\r\n- korvauskäsittelijä (vakuutus) (4312)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "account manager (vakuutus)",
            "aluepäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "aluesihteeri (vakuutuslaitos)",
            "asiakasneuvoja (vakuutus)",
            "asiakaspalvelija (vakuutus)",
            "asiakaspalveluvirkailija (vakuutus)",
            "asiakaspäällikkö (vakuutus)",
            "asiamies (vakuutuslaitos)",
            "kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "myyntineuvoja (vakuutus)",
            "myyntineuvottelija (vakuutus)",
            "myyntisihteeri (vakuutus)",
            "palvelumyyjä (vakuutus)",
            "palveluneuvoja (vakuutus)",
            "piiriedustaja (vakuutuslaitos)",
            "piirimyyntipäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "piiripäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "regional sales manager (vakuutus)",
            "vakuutusasiamies",
            "vakuutusedustaja",
            "vakuutusmeklari",
            "vakuutusmyyjä",
            "vakuutusneuvoja",
            "vakuutusneuvottelija",
            "vakuutuspäällikkö",
            "yhteyspäällikkö (vakuutuslaitos)",
            "yrityspiiriedustaja (vakuutuslaitos)",
            "korvausasiantuntija (vakuutus)",
            "korvauspäällikkö (vakuutus)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3331",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3331",
      "level": 4,
      "code": "3331",
      "order": 2980,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/333",
      "parentCode": "333",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tekevät tulliselvityksiä ja huolehtivat tuonti- ja vientitavaroiden luvista, kuljetuksista, vakuutuksista, varastoinnista ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tulliselvitysten tekeminen vienti- tai tuontituotteille\r\n- vakuutusturvan voimassaolon varmistaminen\r\n- vienti- ja tuontilupien ja muiden muodollisuuksien asianmukaisuuden varmistaminen\r\n- konossementtien allekirjoittaminen ja antaminen\r\n- tuonti- ja vientiasiakirjojen tarkistaminen lastin sisällön varmistamiseksi ja tavaroiden luokitteleminen eri maksu- tai tariffiluokkiin tariffikoodijärjestelmää käyttämällä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- huolintatyönjohtaja\r\n- huolitsija\r\n- tullaaja\r\n- laivanselvittäjä\r\n",
            "Tekevät tulliselvityksiä ja huolehtivat tuonti- ja vientitavaroiden luvista, kuljetuksista, vakuutuksista, varastoinnista ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tulliselvitysten tekeminen vienti- tai tuontituotteille\r\n- vakuutusturvan voimassaolon varmistaminen\r\n- vienti- ja tuontilupien ja muiden muodollisuuksien asianmukaisuuden varmistaminen\r\n- konossementtien allekirjoittaminen ja antaminen\r\n- tuonti- ja vientiasiakirjojen tarkistaminen lastin sisällön varmistamiseksi ja tavaroiden luokitteleminen eri maksu- tai tariffiluokkiin tariffikoodijärjestelmää käyttämällä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- huolintatyönjohtaja\r\n- huolitsija\r\n- tullaaja\r\n- laivanselvittäjä\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- tullivirkailija (3351)",
            "- tullivirkailija (3351)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apulaiskuljetuspäällikkö",
            "assistentti (vienti, huolinta)",
            "client coordinator (huolinta)",
            "ekspeditööri (tavarankuljetus)",
            "forwarder",
            "huolintamies",
            "huolintapäällikkö",
            "huolintatyönjohtaja",
            "huolitsija",
            "kuljetusliikkeenhoitaja",
            "kuljetuspäällikkö",
            "laivameklari",
            "laivanselvittäjä",
            "laivaoperaattori",
            "laivauksen valvoja",
            "laivaustenhoitaja",
            "laivaustyönjohtaja",
            "lastinvalvoja",
            "luovutusvalvoja",
            "meklari (laiva-)",
            "rahdinselvittäjä",
            "rahtausmeklari",
            "speditööri",
            "traffic coordinator (huolinta)",
            "tullaaja",
            "tullaaja (lento)",
            "tulliasiamies",
            "tulliekspeditööri",
            "tuonninhoitaja (huolinta)",
            "tuontihuolitsija",
            "ulkomaankaupansihteeri (huolinta)",
            "waterclerk (laivanselvittäjä)",
            "vienninhoitaja (huolinta)",
            "vientiassistentti (huolinta)",
            "vientihuolitsija",
            "vientisihteeri (huolinta)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3324",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3324",
      "level": 4,
      "code": "3324",
      "order": 2960,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/332",
      "parentCode": "332",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kaupanvälittäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat välittäjinä ostajien ja myyjien välillä tai osallistuvat liiketoimintaan toimeksiantajan puolesta. Agentuuritoimintaan kuuluvat myös raaka-ainepörsseissä tapahtuva kaupankäynti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteyden luonti raaka-aineiden ostajien ja myyjien välille\r\n- asiakkaiden osto- ja myyntivaatimusten arviointi ja neuvojen antaminen\r\n- rahtialuksissa käytettävissä olevan lastitilan ostaminen ja myyminen\r\n- sopimusten tekeminen raaka-aineiden ja raaka-ainefutuurien ostosta tai myynnistä\r\n- lasti- tai varastotilan hankkiminen raaka-aineille sekä rahti-, kuljetus- ja varastohinnoista sopiminen\r\n- toimialainformaation seuraaminen ja analysointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- raaka-aineiden kauppias\r\n",
            "Toimivat välittäjinä ostajien ja myyjien välillä tai osallistuvat liiketoimintaan toimeksiantajan puolesta. Agentuuritoimintaan kuuluvat myös raaka-ainepörsseissä tapahtuva kaupankäynti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteyden luonti raaka-aineiden ostajien ja myyjien välille\r\n- asiakkaiden osto- ja myyntivaatimusten arviointi ja neuvojen antaminen\r\n- rahtialuksissa käytettävissä olevan lastitilan ostaminen ja myyminen\r\n- sopimusten tekeminen raaka-aineiden ja raaka-ainefutuurien ostosta tai myynnistä\r\n- lasti- tai varastotilan hankkiminen raaka-aineille sekä rahti-, kuljetus- ja varastohinnoista sopiminen\r\n- toimialainformaation seuraaminen ja analysointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- raaka-aineiden kauppias\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- valuuttakauppias (3311)\r\n- arvopapereidenvälittäjä (3311)\r\n- vakuutusasiamies (3321)\r\n- huolitsija (3331)",
            "- valuuttakauppias (3311)\r\n- arvopapereidenvälittäjä (3311)\r\n- vakuutusasiamies (3321)\r\n- huolitsija (3331)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "agentti",
            "agentuuriliikkeen harjoittaja",
            "itsenäinen kauppaedustaja",
            "kauppa-agentti",
            "myyntiagentti (tukkumyynti)",
            "raaka-aineiden kauppias",
            "tuontiagentti",
            "vientiagentti"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/33341",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/33341",
      "level": 5,
      "code": "33341",
      "order": 3020,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3334",
      "parentCode": "3334",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kiinteistönvälittäjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Myyvät, ostavat tai vuokraavat asiakkaiden toimeksiannosta kiinteistöjä ja asunto-osakkeita.",
            "Myyvät, ostavat tai vuokraavat asiakkaiden toimeksiannosta kiinteistöjä ja asunto-osakkeita."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asunnonvälittäjä",
            "asunnonvälittäjä (kunnallinen)",
            "asuntomyyjä",
            "edustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)",
            "kiinteistöedustaja",
            "kiinteistökonsultti",
            "kiinteistömyyjä",
            "kiinteistönvälittäjä",
            "kiinteistövälittäjä",
            "lomaosakemyyjä",
            "myyntiassistentti (kiinteistö- ja asuntovälitys)",
            "myyntiedustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)",
            "myyntineuvottelija (kiinteistö- ja asuntovälitys)",
            "myyntisihteeri (kiinteistö- ja asuntovälitys)",
            "opiskelija-asuntojen välittäjä",
            "toimitilapäällikkö (kiinteistövälitys)",
            "toimitilavälittäjä",
            "vuokra-asiamies",
            "vuokra-asuntojen välittäjä"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/34112",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/34112",
      "level": 5,
      "code": "34112",
      "order": 3210,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3411",
      "parentCode": "3411",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hoitavat työmarkkina- ja muissa järjestöissä jäsenistön edunvalvontaan, koulutukseen ym. järjestön tavoitteisiin liittyviä tehtäviä. Suunnittelevat ja ohjaavat järjestön käytännön toimintaa.",
            "Hoitavat työmarkkina- ja muissa järjestöissä jäsenistön edunvalvontaan, koulutukseen ym. järjestön tavoitteisiin liittyviä tehtäviä. Suunnittelevat ja ohjaavat järjestön käytännön toimintaa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aluekoordinaattori (järjestö)",
            "aluetoimitsija (järjestö)",
            "ammattiasiainsihteeri (järjestö)",
            "apulaistarkastaja (järjestö)",
            "asiamies (järjestö)",
            "ay-toimitsija",
            "erikoissuunnittelija (järjestö)",
            "erityisavustaja (järjestö)",
            "erityisryhmien liikunta-asiamies",
            "järjestöohjaaja",
            "järjestösihteeri",
            "kansainvälisten asioiden koordinaattori (järjestö)",
            "kansainvälisten asioiden vastaava (järjestö)",
            "kehittämispäällikkö (järjestö)",
            "liittosihteeri (järjestö)",
            "luottamusmies (päätoiminen)",
            "neuvottelija (järjestö)",
            "nuorisopäällikkö (järjestö)",
            "palkka-asiamies (järjestö)",
            "palveluneuvoja (järjestö)",
            "piirisihteeri (puolue)",
            "poliittinen sihteeri",
            "projektisuunnittelija (järjestö)",
            "pääluottamusmies",
            "sosiaalisihteeri (järjestö)",
            "toimitsija (järjestö)",
            "työehtosihteeri",
            "valistussihteeri",
            "työsuojelusihteeri (järjestö)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/34111",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/34111",
      "level": 5,
      "code": "34111",
      "order": 3200,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3411",
      "parentCode": "3411",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toimivat lainopillisina avustajina oikeudenkäynneissä tai ulosottomiehinä ja haastemiehinä ym.",
            "Toimivat lainopillisina avustajina oikeudenkäynneissä tai ulosottomiehinä ja haastemiehinä ym."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "avustava ulosottomies",
            "edunvalvoja (ei lainoppinut)",
            "haastemies",
            "haastemiesten esimies",
            "kihlakunnan sihteeri",
            "käräjäsihteeri",
            "laillistettu notaari (omaisuuden luovutus)",
            "lautamies",
            "oikeudenkäyntiasiamies",
            "perinnänhoitaja",
            "perintäasiamies",
            "perunkirjoittaja",
            "toimistosihteeri (tuomioistuin)",
            "ulosottoapulainen",
            "ulosottomies",
            "ulosottotoimen tarkkaaja (maistraatti)",
            "virkaholhooja",
            "yksityisetsivä"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/34113",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/34113",
      "level": 5,
      "code": "34113",
      "order": 3220,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/3411",
      "parentCode": "3411",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuluttajaneuvojat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Neuvovat ja avustavat kuluttajia tavaroihin, palveluihin ja talouteen liittyvissä ongelma- ja riita-asioissa.",
            "Neuvovat ja avustavat kuluttajia tavaroihin, palveluihin ja talouteen liittyvissä ongelma- ja riita-asioissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "johtava velkaneuvoja",
            "kuluttaja-asiain sihteeri (kunta)",
            "kuluttaja-asiamies (valtionhallinto)",
            "kuluttajakonsultti (kauppa)",
            "kuluttajaneuvoja",
            "kuluttajavalistuslautakunnan sihteeri (valtionhallinto)",
            "kunnallinen kuluttajaneuvoja",
            "potilasasiamies",
            "velka- ja talousneuvoja",
            "velkajärjestelijä (kunta)",
            "velkaneuvoja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/4221",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/4221",
      "level": 4,
      "code": "4221",
      "order": 3670,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/422",
      "parentCode": "422",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Matkatoimistovirkailijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Antavat tietoa matkakohteista, järjestävät matkaohjelmia ja kiertokäyntejä, varaavat ja myyvät matkoja ja tekevät matkustajien lähtö- ja tuloselvityksiä. Voivat myös hoitaa matkoihin liittyviä oheispalveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- hankkivat tietoja erilaisten kuljetusten ja majoitusten saatavuudesta, kustannuksista ja sopivuudesta, varmistavat asiakkaiden vaatimuksia ja neuvovat heitä matkajärjestelyissä\r\n- antavat tietoa paikallisista ja alueellisista nähtävyyksistä, kiertoajeluista, ravintoloista, taiteesta ja huvituksista kartoin ja esittein\r\n- valmistelevat matkoja\r\n- tekevät ja varmistavat tarvittavia varauksia\r\n- toimittavat lippuja, maihinnousukortteja ja vouchereita\r\n- auttavat asiakkaita viisumin ja tarvittavien matka-asiakirjojen hankinnassa\r\n- tarkistavat matkaliput ja rekisteröivät matkustajat ja matkatavarat lähtö- ja tuloselvityksessä\r\n- laativat laskuja ja vastaanottavat maksuja\r\n- hoitavat business- tai lomamatkojen järjestelyjä; myyvät matkoja ryhmille tai yksityishenkilöille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- matkatoimistovirkailija\r\n- lipunkirjoittaja (matkatoimisto)\r\n",
            "Antavat tietoa matkakohteista, järjestävät matkaohjelmia ja kiertokäyntejä, varaavat ja myyvät matkoja ja tekevät matkustajien lähtö- ja tuloselvityksiä. Voivat myös hoitaa matkoihin liittyviä oheispalveluja.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- hankkivat tietoja erilaisten kuljetusten ja majoitusten saatavuudesta, kustannuksista ja sopivuudesta, varmistavat asiakkaiden vaatimuksia ja neuvovat heitä matkajärjestelyissä\r\n- antavat tietoa paikallisista ja alueellisista nähtävyyksistä, kiertoajeluista, ravintoloista, taiteesta ja huvituksista kartoin ja esittein\r\n- valmistelevat matkoja\r\n- tekevät ja varmistavat tarvittavia varauksia\r\n- toimittavat lippuja, maihinnousukortteja ja vouchereita\r\n- auttavat asiakkaita viisumin ja tarvittavien matka-asiakirjojen hankinnassa\r\n- tarkistavat matkaliput ja rekisteröivät matkustajat ja matkatavarat lähtö- ja tuloselvityksessä\r\n- laativat laskuja ja vastaanottavat maksuja\r\n- hoitavat business- tai lomamatkojen järjestelyjä; myyvät matkoja ryhmille tai yksityishenkilöille\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- matkatoimistovirkailija\r\n- lipunkirjoittaja (matkatoimisto)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- matkaopas (5113)\r\n- lipunmyyjä (viihde- ja urheilutapahtumat) (5230)\r\n- matkailuasiamies (kunta) (3339)",
            "- matkaopas (5113)\r\n- lipunmyyjä (viihde- ja urheilutapahtumat) (5230)\r\n- matkailuasiamies (kunta) (3339)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "incoming-virkailija (matkatoimisto)",
            "jaosvastaava (matkatoimisto)",
            "liikematkavirkailija (matkatoimisto)",
            "lipunkirjoittaja (matkatoimisto)",
            "matkailuneuvoja",
            "matkailutoimiston virkailija",
            "matkailuvirkailija",
            "matkamyyjä",
            "matkanjärjestäjä",
            "matkaohjelmien suunnittelija (matkatoimisto)",
            "matkatoimistovirkailija",
            "myyntivirkailija (matkatoimisto)",
            "osastonhoitaja (matkatoimisto)",
            "paikanvarausvirkalija (matkatoimisto)",
            "työryhmän esimies (matkatoimisto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/4120",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/4120",
      "level": 4,
      "code": "4120",
      "order": 3560,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/412",
      "parentCode": "412",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yleissihteerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Laativat asiakirjoja sekä tarkistavat ja muotoilevat muun henkilökunnan laatimia asiakirjoja, käyttäen erilaisia tietokoneohjelmia. Avustavat muita työntekijöitä, käsittelevät tulevaa ja lähtevää postia, seulovat kokouspyyntöjä ja tapaamisia, pitävät kirjaa henkilöstön loma- ja muista oikeuksista, organisoivat ja valvovat arkistointijärjestelmiä ja hoitavat rutiinikirjeenvaihtoa itsenäisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tarkistavat, muotoilevat ja kirjoittavat puhtaaksi kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja ja raportteja sanelun, elektronisten dokumenttien tai kirjoitettujen luonnosten perusteella vastaamaan toimistostandardeja\r\n- tarjoavat hallinnollisia tukipalveluja käyttäen erilaisia tietokoneohjelmistoja\r\n- käsittelevät saapuvan ja lähtevän postin\r\n- tarkistavat, tallentavat ja jakelevat postia, kirjeenvaihtoa ja asiakirjoja\r\n- käsittelevät kokous- ja tapaamispyyntöjä ja auttavat kokousten järjestelyssä\r\n- tarkistavat ja merkitsevät muistiin henkilöstön loma- ja muita oikeuksia\r\n- organisoivat ja valvovat arkistojärjestelmiä\r\n- hoitavat rutiinikirjeenvaihtoa oma-aloitteisesti\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sihteeri\r\n- toimistosihteeri\r\n- myyntisihteeri\r\n",
            "Laativat asiakirjoja sekä tarkistavat ja muotoilevat muun henkilökunnan laatimia asiakirjoja, käyttäen erilaisia tietokoneohjelmia. Avustavat muita työntekijöitä, käsittelevät tulevaa ja lähtevää postia, seulovat kokouspyyntöjä ja tapaamisia, pitävät kirjaa henkilöstön loma- ja muista oikeuksista, organisoivat ja valvovat arkistointijärjestelmiä ja hoitavat rutiinikirjeenvaihtoa itsenäisesti.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tarkistavat, muotoilevat ja kirjoittavat puhtaaksi kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja ja raportteja sanelun, elektronisten dokumenttien tai kirjoitettujen luonnosten perusteella vastaamaan toimistostandardeja\r\n- tarjoavat hallinnollisia tukipalveluja käyttäen erilaisia tietokoneohjelmistoja\r\n- käsittelevät saapuvan ja lähtevän postin\r\n- tarkistavat, tallentavat ja jakelevat postia, kirjeenvaihtoa ja asiakirjoja\r\n- käsittelevät kokous- ja tapaamispyyntöjä ja auttavat kokousten järjestelyssä\r\n- tarkistavat ja merkitsevät muistiin henkilöstön loma- ja muita oikeuksia\r\n- organisoivat ja valvovat arkistojärjestelmiä\r\n- hoitavat rutiinikirjeenvaihtoa oma-aloitteisesti\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- sihteeri\r\n- toimistosihteeri\r\n- myyntisihteeri\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hallinnon assistentti (3343)\r\n- toimitusjohtajan sihteeri (3343)\r\n- sihteeri (asianajotoimisto) (3342)\r\n- sihteeri (terveydenhuolto) (3344)",
            "- hallinnon assistentti (3343)\r\n- toimitusjohtajan sihteeri (3343)\r\n- sihteeri (asianajotoimisto) (3342)\r\n- sihteeri (terveydenhuolto) (3344)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aikuiskoulutussihteeri",
            "apulaiskanslisti",
            "apulaissihteeri",
            "assistentti (kurssi)",
            "asukassihteeri",
            "asuntosihteeri (kiinteistövälitys)",
            "autosihteeri",
            "av-sihteeri",
            "hallinnollinen sihteeri (yritys)",
            "hankintasihteeri",
            "hotellisihteeri",
            "järjestelysihteeri",
            "kanslisti",
            "kenttäsihteeri",
            "kiinteistösihteeri",
            "kirjaamosihteeri",
            "konttoristi",
            "konttoritoimihenkilö",
            "konttorityöntekijä",
            "konttorivirkailija",
            "koulusihteeri (kunta)",
            "koulutoimen sihteeri (kunta)",
            "koulutusassistentti",
            "koulutussihteeri",
            "kurssiassistentti",
            "kurssisihteeri",
            "matkasihteeri",
            "myynnin tukihenkilö",
            "myyntiassistentti",
            "myyntikonttoristi",
            "myyntisihteeri",
            "neuvontasihteeri",
            "ohjelmasihteeri",
            "osastokonttoristi",
            "ostosihteeri",
            "ostovirkailija",
            "piirikonttoristi",
            "poliisilaitoksen sihteeri",
            "rekisteriselvittäjä",
            "sales assistant",
            "sihteeri",
            "sisäänostokonttoristi",
            "teatterisihteeri",
            "tehdaskonttoristi",
            "teknillinen sihteeri",
            "tekninen konttoristi",
            "tekninen sihteeri",
            "tilapalvelusihteeri",
            "toimentaja (kanslisti)",
            "toimikuntasihteeri",
            "toimistoassistentti",
            "toimistosihteeri",
            "toimistotyöntekijä",
            "toimistovirkailija",
            "toimituksen sihteeri",
            "tonttikirjanhoitaja",
            "tuontisihteeri",
            "tuotesihteeri (myynti)",
            "tutkintasihteeri",
            "töiden vastaanottaja",
            "vientiassistentti (sihteerityö)",
            "vientisihteeri (sihteerityö)",
            "viestityssihteeri",
            "virastosihteeri",
            "yksityissihteeri",
            "yleiskonttoristi",
            "yleissihteeri",
            "varhaiskasvatussihteeri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/4211",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/4211",
      "level": 4,
      "code": "4211",
      "order": 3620,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/421",
      "parentCode": "421",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Pankki- ym. toimihenkilöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Palvelevat pankkien tai postitoimistojen asiakkaita rahan vastaanottamiseen, vaihtamiseen tai maksamiseen tai postipalvelujen tarjoamiseen liittyvissä asioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- asiakkaiden käteistalletusten ja -nostojen, tilisiirtojen, laskujen, luottokorttimaksujen, maksumääräysten, ja muiden pankkitapahtumien hoitaminen\r\n- asiakkaiden tilien hyvittäminen ja veloittaminen\r\n- postin vastaanottaminen, postimerkkien myynti ja postitoimiston palvelujen kuten laskunmaksujen ja tilisiirtojen hoitaminen\r\n- rahanvaihtaminen valuutasta toiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelumyyjä (posti)\r\n- asiakasneuvoja (pankki)\r\n- pankkitoimihenkilö\r\n- palveluneuvoja (pankki)\r\n",
            "Palvelevat pankkien tai postitoimistojen asiakkaita rahan vastaanottamiseen, vaihtamiseen tai maksamiseen tai postipalvelujen tarjoamiseen liittyvissä asioissa.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- asiakkaiden käteistalletusten ja -nostojen, tilisiirtojen, laskujen, luottokorttimaksujen, maksumääräysten, ja muiden pankkitapahtumien hoitaminen\r\n- asiakkaiden tilien hyvittäminen ja veloittaminen\r\n- postin vastaanottaminen, postimerkkien myynti ja postitoimiston palvelujen kuten laskunmaksujen ja tilisiirtojen hoitaminen\r\n- rahanvaihtaminen valuutasta toiseen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palvelumyyjä (posti)\r\n- asiakasneuvoja (pankki)\r\n- pankkitoimihenkilö\r\n- palveluneuvoja (pankki)\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kassanhoitaja (konttori) (4311)\r\n- laina-asiantuntija (3312)",
            "- kassanhoitaja (konttori) (4311)\r\n- laina-asiantuntija (3312)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "antolainaustoimihenkilö",
            "asiakasneuvoja (pankki)",
            "asiakaspalveluneuvoja (pankki)",
            "asiakaspalvelupäällikkö (pankki, pl. luotot)",
            "back office toimihenkilö (pankki)",
            "euro-neuvoja (rahalaitos)",
            "henkilökohtainen pankkineuvoja",
            "kassanhoitaja (posti)",
            "kassatoimihenkilö (pankki)",
            "liikennetarkastaja (posti ja tele)",
            "luottoneuvottelija (pankki)",
            "myyntineuvottelija (pankki)",
            "palvelumyyjä (posti, pankki)",
            "palveluneuvoja (posti, pankki)",
            "pankkiharjoittelija",
            "pankkineuvoja",
            "pankkipalvelumyyjä",
            "pankkitoimihenkilö",
            "pankkivirkailija",
            "postiekspeditööri",
            "postiesimies",
            "postiliikenneoppilas",
            "postimaksukoneiden valvoja",
            "postimerkkien myyjä",
            "postimiesten esimies",
            "postin kassanhoitaja",
            "postipalveluautonhoitaja",
            "postitarkastaja",
            "postivirkailija",
            "postivirkamies",
            "rahoitusneuvoja",
            "rahoitusneuvottelija",
            "toimihenkilö (pankki)",
            "valuutanvaihtaja",
            "yrityspalveluvirkailija (pankki)",
            "bank adviser",
            "valuuttamyyjä (valuutan vaihto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/4214",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/4214",
      "level": 4,
      "code": "4214",
      "order": 3650,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/421",
      "parentCode": "421",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maksujenperijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Perivät erääntyneitä maksuja ja tekevät perintään liittyviä toimistotöitä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenotot asiakkaisiin saatavien perimiseksi tai maksuaikataulusta sopimiseksi\r\n- tiedot perityistä summista sisältävien raporttien laatiminen ja perintätyöhön liittyvien tietojen kirjaaminen ja ylläpitäminen\r\n- suosituksen antaminen juridisen prosessin alullepanosta tai palvelun tarjoamisen keskeyttämisestä, ellei maksun perintä muutoin onnistu\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- perintäkäsittelijä\r\n- ulosottovirkailija\r\n- perintäneuvottelija\r\n",
            "Perivät erääntyneitä maksuja ja tekevät perintään liittyviä toimistotöitä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- yhteydenotot asiakkaisiin saatavien perimiseksi tai maksuaikataulusta sopimiseksi\r\n- tiedot perityistä summista sisältävien raporttien laatiminen ja perintätyöhön liittyvien tietojen kirjaaminen ja ylläpitäminen\r\n- suosituksen antaminen juridisen prosessin alullepanosta tai palvelun tarjoamisen keskeyttämisestä, ellei maksun perintä muutoin onnistu\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- perintäkäsittelijä\r\n- ulosottovirkailija\r\n- perintäneuvottelija\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- ulosottomies (34111)\r\n- kihlakunnanvouti (2619)",
            "- ulosottomies (34111)\r\n- kihlakunnanvouti (2619)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "luotonvalvoja",
            "luottotietotutkija",
            "luottovirkailija",
            "maksujenperijä",
            "osamaksuneuvottelija",
            "perimiskonsultti",
            "perintäkonsultti",
            "perintäkäsittelijä",
            "perintäneuvottelija",
            "rahastaja (perintätoimisto)",
            "ulosottovirkailija"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/4213",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/4213",
      "level": 4,
      "code": "4213",
      "order": 3640,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/421",
      "parentCode": "421",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Panttilainaajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Lainaavat rahaa pantteina talletettuja esineitä, kiinteistöjä tai muita vakuuksia vastaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- panteiksi tarjottujen esineiden arviointi, koronlasku ja rahanlainaus\r\n- esineiden palauttaminen lainan maksun jälkeen tai maksun jäädessä suorittamatta pantattujen esineiden myynti\r\n- rahan lainaaminen henkilökohtaisina lainoina\r\n- lainojen perintä\r\n- kirjanpitäminen vastaanotetuista esineistä sekä lainatusta ja saadusta rahasta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- panttilainauskonttorin virkailija",
            "Lainaavat rahaa pantteina talletettuja esineitä, kiinteistöjä tai muita vakuuksia vastaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- panteiksi tarjottujen esineiden arviointi, koronlasku ja rahanlainaus\r\n- esineiden palauttaminen lainan maksun jälkeen tai maksun jäädessä suorittamatta pantattujen esineiden myynti\r\n- rahan lainaaminen henkilökohtaisina lainoina\r\n- lainojen perintä\r\n- kirjanpitäminen vastaanotetuista esineistä sekä lainatusta ja saadusta rahasta\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- panttilainauskonttorin virkailija"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "panttilainauskonttorin virkailija"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/4313",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/4313",
      "level": 4,
      "code": "4313",
      "order": 3810,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/431",
      "parentCode": "431",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Palkanlaskijat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kokoavat, tarkistavat ja käsittelevät palkkatietoja ja laskevat osaston, yrityksen tai muun yhteisön työntekijöiden palkka- ja etuusoikeuksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden työssäolo-, loma- ja ylityötietojen ylläpitäminen palkka- ja etuusoikeuksien laskemiseksi\r\n- työntekijöiden ansiotulotietojen laatiminen ja tarkistaminen siten, että kyseisistä tiedoista käyvät ilmi brutto- ja nettopalkat sekä vähennykset, kuten verot, ammattiliittojen/työttömyyskassojen jäsenmaksut, palkasta tehtävät pidätykset sekä vakuutus- ja eläkemaksut\r\n- työntekijä- ja etuusmaksujen valmisteleminen suoritettavaksi shekillä tai sähköisellä tilisiirrolla\r\n- työaikatietojen, työkaavioiden, palkanlaskennan ja muiden tietojen tarkastelu palkanmaksussa mahdollisesti esiintyvien ristiriitojen havaitsemiseksi ja selvittämiseksi\r\n- työssäolotietojen, työtuntitietojen ja palkkajärjestelyjen tarkistaminen ja tietojen syöttäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palkanlaskija\r\n",
            "Kokoavat, tarkistavat ja käsittelevät palkkatietoja ja laskevat osaston, yrityksen tai muun yhteisön työntekijöiden palkka- ja etuusoikeuksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- työntekijöiden työssäolo-, loma- ja ylityötietojen ylläpitäminen palkka- ja etuusoikeuksien laskemiseksi\r\n- työntekijöiden ansiotulotietojen laatiminen ja tarkistaminen siten, että kyseisistä tiedoista käyvät ilmi brutto- ja nettopalkat sekä vähennykset, kuten verot, ammattiliittojen/työttömyyskassojen jäsenmaksut, palkasta tehtävät pidätykset sekä vakuutus- ja eläkemaksut\r\n- työntekijä- ja etuusmaksujen valmisteleminen suoritettavaksi shekillä tai sähköisellä tilisiirrolla\r\n- työaikatietojen, työkaavioiden, palkanlaskennan ja muiden tietojen tarkastelu palkanmaksussa mahdollisesti esiintyvien ristiriitojen havaitsemiseksi ja selvittämiseksi\r\n- työssäolotietojen, työtuntitietojen ja palkkajärjestelyjen tarkistaminen ja tietojen syöttäminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- palkanlaskija\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- laskenta-assistentti (4311)\r\n- kirjanpitäjä (3313)",
            "- laskenta-assistentti (4311)\r\n- kirjanpitäjä (3313)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "palkanlaskija",
            "palkka-asiainhoitaja",
            "palkkakirjanpitäjä",
            "palkkapalvelusihteeri",
            "palkkasihteeri",
            "palkkauksenhoitaja",
            "payroll clerk",
            "tuntikirjuri",
            "payroll hr analyst (kirjanpito ja tilinpäätös)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5244",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5244",
      "level": 4,
      "code": "5244",
      "order": 4420,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/524",
      "parentCode": "524",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ottavat yhteyttä nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin puhelimitse tai muiden sähköisten viestintävälineiden avulla tavaroiden ja palvelujen myynninedistämiseksi tai myyntivierailujen järjestämiseksi. Saattavat työskennellä yhteyskeskuksessa, hajautettuina eri toimipaikkoihin tai omissa kodeissaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tavaroiden ja palveluiden myynnin edistäminen puhelimitse tai sähköpostitse annetun käsikirjoituksen mukaisesti ja hyödyntäen valmiita yhteystietoluetteloja\r\n- asiakaskunnan kiinnostuksen herättäminen tavaroita ja palveluja kohtaan tavoitteena onnistunut myyntitapahtuma tai ajanvarauksen tekeminen myyntiedustajien tapaamista varten\r\n- asiakkaille lähetettävien tavaroiden, tietopakettien ja esitteiden lähettäminen tai lähetysten organisointi\r\n- myyntiedustajien asiakastapaamisten järjestäminen\r\n- jälkitoimenpiteiden kirjaaminen ja asiakastiedoissa tapahtuneiden muutosten päivittäminen markkinointitietokantoihin\r\n- kilpailijoiden toiminnan ja erilaisissa kontakteissa esiin tulleiden tietojen raportointi johdolle\r\n- soitettujen ja tuloksellisten puhelujen tilastointi\r\n- raporttien laatiminen puhelinmyyntitoiminnasta ja sen tuloksista\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myyjä (puhelin- ja asiakaspalvelukeskus)\r\n- verkkokaupan myyjä\r\n- telemarkkinoija\r\n- puhelinmyyjä\r\n",
            "Ottavat yhteyttä nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin puhelimitse tai muiden sähköisten viestintävälineiden avulla tavaroiden ja palvelujen myynninedistämiseksi tai myyntivierailujen järjestämiseksi. Saattavat työskennellä yhteyskeskuksessa, hajautettuina eri toimipaikkoihin tai omissa kodeissaan.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- tavaroiden ja palveluiden myynnin edistäminen puhelimitse tai sähköpostitse annetun käsikirjoituksen mukaisesti ja hyödyntäen valmiita yhteystietoluetteloja\r\n- asiakaskunnan kiinnostuksen herättäminen tavaroita ja palveluja kohtaan tavoitteena onnistunut myyntitapahtuma tai ajanvarauksen tekeminen myyntiedustajien tapaamista varten\r\n- asiakkaille lähetettävien tavaroiden, tietopakettien ja esitteiden lähettäminen tai lähetysten organisointi\r\n- myyntiedustajien asiakastapaamisten järjestäminen\r\n- jälkitoimenpiteiden kirjaaminen ja asiakastiedoissa tapahtuneiden muutosten päivittäminen markkinointitietokantoihin\r\n- kilpailijoiden toiminnan ja erilaisissa kontakteissa esiin tulleiden tietojen raportointi johdolle\r\n- soitettujen ja tuloksellisten puhelujen tilastointi\r\n- raporttien laatiminen puhelinmyyntitoiminnasta ja sen tuloksista\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myyjä (puhelin- ja asiakaspalvelukeskus)\r\n- verkkokaupan myyjä\r\n- telemarkkinoija\r\n- puhelinmyyjä\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- puhelinpalveluneuvoja (4222)\r\n- suoramyyjä (5243)",
            "- puhelinpalveluneuvoja (4222)\r\n- suoramyyjä (5243)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "energiamyyjä",
            "lehtitilausmyyjä",
            "myyjä (puhelin- ja asiakaspalvelukeskus)",
            "myyjä (verkkokauppa)",
            "myyntineuvottelija (puhelin)",
            "myyntineuvottelija (telemarkkinointi)",
            "puhelinmarkkinoija",
            "puhelinmyyjä",
            "puhelinneuvottelija (myynti)",
            "sähkönmyyjä",
            "telemarkkinoija",
            "varainkerääjä (puhelin)",
            "verkkokaupan myyjä"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5230",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5230",
      "level": 4,
      "code": "5230",
      "order": 4370,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/523",
      "parentCode": "523",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kassanhoitajat ja lipunmyyjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Ottavat vastaan maksuja, esimerkiksi tavarataloissa, marketeissa ja valintamyymälöissä tai lipputoimistoissa. Käyttävät kassakoneita, optisia hintakoodien lukulaitteita, tietokoneita tai muita laitteita myyntitapahtuman tai sisäänpääsyn kirjaamiseksi ja maksun vastaanottamiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maksujen vastaanottaminen ja varmentaminen, esim. kaupoissa ja lipputoimistoissa\r\n- vaihtorahan ja kuitin antaminen tai kirjoittaminen\r\n- lippujen myyminen lipputoimistoissa ja maksujen vastaanottaminen\r\n- vastaanotettujen tai maksettujen rahasummien laskeminen, kirjaaminen ja vertaaminen kassakoneen myyntitapahtumatietoihin\r\n- vastaanotetun rahan vertaaminen myyntikuitteihin yms. ja kassassa olevan rahan valmisteleminen talletettavaksi pankkiin\r\n- tuotteiden hintakoodien lukeminen, tuotteiden punnitseminen ja hintojen kirjaaminen\r\n- tavaroiden kääriminen papereihin ja pakkaaminen kasseihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myymäläkassanhoitaja\r\n- lippukassanhoitaja (viihde- ja urheilutapahtumat, elokuvat)\r\n- myymäläkassa\r\n",
            "Ottavat vastaan maksuja, esimerkiksi tavarataloissa, marketeissa ja valintamyymälöissä tai lipputoimistoissa. Käyttävät kassakoneita, optisia hintakoodien lukulaitteita, tietokoneita tai muita laitteita myyntitapahtuman tai sisäänpääsyn kirjaamiseksi ja maksun vastaanottamiseksi.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- maksujen vastaanottaminen ja varmentaminen, esim. kaupoissa ja lipputoimistoissa\r\n- vaihtorahan ja kuitin antaminen tai kirjoittaminen\r\n- lippujen myyminen lipputoimistoissa ja maksujen vastaanottaminen\r\n- vastaanotettujen tai maksettujen rahasummien laskeminen, kirjaaminen ja vertaaminen kassakoneen myyntitapahtumatietoihin\r\n- vastaanotetun rahan vertaaminen myyntikuitteihin yms. ja kassassa olevan rahan valmisteleminen talletettavaksi pankkiin\r\n- tuotteiden hintakoodien lukeminen, tuotteiden punnitseminen ja hintojen kirjaaminen\r\n- tavaroiden kääriminen papereihin ja pakkaaminen kasseihin\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myymäläkassanhoitaja\r\n- lippukassanhoitaja (viihde- ja urheilutapahtumat, elokuvat)\r\n- myymäläkassa\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- huoltamotyöntekijä (5245)\r\n- lipunkirjoittaja (matkatoimisto) (4221)\r\n- kassaesimies (5222)\r\n- kassanhoitaja (järjestö) (3313)\r\n- kassanhoitaja (yritys) (4311)",
            "- huoltamotyöntekijä (5245)\r\n- lipunkirjoittaja (matkatoimisto) (4221)\r\n- kassaesimies (5222)\r\n- kassanhoitaja (järjestö) (3313)\r\n- kassanhoitaja (yritys) (4311)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "elintarvikekassa",
            "elokuvateatterin kassa",
            "huoltamon kassa",
            "huoltoaseman kassa",
            "kassa (myymälä)",
            "kassa-myyjä",
            "kassanhoitaja (huoltoasema)",
            "kassanhoitaja (myymälä)",
            "kassanhoitaja (teatteri ym.)",
            "liikennemyymälätyöntekijä (kassa)",
            "lippukassa",
            "lippukassanhoitaja",
            "lipunmyyjä (pl. kulkuneuvot)",
            "myymäläkassa",
            "myymäläkassanhoitaja",
            "myymälän kassa",
            "valintamyymälän kassa"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5223",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5223",
      "level": 4,
      "code": "5223",
      "order": 4350,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/522",
      "parentCode": "522",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Myyjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Myyvät tavaroita ja palveluita vähittäis- ja tukkukaupan liikkeissä; esittelevät tavaroiden ja palvelujen toimintoja ja ominaisuuksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen sekä neuvominen tuotevalikoimaan, hintoihin, toimituksiin, takuisiin ja tuotteiden käyttöön ja hoitoon liittyvissä asioissa\r\n- tavaroiden ja palveluiden esitteleminen\r\n- tavaroiden ja palveluiden myyminen, maksujen vastaanottaminen, myyntilaskujen laatiminen ja myyntitapahtumien kirjaaminen\r\n- varastokirjanpidon hoidossa ja tuoteinventaarioissa avustaminen; osallistuminen varastoinventaarioihin\r\n- tavaroiden näytteille asettaminen ja myytyjen pakkaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myyjä (vähittäisliike)\r\n- tukkumyyjä\r\n- kioskimyyjä (sisä-)\r\n- automyyjä\r\n",
            "Myyvät tavaroita ja palveluita vähittäis- ja tukkukaupan liikkeissä; esittelevät tavaroiden ja palvelujen toimintoja ja ominaisuuksia.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen sekä neuvominen tuotevalikoimaan, hintoihin, toimituksiin, takuisiin ja tuotteiden käyttöön ja hoitoon liittyvissä asioissa\r\n- tavaroiden ja palveluiden esitteleminen\r\n- tavaroiden ja palveluiden myyminen, maksujen vastaanottaminen, myyntilaskujen laatiminen ja myyntitapahtumien kirjaaminen\r\n- varastokirjanpidon hoidossa ja tuoteinventaarioissa avustaminen; osallistuminen varastoinventaarioihin\r\n- tavaroiden näytteille asettaminen ja myytyjen pakkaaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myyjä (vähittäisliike)\r\n- tukkumyyjä\r\n- kioskimyyjä (sisä-)\r\n- automyyjä\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vähittäis- ja tukkukaupan johtaja (1420)\r\n- kioskimyyjä (ulko-) (5211)\r\n- torimyyjä (5211)\r\n- pienkauppias (5221)\r\n- myymäläkassanhoitaja (5230)\r\n- kahvilamyyjä (5246)",
            "- vähittäis- ja tukkukaupan johtaja (1420)\r\n- kioskimyyjä (ulko-) (5211)\r\n- torimyyjä (5211)\r\n- pienkauppias (5221)\r\n- myymäläkassanhoitaja (5230)\r\n- kahvilamyyjä (5246)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alkon myyjä",
            "aluevastaava (erikoismyyjä)",
            "aluevastaava (myyjä)",
            "asiakasneuvoja (myymälä)",
            "asiakaspalveluapulainen (myymälä)",
            "asustemyyjä",
            "atk-laite- ja -tarvikemyyjä",
            "automyyjä",
            "autonluovuttaja",
            "autotarvikemyyjä",
            "autovaraosamyyjä",
            "elintarvikemyyjä",
            "erikoismyyjä",
            "erikoistavaramyyjä",
            "floristi",
            "fotomyyjä",
            "gsm-konsultti",
            "gsm-myyjä",
            "hedelmä- ja vihannnesmyyjä",
            "hinnoittelija (myymälä)",
            "huoltomyyjä",
            "huonekalumyyjä",
            "it-laite- ja -tarvikemyyjä",
            "jalkinemyyjä",
            "kalamestari (myymälä)",
            "kalatarvikemyyjä",
            "kalustemyyjä",
            "kangasmyyjä",
            "kasvihuonemyyjä",
            "kehysesittelijä (optikkoliike)",
            "kehysmyyjä (optikkoliike)",
            "keittiökalustemyyjä",
            "kemikaliomyyjä",
            "kenkämyyjä",
            "kioskiapulainen (sisä-)",
            "kioskimyyjä (sisä-)",
            "kirjakauppa-apulainen",
            "kirjamyyjä",
            "kodinkonemyyjä",
            "koneenvuokraaja",
            "konemyyjä",
            "korumyyjä",
            "kosmetiikkamyyjä",
            "kukkakaupan myyjä",
            "kukkakauppa-apulainen",
            "kukkamyyjä",
            "kukkienmyyjä",
            "kultasepänliikkeen myyjä",
            "kuorma-automyyjä",
            "lemmikkieläinten myyjä",
            "leninkimyyjä",
            "levymyyjä",
            "libristi",
            "lihamestari (myymälä)",
            "lihamies (myymälä)",
            "lihamyyjä",
            "liikeapulainen",
            "liikennemyymälätyöntekijä (myyjä)",
            "liiketyöntekijä (myymälä)",
            "lvi-myyjä",
            "lvi-tukkumyyjä",
            "maalinmyyjä",
            "maatalouskonemyyjä",
            "maatalousmyyjä",
            "maataloustarvikemyyjä",
            "mattomyyjä",
            "myyjä (auto)",
            "myyjä (erikoisliike)",
            "myyjä (foto)",
            "myyjä (kenkä)",
            "myyjä (kirja)",
            "myyjä (kodinkone)",
            "myyjä (kukkien)",
            "myyjä (myymälä)",
            "myyjä (noutotukku)",
            "myyjä (pikatukku)",
            "myyjä (sisustus)",
            "myyjä (sisäkioski)",
            "myyjä (suurtalous)",
            "myyjä (tekstiili)",
            "myyjä (telelaitteet)",
            "myyjä (terveyskauppa)",
            "myyjä (tietokone)",
            "myyjä (tukkuliike)",
            "myyjä (urheilutarvike)",
            "myyjä (vaate)",
            "myyjä (varaosa)",
            "myyjä (veikkausmyymälä)",
            "myyjä (videovuokraamo)",
            "myyjä (vähittäisliike)",
            "myyjäharjoittelija",
            "myyjä-kassa",
            "myyjä-siivooja",
            "myyjä-somistaja",
            "myyjä-varastomies",
            "myymäläautonmyyjä",
            "myymäläemäntä",
            "myymäläharjoittelija",
            "myymäläneuvoja",
            "myymäläopas",
            "myyntinäyttelynhoitaja",
            "noutomyyjä",
            "noutotukkumyyjä",
            "ohjelmamyyjä",
            "optinen myyjä",
            "osa-aikamyyjä",
            "pikatukkumyyjä",
            "pikatukkutyöntekijä",
            "provisiomyyjä (vähittäismyynti)",
            "pukinemyyjä",
            "puutarhamyyjä",
            "radio- ja tv-myyjä",
            "rakennustarvikemyyjä",
            "rautakaupanmyyjä",
            "rautamyyjä",
            "rengasmyyjä",
            "sairaanhoitotarvikemyyjä",
            "sisustemyyjä",
            "sisustusmyyjä",
            "sisustustarvikemyyjä",
            "soitinmyyjä",
            "suurtalousmyyjä",
            "sähkölaite-, radio- ja tv-myyjä",
            "sähkötarvikemyyjä",
            "taimimyyjä",
            "taloustavaramyyjä",
            "tavararyhmävastaava (erikoismyyjä)",
            "tavarataloavustaja",
            "taxfree-myyjä",
            "tekninen myyjä (vähittäiskauppa)",
            "tekstiilimyyjä",
            "telelaitteiden myyjä",
            "tietokonemyyjä",
            "traktorimyyjä",
            "tukkumyyjä",
            "tuotespesialisti (myynti)",
            "urheilutarvikemyyjä",
            "urheilutarvikkeiden myyjä",
            "urheiluvälinemyyjä",
            "vaatemyyjä",
            "valmisvaatemyyjä",
            "valokuvaamoapulainen (myymälä)",
            "valokuvaustarvikemyyjä",
            "vanhempi myyjä",
            "varaosamyyjä",
            "varastomyyjä",
            "veikkausmyyjä",
            "videovuokraamon myyjä",
            "vuokraamoapulainen",
            "vuokraamotyöntekijä",
            "värimyyjä",
            "paistopistetyöntekijä (elintarvikemyymälä)",
            "sales advisor (jalkineet)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5243",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5243",
      "level": 4,
      "code": "5243",
      "order": 4410,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/524",
      "parentCode": "524",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Suoramyyjät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Myyvät työn- tai toimeksiantajansa lukuun tavaroita ja palveluja ja edistävät tämän liiketoimintaa lähestymällä potentiaalisia asiakkaita, jotka yleensä ovat yksityiskotien asukkaita, käymällä näiden luona kiertäen ovelta ovelle. Puhelin- ja asiakaspalvelukeskuksissa työskentelevät myyjät luokitellaan luokkaan 5244.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myytävien tavaroiden tai palveluiden esittely ja kuvaileminen; kaupan ehtojen selostaminen\r\n- tilausten välittäminen toimittajille\r\n- asiakashankinta kartoittamalla potentiaalisia asiakkaita ja ottamalla yhteyttä näihin\r\n- myyntityön edellyttämä matkustaminen sekä näytteiden tai tavaroiden kuljettaminen myytäväksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suoramyyjä\r\n- verkostomyyjä\r\n",
            "Myyvät työn- tai toimeksiantajansa lukuun tavaroita ja palveluja ja edistävät tämän liiketoimintaa lähestymällä potentiaalisia asiakkaita, jotka yleensä ovat yksityiskotien asukkaita, käymällä näiden luona kiertäen ovelta ovelle. Puhelin- ja asiakaspalvelukeskuksissa työskentelevät myyjät luokitellaan luokkaan 5244.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myytävien tavaroiden tai palveluiden esittely ja kuvaileminen; kaupan ehtojen selostaminen\r\n- tilausten välittäminen toimittajille\r\n- asiakashankinta kartoittamalla potentiaalisia asiakkaita ja ottamalla yhteyttä näihin\r\n- myyntityön edellyttämä matkustaminen sekä näytteiden tai tavaroiden kuljettaminen myytäväksi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- suoramyyjä\r\n- verkostomyyjä\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- myyntiedustaja (3322)\r\n- myyjä (puhelin- ja asiakaspalvelukeskus) (5244)\r\n- puhelinmyyjä (5244)\r\n- tuote-esittelijä (5242)",
            "- myyntiedustaja (3322)\r\n- myyjä (puhelin- ja asiakaspalvelukeskus) (5244)\r\n- puhelinmyyjä (5244)\r\n- tuote-esittelijä (5242)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "edustaja (suoramyynti)",
            "kulkukauppias",
            "lehtiasiamies (koti)",
            "myyjä (kiertävä)",
            "myyjä (ovi-)",
            "ovelta ovelle -myyjä",
            "ovimyyjä",
            "suoramyyjä",
            "verkostomarkkinoija (ei puhelin)",
            "verkostomyyjä",
            "verkostomyyjä (ei puhelin)",
            "kotipalvelumyyjä (ovelta ovelle)",
            "ikkuna- ja oviasiantuntija (myynti)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5242",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5242",
      "level": 4,
      "code": "5242",
      "order": 4400,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/524",
      "parentCode": "524",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tuote-esittelijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Esittelevät tavaroita kaupallisissa tiloissa, messuilla ja myymälöissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntiartikkelien asettaminen näytteille, niiden ominaisuuksien ja käyttötapojen esitteleminen asiakkaille\r\n- tuotteista ja niiden käyttöä koskeviin kysymyksiin vastaaminen ja neuvonanto\r\n- tavaroiden myynti tai asiakkaiden ohjaaminen myyntihenkilöstön puoleen\r\n- tilausten vastaanottaminen ja tavaroiden maksua, toimitusta ja noutoa koskevien järjestelyiden teko\r\n- näytekappaleiden antaminen, tuoteluetteloiden ja mainosmateriaalien jakaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myyntiesittelijä\r\n- tuote-esittelijä\r\n- konsulentti\r\n",
            "Esittelevät tavaroita kaupallisissa tiloissa, messuilla ja myymälöissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myyntiartikkelien asettaminen näytteille, niiden ominaisuuksien ja käyttötapojen esitteleminen asiakkaille\r\n- tuotteista ja niiden käyttöä koskeviin kysymyksiin vastaaminen ja neuvonanto\r\n- tavaroiden myynti tai asiakkaiden ohjaaminen myyntihenkilöstön puoleen\r\n- tilausten vastaanottaminen ja tavaroiden maksua, toimitusta ja noutoa koskevien järjestelyiden teko\r\n- näytekappaleiden antaminen, tuoteluetteloiden ja mainosmateriaalien jakaminen\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- myyntiesittelijä\r\n- tuote-esittelijä\r\n- konsulentti\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- malli (5241)\r\n- verkostomyyjä (5243)\r\n- suoramyyjä (5243)",
            "- malli (5241)\r\n- verkostomyyjä (5243)\r\n- suoramyyjä (5243)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "esittelijä (myymälä)",
            "kirjaedustaja (kiertävä)",
            "konsulentti (myymälä)",
            "kosmetiikkakonsulentti",
            "kosmetiikkaneuvoja",
            "luontaistuote-esittelijä",
            "myyntikonsulentti",
            "paistokonsulentti",
            "piirikonsulentti (myyntityö)",
            "tuote-esittelijä",
            "tuoteneuvoja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5249",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5249",
      "level": 4,
      "code": "5249",
      "order": 4450,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/524",
      "parentCode": "524",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tälle 4-numerotasolle lukeutuvat myyntityöntekijät, joita ei ole luokiteltu muualla 2-numerotasolla 52 Myyjät, kauppiaat ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myytävien tuotteiden esitteleminen\r\n- vastaaminen tavaroiden ja palvelujen käyttöä koskeviin kysymyksiin ja niihin liittyvä neuvonta\r\n- tavaroiden maksua, toimitusta ja noutoa tai palvelujen tarjoamista koskevien järjestelyjen tekeminen\r\n- liiketoiminnan edistäminen lähestymällä potentiaalisia asiakkaita",
            "Tälle 4-numerotasolle lukeutuvat myyntityöntekijät, joita ei ole luokiteltu muualla 2-numerotasolla 52 Myyjät, kauppiaat ym.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- myytävien tuotteiden esitteleminen\r\n- vastaaminen tavaroiden ja palvelujen käyttöä koskeviin kysymyksiin ja niihin liittyvä neuvonta\r\n- tavaroiden maksua, toimitusta ja noutoa tai palvelujen tarjoamista koskevien järjestelyjen tekeminen\r\n- liiketoiminnan edistäminen lähestymällä potentiaalisia asiakkaita"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "promootiotyöntekijä",
            "promoottori",
            "bloggaaja",
            "sisällöntuottaja (sosiaalinen media)",
            "vloggaaja",
            "tubettaja"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/5112",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/5112",
      "level": 4,
      "code": "5112",
      "order": 4030,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/511",
      "parentCode": "511",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Konduktöörit, lipuntarkastajat ym."
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tarkastavat ja myyvät matkalippuja junissa, raitiovaunuissa, linja-autoissa ja muissa joukkoliikennevälineissä sekä huolehtivat matkustajien turvallisuudesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- matka- ja näyttölippujen myynti, maksujen periminen, aiemmin myytyjen lippujen voimassaolon tarkistaminen\r\n- matkustajien opastaminen\r\n- avun tarjoaminen vanhuksille, sairaille tai toimintarajoitteisille matkustajille liikennevälineeseen nousemisessa, paikalleen asettumisessa ja matkatavaroista huolehtimisessa\r\n- ovien avaaminen ja sulkeminen\r\n- laitteiden turvatarkastusten tekeminen ennen lähtöä\r\n- turvamääräysten noudattamisesta huolehtiminen\r\n- vastaaminen matkustajien tiedusteluihin ja valituksiin; tiedottaminen pysäkeistä ja jatkoyhteyksistä\r\n- tarvittaviin toimiin ryhtyminen hätä- tai onnettomuustilanteissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- matkalipuntarkastaja (julkinen liikenne)\r\n- konduktööri\r\n",
            "Tarkastavat ja myyvät matkalippuja junissa, raitiovaunuissa, linja-autoissa ja muissa joukkoliikennevälineissä sekä huolehtivat matkustajien turvallisuudesta.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- matka- ja näyttölippujen myynti, maksujen periminen, aiemmin myytyjen lippujen voimassaolon tarkistaminen\r\n- matkustajien opastaminen\r\n- avun tarjoaminen vanhuksille, sairaille tai toimintarajoitteisille matkustajille liikennevälineeseen nousemisessa, paikalleen asettumisessa ja matkatavaroista huolehtimisessa\r\n- ovien avaaminen ja sulkeminen\r\n- laitteiden turvatarkastusten tekeminen ennen lähtöä\r\n- turvamääräysten noudattamisesta huolehtiminen\r\n- vastaaminen matkustajien tiedusteluihin ja valituksiin; tiedottaminen pysäkeistä ja jatkoyhteyksistä\r\n- tarvittaviin toimiin ryhtyminen hätä- tai onnettomuustilanteissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- matkalipuntarkastaja (julkinen liikenne)\r\n- konduktööri\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- lipuntarkastaja (elokuvateatteri yms.) (9629)\r\n\r\nlipunmyyjä (5230)",
            "- lipuntarkastaja (elokuvateatteri yms.) (9629)\r\n\r\nlipunmyyjä (5230)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "autoemäntä",
            "bussiemäntä",
            "erikoisrahastaja (raitiotie)",
            "konduktööri",
            "koulutusrahastaja (raitiotie)",
            "liikenne-emäntä (tie- ja raitiotie)",
            "linja-autonrahastaja",
            "lipunmyyjä (kulkuneuvoissa)",
            "lipuntarkastaja (tie ja raitiotie)",
            "matkalippujen tarkastaja (tie- ja raitiotie)",
            "rahastaja (linja-auto, raitiovaunu)",
            "rahastaja (vr)",
            "raitiovaununrahastaja",
            "vesibussinrahastaja",
            "ylikonduktööri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3344",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3344",
      "level": 4,
      "code": "3344",
      "order": 3090,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/334",
      "parentCode": "334",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimistosihteerit (terveydenhuolto)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hallitsevat erikoistuneen lääketieteellisen terminologian ja menettelyt; avustavat johtoa ja muuta henkilöstöä tiedon välittämisessä ja dokumentoinnissa, myös kansainväliseen hallinnolliseen toimintaan liittyen, lääkärien toimistoissa, sairaaloissa, klinikoilla ja muissa lääketieteellisissä yhteyksissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- aikatauluttavat ja varmentavat lääkintähenkilökunnan ja potilaiden vastaanottoaikoja ja viestejä\r\n- laativat, tallentavat ja tarkastelevat lääketieteellisiä kuvioita, raportteja, dokumentteja ja kirjeenvaihtoa\r\n- täydentävät potilastietoja potilaita haastattelemalla\r\n- täyttävät vakuutus- ja muita vahinkoilmoituksia\r\n- ylläpitävät terveystietoja ja teknistä kirjastoa\r\n- valmistelevat taloudellisia lausuntoja ja laskutusmenettelyjä\r\n- avustavat talousarvion, taloudellisten lausuntojen ja laskutusmenettelyn valmistamisessa; luonnostelevat sopimuksia ja hankkivat tilauksia\r\n- ohjaavat muita toimistotyöntekijöitä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- osastonsihteeri (sairaala)\r\n- lääkärin sihteeri\r\n",
            "Hallitsevat erikoistuneen lääketieteellisen terminologian ja menettelyt; avustavat johtoa ja muuta henkilöstöä tiedon välittämisessä ja dokumentoinnissa, myös kansainväliseen hallinnolliseen toimintaan liittyen, lääkärien toimistoissa, sairaaloissa, klinikoilla ja muissa lääketieteellisissä yhteyksissä.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- aikatauluttavat ja varmentavat lääkintähenkilökunnan ja potilaiden vastaanottoaikoja ja viestejä\r\n- laativat, tallentavat ja tarkastelevat lääketieteellisiä kuvioita, raportteja, dokumentteja ja kirjeenvaihtoa\r\n- täydentävät potilastietoja potilaita haastattelemalla\r\n- täyttävät vakuutus- ja muita vahinkoilmoituksia\r\n- ylläpitävät terveystietoja ja teknistä kirjastoa\r\n- valmistelevat taloudellisia lausuntoja ja laskutusmenettelyjä\r\n- avustavat talousarvion, taloudellisten lausuntojen ja laskutusmenettelyn valmistamisessa; luonnostelevat sopimuksia ja hankkivat tilauksia\r\n- ohjaavat muita toimistotyöntekijöitä\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- osastonsihteeri (sairaala)\r\n- lääkärin sihteeri\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vastaanottoavustaja (sairaala ym.) (4226)",
            "- vastaanottoavustaja (sairaala ym.) (4226)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "clinical trials assistant (cta)",
            "laboratoriosihteeri",
            "lääkärin sihteeri",
            "osastonsihteeri (sairaala)",
            "osastosihteeri (terveydenhuolto)",
            "toimistosihteeri (terveydenhuolto)",
            "kuntoutussihteeri (terveydenhuolto)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3342",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3342",
      "level": 4,
      "code": "3342",
      "order": 3070,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/334",
      "parentCode": "334",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Asianajosihteerit"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Avustavat yksikön johtajia ja muuta henkilökuntaa toimeenpanemaan ja ylläpitämään tiedonkulkua, dokumentointia ja sisäisiä liikkeenjohdollisia koordinointitehtäviä lakitoimistoissa, suurien yritysten ja ministeriöiden lakiosastoilla.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- valmistelevat ja käsittelevät lakidokumentteja ja asiakirjoja, kuten sopimuskirjoja, testamentteja, virallisia todistuksia ja kirjelmiä\r\n- tarkistavat ja oikolukevat dokumentteja ja kirjeenvaihtoa varmistaakseen oikeudellisten proseduurien noudattamisen\r\n- toimittavat asiakkaille, todistajille ja oikeuden virkamiehille oikeudellista asiakirjoja\r\n- järjestävät ja ylläpitävät dokumentteja, oikeudenkäyntiasiakirjoja ja lakikirjastoja\r\n- avustavat budjettien laadinnassa, kulujen seuraamisessa, sopimusten suunnittelussa ja tilausten hankinnassa\r\n- avustavat yksikön johtoa ja muita työntekijöitä hallinnollisissa tai organisaatioluonteisissa tiedusteluissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- asianajotoimiston sihteeri\r\n- lakimiehen sihteeri\r\n",
            "Avustavat yksikön johtajia ja muuta henkilökuntaa toimeenpanemaan ja ylläpitämään tiedonkulkua, dokumentointia ja sisäisiä liikkeenjohdollisia koordinointitehtäviä lakitoimistoissa, suurien yritysten ja ministeriöiden lakiosastoilla.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- valmistelevat ja käsittelevät lakidokumentteja ja asiakirjoja, kuten sopimuskirjoja, testamentteja, virallisia todistuksia ja kirjelmiä\r\n- tarkistavat ja oikolukevat dokumentteja ja kirjeenvaihtoa varmistaakseen oikeudellisten proseduurien noudattamisen\r\n- toimittavat asiakkaille, todistajille ja oikeuden virkamiehille oikeudellista asiakirjoja\r\n- järjestävät ja ylläpitävät dokumentteja, oikeudenkäyntiasiakirjoja ja lakikirjastoja\r\n- avustavat budjettien laadinnassa, kulujen seuraamisessa, sopimusten suunnittelussa ja tilausten hankinnassa\r\n- avustavat yksikön johtoa ja muita työntekijöitä hallinnollisissa tai organisaatioluonteisissa tiedusteluissa\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- asianajotoimiston sihteeri\r\n- lakimiehen sihteeri\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- lainoppinut avustaja (2619)\r\n- hallinto-oikeussihteeri (2619)\r\n- toimistosihteeri (tuomioistuin) (34111)",
            "- lainoppinut avustaja (2619)\r\n- hallinto-oikeussihteeri (2619)\r\n- toimistosihteeri (tuomioistuin) (34111)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "asianajosihteeri",
            "asianajotoimiston sihteeri",
            "edunvalvontasihteeri",
            "knowledge assistant (asianajotoimisto)",
            "lainkäyttösihteeri",
            "lakiasiainsihteeri",
            "lakimiehen sihteri",
            "oikeusapusihteeri",
            "sihteeri (asianajotoimisto)",
            "syyttäjänsihteeri"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3352",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2011-12-04T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sosioekonominen asema 1989"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Sosioekonomiset ryhmät yrittäjille ja palkansaajille mukaan lukien toimialat."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "ammatti_1_20100101/3352",
      "level": 4,
      "code": "3352",
      "order": 3120,
      "parentItemLocalId": "ammatti_1_20100101/335",
      "parentCode": "335",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Verovalmistelijat ja -tarkastajat"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tutkivat veroilmoituksia, kauppakirjoja ja muita asiakirjoja yksityishenkilöiden tai yritysten verojen, veroluonteisten maksujen ja muiden maksujen lajin ja määrän määrittämiseksi. Ohjaavat tarvittaessa tapaukset tilintarkastajille, ylemmille valtion virkamiehille tai johtajille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto organisaatioille, yrityksille ja kansalaisille verojen, veroluonteisten maksujen ja muiden virallisten maksujen määräytymistä ja maksamista koskevista laeista, säännöistä ja määräyksistä\r\n- veroilmoitusten, kauppakirjojen ja muiden asiaankuuluvien asiakirjojen tutkiminen verojen, veroluonteisten maksujen ja muiden maksujen lajin ja määrän määrittämiseksi\r\n- organisaatioiden jättämien veroilmoitusten, kirjanpitoasiakirjojen ja järjestelmien tutkiminen niiden verolainsäädännön ja muun asiaankuuluvan sääntelyn oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi\r\n- hallinnollisten toimenpiteiden dokumentointi, tietojen ylläpitäminen ja toteutettujen toimenpiteiden raportointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- verosihteeri\r\n- verovalmistelija\r\n- verotarkastaja\r\n",
            "Tutkivat veroilmoituksia, kauppakirjoja ja muita asiakirjoja yksityishenkilöiden tai yritysten verojen, veroluonteisten maksujen ja muiden maksujen lajin ja määrän määrittämiseksi. Ohjaavat tarvittaessa tapaukset tilintarkastajille, ylemmille valtion virkamiehille tai johtajille.\r\n\r\nTehtäviä:\r\n- neuvonanto organisaatioille, yrityksille ja kansalaisille verojen, veroluonteisten maksujen ja muiden virallisten maksujen määräytymistä ja maksamista koskevista laeista, säännöistä ja määräyksistä\r\n- veroilmoitusten, kauppakirjojen ja muiden asiaankuuluvien asiakirjojen tutkiminen verojen, veroluonteisten maksujen ja muiden maksujen lajin ja määrän määrittämiseksi\r\n- organisaatioiden jättämien veroilmoitusten, kirjanpitoasiakirjojen ja järjestelmien tutkiminen niiden verolainsäädännön ja muun asiaankuuluvan sääntelyn oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi\r\n- hallinnollisten toimenpiteiden dokumentointi, tietojen ylläpitäminen ja toteutettujen toimenpiteiden raportointi\r\n\r\nEsimerkkejä:\r\n- verosihteeri\r\n- verovalmistelija\r\n- verotarkastaja\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- veroasiantuntija (2411)",
            "- veroasiantuntija (2411)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alv-neuvoja",
            "apulaisverosihteeri",
            "arvonlisäveroneuvoja",
            "arvonlisäverotarkastaja",
            "arvonlisäverovirkailija",
            "ennakontarkastaja",
            "liikevaihtoverotarkastaja",
            "metsäverosihteeri",
            "toimistotarkastaja",
            "tulliverotarkastaja",
            "vanhempi verovalmistelija",
            "veroneuvoja (arvonlisävero)",
            "verosihteeri",
            "verosuunnittelija (arvonlisävero)",
            "verotarkastaja",
            "verotarkastaja (arvonlisävero)",
            "verotussihteeri (valtio)",
            "verovalmistelija",
            "verovirkailija"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
      "level": 1,
      "code": "B2",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "23,21,22,42,42"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "ammatti_1_20100101/3343",
    "targetLocalId": "sosioekon_asema_901_20110901/B2",
    "distributionSourceToTarget": null,
    "distributionTargetToSource": null,
    "modifiedDate": "2013-10-10T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "ammatti_1_20100101#sosioekon_asema_901_20110901",
      "sourceClassification": "ammatti_1_20100101",
      "targetClassification": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "correspondenceTableTexts": "Ammattiluokitus 2010:n ja Sosioekonomisen aseman luokituksen 1989 välinen muunnosavain"
    },
    "source": {
      "localId": "ammatti_1_20100101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Ammattiluokitus 2010"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta."
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "sosioekon_asema_901_20110901",
      "nationalRecommendation": false,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          &qu