GET /api/classifications/v2/correspondenceTables/toimiala_1_20020101%23toimiala_1_20080101/maps?content=data&meta=min&lang=fi
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/L",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/L",
      "level": 1,
      "code": "L",
      "order": 13640,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/A",
      "level": 1,
      "code": "A",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous, metsätalous ja kalatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\r\n\r\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\n\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\n\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\n\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\r\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)",
            "\n- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/A",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/A",
      "level": 1,
      "code": "A",
      "order": 10,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous, riistatalous ja metsätalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Maatalouden ja riistatalouden tarkoituksena on kasvi- ja eläintuotteiden tuotanto elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi.\r\n\r\nMetsätalouden tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalastus, kalanviljely ja kalastusalueiden hoito kuuluu luokkaan B Kalatalous.",
            "Maatalouden ja riistatalouden tarkoituksena on kasvi- ja eläintuotteiden tuotanto elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi.\r\n\r\nMetsätalouden tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalastus, kalanviljely ja kalastusalueiden hoito kuuluu luokkaan B Kalatalous."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/A",
      "level": 1,
      "code": "A",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous, metsätalous ja kalatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\r\n\r\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\n\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\n\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\n\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\r\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)",
            "\n- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/B",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/B",
      "level": 1,
      "code": "B",
      "order": 460,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kalatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kalastuksella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta. \r\n\r\nTähän luokkaan kuuluu myös kalastusaluksilla tapahtuva jalostus. Erikoistuneissa jalostamoissa tapahtuva jalostus kuuluu luokkaan 15200. \r\n",
            "Kalastuksella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta. \r\n\r\nTähän luokkaan kuuluu myös kalastusaluksilla tapahtuva jalostus. Erikoistuneissa jalostamoissa tapahtuva jalostus kuuluu luokkaan 15200. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (92720)\r\n- kalanjalostus (15200)\r\n- hylkeiden ja mursujen pyynti (01500)",
            "- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (92720)\r\n- kalanjalostus (15200)\r\n- hylkeiden ja mursujen pyynti (01500)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/A",
      "level": 1,
      "code": "A",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous, metsätalous ja kalatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\r\n\r\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\n\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\n\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\n\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\r\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)",
            "\n- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/F",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2008-10-07T21:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/F",
      "level": 1,
      "code": "F",
      "order": 7650,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakentaminen"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/A",
      "level": 1,
      "code": "A",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous, metsätalous ja kalatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\r\n\r\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\n\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\n\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\n\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\r\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)",
            "\n- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/D",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/D",
      "level": 1,
      "code": "D",
      "order": 1060,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Teollisuus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Teollisuus eli valmistus sisältää yksiköt, joiden tehtävänä on epäorgaanisten tai orgaanisten aineiden tai osien mekaaninen, fyysinen, biologinen tai kemiallinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Muunnetut aineet ja osat ovat maatalouden, metsätalouden, kalatalouden, kaivostoiminnan ja louhinnan tuottamia raaka-aineita sekä muiden teollisuudenalojen tuotteita. \r\n\r\nTeollisuuden pääluokkaan kuuluvia yksikköjä kutsutaan usein tehtaiksi tai tuotantolaitoksiksi, ja niille on ominaista moottorikäyttöisten koneiden ja laitteiden käyttäminen. Kuitenkin myös sellaiset yksiköt, jotka muuntavat aineita uusiksi tuotteiksi käsin tai työntekijän kotona tai jotka myyvät yleisölle tuotteita samoissa tiloissa kuin missä ne on valmistettu, kuten leipomot ja ompelimot, kuuluvat tähän pääluokkaan. \r\n\r\nTuotantoyksikkö voi käsitellä raaka-aineita tai sopia, että muut yksiköt käsittelevät raaka-aineet sen puolesta. Molemmat yksikkötyypit kuuluvat teollisuuteen.\r\n\r\nTuotantoyksikön uusi tuote voi olla valmis siinä mielessä, että se on valmis käyttöön tai kulutukseen, tai se voi olla puolivalmis, jolloin sitä käytetään jatkojalostukseen. Esimerkiksi alumiinisulaton tuotos on panos alumiinin primäärituotannossa, primäärialumiini taas on panos alumiinilangan tuotannossa, ja alumiinilanka puolestaan on panos metallilankatuotteita valmistavassa tuotantoyksikössä. \r\n\r\nTeollisesti tuotettujen osien kokoonpano katsotaan teollisuudeksi, paitsi tapauksissa, joissa toiminta luokitellaan rakentamiseen (45). \r\n\r\nErikoistunut koneiden ja laitteiden kokoonpano ja asennus kaivostoiminnan, teollisuuden, kaupan ja muiden alojen yksiköissä luokitellaan samaan teollisuuden luokkaan kuin asennettu laite.\r\n\r\nKoneiden ja laitteiden kokoonpano ja asennus, jonka suorittaa tavaroiden myyntiin liittyvänä palveluna pääasiassa teollisuuden, tukkukaupan tai vähittäiskaupan alan toimintaa harjoittava yksikkö, luokitellaan sen pääasiallisen toiminnon mukaan. \r\n\r\nTeollisuuden, kaupan ja vastaavien alojen koneiden ja laitteiden huollosta ja korjaamisesta pääasiassa vastaavien yksikköjen toiminta luokitellaan yleensä samaan teollisuuden luokkaan kuin ne yksiköt, jotka ovat erikoistuneet tuottamaan kyseisiä tavaroita. Konttori- ja tietokoneita korjaavat yksiköt kuuluvat kuitenkin luokkaan 72500. Yksiköt, joiden pääasiallisena toimintona on kodinkoneiden, kotitalouslaitteiden ja -varusteiden sekä moottoriajoneuvojen ja muiden kulutustavaroiden korjaus, luokitellaan yleensä luokkaan 50 (Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti) tai 52 (Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot; kotitaloustavaroiden korjaus) korjattavien tavaroiden mukaan. \r\n\r\nTavaroiden olennainen muuttaminen, uudistaminen tai jälleenrakentaminen katsotaan yleensä teollisuudeksi.\r\n\r\nKoneiden ja laitteiden erikoiskomponenttien ja osien sekä niiden lisävarusteiden ja -laitteiden valmistus luokitellaan yleensä samaan luokkaan kuin niiden koneiden ja laitteiden valmistus, joihin kyseiset osat ja lisälaitteet on tarkoitettu. Koneiden ja laitteiden yleiskomponenttien ja -osien valmistus, esimerkiksi poltto- ja sähkömoottoreiden, mäntien, sähkölaitteiden, venttiilien ja hammasrattaiden valmistus, luokitellaan soveltuviin teollisuuden luokkiin riippumatta siitä, mihin koneisiin ja laitteisiin kyseisiä osia käytetään.\r\n\r\nTeollisuuden ja muiden alojen väliset rajat saattavat olla epäselviä. Teollisuuslaitokset muuntavat aineita uusiksi tuotteiksi. Niiden tuotos on uusi tuote. Uuden tuotteen määritelmä saattaa kuitenkin olla jossain määrin subjektiivinen. Esimerkiksi seuraavat toiminnot katsotaan teollisuudeksi: \r\n- maidon pastörointi ja pakkaaminen \r\n- tuoreen kalan käsittely (osterinkuorien poistaminen, kalan fileeraus)\r\n- painaminen ja siihen liittyvä toiminta\r\n- valmisbetonin tuotanto\r\n- vahan muokkaaminen\r\n- puun suojaaminen\r\n- galvanointi, pinnoitus, metallin lämpökäsittely ja kiillotus\r\n- mainoskylttien ja vastaavien valmistus\r\n- koneiden muuntaminen ja peruskorjaus \r\n- laivojen korjaus ja uudistaminen\r\n- renkaiden uudelleenpinnoitus.\r\n\r\nToisaalta on toimintoja, joita saatetaan pitää teollisuutena, mutta jotka on luokiteltu muuhun pääluokkaan. Näihin kuuluvat: \r\n- Puunkaato, joka luokitellaan pääluokkaan A (Maatalous, riistatalous ja metsätalous).\r\n- Malmien ja muiden mineraalien hyödyntäminen, joka luokitellaan pääluokkaan C (Kaivostoiminta ja louhinta).\r\n- Erillinen rakennuspaikalla tapahtuva rakennusten ja rakenteiden osien kokoaminen, esim. siltojen, vesisäiliöiden, rautateiden, hissien, liukuportaiden, vesijohtojen, sammuttajien, keskuslämmitys-, ilmastointi- ja valaisinlaitteiden, sähköjohtojen yms. talonrakentamiseen ja muihin rakenteiden osien kokoamiseen kuuluva toiminto luokitellaan pääluokkaan F (Rakentaminen)\r\n- Irtotavaran jakaminen pienempiä määriä sisältäviin eriin (esim. alkoholijuomien ja kemikaalien pakkaaminen tai pullotus), asiakkaalle räätälöity tietokoneen asennus, jätteenlajittelu, maalien sekoittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja metallien leikkaaminen mittatilaustyönä tuottavat tulokseksi muunnelman samasta tuotteesta, eivät uutta tuotetta, joten ne luokitellaan pääluokkaan G (Tukku- ja vähittäiskauppa).",
            "Teollisuus eli valmistus sisältää yksiköt, joiden tehtävänä on epäorgaanisten tai orgaanisten aineiden tai osien mekaaninen, fyysinen, biologinen tai kemiallinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Muunnetut aineet ja osat ovat maatalouden, metsätalouden, kalatalouden, kaivostoiminnan ja louhinnan tuottamia raaka-aineita sekä muiden teollisuudenalojen tuotteita. \r\n\r\nTeollisuuden pääluokkaan kuuluvia yksikköjä kutsutaan usein tehtaiksi tai tuotantolaitoksiksi, ja niille on ominaista moottorikäyttöisten koneiden ja laitteiden käyttäminen. Kuitenkin myös sellaiset yksiköt, jotka muuntavat aineita uusiksi tuotteiksi käsin tai työntekijän kotona tai jotka myyvät yleisölle tuotteita samoissa tiloissa kuin missä ne on valmistettu, kuten leipomot ja ompelimot, kuuluvat tähän pääluokkaan. \r\n\r\nTuotantoyksikkö voi käsitellä raaka-aineita tai sopia, että muut yksiköt käsittelevät raaka-aineet sen puolesta. Molemmat yksikkötyypit kuuluvat teollisuuteen.\r\n\r\nTuotantoyksikön uusi tuote voi olla valmis siinä mielessä, että se on valmis käyttöön tai kulutukseen, tai se voi olla puolivalmis, jolloin sitä käytetään jatkojalostukseen. Esimerkiksi alumiinisulaton tuotos on panos alumiinin primäärituotannossa, primäärialumiini taas on panos alumiinilangan tuotannossa, ja alumiinilanka puolestaan on panos metallilankatuotteita valmistavassa tuotantoyksikössä. \r\n\r\nTeollisesti tuotettujen osien kokoonpano katsotaan teollisuudeksi, paitsi tapauksissa, joissa toiminta luokitellaan rakentamiseen (45). \r\n\r\nErikoistunut koneiden ja laitteiden kokoonpano ja asennus kaivostoiminnan, teollisuuden, kaupan ja muiden alojen yksiköissä luokitellaan samaan teollisuuden luokkaan kuin asennettu laite.\r\n\r\nKoneiden ja laitteiden kokoonpano ja asennus, jonka suorittaa tavaroiden myyntiin liittyvänä palveluna pääasiassa teollisuuden, tukkukaupan tai vähittäiskaupan alan toimintaa harjoittava yksikkö, luokitellaan sen pääasiallisen toiminnon mukaan. \r\n\r\nTeollisuuden, kaupan ja vastaavien alojen koneiden ja laitteiden huollosta ja korjaamisesta pääasiassa vastaavien yksikköjen toiminta luokitellaan yleensä samaan teollisuuden luokkaan kuin ne yksiköt, jotka ovat erikoistuneet tuottamaan kyseisiä tavaroita. Konttori- ja tietokoneita korjaavat yksiköt kuuluvat kuitenkin luokkaan 72500. Yksiköt, joiden pääasiallisena toimintona on kodinkoneiden, kotitalouslaitteiden ja -varusteiden sekä moottoriajoneuvojen ja muiden kulutustavaroiden korjaus, luokitellaan yleensä luokkaan 50 (Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti) tai 52 (Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot; kotitaloustavaroiden korjaus) korjattavien tavaroiden mukaan. \r\n\r\nTavaroiden olennainen muuttaminen, uudistaminen tai jälleenrakentaminen katsotaan yleensä teollisuudeksi.\r\n\r\nKoneiden ja laitteiden erikoiskomponenttien ja osien sekä niiden lisävarusteiden ja -laitteiden valmistus luokitellaan yleensä samaan luokkaan kuin niiden koneiden ja laitteiden valmistus, joihin kyseiset osat ja lisälaitteet on tarkoitettu. Koneiden ja laitteiden yleiskomponenttien ja -osien valmistus, esimerkiksi poltto- ja sähkömoottoreiden, mäntien, sähkölaitteiden, venttiilien ja hammasrattaiden valmistus, luokitellaan soveltuviin teollisuuden luokkiin riippumatta siitä, mihin koneisiin ja laitteisiin kyseisiä osia käytetään.\r\n\r\nTeollisuuden ja muiden alojen väliset rajat saattavat olla epäselviä. Teollisuuslaitokset muuntavat aineita uusiksi tuotteiksi. Niiden tuotos on uusi tuote. Uuden tuotteen määritelmä saattaa kuitenkin olla jossain määrin subjektiivinen. Esimerkiksi seuraavat toiminnot katsotaan teollisuudeksi: \r\n- maidon pastörointi ja pakkaaminen \r\n- tuoreen kalan käsittely (osterinkuorien poistaminen, kalan fileeraus)\r\n- painaminen ja siihen liittyvä toiminta\r\n- valmisbetonin tuotanto\r\n- vahan muokkaaminen\r\n- puun suojaaminen\r\n- galvanointi, pinnoitus, metallin lämpökäsittely ja kiillotus\r\n- mainoskylttien ja vastaavien valmistus\r\n- koneiden muuntaminen ja peruskorjaus \r\n- laivojen korjaus ja uudistaminen\r\n- renkaiden uudelleenpinnoitus.\r\n\r\nToisaalta on toimintoja, joita saatetaan pitää teollisuutena, mutta jotka on luokiteltu muuhun pääluokkaan. Näihin kuuluvat: \r\n- Puunkaato, joka luokitellaan pääluokkaan A (Maatalous, riistatalous ja metsätalous).\r\n- Malmien ja muiden mineraalien hyödyntäminen, joka luokitellaan pääluokkaan C (Kaivostoiminta ja louhinta).\r\n- Erillinen rakennuspaikalla tapahtuva rakennusten ja rakenteiden osien kokoaminen, esim. siltojen, vesisäiliöiden, rautateiden, hissien, liukuportaiden, vesijohtojen, sammuttajien, keskuslämmitys-, ilmastointi- ja valaisinlaitteiden, sähköjohtojen yms. talonrakentamiseen ja muihin rakenteiden osien kokoamiseen kuuluva toiminto luokitellaan pääluokkaan F (Rakentaminen)\r\n- Irtotavaran jakaminen pienempiä määriä sisältäviin eriin (esim. alkoholijuomien ja kemikaalien pakkaaminen tai pullotus), asiakkaalle räätälöity tietokoneen asennus, jätteenlajittelu, maalien sekoittaminen asiakkaan toiveiden mukaisesti ja metallien leikkaaminen mittatilaustyönä tuottavat tulokseksi muunnelman samasta tuotteesta, eivät uutta tuotetta, joten ne luokitellaan pääluokkaan G (Tukku- ja vähittäiskauppa)."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/A",
      "level": 1,
      "code": "A",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
      "parentCode": "SSSSS",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous, metsätalous ja kalatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\r\n\r\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n\r\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen.\n\nMaatalouden ja riistatalouden harjoittamisen tarkoituksena on tuottaa kasvi- ja eläinkunnan tuotteita elintarvikkeiksi, nautintoaineiksi, rehuksi, siitoseläimiksi, siemeniksi, koristekäyttöön sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Tähän kuuluu myös maataloutta palveleva toiminta.\n\nMetsätalouden harjoittamisen tarkoituksena on metsän uudistaminen, metsän hoito, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen sekä muu metsätaloutta palveleva toiminta.\n\nKalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyyntiä merellä ja sisävesillä sekä vesistä saatavien muiden tuotteiden keruuta sekä kalastusaluksilla tapahtuvaa jalostusta. Tähän kuuluvat myös kalanviljely ja muu vesiviljely sekä kalataloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\r\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)",
            "\n- kalojen ja äyriäisten jalostus merellä toimivilla tehdaslaivoilla (10200)\n- urheilu- ja virkistyskalastus, urheilukalastusalueiden hoitaminen (93190)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/02",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsätalouteen kuuluvat puiden kasvatus ja villinä kasvavien metsätuotteiden keruu. Puuntuotannon ohella metsätaloudessa tuotetaan vain vähän jalostusta edellyttäviä tuotteita, kuten polttoaineena ja teollisuudessa käytettävää puutavaraa (propseja, kuitupuuta yms.).\r\n\r\nPuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys, joka tehdään yleensä hakkuualueen ulkopuolella, kuuluu luokkaan 20 ja puuhiilen tuotanto luokkaan 24140.",
            "Metsätalouteen kuuluvat puiden kasvatus ja villinä kasvavien metsätuotteiden keruu. Puuntuotannon ohella metsätaloudessa tuotetaan vain vähän jalostusta edellyttäviä tuotteita, kuten polttoaineena ja teollisuudessa käytettävää puutavaraa (propseja, kuitupuuta yms.).\r\n\r\nPuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys, joka tehdään yleensä hakkuualueen ulkopuolella, kuuluu luokkaan 20 ja puuhiilen tuotanto luokkaan 24140."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01",
      "level": 2,
      "code": "01",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluu kaksi perustoimintoa, viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto. Tuotanto voi tapahtua joko tavanomaisesti, luonnonmukaisena maataloutena tai geenitekniikalla muunneltujen kasvien viljelynä tai eläinten kasvatuksena.\r\n\r\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet. Luokka kattaa viljelykasvien viljelyn sekä avomaalla että kasvihuoneissa.\r\n\r\nLuokalle 015 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluu myös maataloutta, metsästystä ja ansapyyntiä palveleva toiminta.\r\n\r\nMaatalouteen kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkiin 10 (Elintarvikkeiden valmistus) ja 11 (Juomien valmistus) sekä luokkaan 12 (Tupakkatuotteiden valmistus) seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta.\r\n\r\nKun tilalla tuotetaan maataloustuotteita ja niistä jalostetaan tilalla elintarvikkeita, toiminta luokitellaan arvonlisäperiaatteen mukaisesti joko maatalouteen tai elintarviketeollisuuteen. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat viinin valmistus tilalla kasvatetuista omenoista tai juuston valmistus tilalla tuotetusta maidosta. Arvonlisän määrittäminen voi perustua toimintaan käytettyjen työtuntien määrään, jos sen määrittäminen muutoin on vaikeata.\r\n\r\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (0161) tai eläintenhoitoa (0162) palvelevana toimintana.\r\n\r\nTähän luokkaan eivät kuulu peltomaan perustustyöt (esim. maatalousmaan pengerrys, salaojitus, riisipeltojen perustustyöt yms.), jotka kuuluvat pääluokkaan F (Rakentaminen), eikä ostajien ja maataloustuotteita markkinoivien osuuskuntien toiminta, jotka kuuluvat pääluokkaan G. Tähän eivät myöskään kuulu maisemanhoitopalvelut, jotka kuuluvat luokkaan 81300.\r\n",
            "Tähän luokkaan kuuluu kaksi perustoimintoa, viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto. Tuotanto voi tapahtua joko tavanomaisesti, luonnonmukaisena maataloutena tai geenitekniikalla muunneltujen kasvien viljelynä tai eläinten kasvatuksena.\n\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet. Luokka kattaa viljelykasvien viljelyn sekä avomaalla että kasvihuoneissa.\n\nLuokalle 015 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\n\nTähän luokkaan kuuluu myös maataloutta, metsästystä ja ansapyyntiä palveleva toiminta.\n\nMaatalouteen kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkiin 10 (Elintarvikkeiden valmistus) ja 11 (Juomien valmistus) sekä luokkaan 12 (Tupakkatuotteiden valmistus) seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta.\n\nKun tilalla tuotetaan maataloustuotteita ja niistä jalostetaan tilalla elintarvikkeita, toiminta luokitellaan arvonlisäperiaatteen mukaisesti joko maatalouteen tai elintarviketeollisuuteen. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat viinin valmistus tilalla kasvatetuista omenoista tai juuston valmistus tilalla tuotetusta maidosta. Arvonlisän määrittäminen voi perustua toimintaan käytettyjen työtuntien määrään, jos sen määrittäminen muutoin on vaikeata.\n\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (0161) tai eläintenhoitoa (0162) palvelevana toimintana.\n\nTähän luokkaan eivät kuulu peltomaan perustustyöt (esim. maatalousmaan pengerrys, salaojitus, riisipeltojen perustustyöt yms.), jotka kuuluvat pääluokkaan F (Rakentaminen), eikä ostajien ja maataloustuotteita markkinoivien osuuskuntien toiminta, jotka kuuluvat pääluokkaan G. Tähän eivät myöskään kuulu maisemanhoitopalvelut, jotka kuuluvat luokkaan 81300."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- metsätalous (02)\r\n- maatalouskoneiden korjaus (33122)\r\n- maatilamatkailu (55902)\r\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\r\n- maatalous- ja metsämaan salaojitus ja pengerrys (43120)",
            "\n- metsätalous (02)\n- maatalouskoneiden korjaus (33122)\n- maatilamatkailu (55902)\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\n- maatalous- ja metsämaan salaojitus ja pengerrys (43120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hortonomi (puutarhatalous)",
            "maanviljely",
            "maatalous",
            "maatila",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kasvinviljelytilat"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01",
      "level": 2,
      "code": "01",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tässä luokassa erotetaan kaksi perustoimintoa: viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto.\r\n\r\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yleensä yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet.\r\n\r\nKotieläintalouden toiminta on ryhmitelty eläintyypin, ei tuotetun tuotetyypin (esim. liha, maito, vuota jne.) mukaan. Poikkeuksena tästä on nautakarjanhoito, joka jakaantuu lypsy-, liha- ja muuhun nautakarjatalouteen.\r\n\r\nLuokassa 013 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\r\n\r\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (01410) tai eläinten hoitoa (01420) palvelevana toimintana.\r\n\r\nMaataloustoimintaan kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkaan 15 (Elintarvikkeiden valmistus). Poikkeuksena tästä ovat maataloustuotteensa tilalla jalostavat yksiköt, jotka luokitellaan luokkaan 01, vaikka niiden tuotteet ovat samoja kuin luokkaan 15 kuuluvat tuotteet. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat \r\n- omenien kasvatus ja viinin valmistaminen niistä\r\n- maidon tuotanto ja juuston valmistaminen siitä.\r\n",
            "Tässä luokassa erotetaan kaksi perustoimintoa: viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto.\r\n\r\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yleensä yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet.\r\n\r\nKotieläintalouden toiminta on ryhmitelty eläintyypin, ei tuotetun tuotetyypin (esim. liha, maito, vuota jne.) mukaan. Poikkeuksena tästä on nautakarjanhoito, joka jakaantuu lypsy-, liha- ja muuhun nautakarjatalouteen.\r\n\r\nLuokassa 013 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\r\n\r\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (01410) tai eläinten hoitoa (01420) palvelevana toimintana.\r\n\r\nMaataloustoimintaan kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkaan 15 (Elintarvikkeiden valmistus). Poikkeuksena tästä ovat maataloustuotteensa tilalla jalostavat yksiköt, jotka luokitellaan luokkaan 01, vaikka niiden tuotteet ovat samoja kuin luokkaan 15 kuuluvat tuotteet. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat \r\n- omenien kasvatus ja viinin valmistaminen niistä\r\n- maidon tuotanto ja juuston valmistaminen siitä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsätalous (02)\r\n- maatalouskoneiden korjaus (293)\r\n- maatilamatkailun majoitus- ja ravitsemispalvelut (55239)\r\n- salaojitus (45110)\r\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (71310)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)",
            "- metsätalous (02)\r\n- maatalouskoneiden korjaus (293)\r\n- maatilamatkailun majoitus- ja ravitsemispalvelut (55239)\r\n- salaojitus (45110)\r\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (71310)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maatalous"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01",
      "level": 2,
      "code": "01",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluu kaksi perustoimintoa, viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto. Tuotanto voi tapahtua joko tavanomaisesti, luonnonmukaisena maataloutena tai geenitekniikalla muunneltujen kasvien viljelynä tai eläinten kasvatuksena.\r\n\r\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet. Luokka kattaa viljelykasvien viljelyn sekä avomaalla että kasvihuoneissa.\r\n\r\nLuokalle 015 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\r\n\r\nTähän luokkaan kuuluu myös maataloutta, metsästystä ja ansapyyntiä palveleva toiminta.\r\n\r\nMaatalouteen kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkiin 10 (Elintarvikkeiden valmistus) ja 11 (Juomien valmistus) sekä luokkaan 12 (Tupakkatuotteiden valmistus) seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta.\r\n\r\nKun tilalla tuotetaan maataloustuotteita ja niistä jalostetaan tilalla elintarvikkeita, toiminta luokitellaan arvonlisäperiaatteen mukaisesti joko maatalouteen tai elintarviketeollisuuteen. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat viinin valmistus tilalla kasvatetuista omenoista tai juuston valmistus tilalla tuotetusta maidosta. Arvonlisän määrittäminen voi perustua toimintaan käytettyjen työtuntien määrään, jos sen määrittäminen muutoin on vaikeata.\r\n\r\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (0161) tai eläintenhoitoa (0162) palvelevana toimintana.\r\n\r\nTähän luokkaan eivät kuulu peltomaan perustustyöt (esim. maatalousmaan pengerrys, salaojitus, riisipeltojen perustustyöt yms.), jotka kuuluvat pääluokkaan F (Rakentaminen), eikä ostajien ja maataloustuotteita markkinoivien osuuskuntien toiminta, jotka kuuluvat pääluokkaan G. Tähän eivät myöskään kuulu maisemanhoitopalvelut, jotka kuuluvat luokkaan 81300.\r\n",
            "Tähän luokkaan kuuluu kaksi perustoimintoa, viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto. Tuotanto voi tapahtua joko tavanomaisesti, luonnonmukaisena maataloutena tai geenitekniikalla muunneltujen kasvien viljelynä tai eläinten kasvatuksena.\n\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet. Luokka kattaa viljelykasvien viljelyn sekä avomaalla että kasvihuoneissa.\n\nLuokalle 015 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\n\nTähän luokkaan kuuluu myös maataloutta, metsästystä ja ansapyyntiä palveleva toiminta.\n\nMaatalouteen kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkiin 10 (Elintarvikkeiden valmistus) ja 11 (Juomien valmistus) sekä luokkaan 12 (Tupakkatuotteiden valmistus) seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta.\n\nKun tilalla tuotetaan maataloustuotteita ja niistä jalostetaan tilalla elintarvikkeita, toiminta luokitellaan arvonlisäperiaatteen mukaisesti joko maatalouteen tai elintarviketeollisuuteen. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat viinin valmistus tilalla kasvatetuista omenoista tai juuston valmistus tilalla tuotetusta maidosta. Arvonlisän määrittäminen voi perustua toimintaan käytettyjen työtuntien määrään, jos sen määrittäminen muutoin on vaikeata.\n\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (0161) tai eläintenhoitoa (0162) palvelevana toimintana.\n\nTähän luokkaan eivät kuulu peltomaan perustustyöt (esim. maatalousmaan pengerrys, salaojitus, riisipeltojen perustustyöt yms.), jotka kuuluvat pääluokkaan F (Rakentaminen), eikä ostajien ja maataloustuotteita markkinoivien osuuskuntien toiminta, jotka kuuluvat pääluokkaan G. Tähän eivät myöskään kuulu maisemanhoitopalvelut, jotka kuuluvat luokkaan 81300."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- metsätalous (02)\r\n- maatalouskoneiden korjaus (33122)\r\n- maatilamatkailu (55902)\r\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\r\n- maatalous- ja metsämaan salaojitus ja pengerrys (43120)",
            "\n- metsätalous (02)\n- maatalouskoneiden korjaus (33122)\n- maatilamatkailu (55902)\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\n- maatalous- ja metsämaan salaojitus ja pengerrys (43120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hortonomi (puutarhatalous)",
            "maanviljely",
            "maatalous",
            "maatila",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kasvinviljelytilat"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljely; puutarhatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa.",
            "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kasvinviljelytilat",
            "peltoviljely",
            "taimien viljely (viherrakentam. käyt. puut, pensaat ja perennat)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yksivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Yksivuotisten kasvien (kasvien, jotka elävät korkeintaan kaksi kasvukautta) viljely. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siementuotantoa varten.",
            "Yksivuotisten kasvien (kasvien, jotka elävät korkeintaan kaksi kasvukautta) viljely. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siementuotantoa varten."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "peltoviljely",
            "yksivuotisten kasvien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0111",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01110",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01111",
      "level": 5,
      "code": "01111",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto.",
            "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kuitukasvien viljely",
            "papujen viljely",
            "viljakasvien viljely",
            "viljatilat",
            "hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kauran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "ohran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "pellavan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rukiin viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "vehnän viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01110",
      "level": 5,
      "code": "01110",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Viljakasvien, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely avoimella pellolla. Tuotantoyksiköissä viljellään usein useita eri kasveja.\r\n",
            "Viljakasvien, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely avoimella pellolla. Tuotantoyksiköissä viljellään usein useita eri kasveja."
          ],
          "includes": [
            "- viljakasvien viljely, kuten:\r\n- - vehnä\r\n- - ohra\r\n- - ruis\r\n- - kaura\r\n- - hirssi\r\n- - maissi\r\n- - durra\r\n- - ruisvehnä\r\n- - muualla luokittelemattomat viljakasvit\r\n- palkokasvien viljely, kuten:\r\n- - herneet\r\n- - pavut\r\n- - härkäpavut\r\n- - linssit\r\n- - muut palkokasvit\r\n- öljysiemenkasvien viljely, kuten:\r\n- - rypsi ja rapsi\r\n- - öljypellava\r\n- - sinapinsiemen\r\n- - auringonkukansiemen\r\n- - ruistankio (kitupellava, Camelina)\r\n- - muut öljysiemenkasvit\r\n- viljakasvien kylvösiementen tuotanto\r\n",
            "\n- viljakasvien viljely, kuten:\n -- vehnä\n -- ohra\n -- ruis\n -- kaura\n -- hirssi\n -- maissi\n -- durra\n -- ruisvehnä\n -- muualla luokittelemattomat viljakasvit\n- palkokasvien viljely, kuten:\n -- herneet\n -- pavut\n -- härkäpavut\n -- linssit\n -- muut palkokasvit\n- öljysiemenkasvien viljely, kuten:\n -- rypsi ja rapsi\n -- öljypellava\n -- sinapinsiemen\n -- auringonkukansiemen\n -- ruistankio (kitupellava, Camelina)\n -- muut öljysiemenkasvit\n- viljakasvien kylvösiementen tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- riisin viljely (01120)\r\n- sokerimaissin viljely (01131)\r\n- rehumaissin viljely (01199)\r\n- tattarin viljely (01199)\r\n- öljyä sisältävien hedelmien viljely (01260)\r\n- kuitukasvien, kuten kuitupellavan viljely (01160)",
            "\n- riisin viljely (01120)\n- sokerimaissin viljely (01131)\n- rehumaissin viljely (01199)\n- tattarin viljely (01199)\n- öljyä sisältävien hedelmien viljely (01260)\n- kuitukasvien, kuten kuitupellavan viljely (01160)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "auringonkukansiemenen viljely",
            "herneiden viljely",
            "hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "hirssin viljely",
            "härkäpapujen viljely",
            "kauran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kitupellavan viljely",
            "leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "linssien viljely",
            "maissin viljely",
            "ohran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "papujen viljely",
            "pellavan (öljy-) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rapsin viljely",
            "rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "ruistankion viljely",
            "ruisvehnän viljely",
            "rukiin viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rypsin viljely",
            "sinapinsiemenen viljely",
            "vehnän viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "viljakasvien kylvösiementen tuotanto",
            "viljakasvien viljely",
            "viljatilat",
            "öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "öljypellavan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "öljysiemenkasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "maatila (viljanviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0112",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0112",
      "level": 4,
      "code": "0112",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Riisin viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01120",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01111",
      "level": 5,
      "code": "01111",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto.",
            "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kuitukasvien viljely",
            "papujen viljely",
            "viljakasvien viljely",
            "viljatilat",
            "hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kauran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "ohran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "pellavan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rukiin viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "vehnän viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01120",
      "level": 5,
      "code": "01120",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0112",
      "parentCode": "0112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Riisin viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- riisin viljely",
            "\n- riisin viljely"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "riisin viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- lehti- ja varsivihannesten viljely\r\n- hedelmän tuottavien kasvisten, kuten tomaattien viljely\r\n- juuresten, mukulakasvien ja sipulikasvien viljely\r\n- sienien ja multasienien (tryffelien) viljely\r\n- vihannesten siementen tuotanto ml. sokerijuurikkaansiemenet ja pl. muiden juurikkaiden siemenet\r\n",
            "\n- lehti- ja varsivihannesten viljely\n- hedelmän tuottavien kasvisten, kuten tomaattien viljely\n- juuresten, mukulakasvien ja sipulikasvien viljely\n- sienien ja multasienien (tryffelien) viljely\n- vihannesten siementen tuotanto ml. sokerijuurikkaansiemenet ja pl. muiden juurikkaiden siemenet"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- juurikkaiden siementen tuotanto (01199)\r\n- hedelmien siementen tuotanto (012)\r\n- chilipippurin ja muiden mauste- ja aromikasvien viljely (01280)\r\n- sienirihmastojen viljely (01300)",
            "\n- juurikkaiden siementen tuotanto (01199)\n- hedelmien siementen tuotanto (012)\n- chilipippurin ja muiden mauste- ja aromikasvien viljely (01280)\n- sienirihmastojen viljely (01300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "puutarhakasvien viljely",
            "puutarhatalous",
            "vihannesten viljely",
            "vihannestuotanto",
            "viherkasvien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0112",
      "level": 4,
      "code": "0112",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- lehti- ja varsivihannesten viljely\r\n- hedelmän tuottavien kasvisten, kuten tomaattien viljely\r\n- juuresten, mukulakasvien ja sipulikasvien viljely\r\n- sienien ja multasienien (tryffelien) viljely\r\n- vihannesten siementen tuotanto ml. sokerijuurikkaansiemenet ja pl. muiden juurikkaiden siemenet\r\n",
            "\n- lehti- ja varsivihannesten viljely\n- hedelmän tuottavien kasvisten, kuten tomaattien viljely\n- juuresten, mukulakasvien ja sipulikasvien viljely\n- sienien ja multasienien (tryffelien) viljely\n- vihannesten siementen tuotanto ml. sokerijuurikkaansiemenet ja pl. muiden juurikkaiden siemenet"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- juurikkaiden siementen tuotanto (01199)\r\n- hedelmien siementen tuotanto (012)\r\n- chilipippurin ja muiden mauste- ja aromikasvien viljely (01280)\r\n- sienirihmastojen viljely (01300)",
            "\n- juurikkaiden siementen tuotanto (01199)\n- hedelmien siementen tuotanto (012)\n- chilipippurin ja muiden mauste- ja aromikasvien viljely (01280)\n- sienirihmastojen viljely (01300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "puutarhakasvien viljely",
            "puutarhatalous",
            "vihannesten viljely",
            "vihannestuotanto",
            "viherkasvien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01120",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01131",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01120",
      "level": 5,
      "code": "01120",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
      "parentCode": "0112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n",
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)",
            "avomaan vihannestuotanto",
            "avomaankurkun viljely",
            "juuresten viljely",
            "kaalin viljely",
            "kasvihuoneviljely",
            "kauppapuutarhat",
            "kiinankaalin viljely",
            "koristekasvien viljely",
            "krysanteemin viljely",
            "kukkatarhat",
            "kukkatuotanto",
            "kukkien viljely",
            "kukkivien ruukkukasvien viljely",
            "kurkun viljely",
            "lantun viljely",
            "leikkokukkien viljely",
            "mustajuuren viljely",
            "nauriin viljely",
            "neilikan viljely",
            "palsternakan viljely",
            "persiljan viljely",
            "pinaatin viljely",
            "porkkanan viljely",
            "punajuuren viljely",
            "puutarhakasvien viljely",
            "puutarhatalous",
            "retiisin viljely",
            "ruusun viljely",
            "ryhmäkasvien viljely",
            "salaatin viljely",
            "sellerin viljely",
            "sienien poiminta metsässä",
            "sienien viljely",
            "siirtonurmen tuotanto",
            "sipulikukkien viljely",
            "sipulin viljely",
            "tillin viljely",
            "tomaatin viljely",
            "tulppaanin viljely",
            "valkosipulin viljely",
            "vihannesten viljely",
            "vihannestuotanto",
            "viherkasvien viljely",
            "yrttien keräily metsässä",
            "yrttien viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01131",
      "level": 5,
      "code": "01131",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- lehti- ja varsivihannesten viljely avomaalla, kuten:\r\n- - latva-artisokka\r\n- - parsa\r\n- - kerä- eli valkokaali, punakaali, kurttu- eli savoijinkaali, ruusukaali\r\n- - kukkakaali ja parsakaali\r\n- - lehtikaali ja kyssäkaali\r\n- - salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää- ja tammenlehtisalaatti, sekä sikurit, kuten endiivi, salaatti- ja punasikuri\r\n- - lehtiselleri\r\n- - pinaatti\r\n- - muut lehti- ja varsivihannekset\r\n- hedelmän tuottavien kasvisten viljely avomaalla, kuten:\r\n- - avomaankurkku\r\n- - kurpitsa\r\n- - vesimeloni ja muut hedelmän tuottavat kasvikset\r\n- multasienien (tryffelien) viljely\r\n- muiden vihannesten viljely avomaalla\r\n- juuresten ja sipulikasvien viljely avomaalla, kuten:\r\n- - porkkana\r\n- - nauris\r\n- - punajuuri ja raitajuuri\r\n- - mukula- eli juuriselleri\r\n- - palsternakka\r\n- - retiisi\r\n- - retikka\r\n- - mustajuuri\r\n- - valkosipuli\r\n- - sipuli (myös salottisipuli)\r\n- - purjo ja muut Allium-sukuiset kasvikset\r\n- - muut juurekset ja sipulikasvit\r\n- mukulakasvien viljely, kuten:\r\n- - bataatti\r\n- - maa-artisokka\r\n- - muut mukulakasvit\r\n- vihannesten siementen tuotanto pl. sokerijuurikkaan ja muiden juurikkaiden siemenet\r\n- muiden vihannesten viljely\r\n",
            "\n- lehti- ja varsivihannesten viljely avomaalla, kuten:\n -- latva-artisokka\n -- parsa\n -- kerä- eli valkokaali, punakaali, kurttu- eli savoijinkaali, ruusukaali\n -- kukkakaali ja parsakaali\n -- lehtikaali ja kyssäkaali\n -- salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää- ja tammenlehtisalaatti, sekä sikurit, kuten endiivi, salaatti- ja punasikuri\n -- lehtiselleri\n -- pinaatti\n -- muut lehti- ja varsivihannekset\n- hedelmän tuottavien kasvisten viljely avomaalla, kuten:\n -- avomaankurkku\n -- kurpitsa\n -- vesimeloni ja muut hedelmän tuottavat kasvikset\n- multasienien (tryffelien) viljely\n- muiden vihannesten viljely avomaalla\n- juuresten ja sipulikasvien viljely avomaalla, kuten:\n -- porkkana\n -- nauris\n -- punajuuri ja raitajuuri\n -- mukula- eli juuriselleri\n -- palsternakka\n -- retiisi\n -- retikka\n -- mustajuuri\n -- valkosipuli\n -- sipuli (myös salottisipuli)\n -- purjo ja muut Allium-sukuiset kasvikset\n -- muut juurekset ja sipulikasvit\n- mukulakasvien viljely, kuten:\n -- bataatti\n -- maa-artisokka\n -- muut mukulakasvit\n- vihannesten siementen tuotanto pl. sokerijuurikkaan ja muiden juurikkaiden siemenet\n- muiden vihannesten viljely"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- perunan viljely (01133)\r\n- sokerijuurikkaan viljely (01134)\r\n- lantun viljely (01199)\r\n- vihannesten viljely kasvihuoneessa (01132)\r\n- sokerijuurikkaan siementen tuotanto (01134)\r\n- koristekurpitsoiden viljely (01191)\r\n- sienien viljely sienimöissä (01132)",
            "\n- perunan viljely (01133)\n- sokerijuurikkaan viljely (01134)\n- lantun viljely (01199)\n- vihannesten viljely kasvihuoneessa (01132)\n- sokerijuurikkaan siementen tuotanto (01134)\n- koristekurpitsoiden viljely (01191)\n- sienien viljely sienimöissä (01132)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "avomaan vihannestuotanto",
            "avomaankurkun viljely",
            "juuresten viljely",
            "kaalin viljely",
            "kiinankaalin viljely",
            "mustajuuren viljely",
            "nauriin viljely",
            "palsternakan viljely",
            "pinaatin viljely",
            "porkkanan viljely",
            "punajuuren viljely",
            "puutarhakasvien viljely avomaalla",
            "retiisin viljely",
            "salaatin viljely avomaalla",
            "sellerin viljely",
            "sipulin viljely",
            "valkosipulin viljely",
            "vihannesten siementen tuotanto",
            "vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01120",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01132",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01120",
      "level": 5,
      "code": "01120",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
      "parentCode": "0112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n",
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)",
            "avomaan vihannestuotanto",
            "avomaankurkun viljely",
            "juuresten viljely",
            "kaalin viljely",
            "kasvihuoneviljely",
            "kauppapuutarhat",
            "kiinankaalin viljely",
            "koristekasvien viljely",
            "krysanteemin viljely",
            "kukkatarhat",
            "kukkatuotanto",
            "kukkien viljely",
            "kukkivien ruukkukasvien viljely",
            "kurkun viljely",
            "lantun viljely",
            "leikkokukkien viljely",
            "mustajuuren viljely",
            "nauriin viljely",
            "neilikan viljely",
            "palsternakan viljely",
            "persiljan viljely",
            "pinaatin viljely",
            "porkkanan viljely",
            "punajuuren viljely",
            "puutarhakasvien viljely",
            "puutarhatalous",
            "retiisin viljely",
            "ruusun viljely",
            "ryhmäkasvien viljely",
            "salaatin viljely",
            "sellerin viljely",
            "sienien poiminta metsässä",
            "sienien viljely",
            "siirtonurmen tuotanto",
            "sipulikukkien viljely",
            "sipulin viljely",
            "tillin viljely",
            "tomaatin viljely",
            "tulppaanin viljely",
            "valkosipulin viljely",
            "vihannesten viljely",
            "vihannestuotanto",
            "viherkasvien viljely",
            "yrttien keräily metsässä",
            "yrttien viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01132",
      "level": 5,
      "code": "01132",
      "order": 110,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten viljely kasvihuoneessa"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- lehti- ja varsivihannesten sekä hedelmän tuottavien kasvisten viljely kasvihuoneessa, kuten:\r\n- - keräkaali\r\n- - kukka- ja parsakaali\r\n- - salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää-, tammenlehti- ja ruukkusalaatti, sekä sikurit, kuten endiivi, salaatti- ja punasikuri\r\n- - muut lehti- ja varsivihannekset\r\n- - kasvihuonekurkku ja avomaankurkku\r\n- - munakoiso\r\n- - tomaatti\r\n- - paprika\r\n- - vesimeloni\r\n- - muut melonit ja hedelmän tuottavat kasvikset\r\n- sienien viljely sienimöissä: herkkusieni ja portobello, osterivinokas, siitake\r\n- muiden vihannesten viljely kasvihuoneessa\r\n- kasvihuonevihannesten siementen tuotanto\r\n",
            "\n- lehti- ja varsivihannesten sekä hedelmän tuottavien kasvisten viljely kasvihuoneessa, kuten:\n -- keräkaali\n -- kukka- ja parsakaali\n -- salaatit, kuten lehti-, kerä-, jää-, tammenlehti- ja ruukkusalaatti, sekä sikurit, kuten endiivi, salaatti- ja punasikuri\n -- muut lehti- ja varsivihannekset\n -- kasvihuonekurkku ja avomaankurkku\n -- munakoiso\n -- tomaatti\n -- paprika\n -- vesimeloni\n -- muut melonit ja hedelmän tuottavat kasvikset\n- sienien viljely sienimöissä: herkkusieni ja portobello, osterivinokas, siitake\n- muiden vihannesten viljely kasvihuoneessa\n- kasvihuonevihannesten siementen tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "- vihannesten taimien viljely kasvihuoneessa\r\n",
            "\n- vihannesten taimien viljely kasvihuoneessa"
          ],
          "excludes": [
            "- maustekasvien viljely kasvihuoneessa (01280)\r\n- marjojen viljely kasvihuoneessa (01250)\r\n- vihannesten viljely avomaalla (01131)\r\n- chilipaprikan viljely (01280)\r\n- tryffelien viljely (01131)\r\n- metsäsienien keruu (02300)",
            "\n- maustekasvien viljely kasvihuoneessa (01280)\n- marjojen viljely kasvihuoneessa (01250)\n- vihannesten viljely avomaalla (01131)\n- chilipaprikan viljely (01280)\n- tryffelien viljely (01131)\n- metsäsienien keruu (02300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kasvihuonevihannesten siementen tuotanto",
            "kasvihuoneviljely (vihannesten)",
            "kauppapuutarha (vihannesten viljely)",
            "kurkun viljely",
            "puutarhakasvien viljely kasvihuoneessa",
            "ruukkusalaatin viljely kasvihuoneessa",
            "salaatin viljely kasvihuoneessa",
            "sienien viljely",
            "tomaatin viljely",
            "vihannesten viljely kasvihuoneessa"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01133",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01112",
      "level": 5,
      "code": "01112",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n",
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)",
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "perunan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01133",
      "level": 5,
      "code": "01133",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Perunan viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- perunan viljely\r\n- varhaisperunan viljely\r\n- siemenperunan viljely",
            "\n- perunan viljely\n- varhaisperunan viljely\n- siemenperunan viljely"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "perunan viljely (erikoistunut tila)",
            "siemenperunan viljely",
            "varhaisperunan viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01134",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01112",
      "level": 5,
      "code": "01112",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n",
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)",
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "perunan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01134",
      "level": 5,
      "code": "01134",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sokerijuurikkaan viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- sokerijuurikkaan viljely\r\n- sokerijuurikkaan siementen tuotanto",
            "\n- sokerijuurikkaan viljely\n- sokerijuurikkaan siementen tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "sokerijuurikkaan siementen tuotanto",
            "sokerijuurikkaan viljely (erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0114",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0114",
      "level": 4,
      "code": "0114",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sokeriruo'on viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01140",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01112",
      "level": 5,
      "code": "01112",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n",
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)",
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "perunan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01140",
      "level": 5,
      "code": "01140",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0114",
      "parentCode": "0114",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sokeriruo'on viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- sokeriruo'on viljely\r\n",
            "\n- sokeriruo'on viljely"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- sokerijuurikkaan viljely (01134)",
            "\n- sokerijuurikkaan viljely (01134)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "sokeriruo'on viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0115",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0115",
      "level": 4,
      "code": "0115",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tupakan viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01150",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01112",
      "level": 5,
      "code": "01112",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n",
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)",
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "perunan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01150",
      "level": 5,
      "code": "01150",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0115",
      "parentCode": "0115",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Tupakan viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- tupakan viljely\r\n",
            "\n- tupakan viljely"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- tupakkatuotteiden valmistus (12000)",
            "\n- tupakkatuotteiden valmistus (12000)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "tupakan viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0116",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0116",
      "level": 4,
      "code": "0116",
      "order": 180,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuitukasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01160",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01111",
      "level": 5,
      "code": "01111",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto.",
            "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kuitukasvien viljely",
            "papujen viljely",
            "viljakasvien viljely",
            "viljatilat",
            "hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kauran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "ohran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "pellavan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rukiin viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "vehnän viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01160",
      "level": 5,
      "code": "01160",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0116",
      "parentCode": "0116",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kuitukasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- puuvillan viljely\r\n- juutin viljely\r\n- kuitupellavan viljely\r\n- hampun (Cannabis sativa) viljely\r\n- muiden tekstiilikuitukasvien viljely\r\n- muiden kuitukasvien viljely\r\n",
            "\n- puuvillan viljely\n- juutin viljely\n- kuitupellavan viljely\n- hampun (Cannabis sativa) viljely\n- muiden tekstiilikuitukasvien viljely\n- muiden kuitukasvien viljely"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- öljypellavan viljely (01110)",
            "\n- öljypellavan viljely (01110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hampun viljely",
            "kuitukasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kuitupellavan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "pellavan (kuitu-) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "tekstiilikuitukasvien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0119",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0119",
      "level": 4,
      "code": "0119",
      "order": 200,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien sekä yksi- ja monivuotisten koristekasvien viljely:\r\n- lantun ja rehukasvien viljely\r\n- tattarin viljely\r\n- yksivuotisten heinäkasvien viljely\r\n- yksi- tai monivuotisten koristekasvien ja kukkien viljely\r\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen viljely\r\n- kukkien ja niiden siementen viljely\r\n",
            "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien sekä yksi- ja monivuotisten koristekasvien viljely:\n- lantun ja rehukasvien viljely\n- tattarin viljely\n- yksivuotisten heinäkasvien viljely\n- yksi- tai monivuotisten koristekasvien ja kukkien viljely\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen viljely\n- kukkien ja niiden siementen viljely"
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\r\n- juuresten viljely (01131)\r\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\r\n- viljakasvien viljely (01110)",
            "\n- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\n- juuresten viljely (01131)\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\n- viljakasvien viljely (01110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0119",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0112",
      "level": 4,
      "code": "0112",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0119",
      "level": 4,
      "code": "0119",
      "order": 200,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien sekä yksi- ja monivuotisten koristekasvien viljely:\r\n- lantun ja rehukasvien viljely\r\n- tattarin viljely\r\n- yksivuotisten heinäkasvien viljely\r\n- yksi- tai monivuotisten koristekasvien ja kukkien viljely\r\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen viljely\r\n- kukkien ja niiden siementen viljely\r\n",
            "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien sekä yksi- ja monivuotisten koristekasvien viljely:\n- lantun ja rehukasvien viljely\n- tattarin viljely\n- yksivuotisten heinäkasvien viljely\n- yksi- tai monivuotisten koristekasvien ja kukkien viljely\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen viljely\n- kukkien ja niiden siementen viljely"
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\r\n- juuresten viljely (01131)\r\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\r\n- viljakasvien viljely (01110)",
            "\n- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\n- juuresten viljely (01131)\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\n- viljakasvien viljely (01110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01120",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01191",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01120",
      "level": 5,
      "code": "01120",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
      "parentCode": "0112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n",
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)",
            "avomaan vihannestuotanto",
            "avomaankurkun viljely",
            "juuresten viljely",
            "kaalin viljely",
            "kasvihuoneviljely",
            "kauppapuutarhat",
            "kiinankaalin viljely",
            "koristekasvien viljely",
            "krysanteemin viljely",
            "kukkatarhat",
            "kukkatuotanto",
            "kukkien viljely",
            "kukkivien ruukkukasvien viljely",
            "kurkun viljely",
            "lantun viljely",
            "leikkokukkien viljely",
            "mustajuuren viljely",
            "nauriin viljely",
            "neilikan viljely",
            "palsternakan viljely",
            "persiljan viljely",
            "pinaatin viljely",
            "porkkanan viljely",
            "punajuuren viljely",
            "puutarhakasvien viljely",
            "puutarhatalous",
            "retiisin viljely",
            "ruusun viljely",
            "ryhmäkasvien viljely",
            "salaatin viljely",
            "sellerin viljely",
            "sienien poiminta metsässä",
            "sienien viljely",
            "siirtonurmen tuotanto",
            "sipulikukkien viljely",
            "sipulin viljely",
            "tillin viljely",
            "tomaatin viljely",
            "tulppaanin viljely",
            "valkosipulin viljely",
            "vihannesten viljely",
            "vihannestuotanto",
            "viherkasvien viljely",
            "yrttien keräily metsässä",
            "yrttien viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01191",
      "level": 5,
      "code": "01191",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0119",
      "parentCode": "0119",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Koristekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- yksi- tai monivuotisten koristekasvien viljely\r\n- kukkien viljely:\r\n- - kukkivat ruukkukasvit\r\n- - viherkasvit\r\n- - sipulikukat\r\n- - ryhmäkasvit\r\n- leikkokukkien ja kukannuppujen tuotanto\r\n- kukkien siementen tuotanto\r\n- koristekasvien siementen tuotanto\r\n",
            "\n- yksi- tai monivuotisten koristekasvien viljely\n- kukkien viljely:\n -- kukkivat ruukkukasvit\n -- viherkasvit\n -- sipulikukat\n -- ryhmäkasvit\n- leikkokukkien ja kukannuppujen tuotanto\n- kukkien siementen tuotanto\n- koristekasvien siementen tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- omena-, kirsikka- yms. puiden viljely (01240)\r\n- kukkien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi (01300)\r\n- koristekasvien taimien kasvattaminen (01300)\r\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)",
            "\n- omena-, kirsikka- yms. puiden viljely (01240)\n- kukkien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi (01300)\n- koristekasvien taimien kasvattaminen (01300)\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kauppapuutarha (koristekasvien viljely)",
            "koristekasvien viljely",
            "krysanteemin viljely",
            "kukkatarhat",
            "kukkatuotanto",
            "kukkien siementen tuotanto",
            "kukkien viljely",
            "kukkivien ruukkukasvien viljely",
            "kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)",
            "leikkokukkien viljely",
            "neilikan viljely",
            "ruusun viljely",
            "ryhmäkasvien viljely",
            "sipulikukkien viljely",
            "tulppaanin viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01199",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01112",
      "level": 5,
      "code": "01112",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n",
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)",
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "perunan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01199",
      "level": 5,
      "code": "01199",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0119",
      "parentCode": "0119",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden yksivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien viljely:\r\n- lanttu\r\n- lehtijuurikas (mangoldi)\r\n- rehujuurikas\r\n- tattari\r\n- yksivuotiset apilat, kuten persianapila\r\n- sinimailanen\r\n- esparsetti\r\n- rehumaissi\r\n- muut yksivuotiset heinäkasvit\r\n- rehuksi tarkoitettu lehtikaali ja muut senkaltaiset rehukasvit\r\n- vihantavilja\r\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen tuotanto\r\n",
            "Tähän kuuluu kaikkien muiden yksivuotisten kasvien viljely:\n- lanttu\n- lehtijuurikas (mangoldi)\n- rehujuurikas\n- tattari\n- yksivuotiset apilat, kuten persianapila\n- sinimailanen\n- esparsetti\n- rehumaissi\n- muut yksivuotiset heinäkasvit\n- rehuksi tarkoitettu lehtikaali ja muut senkaltaiset rehukasvit\n- vihantavilja\n- juurikkaiden siementen (pl. sokerijuurikkaansiemenet) ja rehuksi tarkoitettujen kasvien siementen tuotanto"
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\r\n- juuresten viljely (01131)\r\n- sokerijuurikkaan viljely ja sen siementen tuotanto (01134)\r\n- monivuotisten apiloiden viljely (01290)\r\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\r\n- rehuviljan viljely (01110)\r\n- nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01290)",
            "\n- yksivuotisten mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely (01280)\n- juuresten viljely (01131)\n- sokerijuurikkaan viljely ja sen siementen tuotanto (01134)\n- monivuotisten apiloiden viljely (01290)\n- monivuotisten heinäkasvien viljely (01290)\n- rehuviljan viljely (01110)\n- nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01290)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan (yksivuotisen) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "juuresten siementen tuotanto",
            "lantun viljely",
            "nurmikasvien (yksivuotisten) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
            "tattarin viljely",
            "yksivuotisten heinäkasvien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/020",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/020",
      "level": 3,
      "code": "020",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsän kasvatus, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen ja muu metsätaloutta palveleva toiminta kuuluvat tähän luokkaan. Työn voi tehdä metsänomistaja itse tai se voidaan tehdä palkkatyönä.\r\n",
            "Metsän kasvatus, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen ja muu metsätaloutta palveleva toiminta kuuluvat tähän luokkaan. Työn voi tehdä metsänomistaja itse tai se voidaan tehdä palkkatyönä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- puutavaran uitto ja lauttaus (61200)\r\n- metsäojitus ja kunnossapitotyöt (45110)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja kunnossapitotyöt (45230)",
            "- puutavaran uitto ja lauttaus (61200)\r\n- metsäojitus ja kunnossapitotyöt (45110)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja kunnossapitotyöt (45230)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/012",
      "level": 3,
      "code": "012",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Monivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluu monivuotisten eli yli kaksi kasvukautta elävien kasvien viljely. Monivuotiset kasvit siirtävät lehdistä ja maanpäällisistä kasvinosista kasvinravinteita ja yhteyttämistuotteita syksyllä kasvukauden päätyttyä kasvin varteen tai juuristoon. Nämä kasvit siis talvehtivat joko vihantana tai juuriston vararavinnon turvin. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siemententuotantoa varten.",
            "Tähän luokkaan kuuluu monivuotisten eli yli kaksi kasvukautta elävien kasvien viljely. Monivuotiset kasvit siirtävät lehdistä ja maanpäällisistä kasvinosista kasvinravinteita ja yhteyttämistuotteita syksyllä kasvukauden päätyttyä kasvin varteen tai juuristoon. Nämä kasvit siis talvehtivat joko vihantana tai juuriston vararavinnon turvin. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siemententuotantoa varten."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmien viljely",
            "monivuotisten kasvien viljely",
            "hedelmien siementen tuotanto"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljely; puutarhatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa.",
            "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kasvinviljelytilat",
            "peltoviljely",
            "taimien viljely (viherrakentam. käyt. puut, pensaat ja perennat)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/012",
      "level": 3,
      "code": "012",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Monivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluu monivuotisten eli yli kaksi kasvukautta elävien kasvien viljely. Monivuotiset kasvit siirtävät lehdistä ja maanpäällisistä kasvinosista kasvinravinteita ja yhteyttämistuotteita syksyllä kasvukauden päätyttyä kasvin varteen tai juuristoon. Nämä kasvit siis talvehtivat joko vihantana tai juuriston vararavinnon turvin. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siemententuotantoa varten.",
            "Tähän luokkaan kuuluu monivuotisten eli yli kaksi kasvukautta elävien kasvien viljely. Monivuotiset kasvit siirtävät lehdistä ja maanpäällisistä kasvinosista kasvinravinteita ja yhteyttämistuotteita syksyllä kasvukauden päätyttyä kasvin varteen tai juuristoon. Nämä kasvit siis talvehtivat joko vihantana tai juuriston vararavinnon turvin. Tähän kuuluu myös näiden kasvien viljely siemententuotantoa varten."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmien viljely",
            "monivuotisten kasvien viljely",
            "hedelmien siementen tuotanto"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0121",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0121",
      "level": 4,
      "code": "0121",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rypäleiden viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01210",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01210",
      "level": 5,
      "code": "01210",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0121",
      "parentCode": "0121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rypäleiden viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- viininvalmistukseen käytettävien ja sellaisenaan syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden tuotanto\r\n",
            "\n- viininvalmistukseen käytettävien ja sellaisenaan syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- viinin valmistus rypäleistä (11020)\r\n- viinitilat (11020, 11030)",
            "\n- viinin valmistus rypäleistä (11020)\n- viinitilat (11020, 11030)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "rypäleiden viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0122",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0122",
      "level": 4,
      "code": "0122",
      "order": 260,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01220",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01220",
      "level": 5,
      "code": "01220",
      "order": 270,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0122",
      "parentCode": "0122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely:\r\n- - avokado\r\n- - banaani ja jauhobanaani\r\n- - taateli\r\n- - viikuna\r\n- - mango\r\n- - papaija\r\n- - ananas\r\n- - muut trooppiset ja subtrooppiset hedelmät\r\n",
            "\n- trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely:\n -- avokado\n -- banaani ja jauhobanaani\n -- taateli\n -- viikuna\n -- mango\n -- papaija\n -- ananas\n -- muut trooppiset ja subtrooppiset hedelmät"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- sitrushedelmien viljely (01230)",
            "\n- sitrushedelmien viljely (01230)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "banaanien tuotanto",
            "trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0123",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0123",
      "level": 4,
      "code": "0123",
      "order": 280,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sitrushedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01230",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01230",
      "level": 5,
      "code": "01230",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0123",
      "parentCode": "0123",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sitrushedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- sitrushedelmien viljely:\r\n- - greippi ja pomelo\r\n- - sitruuna ja limetti\r\n- - appelsiini\r\n- - tangeriini, mandariini ja klementiini\r\n- - muut sitrushedelmät",
            "\n- sitrushedelmien viljely:\n -- greippi ja pomelo\n -- sitruuna ja limetti\n -- appelsiini\n -- tangeriini, mandariini ja klementiini\n -- muut sitrushedelmät"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "appelsiinien tuotanto",
            "sitrushedelmien viljely",
            "sitruunoiden tuotanto"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0124",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0124",
      "level": 4,
      "code": "0124",
      "order": 300,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01240",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01240",
      "level": 5,
      "code": "01240",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0124",
      "parentCode": "0124",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- kota- ja kivihedelmien viljely:\r\n- - omena\r\n- - aprikoosi\r\n- - kirsikka ja hapankirsikka\r\n- - persikka ja nektariini\r\n- - päärynä ja kvitteni\r\n- - luumu, kriikuna ja oratuomenmarja\r\n- - muut kota- ja kivihedelmät\r\n",
            "\n- kota- ja kivihedelmien viljely:\n -- omena\n -- aprikoosi\n -- kirsikka ja hapankirsikka\n -- persikka ja nektariini\n -- päärynä ja kvitteni\n -- luumu, kriikuna ja oratuomenmarja\n -- muut kota- ja kivihedelmät"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- luumarjojen, kuten vadelman ja tyrnin viljely (01250)\r\n- kastanjan viljely (01250)\r\n- vaniljan viljely (01280)\r\n- oliivin viljely (01260)\r\n- viinitilat (11020, 11030)",
            "\n- luumarjojen, kuten vadelman ja tyrnin viljely (01250)\n- kastanjan viljely (01250)\n- vaniljan viljely (01280)\n- oliivin viljely (01260)\n- viinitilat (11020, 11030)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kirsikoiden viljely",
            "kivihedelmien viljely",
            "kota- ja kivihedelmien viljely",
            "kotahedelmien viljely",
            "luumun viljely",
            "omenan viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0125",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0125",
      "level": 4,
      "code": "0125",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01250",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01250",
      "level": 5,
      "code": "01250",
      "order": 330,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0125",
      "parentCode": "0125",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- marjojen viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\r\n- - mustikka\r\n- - herukka\r\n- - karviainen\r\n- - vadelma\r\n- - mansikka\r\n- - tyrni\r\n- - muut marjat\r\n- marjojen siementen tuotanto\r\n- syötävien pähkinöiden viljely:\r\n- - manteli\r\n- - kastanja\r\n- - muut pähkinät\r\n",
            "\n- marjojen viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\n -- mustikka\n -- herukka\n -- karviainen\n -- vadelma\n -- mansikka\n -- tyrni\n -- muut marjat\n- marjojen siementen tuotanto\n- syötävien pähkinöiden viljely:\n -- manteli\n -- kastanja\n -- muut pähkinät"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- omenoiden, kirsikoiden ja luumujen viljely (01240)\r\n- marjojen keruu luonnosta (02300)\r\n- maapähkinän viljely (01110)\r\n- kookospähkinöiden viljely (01260)\r\n- viinitilat (11020, 11030)",
            "\n- omenoiden, kirsikoiden ja luumujen viljely (01240)\n- marjojen keruu luonnosta (02300)\n- maapähkinän viljely (01110)\n- kookospähkinöiden viljely (01260)\n- viinitilat (11020, 11030)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "karviaisen viljely",
            "kasvihuoneviljely (marjojen)",
            "mansikan viljely",
            "marjojen viljely",
            "mesimarjan viljely",
            "mustaherukan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "pähkinöiden viljely",
            "tyrnin viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "marjojen siementen tuotanto"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0126",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0126",
      "level": 4,
      "code": "0126",
      "order": 340,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Öljyä sisältävien hedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01260",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01260",
      "level": 5,
      "code": "01260",
      "order": 350,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0126",
      "parentCode": "0126",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Öljyä sisältävien hedelmien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- öljyhedelmien viljely:\r\n- - kookos\r\n- - oliivi\r\n- - öljypalmu\r\n- - muut öljyhedelmät\r\n",
            "\n- öljyhedelmien viljely:\n -- kookos\n -- oliivi\n -- öljypalmu\n -- muut öljyhedelmät"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- rypsin ja rapsin, auringonkukan, soijapavun, maapähkinän ja muiden öljysiementen viljely (01110)",
            "\n- rypsin ja rapsin, auringonkukan, soijapavun, maapähkinän ja muiden öljysiementen viljely (01110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "oliivien tuotanto",
            "öljyä sisältävien hedelmien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0127",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0127",
      "level": 4,
      "code": "0127",
      "order": 360,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Juomakasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01270",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01270",
      "level": 5,
      "code": "01270",
      "order": 370,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0127",
      "parentCode": "0127",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Juomakasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- juomakasvien viljely:\r\n- - kahvi\r\n- - tee\r\n- - mate\r\n- - kaakao\r\n- - muut juomakasvit\r\n",
            "\n- juomakasvien viljely:\n -- kahvi\n -- tee\n -- mate\n -- kaakao\n -- muut juomakasvit"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- humalan viljely (01280)",
            "\n- humalan viljely (01280)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "teen viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0128",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0128",
      "level": 4,
      "code": "0128",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0128",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0112",
      "level": 4,
      "code": "0112",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0128",
      "level": 4,
      "code": "0128",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0128",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0128",
      "level": 4,
      "code": "0128",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01120",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01280",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01120",
      "level": 5,
      "code": "01120",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
      "parentCode": "0112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n",
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)",
            "avomaan vihannestuotanto",
            "avomaankurkun viljely",
            "juuresten viljely",
            "kaalin viljely",
            "kasvihuoneviljely",
            "kauppapuutarhat",
            "kiinankaalin viljely",
            "koristekasvien viljely",
            "krysanteemin viljely",
            "kukkatarhat",
            "kukkatuotanto",
            "kukkien viljely",
            "kukkivien ruukkukasvien viljely",
            "kurkun viljely",
            "lantun viljely",
            "leikkokukkien viljely",
            "mustajuuren viljely",
            "nauriin viljely",
            "neilikan viljely",
            "palsternakan viljely",
            "persiljan viljely",
            "pinaatin viljely",
            "porkkanan viljely",
            "punajuuren viljely",
            "puutarhakasvien viljely",
            "puutarhatalous",
            "retiisin viljely",
            "ruusun viljely",
            "ryhmäkasvien viljely",
            "salaatin viljely",
            "sellerin viljely",
            "sienien poiminta metsässä",
            "sienien viljely",
            "siirtonurmen tuotanto",
            "sipulikukkien viljely",
            "sipulin viljely",
            "tillin viljely",
            "tomaatin viljely",
            "tulppaanin viljely",
            "valkosipulin viljely",
            "vihannesten viljely",
            "vihannestuotanto",
            "viherkasvien viljely",
            "yrttien keräily metsässä",
            "yrttien viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01280",
      "level": 5,
      "code": "01280",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0128",
      "parentCode": "0128",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- monivuotisten ja yksivuotisten mauste- ja aromikasvien viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\r\n- - persilja\r\n- - tilli\r\n- - oregano\r\n- - basilika\r\n- - minttu\r\n- - timjami\r\n- - sitruunamelissa\r\n- - rakuuna\r\n- - piparjuuri\r\n- - meirami\r\n- - rosmariini\r\n- - salvia\r\n- - kirveli\r\n- - kynteli\r\n- - kumina\r\n- - korianteri\r\n- - sikuri\r\n- - fenkoli (saksankumina)\r\n- - humala\r\n- - muut mausteet ja aromikasvit\r\n- rohdos-, lääke- ja narkoottisten kasvien viljely:\r\n- - karhunputki\r\n- - belladonna eli myrkkykoiso\r\n- - kamomillasaunio\r\n- - sormustinkukka\r\n- - katkero\r\n- - laventeli\r\n- - auringonhattu\r\n- - muut rohdos-, lääke- ja narkoottiset kasvit\r\n- sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely\r\n- mauste- aromi-, rohdos- ja lääkekasvien kylvösiementen tuotanto\r\n",
            "\n- monivuotisten ja yksivuotisten mauste- ja aromikasvien viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\n -- persilja\n -- tilli\n -- oregano\n -- basilika\n -- minttu\n -- timjami\n -- sitruunamelissa\n -- rakuuna\n -- piparjuuri\n -- meirami\n -- rosmariini\n -- salvia\n -- kirveli\n -- kynteli\n -- kumina\n -- korianteri\n -- sikuri\n -- fenkoli (saksankumina)\n -- humala\n -- muut mausteet ja aromikasvit\n- rohdos-, lääke- ja narkoottisten kasvien viljely:\n -- karhunputki\n -- belladonna eli myrkkykoiso\n -- kamomillasaunio\n -- sormustinkukka\n -- katkero\n -- laventeli\n -- auringonhattu\n -- muut rohdos-, lääke- ja narkoottiset kasvit\n- sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely\n- mauste- aromi-, rohdos- ja lääkekasvien kylvösiementen tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- sinapin viljely (01110)\r\n- valkosipulin viljely (01131)\r\n- maustekasvien ja yrttien keräily luonnosta (02300)",
            "\n- sinapin viljely (01110)\n- valkosipulin viljely (01131)\n- maustekasvien ja yrttien keräily luonnosta (02300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aromikasvien viljely",
            "kasvihuoneviljely (maustekasvien)",
            "kuminan viljely",
            "lääkekasvien viljely",
            "lääkeyrttien viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "persiljan viljely",
            "rohdoskasvien viljely",
            "tillin viljely",
            "yrttien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01280",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01280",
      "level": 5,
      "code": "01280",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0128",
      "parentCode": "0128",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- monivuotisten ja yksivuotisten mauste- ja aromikasvien viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\r\n- - persilja\r\n- - tilli\r\n- - oregano\r\n- - basilika\r\n- - minttu\r\n- - timjami\r\n- - sitruunamelissa\r\n- - rakuuna\r\n- - piparjuuri\r\n- - meirami\r\n- - rosmariini\r\n- - salvia\r\n- - kirveli\r\n- - kynteli\r\n- - kumina\r\n- - korianteri\r\n- - sikuri\r\n- - fenkoli (saksankumina)\r\n- - humala\r\n- - muut mausteet ja aromikasvit\r\n- rohdos-, lääke- ja narkoottisten kasvien viljely:\r\n- - karhunputki\r\n- - belladonna eli myrkkykoiso\r\n- - kamomillasaunio\r\n- - sormustinkukka\r\n- - katkero\r\n- - laventeli\r\n- - auringonhattu\r\n- - muut rohdos-, lääke- ja narkoottiset kasvit\r\n- sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely\r\n- mauste- aromi-, rohdos- ja lääkekasvien kylvösiementen tuotanto\r\n",
            "\n- monivuotisten ja yksivuotisten mauste- ja aromikasvien viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\n -- persilja\n -- tilli\n -- oregano\n -- basilika\n -- minttu\n -- timjami\n -- sitruunamelissa\n -- rakuuna\n -- piparjuuri\n -- meirami\n -- rosmariini\n -- salvia\n -- kirveli\n -- kynteli\n -- kumina\n -- korianteri\n -- sikuri\n -- fenkoli (saksankumina)\n -- humala\n -- muut mausteet ja aromikasvit\n- rohdos-, lääke- ja narkoottisten kasvien viljely:\n -- karhunputki\n -- belladonna eli myrkkykoiso\n -- kamomillasaunio\n -- sormustinkukka\n -- katkero\n -- laventeli\n -- auringonhattu\n -- muut rohdos-, lääke- ja narkoottiset kasvit\n- sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely\n- mauste- aromi-, rohdos- ja lääkekasvien kylvösiementen tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- sinapin viljely (01110)\r\n- valkosipulin viljely (01131)\r\n- maustekasvien ja yrttien keräily luonnosta (02300)",
            "\n- sinapin viljely (01110)\n- valkosipulin viljely (01131)\n- maustekasvien ja yrttien keräily luonnosta (02300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aromikasvien viljely",
            "kasvihuoneviljely (maustekasvien)",
            "kuminan viljely",
            "lääkekasvien viljely",
            "lääkeyrttien viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "persiljan viljely",
            "rohdoskasvien viljely",
            "tillin viljely",
            "yrttien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01280",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01112",
      "level": 5,
      "code": "01112",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n",
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)",
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "perunan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01280",
      "level": 5,
      "code": "01280",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0128",
      "parentCode": "0128",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- monivuotisten ja yksivuotisten mauste- ja aromikasvien viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\r\n- - persilja\r\n- - tilli\r\n- - oregano\r\n- - basilika\r\n- - minttu\r\n- - timjami\r\n- - sitruunamelissa\r\n- - rakuuna\r\n- - piparjuuri\r\n- - meirami\r\n- - rosmariini\r\n- - salvia\r\n- - kirveli\r\n- - kynteli\r\n- - kumina\r\n- - korianteri\r\n- - sikuri\r\n- - fenkoli (saksankumina)\r\n- - humala\r\n- - muut mausteet ja aromikasvit\r\n- rohdos-, lääke- ja narkoottisten kasvien viljely:\r\n- - karhunputki\r\n- - belladonna eli myrkkykoiso\r\n- - kamomillasaunio\r\n- - sormustinkukka\r\n- - katkero\r\n- - laventeli\r\n- - auringonhattu\r\n- - muut rohdos-, lääke- ja narkoottiset kasvit\r\n- sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely\r\n- mauste- aromi-, rohdos- ja lääkekasvien kylvösiementen tuotanto\r\n",
            "\n- monivuotisten ja yksivuotisten mauste- ja aromikasvien viljely avomaalla tai kasvihuoneessa:\n -- persilja\n -- tilli\n -- oregano\n -- basilika\n -- minttu\n -- timjami\n -- sitruunamelissa\n -- rakuuna\n -- piparjuuri\n -- meirami\n -- rosmariini\n -- salvia\n -- kirveli\n -- kynteli\n -- kumina\n -- korianteri\n -- sikuri\n -- fenkoli (saksankumina)\n -- humala\n -- muut mausteet ja aromikasvit\n- rohdos-, lääke- ja narkoottisten kasvien viljely:\n -- karhunputki\n -- belladonna eli myrkkykoiso\n -- kamomillasaunio\n -- sormustinkukka\n -- katkero\n -- laventeli\n -- auringonhattu\n -- muut rohdos-, lääke- ja narkoottiset kasvit\n- sienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely\n- mauste- aromi-, rohdos- ja lääkekasvien kylvösiementen tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- sinapin viljely (01110)\r\n- valkosipulin viljely (01131)\r\n- maustekasvien ja yrttien keräily luonnosta (02300)",
            "\n- sinapin viljely (01110)\n- valkosipulin viljely (01131)\n- maustekasvien ja yrttien keräily luonnosta (02300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "aromikasvien viljely",
            "kasvihuoneviljely (maustekasvien)",
            "kuminan viljely",
            "lääkekasvien viljely",
            "lääkeyrttien viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "persiljan viljely",
            "rohdoskasvien viljely",
            "tillin viljely",
            "yrttien viljely"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0129",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0129",
      "level": 4,
      "code": "0129",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu monivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0201",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0129",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0201",
      "level": 4,
      "code": "0201",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/020",
      "parentCode": "020",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsätalous"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0129",
      "level": 4,
      "code": "0129",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu monivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0129",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0129",
      "level": 4,
      "code": "0129",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu monivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/02013",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01290",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/02013",
      "level": 5,
      "code": "02013",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0201",
      "parentCode": "0201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Puiden korjuuseen liittyvät työt (puiden kaato, karsinta ja katkaisu), raakapuun, metsähakkeen ja joulupuiden tuotanto ja puutavaran metsäkuljetus.\r\n",
            "Puiden korjuuseen liittyvät työt (puiden kaato, karsinta ja katkaisu), raakapuun, metsähakkeen ja joulupuiden tuotanto ja puutavaran metsäkuljetus.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- hakkeen valmistus sahan yhteydessä (20100)",
            "- hakkeen valmistus sahan yhteydessä (20100)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "koneurakointi (puunkorjuu)",
            "apteeraus",
            "avohakkuu",
            "hankintahakkuu",
            "hankintakauppa (puun)",
            "harvennushakkuu",
            "joulukuusten viljely ja korjuu",
            "juonto (puutavaran metsäkuljetus)",
            "kasvatushakkuu",
            "koneellinen puiden kaato",
            "kotitarvehakkuu",
            "lakialueiden hakkuu",
            "lähikuljetus (metsässä)",
            "markkinahakkuu",
            "metsähakkeen tuotanto",
            "metsäkoneurakointi",
            "metsäkoneyrittäjät (toiminta)",
            "pinomittaus",
            "puiden kaato (metsässä)",
            "puiden karsinta (metsässä)",
            "puiden katkaisu (metsässä)",
            "puiden kuljetus kokoomapaikkaan",
            "puiden kuorinta (metsässä)",
            "puunkorjuu",
            "puutavaran luovutusmittaus",
            "puutavaran teko (metsässä)",
            "pystykauppa",
            "pystymittaus",
            "pystymyynti",
            "päätehakkuu",
            "siemenpuuhakkuu",
            "suojuspuuhakkuu",
            "puutavaran metsäkuljetus"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01290",
      "level": 5,
      "code": "01290",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0129",
      "parentCode": "0129",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu monivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- joulupuiden tuotanto\r\n- puiden kasvatus mahlan juoksutusta varten\r\n- puna- ja valkoapilan ja muiden monivuotisten nurmipalkokasvien viljely\r\n- monivuotisten heinäkasvien viljely:\r\n- - kuivaheinä (rehuksi)\r\n- - nurmikasvit (rehuksi)\r\n- - ruokohelpi\r\n- - nurmikasvien ja heinien siementuotanto\r\n- kasvien kasvatus punontamateriaaliksi\r\n- kasvien kasvatus energiantuotantoon: ruokohelpi, paju\r\n",
            "\n- joulupuiden tuotanto\n- puiden kasvatus mahlan juoksutusta varten\n- puna- ja valkoapilan ja muiden monivuotisten nurmipalkokasvien viljely\n- monivuotisten heinäkasvien viljely:\n -- kuivaheinä (rehuksi)\n -- nurmikasvit (rehuksi)\n -- ruokohelpi\n -- nurmikasvien ja heinien siementuotanto\n- kasvien kasvatus punontamateriaaliksi\n- kasvien kasvatus energiantuotantoon: ruokohelpi, paju"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kukkien viljely ja kukkien siementen tuotanto (01191)\r\n- puiden mahlan tai luonnonkumin kaltaisten aineiden kerääminen metsästä (02300)\r\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)",
            "\n- kukkien viljely ja kukkien siementen tuotanto (01191)\n- puiden mahlan tai luonnonkumin kaltaisten aineiden kerääminen metsästä (02300)\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan (monivuotisen) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "energiapajun kasvatus",
            "energiapajun korjuu",
            "joulukuusten viljely ja korjuu",
            "kasvien kasvatus punontamateriaaliksi",
            "mahlan juoksuttaminen kasvatetuista puista",
            "nurmikasvien (monivuotisten) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
            "nurmikasvien ja heinien siementen tuotanto",
            "nurmipalkokasvien (monivuot) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
            "pajun kasvatus energiantuotantoon",
            "pajun kasvatus punontamateriaaliksi",
            "puna-apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "ruokohelpin kasvatus energiantuotantoon"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01290",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01112",
      "level": 5,
      "code": "01112",
      "order": 60,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n",
            "Perunan viljely, myös varhais- ja siemenperunan.\r\n\r\nSokerijuurikkaan viljely.\r\n\r\nMuiden tärkkelyspitoisten juuresten tai juurimukuloiden, kuten rehujuurikkaiden viljely.\r\n\r\nNurmikasvien, kuten kuivaheinän, säilörehun ja tuorerehun viljely.\r\n\r\nMuiden rehukasvien, kuten vihantaviljan ja rehumaissin viljely.\r\n\r\nSienitautien torjunta-aineiden, hyönteismyrkkyjen tms. valmistukseen käytettävien kasvien viljely.\r\n\r\nLääkekasvien ja -yrttien viljely (karhunputki, belladonna, kamomillasaunio, sormustinkukka, katkero, laventeli jne.). \r\n\r\nViljelykasvien kylvösiementen tuotanto, myös sokerijuurikkaan ja rehu- sekä nurmikasvien.\r\n\r\nMuualla mainitsemattomien viljelykasvien viljely.\r\n\r\nYhdistetty viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)",
            "- koristekasvien kasvattaminen (01120)\r\n- vihannesten viljely (01120)\r\n- hedelmien ja marjojen viljely (01130)\r\n- koristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto (01120)\r\n- vilja-, palko- ja öljykasvien siementen tuotanto (01111)\r\n- mauste- ja juomakasvien viljely (01130)\r\n- metsämarjojen keruu (01130) ja sienien keruu (01120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "nurmikasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "perunan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01290",
      "level": 5,
      "code": "01290",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0129",
      "parentCode": "0129",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu monivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- joulupuiden tuotanto\r\n- puiden kasvatus mahlan juoksutusta varten\r\n- puna- ja valkoapilan ja muiden monivuotisten nurmipalkokasvien viljely\r\n- monivuotisten heinäkasvien viljely:\r\n- - kuivaheinä (rehuksi)\r\n- - nurmikasvit (rehuksi)\r\n- - ruokohelpi\r\n- - nurmikasvien ja heinien siementuotanto\r\n- kasvien kasvatus punontamateriaaliksi\r\n- kasvien kasvatus energiantuotantoon: ruokohelpi, paju\r\n",
            "\n- joulupuiden tuotanto\n- puiden kasvatus mahlan juoksutusta varten\n- puna- ja valkoapilan ja muiden monivuotisten nurmipalkokasvien viljely\n- monivuotisten heinäkasvien viljely:\n -- kuivaheinä (rehuksi)\n -- nurmikasvit (rehuksi)\n -- ruokohelpi\n -- nurmikasvien ja heinien siementuotanto\n- kasvien kasvatus punontamateriaaliksi\n- kasvien kasvatus energiantuotantoon: ruokohelpi, paju"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kukkien viljely ja kukkien siementen tuotanto (01191)\r\n- puiden mahlan tai luonnonkumin kaltaisten aineiden kerääminen metsästä (02300)\r\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)",
            "\n- kukkien viljely ja kukkien siementen tuotanto (01191)\n- puiden mahlan tai luonnonkumin kaltaisten aineiden kerääminen metsästä (02300)\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan (monivuotisen) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "energiapajun kasvatus",
            "energiapajun korjuu",
            "joulukuusten viljely ja korjuu",
            "kasvien kasvatus punontamateriaaliksi",
            "mahlan juoksuttaminen kasvatetuista puista",
            "nurmikasvien (monivuotisten) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
            "nurmikasvien ja heinien siementen tuotanto",
            "nurmipalkokasvien (monivuot) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
            "pajun kasvatus energiantuotantoon",
            "pajun kasvatus punontamateriaaliksi",
            "puna-apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "ruokohelpin kasvatus energiantuotantoon"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01290",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01290",
      "level": 5,
      "code": "01290",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0129",
      "parentCode": "0129",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu monivuotisten kasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- joulupuiden tuotanto\r\n- puiden kasvatus mahlan juoksutusta varten\r\n- puna- ja valkoapilan ja muiden monivuotisten nurmipalkokasvien viljely\r\n- monivuotisten heinäkasvien viljely:\r\n- - kuivaheinä (rehuksi)\r\n- - nurmikasvit (rehuksi)\r\n- - ruokohelpi\r\n- - nurmikasvien ja heinien siementuotanto\r\n- kasvien kasvatus punontamateriaaliksi\r\n- kasvien kasvatus energiantuotantoon: ruokohelpi, paju\r\n",
            "\n- joulupuiden tuotanto\n- puiden kasvatus mahlan juoksutusta varten\n- puna- ja valkoapilan ja muiden monivuotisten nurmipalkokasvien viljely\n- monivuotisten heinäkasvien viljely:\n -- kuivaheinä (rehuksi)\n -- nurmikasvit (rehuksi)\n -- ruokohelpi\n -- nurmikasvien ja heinien siementuotanto\n- kasvien kasvatus punontamateriaaliksi\n- kasvien kasvatus energiantuotantoon: ruokohelpi, paju"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kukkien viljely ja kukkien siementen tuotanto (01191)\r\n- puiden mahlan tai luonnonkumin kaltaisten aineiden kerääminen metsästä (02300)\r\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)",
            "\n- kukkien viljely ja kukkien siementen tuotanto (01191)\n- puiden mahlan tai luonnonkumin kaltaisten aineiden kerääminen metsästä (02300)\n- siirtonurmikoiden kasvatus (01300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan (monivuotisen) viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "energiapajun kasvatus",
            "energiapajun korjuu",
            "joulukuusten viljely ja korjuu",
            "kasvien kasvatus punontamateriaaliksi",
            "mahlan juoksuttaminen kasvatetuista puista",
            "nurmikasvien (monivuotisten) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
            "nurmikasvien ja heinien siementen tuotanto",
            "nurmipalkokasvien (monivuot) viljely (kasvinvilj. erikoist. tila)",
            "pajun kasvatus energiantuotantoon",
            "pajun kasvatus punontamateriaaliksi",
            "puna-apilan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "ruokohelpin kasvatus energiantuotantoon"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/013",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljely; puutarhatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa.",
            "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kasvinviljelytilat",
            "peltoviljely",
            "taimien viljely (viherrakentam. käyt. puut, pensaat ja perennat)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/013",
      "level": 3,
      "code": "013",
      "order": 420,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto ml. kasvien välittömään monistukseen tarkoitetut pistokkaat, juuriversot ja kylvötaimet tai taimien lisääminen varrentamalla, jossa valitut varrennusoksat leikataan jaloversosta ja kiinnitetään perusrunkoon.",
            "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto ml. kasvien välittömään monistukseen tarkoitetut pistokkaat, juuriversot ja kylvötaimet tai taimien lisääminen varrentamalla, jossa valitut varrennusoksat leikataan jaloversosta ja kiinnitetään perusrunkoon."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0130",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0112",
      "level": 4,
      "code": "0112",
      "order": 70,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0130",
      "level": 4,
      "code": "0130",
      "order": 430,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/013",
      "parentCode": "013",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0130",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "level": 4,
      "code": "0113",
      "order": 90,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0130",
      "level": 4,
      "code": "0130",
      "order": 430,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/013",
      "parentCode": "013",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01120",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01300",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01120",
      "level": 5,
      "code": "01120",
      "order": 80,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0112",
      "parentCode": "0112",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n",
            "Vihannesten ja juuresten viljely avomaalla tai kasvihuoneissa: tomaattien, kurkkujen, kaalien, sipulien, kurpitsojen, munakoisojen, salaattien, porkkanan, punajuuren, nauriin, lantun, melonien, retiisin, retikan yms. viljely.\r\n\r\nMausteyrttien ja -vihannesten viljely: paprikoiden, fenkolin, persiljan, tillin, kirvelin, rakuunan, meiramin, kapriksen, sellerin yms. viljely.\r\n\r\nSienien viljely ja metsäsienien keruu.\r\n\r\nKoristekasvien, kuten leikkokukkien, sipulikukkien, kukkivien ruukkukasvien, viherkasvien ja ryhmäkasvien viljely.\r\n\r\nKoristekasvien, hedelmien ja vihannesten siementen tuotanto.\r\n\r\nTaimien kasvatus istutus- ja koristetarkoituksiin.\r\n\r\nRullattavien nurmimattojen valmistus urheilualueiden yms. peittämiseen.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- kuitukasvien, kuten pellavan viljely (01111)\r\n- perunan viljely (01112)\r\n- sikurin ja sokerijuurikkaan viljely (01112)\r\n- muiden tärkkelyspitoisten juuresten ja juurimukuloiden kasvattaminen (01112)\r\n- rehu- ja nurmikasvien viljely sekä näiden siementen tuotanto (01112)\r\n- hedelmien ja marjojen tuotanto (01130)\r\n- maustekasvien viljely (01130)\r\n- puuvartisten taimien kasvatus (01130)\r\n- metsäpuun taimien kasvatus (02011)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kylvösiementen tuotanto (koristekasvit)",
            "avomaan vihannestuotanto",
            "avomaankurkun viljely",
            "juuresten viljely",
            "kaalin viljely",
            "kasvihuoneviljely",
            "kauppapuutarhat",
            "kiinankaalin viljely",
            "koristekasvien viljely",
            "krysanteemin viljely",
            "kukkatarhat",
            "kukkatuotanto",
            "kukkien viljely",
            "kukkivien ruukkukasvien viljely",
            "kurkun viljely",
            "lantun viljely",
            "leikkokukkien viljely",
            "mustajuuren viljely",
            "nauriin viljely",
            "neilikan viljely",
            "palsternakan viljely",
            "persiljan viljely",
            "pinaatin viljely",
            "porkkanan viljely",
            "punajuuren viljely",
            "puutarhakasvien viljely",
            "puutarhatalous",
            "retiisin viljely",
            "ruusun viljely",
            "ryhmäkasvien viljely",
            "salaatin viljely",
            "sellerin viljely",
            "sienien poiminta metsässä",
            "sienien viljely",
            "siirtonurmen tuotanto",
            "sipulikukkien viljely",
            "sipulin viljely",
            "tillin viljely",
            "tomaatin viljely",
            "tulppaanin viljely",
            "valkosipulin viljely",
            "vihannesten viljely",
            "vihannestuotanto",
            "viherkasvien viljely",
            "yrttien keräily metsässä",
            "yrttien viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01300",
      "level": 5,
      "code": "01300",
      "order": 440,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0130",
      "parentCode": "0130",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto.\r\n",
            "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto."
          ],
          "includes": [
            "- taimien kasvatus istutustarkoituksiin:\r\n- - vihannesten taimet avomaalle\r\n- - vihannesten taimet kasvihuoneeseen, kuten kurkun- ja tomaatintaimet\r\n- - marjojen taimet, kuten mansikantaimet\r\n- koristekasvien ja kukkien taimien kasvattaminen\r\n- rullattavien siirtonurmikoiden kasvatus\r\n- koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimien kasvattaminen\r\n- taimien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi; pistokkaiden kasvatus\r\n- hedelmäpuiden taimien kasvatus\r\n- marjapensaiden taimien kasvatus\r\n- sienirihmastojen kasvatus\r\n",
            "\n- taimien kasvatus istutustarkoituksiin:\n -- vihannesten taimet avomaalle\n -- vihannesten taimet kasvihuoneeseen, kuten kurkun- ja tomaatintaimet\n -- marjojen taimet, kuten mansikantaimet\n- koristekasvien ja kukkien taimien kasvattaminen\n- rullattavien siirtonurmikoiden kasvatus\n- koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimien kasvattaminen\n- taimien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi; pistokkaiden kasvatus\n- hedelmäpuiden taimien kasvatus\n- marjapensaiden taimien kasvatus\n- sienirihmastojen kasvatus"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- metsäpuiden taimien kasvatus (02100)\r\n- kasvien viljely siementen tuotantoa varten (011, 012)\r\n- kukkien siementen viljely (01191)",
            "\n- metsäpuiden taimien kasvatus (02100)\n- kasvien viljely siementen tuotantoa varten (011, 012)\n- kukkien siementen viljely (01191)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "kurkuntaimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "sienirihmastojen viljely",
            "siirtonurmen tuotanto",
            "taimien kasvatus",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "taimien viljely (vihannesten)",
            "taimien viljely (viherrakent. käytett. puut, pensaat ja perennat)",
            "tomaatintaimien kasvatus",
            "vihannesten taimien kasvatus"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01300",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01130",
      "level": 5,
      "code": "01130",
      "order": 100,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0113",
      "parentCode": "0113",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n",
            "Hedelmien ja marjojen tuotanto: omenoiden, luumujen, mansikoiden, vadelmien, kirsikoiden, herukoiden, karviaisten yms. tuotanto.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva viinin tuotanto itse tuotetuista marjoista ja hedelmistä.\r\n\r\nMetsämarjojen (myös katajanmarjojen) keruu.\r\n\r\nJuomakasvien, kuten kahvin, teen, kaakaon yms. viljely.\r\n\r\nMaustekasvien viljely: laakeripuun, basilikan, aniksen, korianterin, kuminan, sinapin, kanelin, neilikan, muskotin, inkiväärin yms. viljely ja kasvatus.\r\n\r\nOliivien tuotanto.\r\n\r\nPuuvartisten taimien kasvatus: hedelmäpuiden ja marjapensaiden taimet, koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimet.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)",
            "- vilja- ja öljykasvien viljely (01111)\r\n- hedelmän tuottavien vihannesten (esim. tomaattien ja kurkkujen) viljely (01120)\r\n- mausteyrttien ja vihannesten viljely(01120)\r\n- viinitilat (15940)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "appelsiinien tuotanto",
            "banaanien tuotanto",
            "hedelmien viljely",
            "hillanpoiminta",
            "juomakasvien viljely",
            "kaakaon viljely",
            "kahvin viljely",
            "karpalonpoiminta",
            "karviaisen viljely",
            "kuminan viljely",
            "lakanpoiminta",
            "luonnonmarjojen poiminta metsässä",
            "luumun viljely",
            "mahlan keräily",
            "mansikan viljely",
            "marjojen poiminta metsässä",
            "marjojen viljely",
            "maustekasvien viljely",
            "metsämansikoiden poiminta",
            "metsämarjojen poiminta",
            "mustaherukan viljely",
            "mustikanpoiminta",
            "oliivien tuotanto",
            "omenan viljely",
            "punaherukan viljely",
            "puolukan poiminta",
            "sitruunoiden tuotanto",
            "suomuuraimen poiminta",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "teen viljely",
            "vadelman viljely",
            "valkoherukan viljely",
            "viinirypäleiden tuotanto",
            "mesimarjan viljely"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01300",
      "level": 5,
      "code": "01300",
      "order": 440,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0130",
      "parentCode": "0130",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto.\r\n",
            "Tähän kuuluu kaiken yksi- tai monivuotisen kasvullisen istutusmateriaalin tuotanto."
          ],
          "includes": [
            "- taimien kasvatus istutustarkoituksiin:\r\n- - vihannesten taimet avomaalle\r\n- - vihannesten taimet kasvihuoneeseen, kuten kurkun- ja tomaatintaimet\r\n- - marjojen taimet, kuten mansikantaimet\r\n- koristekasvien ja kukkien taimien kasvattaminen\r\n- rullattavien siirtonurmikoiden kasvatus\r\n- koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimien kasvattaminen\r\n- taimien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi; pistokkaiden kasvatus\r\n- hedelmäpuiden taimien kasvatus\r\n- marjapensaiden taimien kasvatus\r\n- sienirihmastojen kasvatus\r\n",
            "\n- taimien kasvatus istutustarkoituksiin:\n -- vihannesten taimet avomaalle\n -- vihannesten taimet kasvihuoneeseen, kuten kurkun- ja tomaatintaimet\n -- marjojen taimet, kuten mansikantaimet\n- koristekasvien ja kukkien taimien kasvattaminen\n- rullattavien siirtonurmikoiden kasvatus\n- koristepuiden, -pensaiden ja -köynnösten taimien kasvattaminen\n- taimien kasvattaminen sipulien, mukuloiden ja juurakkojen saamiseksi; pistokkaiden kasvatus\n- hedelmäpuiden taimien kasvatus\n- marjapensaiden taimien kasvatus\n- sienirihmastojen kasvatus"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- metsäpuiden taimien kasvatus (02100)\r\n- kasvien viljely siementen tuotantoa varten (011, 012)\r\n- kukkien siementen viljely (01191)",
            "\n- metsäpuiden taimien kasvatus (02100)\n- kasvien viljely siementen tuotantoa varten (011, 012)\n- kukkien siementen viljely (01191)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmäpuiden taimien kasvatus",
            "koristepuiden taimien kasvatus",
            "kurkuntaimien kasvatus",
            "marjapensaiden taimien kasvatus",
            "puuvartisten taimien kasvatus",
            "sienirihmastojen viljely",
            "siirtonurmen tuotanto",
            "taimien kasvatus",
            "taimien viljely (hedelmäpuut)",
            "taimien viljely (koristepuut ja -pensaat)",
            "taimien viljely (marjakasvit)",
            "taimien viljely (vihannesten)",
            "taimien viljely (viherrakent. käytett. puut, pensaat ja perennat)",
            "tomaatintaimien kasvatus",
            "vihannesten taimien kasvatus"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/012",
      "level": 3,
      "code": "012",
      "order": 110,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kotieläintalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kotieläinten kasvatus ja hoito.",
            "Kotieläinten kasvatus ja hoito."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kotieläintalous",
            "maatila (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/014",
      "level": 3,
      "code": "014",
      "order": 450,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kotieläintalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluu kotieläinten, kuten lypsy- ja lihakarjan, hevosten, lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan kasvatus ja hoito. Tähän kuuluu myös turkistarhaus sekä mehiläisten ja poronhoito. Tähän luokkaan ei kuulu kalojen ja äyriäisten kasvatus, joka kuuluu vesiviljelyn luokkaan 032.\r\n",
            "Tähän luokkaan kuuluu kotieläinten, kuten lypsy- ja lihakarjan, hevosten, lampaiden, vuohien, sikojen tai siipikarjan kasvatus ja hoito. Tähän kuuluu myös turkistarhaus sekä mehiläisten ja poronhoito. Tähän luokkaan ei kuulu kalojen ja äyriäisten kasvatus, joka kuuluu vesiviljelyn luokkaan 032."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\r\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (10110)\r\n- kalojen ja äyriäisten kasvatus (032)",
            "\n- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (10110)\n- kalojen ja äyriäisten kasvatus (032)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kotieläintalous",
            "maatila (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "nautakarjan hoito",
            "maatila (karjatalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0121",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0141",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0121",
      "level": 4,
      "code": "0121",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Nautakarjan hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Nautaeläinten ja puhvelien kasvatus ja hoito.",
            "Nautaeläinten ja puhvelien kasvatus ja hoito."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "nautakarjan hoito",
            "teurastus maatilalla (nautakarja)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0141",
      "level": 4,
      "code": "0141",
      "order": 460,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lypsykarjan kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01211",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01410",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01211",
      "level": 5,
      "code": "01211",
      "order": 130,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0121",
      "parentCode": "0121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lypsykarjatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Lypsykarjan kasvatus ja hoito.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva maidon jalostus voiksi, juustoksi yms.\r\n",
            "Lypsykarjan kasvatus ja hoito.\r\n\r\nMaatilalla tapahtuva maidon jalostus voiksi, juustoksi yms.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- maatilan ulkopuolella tapahtuva maidon jalostus (15510)\r\n- eläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01420)",
            "- maatilan ulkopuolella tapahtuva maidon jalostus (15510)\r\n- eläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01420)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "juuston tuotanto (maitotila)",
            "lypsykarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "voin tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "maidon tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01410",
      "level": 5,
      "code": "01410",
      "order": 470,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0141",
      "parentCode": "0141",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lypsykarjan kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- nautaeläinten kasvatus ja hoito lypsykarjaksi\r\n- lehmänmaidon tuotanto\r\n",
            "\n- nautaeläinten kasvatus ja hoito lypsykarjaksi\n- lehmänmaidon tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "- lypsykarjan hoidon yhteydessä tapahtuva nuorkarjan (vasikoiden ja mullikoiden) kasvatus\r\n",
            "\n- lypsykarjan hoidon yhteydessä tapahtuva nuorkarjan (vasikoiden ja mullikoiden) kasvatus"
          ],
          "excludes": [
            "- siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito (01420)\r\n- maidon jalostus voiksi, juustoksi yms. (10510)\r\n- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)",
            "\n- siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito (01420)\n- maidon jalostus voiksi, juustoksi yms. (10510)\n- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lypsykarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "lypsykarjan kasvatus",
            "maidon tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "ternimaidon tuotanto"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0121",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0142",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0121",
      "level": 4,
      "code": "0121",
      "order": 120,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Nautakarjan hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Nautaeläinten ja puhvelien kasvatus ja hoito.",
            "Nautaeläinten ja puhvelien kasvatus ja hoito."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "nautakarjan hoito",
            "teurastus maatilalla (nautakarja)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0142",
      "level": 4,
      "code": "0142",
      "order": 480,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01213",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01420",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01213",
      "level": 5,
      "code": "01213",
      "order": 150,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0121",
      "parentCode": "0121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu nautakarjatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nYhdistetty nautakarjatalous (esim. yhdistetty lypsykarjan ja lihanautojen kasvatus ja hoito).\r\n\r\nRehuasemat.",
            "Siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nYhdistetty nautakarjatalous (esim. yhdistetty lypsykarjan ja lihanautojen kasvatus ja hoito).\r\n\r\nRehuasemat."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "siitoseläinten hoito (naudat)",
            "rehuasemat"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01420",
      "level": 5,
      "code": "01420",
      "order": 490,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0142",
      "parentCode": "0142",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- nautaeläinten kasvatus ja hoito lihakarjaksi\r\n- emolehmien, siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito\r\n- nautaeläinten siemennesteen tuotanto\r\n",
            "\n- nautaeläinten kasvatus ja hoito lihakarjaksi\n- emolehmien, siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito\n- nautaeläinten siemennesteen tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)\r\n- lypsykarjan kasvatus ja hoito (01410)",
            "\n- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)\n- lypsykarjan kasvatus ja hoito (01410)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lihakarjan kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "naudanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "puhvelien kasvatus",
            "siitoseläinten hoito (naudat)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01212",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01420",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01212",
      "level": 5,
      "code": "01212",
      "order": 140,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0121",
      "parentCode": "0121",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lihakarjan kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Lihanautojen kasvatus ja hoito.",
            "Lihanautojen kasvatus ja hoito."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lihakarjan kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "naudanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01420",
      "level": 5,
      "code": "01420",
      "order": 490,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0142",
      "parentCode": "0142",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- nautaeläinten kasvatus ja hoito lihakarjaksi\r\n- emolehmien, siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito\r\n- nautaeläinten siemennesteen tuotanto\r\n",
            "\n- nautaeläinten kasvatus ja hoito lihakarjaksi\n- emolehmien, siitos- ja jalostusnautojen kasvatus ja hoito\n- nautaeläinten siemennesteen tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)\r\n- lypsykarjan kasvatus ja hoito (01410)",
            "\n- kotieläinten hoito ja kasvatus palkkiota vastaan (01620)\n- lypsykarjan kasvatus ja hoito (01410)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lihakarjan kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "naudanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "puhvelien kasvatus",
            "siitoseläinten hoito (naudat)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0122",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0143",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0122",
      "level": 4,
      "code": "0122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0143",
      "level": 4,
      "code": "0143",
      "order": 500,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01220",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01430",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01220",
      "level": 5,
      "code": "01220",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0122",
      "parentCode": "0122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Lampaiden, vuohien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n\r\nRaakavillan tuotanto. Lampaiden keritseminen lampaiden hoidon yhteydessä.\r\n\r\nVuohenmaidon tuotanto ja sen maatilalla tapahtuva jalostus juustoksi yms.\r\n\r\nHevosten, aasien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n",
            "Lampaiden, vuohien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n\r\nRaakavillan tuotanto. Lampaiden keritseminen lampaiden hoidon yhteydessä.\r\n\r\nVuohenmaidon tuotanto ja sen maatilalla tapahtuva jalostus juustoksi yms.\r\n\r\nHevosten, aasien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- lampaiden keritseminen palkkiota vastaan (01420)\r\n- kilpahevostallien pito (92620)\r\n- ratsastustallien pito (92720)",
            "- lampaiden keritseminen palkkiota vastaan (01420)\r\n- kilpahevostallien pito (92620)\r\n- ratsastustallien pito (92720)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hevosenlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hevossiittolat",
            "hevostilat (muut kuin kilpa- ja ratsuhevostilat)",
            "lammastilat",
            "lampaanjalostus",
            "lampaiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "teurastus maatilalla (lampaat)",
            "hevosten hoito ja kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "lampaanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "villan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "vuohien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01430",
      "level": 5,
      "code": "01430",
      "order": 510,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0143",
      "parentCode": "0143",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- hevosten, aasien, muulien ja muuliaasien kasvatus ja hoito\r\n",
            "\n- hevosten, aasien, muulien ja muuliaasien kasvatus ja hoito"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kilpahevos- ja ratsuhevostallien pito (93190)",
            "\n- kilpahevos- ja ratsuhevostallien pito (93190)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hevosenlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hevossiittolat",
            "hevosten hoito ja kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus",
            "hevostilat (muut kuin kilpa- ja ratsuhevostilat)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0125",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0144",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0125",
      "level": 4,
      "code": "0125",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu kotieläintalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0144",
      "level": 4,
      "code": "0144",
      "order": 520,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kamelien ja kamelieläinten kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01259",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01440",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01259",
      "level": 5,
      "code": "01259",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0125",
      "parentCode": "0125",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu eläinten hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon.\r\n\r\nLemmikkieläinten kasvatus. Koirakennelit.\r\n\r\nMuiden eläinten kasvatus (esim. kanit, etanat).\r\n",
            "Mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon.\r\n\r\nLemmikkieläinten kasvatus. Koirakennelit.\r\n\r\nMuiden eläinten kasvatus (esim. kanit, etanat).\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01420)\r\n- koirien koulutus vartiointi- ja turvallisuustarkoituksiin (74600)\r\n- näkövammaisten opaskoirakoulut (85329)\r\n- kilpakennelit (92620)\r\n- lemmikkieläinten hoitopalvelut: täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (93050)\r\n- eläinsuojeluyhdistykset (91339)",
            "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01420)\r\n- koirien koulutus vartiointi- ja turvallisuustarkoituksiin (74600)\r\n- näkövammaisten opaskoirakoulut (85329)\r\n- kilpakennelit (92620)\r\n- lemmikkieläinten hoitopalvelut: täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (93050)\r\n- eläinsuojeluyhdistykset (91339)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "etanoiden kasvatus",
            "kanien kasvatus",
            "kennelit",
            "lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus",
            "mehiläistarhat",
            "hunajan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "mehiläisten hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01440",
      "level": 5,
      "code": "01440",
      "order": 530,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0144",
      "parentCode": "0144",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kamelien ja kamelieläinten kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- kamelien ja muiden kamelieläinten (vikunja, guanako, alpakka ja laama) kasvatus ja hoito",
            "\n- kamelien ja muiden kamelieläinten (vikunja, guanako, alpakka ja laama) kasvatus ja hoito"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alpakan kasvatus",
            "kamelien ja kamelieläinten kasvatus"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0122",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0145",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0122",
      "level": 4,
      "code": "0122",
      "order": 160,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0145",
      "level": 4,
      "code": "0145",
      "order": 540,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lampaiden ja vuohien kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01220",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01450",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01220",
      "level": 5,
      "code": "01220",
      "order": 170,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0122",
      "parentCode": "0122",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Lampaiden, vuohien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n\r\nRaakavillan tuotanto. Lampaiden keritseminen lampaiden hoidon yhteydessä.\r\n\r\nVuohenmaidon tuotanto ja sen maatilalla tapahtuva jalostus juustoksi yms.\r\n\r\nHevosten, aasien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n",
            "Lampaiden, vuohien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n\r\nRaakavillan tuotanto. Lampaiden keritseminen lampaiden hoidon yhteydessä.\r\n\r\nVuohenmaidon tuotanto ja sen maatilalla tapahtuva jalostus juustoksi yms.\r\n\r\nHevosten, aasien yms. eläinten hoito ja kasvatus.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- lampaiden keritseminen palkkiota vastaan (01420)\r\n- kilpahevostallien pito (92620)\r\n- ratsastustallien pito (92720)",
            "- lampaiden keritseminen palkkiota vastaan (01420)\r\n- kilpahevostallien pito (92620)\r\n- ratsastustallien pito (92720)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hevosenlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hevossiittolat",
            "hevostilat (muut kuin kilpa- ja ratsuhevostilat)",
            "lammastilat",
            "lampaanjalostus",
            "lampaiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "teurastus maatilalla (lampaat)",
            "hevosten hoito ja kasvatus (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "lampaanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "villan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "vuohien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01450",
      "level": 5,
      "code": "01450",
      "order": 550,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0145",
      "parentCode": "0145",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lampaiden ja vuohien kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- lampaiden ja vuohien kasvatus ja hoito sekä keritseminen hoidon yhteydessä\r\n- käsittelemättömän lampaan- ja vuohenmaidon tuotanto\r\n- raakavillan tuotanto\r\n",
            "\n- lampaiden ja vuohien kasvatus ja hoito sekä keritseminen hoidon yhteydessä\n- käsittelemättömän lampaan- ja vuohenmaidon tuotanto\n- raakavillan tuotanto"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- palkkio- tai sopimusperusteinen lampaiden keritseminen (01620)\r\n- rasvavillan tuotanto teurastuksen sivutuotteena (10110)\r\n- maidon jalostus (10510)",
            "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen lampaiden keritseminen (01620)\n- rasvavillan tuotanto teurastuksen sivutuotteena (10110)\n- maidon jalostus (10510)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lammastilat",
            "lampaanjalostus",
            "lampaanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "lampaiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "lampaiden kasvatus",
            "villan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "vuohien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "vuohien kasvatus"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0123",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0146",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0123",
      "level": 4,
      "code": "0123",
      "order": 180,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sikojen hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0146",
      "level": 4,
      "code": "0146",
      "order": 560,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sikojen kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- porsaiden, lihasikojen ja siitossikojen kasvatus ja hoito",
            "\n- porsaiden, lihasikojen ja siitossikojen kasvatus ja hoito"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "sikalat",
            "sikatilat"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01230",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01461",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01230",
      "level": 5,
      "code": "01230",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0123",
      "parentCode": "0123",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sikojen hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Porsaiden tuotanto.\r\n\r\nLihasikojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nSiitossikojen kasvatus ja hoito.",
            "Porsaiden tuotanto.\r\n\r\nLihasikojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nSiitossikojen kasvatus ja hoito."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "porsaiden tuotanto",
            "siitoseläinten hoito (siat)",
            "sikalat",
            "sikatilat",
            "teurastus maatilalla (sikojen)",
            "sianlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "sikojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01461",
      "level": 5,
      "code": "01461",
      "order": 570,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0146",
      "parentCode": "0146",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Porsastuotanto"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- porsaiden tuotanto\r\n- siitossikojen kasvatus ja hoito\r\n",
            "\n- porsaiden tuotanto\n- siitossikojen kasvatus ja hoito"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- lihasikojen kasvatus ja hoito (01462)",
            "\n- lihasikojen kasvatus ja hoito (01462)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "porsaiden tuotanto"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01230",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01462",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01230",
      "level": 5,
      "code": "01230",
      "order": 190,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0123",
      "parentCode": "0123",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sikojen hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Porsaiden tuotanto.\r\n\r\nLihasikojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nSiitossikojen kasvatus ja hoito.",
            "Porsaiden tuotanto.\r\n\r\nLihasikojen kasvatus ja hoito.\r\n\r\nSiitossikojen kasvatus ja hoito."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "porsaiden tuotanto",
            "siitoseläinten hoito (siat)",
            "sikalat",
            "sikatilat",
            "teurastus maatilalla (sikojen)",
            "sianlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "sikojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01462",
      "level": 5,
      "code": "01462",
      "order": 580,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0146",
      "parentCode": "0146",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Lihasikojen kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- lihasikojen kasvatus ja hoito itse kasvatetuista tai ostetuista porsaista\r\n",
            "\n- lihasikojen kasvatus ja hoito itse kasvatetuista tai ostetuista porsaista"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- porsaiden tuotanto (01461)",
            "\n- porsaiden tuotanto (01461)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "lihasikojen kasvatus",
            "sianlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siitoseläinten hoito (siat)",
            "siitossikojen kasvatus",
            "sikojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0124",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0124",
      "level": 4,
      "code": "0124",
      "order": 200,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siipikarjan hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0147",
      "level": 4,
      "code": "0147",
      "order": 590,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siipikarjan kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- siipikarjan kasvatus ja hoito\r\n- siipikarjan munien tuotanto ja hautomoiden toiminta\r\n",
            "\n- siipikarjan kasvatus ja hoito\n- siipikarjan munien tuotanto ja hautomoiden toiminta"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)\r\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)\r\n- strutsien ja emujen kasvatus (01499)",
            "\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)\n- strutsien ja emujen kasvatus (01499)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hautomot",
            "kanalat",
            "siipikarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjatilat"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01240",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01471",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01240",
      "level": 5,
      "code": "01240",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0124",
      "parentCode": "0124",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siipikarjan hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n",
            "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)",
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ankkojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hautomot",
            "kalkkunoiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kanalat",
            "kananmunien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjatilat",
            "teurastus maatilalla (siipikarjan)",
            "broilerien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hanhien hoito",
            "kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kananmunien pakkaaminen (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "strutsien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01471",
      "level": 5,
      "code": "01471",
      "order": 600,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
      "parentCode": "0147",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kananmunien tuotanto"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- kananmunien, myös siitosmunien tuotanto ja hautomoiden toiminta\r\n",
            "\n- kananmunien, myös siitosmunien tuotanto ja hautomoiden toiminta"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- kananpoikasten kasvatus ja hoito (01479)\r\n- broilerien kasvatus ja hoito (01472)",
            "\n- kananpoikasten kasvatus ja hoito (01479)\n- broilerien kasvatus ja hoito (01472)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kananmunien pakkaaminen (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kananmunien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01240",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01472",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01240",
      "level": 5,
      "code": "01240",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0124",
      "parentCode": "0124",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siipikarjan hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n",
            "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)",
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ankkojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hautomot",
            "kalkkunoiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kanalat",
            "kananmunien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjatilat",
            "teurastus maatilalla (siipikarjan)",
            "broilerien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hanhien hoito",
            "kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kananmunien pakkaaminen (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "strutsien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01472",
      "level": 5,
      "code": "01472",
      "order": 610,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
      "parentCode": "0147",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Broilerien tuotanto"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- broilerien eli lihantuotantoa varten kasvatettavien kanojen kasvatus ja hoito\r\n",
            "\n- broilerien eli lihantuotantoa varten kasvatettavien kanojen kasvatus ja hoito"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)",
            "\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "broilerien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01240",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01479",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01240",
      "level": 5,
      "code": "01240",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0124",
      "parentCode": "0124",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siipikarjan hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n",
            "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)",
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ankkojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hautomot",
            "kalkkunoiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kanalat",
            "kananmunien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjatilat",
            "teurastus maatilalla (siipikarjan)",
            "broilerien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hanhien hoito",
            "kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kananmunien pakkaaminen (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "strutsien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01479",
      "level": 5,
      "code": "01479",
      "order": 620,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
      "parentCode": "0147",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu siipikarjatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- kananpoikasten (muniviksi kanoiksi tai emokanoiksi) kasvatus ja hoito\r\n- muu siipikarjan kasvatus ja hoito:\r\n- - kalkkunat, ankat, hanhet, helmikanat, viiriäiset, fasaanit, sorsat\r\n- muun siipikarjan munien, myös siitosmunien tuotanto ja hautomoiden toiminta\r\n",
            "\n- kananpoikasten (muniviksi kanoiksi tai emokanoiksi) kasvatus ja hoito\n- muu siipikarjan kasvatus ja hoito:\n -- kalkkunat, ankat, hanhet, helmikanat, viiriäiset, fasaanit, sorsat\n- muun siipikarjan munien, myös siitosmunien tuotanto ja hautomoiden toiminta"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- strutsien ja emujen kasvatus (01499)\r\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)\r\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)",
            "\n- strutsien ja emujen kasvatus (01499)\n- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (10120)\n- höyhenien ja untuvien keruu luonnosta (02300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ankkojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hanhien hoito",
            "kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kalkkunoiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0125",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0125",
      "level": 4,
      "code": "0125",
      "order": 220,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu kotieläintalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0149",
      "level": 4,
      "code": "0149",
      "order": 630,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden eläinten kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- puolikesyjen eläinten ja muiden eläinten kasvatus ja hoito:\r\n- - poronhoito\r\n- - turkiseläinten, matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\r\n- - matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\r\n- - silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\r\n- -mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\r\n- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\r\n- muiden eläinten kasvatus\r\n",
            "\n- puolikesyjen eläinten ja muiden eläinten kasvatus ja hoito:\n -- poronhoito\n -- turkiseläinten, matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\n -- matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\n -- silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\n --mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\n- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\n- muiden eläinten kasvatus"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\r\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\r\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\r\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\r\n- lemmikkieläinten täysihoito ja koulutus (96090)\r\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\r\n- akvaariokalojen kasvatus (032)",
            "\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\n- lemmikkieläinten täysihoito ja koulutus (96090)\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\n- akvaariokalojen kasvatus (032)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0124",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0124",
      "level": 4,
      "code": "0124",
      "order": 200,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/012",
      "parentCode": "012",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siipikarjan hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0149",
      "level": 4,
      "code": "0149",
      "order": 630,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muiden eläinten kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- puolikesyjen eläinten ja muiden eläinten kasvatus ja hoito:\r\n- - poronhoito\r\n- - turkiseläinten, matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\r\n- - matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\r\n- - silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\r\n- -mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\r\n- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\r\n- muiden eläinten kasvatus\r\n",
            "\n- puolikesyjen eläinten ja muiden eläinten kasvatus ja hoito:\n -- poronhoito\n -- turkiseläinten, matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\n -- matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\n -- silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\n --mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\n- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\n- muiden eläinten kasvatus"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\r\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\r\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\r\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\r\n- lemmikkieläinten täysihoito ja koulutus (96090)\r\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\r\n- akvaariokalojen kasvatus (032)",
            "\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\n- lemmikkieläinten täysihoito ja koulutus (96090)\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\n- akvaariokalojen kasvatus (032)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01251",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01491",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01251",
      "level": 5,
      "code": "01251",
      "order": 230,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0125",
      "parentCode": "0125",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Turkistarhaus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Turkiseläinten hoito ja kasvatus: minkkien, kettujen, hillerien, supien, nutrioiden yms. eläinten tarhaus nahantuotantoon, siitoseläimiksi tai elintarvikkeiksi.\r\n",
            "Turkiseläinten hoito ja kasvatus: minkkien, kettujen, hillerien, supien, nutrioiden yms. eläinten tarhaus nahantuotantoon, siitoseläimiksi tai elintarvikkeiksi.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsästyksellä pyydettyjen eläinten nahkojen tuotanto (01500)\r\n- päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) (18300)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (19100)",
            "- metsästyksellä pyydettyjen eläinten nahkojen tuotanto (01500)\r\n- päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) (18300)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (19100)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hillerinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "supinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "turkiseläinten hoito ja kasvatus",
            "turkiseläinten myynti turkistarhassa",
            "turkiseläinten nahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "turkistarhaus"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01491",
      "level": 5,
      "code": "01491",
      "order": 640,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
      "parentCode": "0149",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Turkistarhaus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- turkiseläinten tarhaus nahantuotantoa varten tai siitoseläimiksi:\r\n- - minkki\r\n- - hopeakettu\r\n- - sinikettu\r\n- - chinchilla\r\n- - hilleri\r\n- - supi\r\n- - nutria\r\n",
            "\n- turkiseläinten tarhaus nahantuotantoa varten tai siitoseläimiksi:\n -- minkki\n -- hopeakettu\n -- sinikettu\n -- chinchilla\n -- hilleri\n -- supi\n -- nutria"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\r\n- päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) (15110)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (15110)",
            "\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\n- päätoiminen turkisten muokkaus (käsittely) (15110)\n- päätoiminen nahkojen valmistus (15110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hillerinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "ketunnahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "minkinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "nutriannahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "rahtityö (nahoitus)",
            "supinnahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "turkiseläinten hoito ja kasvatus",
            "turkiseläinten myynti turkistarhassa",
            "turkiseläinten nahkojen tuotanto turkistarhassa",
            "turkistarhaus"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01252",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01492",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01252",
      "level": 5,
      "code": "01252",
      "order": 240,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0125",
      "parentCode": "0125",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Poronhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Porojen kasvatus ja hoito sekä porojen teurastus porotalouden yhteydessä.\r\n\r\nPoronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä.",
            "Porojen kasvatus ja hoito sekä porojen teurastus porotalouden yhteydessä.\r\n\r\nPoronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "paliskunnat",
            "porojen kasvatus ja hoito",
            "porojen teurastus (porotilalla)",
            "poronhoito",
            "poronlihan tuotanto (porotilalla)",
            "poronnahkojen ja -taljojen tuotanto (porotilalla)",
            "poronsarvien tuotanto (porotilalla)",
            "porotalous",
            "porotalouteen liittyvien tuotteiden tuotanto porotilalla"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01492",
      "level": 5,
      "code": "01492",
      "order": 650,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
      "parentCode": "0149",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Poronhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- porojen kasvatus ja hoito sekä porojen teurastus porotalouden yhteydessä\r\n- poronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä\r\n",
            "\n- porojen kasvatus ja hoito sekä porojen teurastus porotalouden yhteydessä\n- poronnahkojen ja -taljojen sekä poronsarvien yms. tuotanto poronhoidon yhteydessä"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- porojen teurastus teurastamoissa (10110)",
            "\n- porojen teurastus teurastamoissa (10110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "paliskunta",
            "porojen kasvatus ja hoito",
            "porojen teurastus (porotilalla)",
            "poronhoito",
            "poronlihan tuotanto (porotilalla)",
            "poronnahkojen ja -taljojen tuotanto (porotilalla)",
            "poronsarvien tuotanto (porotilalla)",
            "porotalous",
            "porotalouteen liittyvien tuotteiden tuotanto porotilalla"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01240",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01499",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01240",
      "level": 5,
      "code": "01240",
      "order": 210,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0124",
      "parentCode": "0124",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siipikarjan hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n",
            "Kananmunien tuotanto.\r\n\r\nSiipikarjan hoito ja kasvatus: broilerien tuotanto, ankan-, hanhen-, kalkkunan-, fasaanin-, sorsan-, strutsin-, emun- yms. eläinten lihan tuotanto.\r\n\r\nSiitosmunien tuotanto sekä haudonta ja poikaskasvatus.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)",
            "- sulkien, höyhenien ja untuvien tuotanto (15120)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ankkojen hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hautomot",
            "kalkkunoiden hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kanalat",
            "kananmunien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjatilat",
            "teurastus maatilalla (siipikarjan)",
            "broilerien tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "hanhien hoito",
            "kalkkunanlihan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kananmunien pakkaaminen (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "siipikarjan hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "strutsien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01499",
      "level": 5,
      "code": "01499",
      "order": 660,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
      "parentCode": "0149",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu eläinten hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- muiden eläinten kasvatus ja hoito:\r\n- - strutsilinnut ja emut\r\n- - muut linnut (pl. siipikarja)\r\n- - hyönteiset\r\n- - kanit (lihan, turkisten tai villan tuotantoon)\r\n- - matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\r\n- - matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\r\n- - silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\r\n- - mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\r\n- - muiden eläinten kasvatus\r\n",
            "\n- muiden eläinten kasvatus ja hoito:\n -- strutsilinnut ja emut\n -- muut linnut (pl. siipikarja)\n -- hyönteiset\n -- kanit (lihan, turkisten tai villan tuotantoon)\n -- matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\n -- matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\n -- silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\n -- mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\n -- muiden eläinten kasvatus"
          ],
          "includesAlso": [
            "- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\r\n- - kissa- ja koirakennelit\r\n- - linnut, kuten papukaijat yms.\r\n- - hamsterit, kanit yms.\r\n",
            "\n- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\n -- kissa- ja koirakennelit\n -- linnut, kuten papukaijat yms.\n -- hamsterit, kanit yms."
          ],
          "excludes": [
            "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\r\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\r\n- poronhoito (01492)\r\n- lemmikkieläinten täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (96090)\r\n- kilpakennelit (93190)\r\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\r\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\r\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\r\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\r\n- akvaariokalojen kasvatus (032)\r\n- eläinsuojeluyhdistykset (94999)",
            "\n- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\n- poronhoito (01492)\n- lemmikkieläinten täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (96090)\n- kilpakennelit (93190)\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\n- akvaariokalojen kasvatus (032)\n- eläinsuojeluyhdistykset (94999)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "etanoiden kasvatus",
            "hunajan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kanien kasvatus",
            "kennelit",
            "lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus",
            "mehiläistarhat",
            "mehiläisten hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "strutsien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01259",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01499",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01259",
      "level": 5,
      "code": "01259",
      "order": 250,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0125",
      "parentCode": "0125",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu eläinten hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon.\r\n\r\nLemmikkieläinten kasvatus. Koirakennelit.\r\n\r\nMuiden eläinten kasvatus (esim. kanit, etanat).\r\n",
            "Mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon.\r\n\r\nLemmikkieläinten kasvatus. Koirakennelit.\r\n\r\nMuiden eläinten kasvatus (esim. kanit, etanat).\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01420)\r\n- koirien koulutus vartiointi- ja turvallisuustarkoituksiin (74600)\r\n- näkövammaisten opaskoirakoulut (85329)\r\n- kilpakennelit (92620)\r\n- lemmikkieläinten hoitopalvelut: täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (93050)\r\n- eläinsuojeluyhdistykset (91339)",
            "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01420)\r\n- koirien koulutus vartiointi- ja turvallisuustarkoituksiin (74600)\r\n- näkövammaisten opaskoirakoulut (85329)\r\n- kilpakennelit (92620)\r\n- lemmikkieläinten hoitopalvelut: täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (93050)\r\n- eläinsuojeluyhdistykset (91339)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "etanoiden kasvatus",
            "kanien kasvatus",
            "kennelit",
            "lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus",
            "mehiläistarhat",
            "hunajan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "mehiläisten hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01499",
      "level": 5,
      "code": "01499",
      "order": 660,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
      "parentCode": "0149",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu eläinten hoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- muiden eläinten kasvatus ja hoito:\r\n- - strutsilinnut ja emut\r\n- - muut linnut (pl. siipikarja)\r\n- - hyönteiset\r\n- - kanit (lihan, turkisten tai villan tuotantoon)\r\n- - matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\r\n- - matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\r\n- - silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\r\n- - mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\r\n- - muiden eläinten kasvatus\r\n",
            "\n- muiden eläinten kasvatus ja hoito:\n -- strutsilinnut ja emut\n -- muut linnut (pl. siipikarja)\n -- hyönteiset\n -- kanit (lihan, turkisten tai villan tuotantoon)\n -- matelijoiden ja lintujen tarhaus nahantuotantoa varten\n -- matojen kasvatus, maalla elävien nilviäisten kasvatus, etanafarmien yms. toiminta\n -- silkkiäistoukkien kasvatus silkin tuotantoa varten\n -- mehiläisten hoito hunajan ja mehiläisvahan tuotantoon\n -- muiden eläinten kasvatus"
          ],
          "includesAlso": [
            "- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\r\n- - kissa- ja koirakennelit\r\n- - linnut, kuten papukaijat yms.\r\n- - hamsterit, kanit yms.\r\n",
            "\n- lemmikkieläinten kasvatus (pl. akvaariokalat):\n -- kissa- ja koirakennelit\n -- linnut, kuten papukaijat yms.\n -- hamsterit, kanit yms."
          ],
          "excludes": [
            "- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\r\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\r\n- poronhoito (01492)\r\n- lemmikkieläinten täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (96090)\r\n- kilpakennelit (93190)\r\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\r\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\r\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\r\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\r\n- akvaariokalojen kasvatus (032)\r\n- eläinsuojeluyhdistykset (94999)",
            "\n- kotieläinten hoito palkkiota vastaan (01620)\n- siipikarjan kasvatus ja hoito (0147)\n- poronhoito (01492)\n- lemmikkieläinten täysihoito, trimmaus, kaitseminen ja koulutus (96090)\n- kilpakennelit (93190)\n- metsästyksestä ja ansapyynnistä saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (01700)\n- sammakkoiden kasvatus (03220)\n- matofarmien toiminta merivedessä ja murtovedessä (03210)\n- kalanviljelylaitosten toiminta (03210, 03220)\n- akvaariokalojen kasvatus (032)\n- eläinsuojeluyhdistykset (94999)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "etanoiden kasvatus",
            "hunajan tuotanto (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "kanien kasvatus",
            "kennelit",
            "lemmikkieläinten kasvatus ja jalostus",
            "mehiläistarhat",
            "mehiläisten hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)",
            "strutsien hoito (kotieläintalouteen erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/013",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/015",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/013",
      "level": 3,
      "code": "013",
      "order": 260,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/015",
      "level": 3,
      "code": "015",
      "order": 670,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen.",
            "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0130",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0150",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0130",
      "level": 4,
      "code": "0130",
      "order": 270,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/013",
      "parentCode": "013",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (erikoistumaton tila)",
            "hernekasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "kauran viljely (erikoistumaton tila)",
            "leipäviljan viljely (erikoistumaton tila)",
            "nurmikasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "ohran viljely (erikoistumaton tila)",
            "palkokasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "pellavan viljely (erikoistumaton tila)",
            "peltoviljely, kotieläintalous (erikoistumaton tila)",
            "perunan viljely (erikoistumaton tila)",
            "rehuviljan viljely (erikoistumaton tila)",
            "rukiin viljely (erikoistumaton tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton tila)",
            "vehnän viljely (erikoistumaton tila)",
            "öljykasvien viljely (erikoistumaton tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0150",
      "level": 4,
      "code": "0150",
      "order": 680,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/015",
      "parentCode": "015",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01301",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01500",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01301",
      "level": 5,
      "code": "01301",
      "order": 280,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0130",
      "parentCode": "0130",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljelyn ja puutarhatalouden tai kotieläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. Kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä nautakarjan, lampaiden, vuohien, hevosten, aasien, muulien, sikojen ja siipikarjan hoitoa.",
            "Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljelyn ja puutarhatalouden tai kotieläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. Kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä nautakarjan, lampaiden, vuohien, hevosten, aasien, muulien, sikojen ja siipikarjan hoitoa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "naudanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "broilerien tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kalkkunanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kananmunien tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "lampaiden hoito (erikoistumaton tila)",
            "lihakarjan hoito (erikoistumaton tila)",
            "lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila)",
            "maidon tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "siipikarjan hoito (erikoisumaton tila)",
            "siipikarjanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "sikojen hoito (erikoistumaton tila)",
            "villan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "voin tuotanto (erikoistumaton tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01500",
      "level": 5,
      "code": "01500",
      "order": 690,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0150",
      "parentCode": "0150",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen.\r\n",
            "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- monimuotoinen kasvinviljelyyn erikoistunut tila (011, 012)\r\n- monimuotoinen karjatalouteen erikoistunut tila (014)",
            "\n- monimuotoinen kasvinviljelyyn erikoistunut tila (011, 012)\n- monimuotoinen karjatalouteen erikoistunut tila (014)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (erikoistumaton tila)",
            "broilerien tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "hernekasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "hunajan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kalkkunanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kananmunien tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)",
            "kauran viljely (erikoistumaton tila)",
            "lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "lampaiden hoito (erikoistumaton tila)",
            "leipäviljan viljely (erikoistumaton tila)",
            "lihakarjan hoito (erikoistumaton tila)",
            "lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila)",
            "maidon tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "naudanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "nurmikasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "ohran viljely (erikoistumaton tila)",
            "palkokasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "pellavan viljely (erikoistumaton tila)",
            "peltoviljely, kotieläintalous (erikoistumaton tila)",
            "perunan viljely (erikoistumaton tila)",
            "rehuviljan viljely (erikoistumaton tila)",
            "rukiin viljely (erikoistumaton tila)",
            "sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "siipikarjan hoito (erikoistumaton tila)",
            "siipikarjanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "sikojen hoito (erikoistumaton tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton tila)",
            "vehnän viljely (erikoistumaton tila)",
            "villan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "voin tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "öljykasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "maatila (sekatila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01302",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01500",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01302",
      "level": 5,
      "code": "01302",
      "order": 290,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0130",
      "parentCode": "0130",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja muu kotieläintalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljelyn ja puutarhatalouden tai kotieläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. Muulla kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä turkistarhausta, poronhoitoa ja muuta eläinten hoitoa.",
            "Sellainen erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljelyn ja puutarhatalouden tai kotieläintalouden osuus ei ylitä 66 % tuotannosta. Muulla kotieläintaloudella tarkoitetaan tässä turkistarhausta, poronhoitoa ja muuta eläinten hoitoa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hunajan tuotanto (erikoistumaton tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01500",
      "level": 5,
      "code": "01500",
      "order": 690,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0150",
      "parentCode": "0150",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen.\r\n",
            "Tähän luokkaan kuuluu erikoistumaton maatalous, jossa kasvinviljely ja puutarhatalous sekä kotieläintuotanto on yhdistetty. Maataloustoiminnan suuruusluokka ei ole ratkaiseva tekijä. Mikäli joko kasvinviljely, puutarhatalous tai kotieläintalous muodostaa 66 % tai enemmän tuotantoyksikön toiminnasta, toiminta luokitellaan vastaavasti joko kasvinviljelyyn tai kotieläintalouteen."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- monimuotoinen kasvinviljelyyn erikoistunut tila (011, 012)\r\n- monimuotoinen karjatalouteen erikoistunut tila (014)",
            "\n- monimuotoinen kasvinviljelyyn erikoistunut tila (011, 012)\n- monimuotoinen karjatalouteen erikoistunut tila (014)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "apilan viljely (erikoistumaton tila)",
            "broilerien tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "hernekasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "hevosenlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "hunajan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kalkkunanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kananlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kananmunien tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)",
            "kauran viljely (erikoistumaton tila)",
            "lampaanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "lampaiden hoito (erikoistumaton tila)",
            "leipäviljan viljely (erikoistumaton tila)",
            "lihakarjan hoito (erikoistumaton tila)",
            "lypsykarjan hoito (erikoistumaton tila)",
            "maidon tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "naudanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "nurmikasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "ohran viljely (erikoistumaton tila)",
            "palkokasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "pellavan viljely (erikoistumaton tila)",
            "peltoviljely, kotieläintalous (erikoistumaton tila)",
            "perunan viljely (erikoistumaton tila)",
            "rehuviljan viljely (erikoistumaton tila)",
            "rukiin viljely (erikoistumaton tila)",
            "sianlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "siipikarjan hoito (erikoistumaton tila)",
            "siipikarjanlihan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "sikojen hoito (erikoistumaton tila)",
            "sokerijuurikkaan viljely (erikoistumaton tila)",
            "vehnän viljely (erikoistumaton tila)",
            "villan tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "voin tuotanto (erikoistumaton tila)",
            "öljykasvien viljely (erikoistumaton tila)",
            "maatila (sekatila)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/011",
      "level": 3,
      "code": "011",
      "order": 30,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljely; puutarhatalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa.",
            "Kasvien, puutarhatuotteiden ja taimien viljely ja kasvattaminen avomaalla tai kasvihuoneissa."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kasvinviljelytilat",
            "peltoviljely",
            "taimien viljely (viherrakentam. käyt. puut, pensaat ja perennat)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/016",
      "level": 3,
      "code": "016",
      "order": 700,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maataloutta palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluvat kasvinviljelyyn, puutarhatalouteen tai kotieläintalouteen liittyvät toiminnot ja maatalouden toimintojen kanssa samankaltaiset toiminnot, jotka tehdään palkkio- tai sopimusperusteisesti. Tähän kuuluvat myös sadonkorjuuta ennen ja jälkeen tehtävät palkkio- tai sopimusperusteiset toiminnot, joilla maataloustuotteet valmistellaan markkinoille.",
            "Tähän kuuluvat kasvinviljelyyn, puutarhatalouteen tai kotieläintalouteen liittyvät toiminnot ja maatalouden toimintojen kanssa samankaltaiset toiminnot, jotka tehdään palkkio- tai sopimusperusteisesti. Tähän kuuluvat myös sadonkorjuuta ennen ja jälkeen tehtävät palkkio- tai sopimusperusteiset toiminnot, joilla maataloustuotteet valmistellaan markkinoille."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maatalouspalvelukset",
            "rahtityö (maatalous)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/014",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/014",
      "level": 3,
      "code": "014",
      "order": 300,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maataloutta palveleva toiminta pl. eläinlääkintä"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Kasvinviljelyä, puutarhataloutta tai kotieläintaloutta palveleva toiminta palkkiota vastaan.",
            "Kasvinviljelyä, puutarhataloutta tai kotieläintaloutta palveleva toiminta palkkiota vastaan."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/016",
      "level": 3,
      "code": "016",
      "order": 700,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maataloutta palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluvat kasvinviljelyyn, puutarhatalouteen tai kotieläintalouteen liittyvät toiminnot ja maatalouden toimintojen kanssa samankaltaiset toiminnot, jotka tehdään palkkio- tai sopimusperusteisesti. Tähän kuuluvat myös sadonkorjuuta ennen ja jälkeen tehtävät palkkio- tai sopimusperusteiset toiminnot, joilla maataloustuotteet valmistellaan markkinoille.",
            "Tähän kuuluvat kasvinviljelyyn, puutarhatalouteen tai kotieläintalouteen liittyvät toiminnot ja maatalouden toimintojen kanssa samankaltaiset toiminnot, jotka tehdään palkkio- tai sopimusperusteisesti. Tähän kuuluvat myös sadonkorjuuta ennen ja jälkeen tehtävät palkkio- tai sopimusperusteiset toiminnot, joilla maataloustuotteet valmistellaan markkinoille."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maatalouspalvelukset",
            "rahtityö (maatalous)"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0161",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "level": 4,
      "code": "0111",
      "order": 40,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/011",
      "parentCode": "011",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maanviljely",
            "maatila (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kylvösiementen tuotanto (viljelykasvit)",
            "maatalous (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0161",
      "level": 4,
      "code": "0161",
      "order": 710,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
      "parentCode": "016",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta\r\n- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta\r\n- kastelujärjestelmien hoito\r\n",
            "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta\n- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta\n- kastelujärjestelmien hoito"
          ],
          "includesAlso": [
            "- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen\r\n",
            "\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen"
          ],
          "excludes": [
            "- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\r\n- maatalousmaan ojitus (43120)\r\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\r\n- maisemointi, istutus (81300)\r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (82300)",
            "\n- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\n- maatalousmaan ojitus (43120)\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\n- maisemointi, istutus (81300)\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (82300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0141",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0161",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0141",
      "level": 4,
      "code": "0141",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0161",
      "level": 4,
      "code": "0161",
      "order": 710,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
      "parentCode": "016",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta\r\n- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta\r\n- kastelujärjestelmien hoito\r\n",
            "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta\n- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta\n- kastelujärjestelmien hoito"
          ],
          "includesAlso": [
            "- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen\r\n",
            "\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen"
          ],
          "excludes": [
            "- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\r\n- maatalousmaan ojitus (43120)\r\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\r\n- maisemointi, istutus (81300)\r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (82300)",
            "\n- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\n- maatalousmaan ojitus (43120)\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\n- maisemointi, istutus (81300)\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (82300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01410",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01611",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01410",
      "level": 5,
      "code": "01410",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0141",
      "parentCode": "0141",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n",
            "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)",
            "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maisemanhoito",
            "golfkenttien huolto (ei kentän omistusta)",
            "kastelujärjestelmien hoito",
            "kasvitautien torjunta",
            "koneurakointi traktorilla (maatalous)",
            "maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen",
            "maatalouspalvelukset",
            "puiden ja pensaiden leikkuu",
            "puistojen hoito ja ylläpito",
            "tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta",
            "työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-)",
            "viheralueiden hoito ja ylläpito",
            "viljan puinti",
            "viljankuivaamot"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01611",
      "level": 5,
      "code": "01611",
      "order": 720,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0161",
      "parentCode": "0161",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyn tukipalvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:\r\n- - peltojen muokkaus ja kalkitus\r\n- - viljelysten perustaminen\r\n- - sadon käsittely\r\n- - kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin)\r\n- - hedelmäpuiden ja viiniköynnösten leikkaaminen\r\n- - riisintaimien istutus, juurikkaiden harvennus\r\n- - sadonkorjuu\r\n- - maatalouden tuholaistorjunta (ml. kanit)\r\n- kastelujärjestelmien hoito\r\n",
            "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:\n -- peltojen muokkaus ja kalkitus\n -- viljelysten perustaminen\n -- sadon käsittely\n -- kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin)\n -- hedelmäpuiden ja viiniköynnösten leikkaaminen\n -- riisintaimien istutus, juurikkaiden harvennus\n -- sadonkorjuu\n -- maatalouden tuholaistorjunta (ml. kanit)\n- kastelujärjestelmien hoito"
          ],
          "includesAlso": [
            "- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen\r\n",
            "\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus käyttäjineen"
          ],
          "excludes": [
            "- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (692)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (94110)\r\n- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)\r\n- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\r\n- kasvikuitujen käsittely (13100)\r\n- maatalousmaan ojitus (43120)\r\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (71110)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (42999)\r\n- maisemointi, istutus (81300)\r\n- maatalousnäyttelyjen ja -messujen järjestäminen (82300)\r\n- maatalouskoneiden ja -kaluston vuokraus ilman käyttäjää (77310)\r\n- kompostointi (38210)",
            "\n- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (692)\n- maaseutukeskusten toiminta (94110)\n- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)\n- sadonkorjuun jälkeen tehtävät toiminnot (01630)\n- kasvikuitujen käsittely (13100)\n- maatalousmaan ojitus (43120)\n- maisema-arkkitehtuuri (71110)\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (71110)\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (42999)\n- maisemointi, istutus (81300)\n- maatalousnäyttelyjen ja -messujen järjestäminen (82300)\n- maatalouskoneiden ja -kaluston vuokraus ilman käyttäjää (77310)\n- kompostointi (38210)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kastelujärjestelmien hoito",
            "kasvinviljelyn tukipalvelut",
            "kasvitautien torjunta",
            "koneurakointi traktorilla (maatalous)",
            "maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen",
            "peltojen muokkaus (palkkio- tai sopimusperusteinen)",
            "peltojen rahtiruiskutus",
            "puiden ja pensaiden leikkuu (maatalous)",
            "rahtityö (kasvinsuojeluruiskutus)",
            "rahtityö (peltotyöt kuten kylvö, puinti tms.)",
            "rahtityö (viljan kuivaus)",
            "sadonkorjuu (palkkio- tai sopimusperusteinen)",
            "tuhoeläinten torjunta (maatalous)",
            "tuholaistorjunta (kasvinviljely)",
            "työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-)",
            "viljan puinti"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01111",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01612",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01111",
      "level": 5,
      "code": "01111",
      "order": 50,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0111",
      "parentCode": "0111",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto.",
            "Viljakasvien, kuten kevät- ja syysvehnän, rukiin, ohran, kauran ja seosviljan viljely.\r\n\r\nPalkokasvien, kuten herneiden ja papujen viljely.\r\n\r\nÖljykasvien, kuten rypsin viljely.\r\n\r\nKuitukasvien, kuten pellavan viljely.\r\n\r\nKesanto."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kuitukasvien viljely",
            "papujen viljely",
            "viljakasvien viljely",
            "viljatilat",
            "hernekasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "kauran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "leipäviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "ohran viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "palkokasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "pellavan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rehuviljan viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "rukiin viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "vehnän viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)",
            "öljykasvien viljely (kasvinviljelyyn erikoistunut tila)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01612",
      "level": 5,
      "code": "01612",
      "order": 730,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0161",
      "parentCode": "0161",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toiminnan tarkoituksena on säilyttää maa, jota ei enää käytetä tuotantoon, viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti. Tilalla ei tarvitse välttämättä harjoittaa lainkaan maataloutta.\r\n",
            "Toiminnan tarkoituksena on säilyttää maa, jota ei enää käytetä tuotantoon, viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti. Tilalla ei tarvitse välttämättä harjoittaa lainkaan maataloutta."
          ],
          "includes": [
            "- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta\r\n",
            "\n- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- maisemointi (81300)",
            "\n- maisemointi (81300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kesanto",
            "maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena",
            "peltojen kesannointi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01410",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01612",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01410",
      "level": 5,
      "code": "01410",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0141",
      "parentCode": "0141",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n",
            "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)",
            "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maisemanhoito",
            "golfkenttien huolto (ei kentän omistusta)",
            "kastelujärjestelmien hoito",
            "kasvitautien torjunta",
            "koneurakointi traktorilla (maatalous)",
            "maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen",
            "maatalouspalvelukset",
            "puiden ja pensaiden leikkuu",
            "puistojen hoito ja ylläpito",
            "tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta",
            "työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-)",
            "viheralueiden hoito ja ylläpito",
            "viljan puinti",
            "viljankuivaamot"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01612",
      "level": 5,
      "code": "01612",
      "order": 730,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0161",
      "parentCode": "0161",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Toiminnan tarkoituksena on säilyttää maa, jota ei enää käytetä tuotantoon, viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti. Tilalla ei tarvitse välttämättä harjoittaa lainkaan maataloutta.\r\n",
            "Toiminnan tarkoituksena on säilyttää maa, jota ei enää käytetä tuotantoon, viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa Euroopan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisesti. Tilalla ei tarvitse välttämättä harjoittaa lainkaan maataloutta."
          ],
          "includes": [
            "- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta\r\n",
            "\n- viljelysmaan säilyttäminen hyvässä kunnossa viljelyn ja ympäristönsuojelun kannalta"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- maisemointi (81300)",
            "\n- maisemointi (81300)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kesanto",
            "maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena",
            "peltojen kesannointi"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0142",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0162",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0142",
      "level": 4,
      "code": "0142",
      "order": 330,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0162",
      "level": 4,
      "code": "0162",
      "order": 740,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
      "parentCode": "016",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kotieläintaloutta palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01420",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01620",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01420",
      "level": 5,
      "code": "01420",
      "order": 340,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0142",
      "parentCode": "0142",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Palkkioperusteinen työ, kuten keinosiemennys, karjantarkkailupalvelut ja lampaiden keritseminen. Kotieläinten hoito palkkiota vastaan.\r\n\r\nHevosten kengitys. \r\n",
            "Palkkioperusteinen työ, kuten keinosiemennys, karjantarkkailupalvelut ja lampaiden keritseminen. Kotieläinten hoito palkkiota vastaan.\r\n\r\nHevosten kengitys. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- rehuasemapalvelut (01213)\r\n- kaupallista metsästystä edistämään tarkoitetut palvelut (01500)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)",
            "- rehuasemapalvelut (01213)\r\n- kaupallista metsästystä edistämään tarkoitetut palvelut (01500)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "kotieläinten hoito palkkiota vastaan",
            "eläinten täysihoito (kotieläimet)",
            "hevosten kengitys (palkkioperusteinen)",
            "karjantarkkailuyhdistys",
            "keinosiemennys",
            "kotieläinjalostus",
            "maatalouslomitus"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01620",
      "level": 5,
      "code": "01620",
      "order": 750,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0162",
      "parentCode": "0162",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kotieläintaloutta palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:\r\n- - kotieläinten lisääntymiseen, kasvamiseen ja tuotannon edistämiseen liittyvät palvelut (karjantarkkailu)\r\n- - keinosiemennys ja siihen liittyvä toiminta\r\n- - kotieläinten siitospalvelut\r\n- - lampaiden keritseminen\r\n- - kotieläinten hoito palkkiota vastaan\r\n- - maatalouslomitus\r\n- - eläinlaumojen testauspalvelut, karjanajo, laiduntamispalvelut, siipikarjan kuohinta, eläinten häkkien (esim. kanakopit) puhdistus yms.\r\n",
            "\n- palkkio- tai sopimusperusteinen maataloutta palveleva toiminta:\n -- kotieläinten lisääntymiseen, kasvamiseen ja tuotannon edistämiseen liittyvät palvelut (karjantarkkailu)\n -- keinosiemennys ja siihen liittyvä toiminta\n -- kotieläinten siitospalvelut\n -- lampaiden keritseminen\n -- kotieläinten hoito palkkiota vastaan\n -- maatalouslomitus\n -- eläinlaumojen testauspalvelut, karjanajo, laiduntamispalvelut, siipikarjan kuohinta, eläinten häkkien (esim. kanakopit) puhdistus yms."
          ],
          "includesAlso": [
            "- kengityspalvelut\r\n",
            "\n- kengityspalvelut"
          ],
          "excludes": [
            "- karjatalouden harjoittaminen eläimistä saatavien tuotteiden tai kasvatettujen eläinten myymiseksi (014)\r\n- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)\r\n- maidontuotannon hankintaosuuskunnat (46331)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (94110)\r\n- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\r\n- eläinten rokottaminen (75000)\r\n- eläinten vuokraus (esim. laumoina) (77390)\r\n- lemmikkieläinten täysihoito (96090)",
            "\n- karjatalouden harjoittaminen eläimistä saatavien tuotteiden tai kasvatettujen eläinten myymiseksi (014)\n- maataloustuotteita markkinoivat osuuskunnat (46)\n- maidontuotannon hankintaosuuskunnat (46331)\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74909)\n- maaseutukeskusten toiminta (94110)\n- maataloustuottajien etujärjestöt (94110)\n- eläinlääkintäpalvelut (75000)\n- eläinten rokottaminen (75000)\n- eläinten vuokraus (esim. laumoina) (77390)\n- lemmikkieläinten täysihoito (96090)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "eläinten täysihoito (kotieläimet)",
            "hevosten kengitys (palkkioperusteinen)",
            "kanaloiden siivous",
            "karjantarkkailu",
            "keinosiemennys",
            "kengityspalvelut",
            "kotieläinjalostus",
            "kotieläintaloutta palveleva toiminta",
            "kotieläinten hoito palkkiota vastaan",
            "lampaiden keritseminen (palkkioperusteinen)",
            "maatalouslomitus",
            "maatalousrakennusten siivous",
            "sikaloiden siivous",
            "eläintenhoitajien toiminta (kotieläintaloutta palveleva toiminta)",
            "eläintenhoitajien toiminta (maataloutta avustava)",
            "siipikarjan munien automatisoitujen hautomoiden toiminta",
            "karjanhallintajärjestelmien toiminta"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0141",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0163",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0141",
      "level": 4,
      "code": "0141",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0163",
      "level": 4,
      "code": "0163",
      "order": 760,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
      "parentCode": "016",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sadon jatkokäsittely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01410",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01630",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01410",
      "level": 5,
      "code": "01410",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0141",
      "parentCode": "0141",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n",
            "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)",
            "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maisemanhoito",
            "golfkenttien huolto (ei kentän omistusta)",
            "kastelujärjestelmien hoito",
            "kasvitautien torjunta",
            "koneurakointi traktorilla (maatalous)",
            "maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen",
            "maatalouspalvelukset",
            "puiden ja pensaiden leikkuu",
            "puistojen hoito ja ylläpito",
            "tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta",
            "työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-)",
            "viheralueiden hoito ja ylläpito",
            "viljan puinti",
            "viljankuivaamot"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01630",
      "level": 5,
      "code": "01630",
      "order": 770,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0163",
      "parentCode": "0163",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sadon jatkokäsittely"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely, esim. puhdistus, karsiminen, lajittelu, desinfiointi ja kuivaus palkkio- tai sopimusperusteisena\r\n- hedelmien vahaus\r\n- puuvillan puhdistus\r\n- tupakanlehtien esikäsittely sadonkorjuun yhteydessä\r\n- kaakaopapujen käsittely, esim. kuoriminen\r\n",
            "\n- markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely, esim. puhdistus, karsiminen, lajittelu, desinfiointi ja kuivaus palkkio- tai sopimusperusteisena\n- hedelmien vahaus\n- puuvillan puhdistus\n- tupakanlehtien esikäsittely sadonkorjuun yhteydessä\n- kaakaopapujen käsittely, esim. kuoriminen"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- tuottajan tekemä maataloustuotteiden käsittely (011, 012, 013)\r\n- sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla parannetaan kasvinviljelyyn tarkoitettujen siementen laatua (01640)\r\n- tupakan ruotiminen ja kuivatus (12000)\r\n- kauppiaiden ja osuuskuntien markkinointitoimet (46)\r\n- maatalouden tuottamien raaka-aineiden tukkukauppa (462)",
            "\n- tuottajan tekemä maataloustuotteiden käsittely (011, 012, 013)\n- sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla parannetaan kasvinviljelyyn tarkoitettujen siementen laatua (01640)\n- tupakan ruotiminen ja kuivatus (12000)\n- kauppiaiden ja osuuskuntien markkinointitoimet (46)\n- maatalouden tuottamien raaka-aineiden tukkukauppa (462)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "hedelmien vahaus (palkkioperusteinen)",
            "sadon jatkokäsittely",
            "tupakan aurinkokuivaus",
            "yrttien ja mausteiden aurinkokuivaus"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0141",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0164",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0141",
      "level": 4,
      "code": "0141",
      "order": 310,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/014",
      "parentCode": "014",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0164",
      "level": 4,
      "code": "0164",
      "order": 780,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
      "parentCode": "016",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siementen käsittely kasvinviljelyä varten"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01410",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01640",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01410",
      "level": 5,
      "code": "01410",
      "order": 320,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0141",
      "parentCode": "0141",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n",
            "Palkkioperusteinen työ: peltojen muokkaus, sadon käsittely, kasvinsuojeluruiskutukset (myös ilmasta käsin), juurikkaiden taimien harvennukset, sadon korjaaminen ja käsittely markkinointia varten, puiden kasvatukselliset leikkaukset.\r\n\r\nKastelujärjestelmien hoito. \r\n\r\nAsuin-, liike-, teollisuus- ja julkisten rakennusten yhteydessä olevien yms. puistojen ja puutarhojen, urheilualueiden, leikkikenttien ja muiden viheralueiden ylläpito ja hoito. Myös altaiden, lampien yms. vesialueiden hoito. \r\n\r\nPuiden ja pensasaitojen leikkuu, puiden uudelleenistutus.\r\n\r\nMaanviljelyskoneiden vuokraus käyttäjineen. \r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)",
            "- pellonraivaus maataloustuotantoa varten (45110)\r\n- kasvikuitujen käsittely (171)\r\n- kauppiaiden ja osuustoimintayhteisöjen markkinointitoimet (51)\r\n- maatalouden kirjanpito-, verotus- ym. talousasiantuntijoiden palvelut (741)\r\n- puutarhojen ja urheilualueiden suunnittelu ym. (74201)\r\n- puistojen, urheilualueiden ja muiden viheralueiden rakentaminen (45230) \r\n- maatalousnäyttelyjen ja messujen järjestäminen (74873)\r\n- maatalouskoneiden ja kaluston vuokraus ilman käyttäjää (71310)\r\n- agronomien ja maatalousekonomian asiantuntijoiden neuvontapalvelut (74140)\r\n- kompostointi (90020)\r\n- maaseutukeskusten toiminta (91110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maisemanhoito",
            "golfkenttien huolto (ei kentän omistusta)",
            "kastelujärjestelmien hoito",
            "kasvitautien torjunta",
            "koneurakointi traktorilla (maatalous)",
            "maatalouskoneiden vuokraus käyttäjineen",
            "maatalouspalvelukset",
            "puiden ja pensaiden leikkuu",
            "puistojen hoito ja ylläpito",
            "tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta",
            "työkonepalvelu (käyttäjineen, maatalous-)",
            "viheralueiden hoito ja ylläpito",
            "viljan puinti",
            "viljankuivaamot"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01640",
      "level": 5,
      "code": "01640",
      "order": 790,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0164",
      "parentCode": "0164",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Siementen käsittely kasvinviljelyä varten"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluvat kaikki sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla parannetaan kasvinviljelyyn tarkoitettujen siementen laatua poistamalla epäpuhtaudet, vajaamittaiset, mekaanisesti vahingoittuneet tai hyönteisten vahingoittamat ja kehittymättömät siemenet, sekä poistamalla siemenistä kosteus, joka voisi haitata varastointia. Tähän toimintaan sisältyy siementen kuivatus, puhdistus, lajittelu ja muu käsittely ennen myyntiä.\r\n",
            "Tähän luokkaan kuuluvat kaikki sadonkorjuun jälkeiset toimet, joilla parannetaan kasvinviljelyyn tarkoitettujen siementen laatua poistamalla epäpuhtaudet, vajaamittaiset, mekaanisesti vahingoittuneet tai hyönteisten vahingoittamat ja kehittymättömät siemenet, sekä poistamalla siemenistä kosteus, joka voisi haitata varastointia. Tähän toimintaan sisältyy siementen kuivatus, puhdistus, lajittelu ja muu käsittely ennen myyntiä."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- siementen viljely (011, 012)\r\n- siemenistä puristetun öljyn valmistus (10410)\r\n- tutkimus, joka kehittää uusia muunneltuja muotoja siemenistä (72110)",
            "\n- siementen viljely (011, 012)\n- siemenistä puristetun öljyn valmistus (10410)\n- tutkimus, joka kehittää uusia muunneltuja muotoja siemenistä (72110)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "siementen käsittely kasvinviljelyä varten",
            "viljankuivaamot"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/015",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/017",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/015",
      "level": 3,
      "code": "015",
      "order": 350,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/017",
      "level": 3,
      "code": "017",
      "order": 800,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
      "parentCode": "01",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsästys ja sitä palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- ammattimainen metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta",
            "\n- ammattimainen metsästys, ansapyynti ja niitä palveleva toiminta"
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "",
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0150",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0170",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0150",
      "level": 4,
      "code": "0150",
      "order": 360,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/015",
      "parentCode": "015",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0170",
      "level": 4,
      "code": "0170",
      "order": 810,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/017",
      "parentCode": "017",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsästys ja sitä palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01500",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/01700",
    "distributionSourceToTarget": 0,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01500",
      "level": 5,
      "code": "01500",
      "order": 370,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0150",
      "parentCode": "0150",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Eläinten metsästys ja pyynti ravinnon, turkisten tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintarhaan tai lemmikiksi.\r\n\r\nMeri-imettäväisten, kuten mursujen ja hylkeiden pyynti.\r\n\r\nMetsästyksellä saatujen nahkojen käsittely.\r\n\r\nRiistatalouden edistäminen ja riistan ruokinta.\r\n",
            "Eläinten metsästys ja pyynti ravinnon, turkisten tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintarhaan tai lemmikiksi.\r\n\r\nMeri-imettäväisten, kuten mursujen ja hylkeiden pyynti.\r\n\r\nMetsästyksellä saatujen nahkojen käsittely.\r\n\r\nRiistatalouden edistäminen ja riistan ruokinta.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoiminen käsittely (18300)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (19100)\r\n- valaiden pyynti (05010)\r\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (15110)\r\n- metsästys urheilu- ja virkistystarkoituksessa (92620)",
            "- turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoiminen käsittely (18300)\r\n- päätoiminen nahkojen valmistus (19100)\r\n- valaiden pyynti (05010)\r\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (15110)\r\n- metsästys urheilu- ja virkistystarkoituksessa (92620)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ansapyynti",
            "hirven metsästys",
            "hylkeenpyynti",
            "jäniksen metsästys",
            "metsälintujen metsästys",
            "metsästys",
            "riistaeläinten kasvatus",
            "riistaeläinten ruokinta",
            "riistanhoito",
            "riistanpyynti",
            "riistatalouden edistäminen",
            "riistatalous",
            "valkohäntäpeuran metsästys",
            "vesilintujen metsästys"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/01700",
      "level": 5,
      "code": "01700",
      "order": 820,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0170",
      "parentCode": "0170",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsästys ja sitä palveleva toiminta"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "",
            " "
          ],
          "includes": [
            "- ammattimainen metsästys ja ansapyynti\r\n- eläinten metsästys ja pyynti ravinnon, turkisten tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintarhaan tai lemmikiksi\r\n- metsästyksellä ja ansapyynnillä saatujen nahkojen käsittely\r\n",
            "\n- ammattimainen metsästys ja ansapyynti\n- eläinten metsästys ja pyynti ravinnon, turkisten tai nahan vuoksi tai tutkimuskäyttöön, eläintarhaan tai lemmikiksi\n- metsästyksellä ja ansapyynnillä saatujen nahkojen käsittely"
          ],
          "includesAlso": [
            "- merinisäkkäiden, kuten mursujen ja hylkeiden pyynti\r\n- riistatalouden edistäminen ja riistan ruokinta\r\n",
            "\n- merinisäkkäiden, kuten mursujen ja hylkeiden pyynti\n- riistatalouden edistäminen ja riistan ruokinta"
          ],
          "excludes": [
            "- turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoiminen käsittely (01491)\r\n- riistaeläinten kasvatus tarhoissa (01499)\r\n- valaiden pyynti (03110)\r\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (10110)\r\n- metsästys urheilu- ja virkistystarkoituksessa ja sitä palveleva toiminta (93190)\r\n- metsästystä ja ansapyyntiä tukevat palvelut (94999)",
            "\n- turkistarhauksesta saatavien nahkojen päätoiminen käsittely (01491)\n- riistaeläinten kasvatus tarhoissa (01499)\n- valaiden pyynti (03110)\n- teurastamoista saatavien vuotien ja nahkojen käsittely (10110)\n- metsästys urheilu- ja virkistystarkoituksessa ja sitä palveleva toiminta (93190)\n- metsästystä ja ansapyyntiä tukevat palvelut (94999)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "ansapyynti",
            "hirven metsästys",
            "hylkeenpyynti",
            "jäniksen metsästys",
            "metsälintujen metsästys",
            "metsästys",
            "riistaeläinten kasvatus",
            "riistaeläinten ruokinta",
            "riistanpyynti",
            "riistatalouden edistäminen",
            "riistatalous",
            "valkohäntäpeuran metsästys",
            "vesilintujen metsästys",
            "sammakoiden pyynti luonnosta"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/20",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/20",
      "level": 2,
      "code": "20",
      "order": 2680,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/DD",
      "parentCode": "DD",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Sahatavaran, puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmistus pl. huonekalut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tämä luokka sisältää puutuotteiden, kuten sahatavaran, ristiinliimatun vanerin, vaneriviilun, puupakkausten, puisten lattianpäällysteiden, tehdasvalmisteisten puurakennusten ja niiden puuelementtien valmistuksen. Tuotantoprosessi käsittää puun sahauksen, höyläyksen, muotoilun, laminoinnin ja puutuotteiden kokoonpanon. Se alkaa tukkien sahaamisesta pölkyiksi tai sahatavaraksi, joita voidaan sen jälkeen sahata edelleen tai muotoilla sorvilla tai muilla työvälineillä. Sahatavara tai muu muokattu puuaines voidaan tämän jälkeen höylätä tai hioa sekä koota lopullisiksi tuotteiksi, kuten puupakkauksiksi.\r\n\r\nSahoja ja puunsuojausta harjoittavia yksikköjä lukuun ottamatta yksiköt ryhmitellään teollisuudenaloihin lähinnä pääasiallisen tuotteensa mukaisesti.\r\n\r\nTämä taso ei sisällä huonekalujen valmistusta (361) eikä muun kuin valmistajan suorittamaa puisten kiintokalusteiden yms. asennusta (45420).",
            "Tämä luokka sisältää puutuotteiden, kuten sahatavaran, ristiinliimatun vanerin, vaneriviilun, puupakkausten, puisten lattianpäällysteiden, tehdasvalmisteisten puurakennusten ja niiden puuelementtien valmistuksen. Tuotantoprosessi käsittää puun sahauksen, höyläyksen, muotoilun, laminoinnin ja puutuotteiden kokoonpanon. Se alkaa tukkien sahaamisesta pölkyiksi tai sahatavaraksi, joita voidaan sen jälkeen sahata edelleen tai muotoilla sorvilla tai muilla työvälineillä. Sahatavara tai muu muokattu puuaines voidaan tämän jälkeen höylätä tai hioa sekä koota lopullisiksi tuotteiksi, kuten puupakkauksiksi.\r\n\r\nSahoja ja puunsuojausta harjoittavia yksikköjä lukuun ottamatta yksiköt ryhmitellään teollisuudenaloihin lähinnä pääasiallisen tuotteensa mukaisesti.\r\n\r\nTämä taso ei sisällä huonekalujen valmistusta (361) eikä muun kuin valmistajan suorittamaa puisten kiintokalusteiden yms. asennusta (45420)."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsäteollisuustuotteiden valmistus (puutavara, puutuotteet)",
            "puutavaran valmistus"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 830,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\r\n- metsäojitus (43120)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\r\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\r\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\r\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\r\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)",
            "\n- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\n- metsäojitus (43120)\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsätalous"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/02",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 380,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsätalouteen kuuluvat puiden kasvatus ja villinä kasvavien metsätuotteiden keruu. Puuntuotannon ohella metsätaloudessa tuotetaan vain vähän jalostusta edellyttäviä tuotteita, kuten polttoaineena ja teollisuudessa käytettävää puutavaraa (propseja, kuitupuuta yms.).\r\n\r\nPuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys, joka tehdään yleensä hakkuualueen ulkopuolella, kuuluu luokkaan 20 ja puuhiilen tuotanto luokkaan 24140.",
            "Metsätalouteen kuuluvat puiden kasvatus ja villinä kasvavien metsätuotteiden keruu. Puuntuotannon ohella metsätaloudessa tuotetaan vain vähän jalostusta edellyttäviä tuotteita, kuten polttoaineena ja teollisuudessa käytettävää puutavaraa (propseja, kuitupuuta yms.).\r\n\r\nPuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys, joka tehdään yleensä hakkuualueen ulkopuolella, kuuluu luokkaan 20 ja puuhiilen tuotanto luokkaan 24140."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 830,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\r\n- metsäojitus (43120)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\r\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\r\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\r\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\r\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)",
            "\n- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\n- metsäojitus (43120)\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsätalous"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/01",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/01",
      "level": 2,
      "code": "01",
      "order": 20,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tässä luokassa erotetaan kaksi perustoimintoa: viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto.\r\n\r\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yleensä yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet.\r\n\r\nKotieläintalouden toiminta on ryhmitelty eläintyypin, ei tuotetun tuotetyypin (esim. liha, maito, vuota jne.) mukaan. Poikkeuksena tästä on nautakarjanhoito, joka jakaantuu lypsy-, liha- ja muuhun nautakarjatalouteen.\r\n\r\nLuokassa 013 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\r\n\r\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (01410) tai eläinten hoitoa (01420) palvelevana toimintana.\r\n\r\nMaataloustoimintaan kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkaan 15 (Elintarvikkeiden valmistus). Poikkeuksena tästä ovat maataloustuotteensa tilalla jalostavat yksiköt, jotka luokitellaan luokkaan 01, vaikka niiden tuotteet ovat samoja kuin luokkaan 15 kuuluvat tuotteet. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat \r\n- omenien kasvatus ja viinin valmistaminen niistä\r\n- maidon tuotanto ja juuston valmistaminen siitä.\r\n",
            "Tässä luokassa erotetaan kaksi perustoimintoa: viljelykasvituotteiden tuotanto ja eläintuotteiden tuotanto.\r\n\r\nViljelykasvituotantoon kuuluvat toisaalta yleensä yksivuotiset peltokasvit, kuten viljat, vihannekset ja kukat, toisaalta monivuotisilta istutuksilta, kuten marja- ja hedelmätarhoilta saatavat tuotteet.\r\n\r\nKotieläintalouden toiminta on ryhmitelty eläintyypin, ei tuotetun tuotetyypin (esim. liha, maito, vuota jne.) mukaan. Poikkeuksena tästä on nautakarjanhoito, joka jakaantuu lypsy-, liha- ja muuhun nautakarjatalouteen.\r\n\r\nLuokassa 013 (Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous) ei tavallisista periaatteista poiketen määritellä pääasiallista toimintoa. Monilla tiloilla kasvinviljelytuotantoa ja kotieläintuotantoa on suunnilleen yhtä paljon, ja olisi sattumanvaraista luokitella tällaiset tilat vain toiseen luokkaan.\r\n\r\nTilan toimintaan tavallisesti kuuluvat toiminnat, kuten maanmuokkaus, kylvö, sadonkorjuu ja johtaminen, voidaan antaa palkkio- tai sopimusperusteella maatalouden tukiyksiköiden tehtäväksi kasvinviljelyä (01410) tai eläinten hoitoa (01420) palvelevana toimintana.\r\n\r\nMaataloustoimintaan kuuluu markkinoille saattamisen edellyttämä maataloustuotteiden käsittely. Muu jatkokäsittely kuuluu luokkaan 15 (Elintarvikkeiden valmistus). Poikkeuksena tästä ovat maataloustuotteensa tilalla jalostavat yksiköt, jotka luokitellaan luokkaan 01, vaikka niiden tuotteet ovat samoja kuin luokkaan 15 kuuluvat tuotteet. Esimerkkejä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat \r\n- omenien kasvatus ja viinin valmistaminen niistä\r\n- maidon tuotanto ja juuston valmistaminen siitä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsätalous (02)\r\n- maatalouskoneiden korjaus (293)\r\n- maatilamatkailun majoitus- ja ravitsemispalvelut (55239)\r\n- salaojitus (45110)\r\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (71310)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)",
            "- metsätalous (02)\r\n- maatalouskoneiden korjaus (293)\r\n- maatilamatkailun majoitus- ja ravitsemispalvelut (55239)\r\n- salaojitus (45110)\r\n- maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjiä (71310)\r\n- eläinlääkintäpalvelut (85200)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "maatalous"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 830,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\r\n- metsäojitus (43120)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\r\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\r\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\r\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\r\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)",
            "\n- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\n- metsäojitus (43120)\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsätalous"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/45",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/45",
      "level": 2,
      "code": "45",
      "order": 7660,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakentaminen"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluvat yleinen rakentaminen sekä erikoisalarakentaminen rakennusten ja maa- ja vesirakentamisen osalta, rakennusasentaminen ja rakennusten viimeistely. Näihin sisältyvät uudis- ja lisärakentaminen, korjaaminen ja muutokset, tehdasvalmisteisten rakennusten pystyttäminen rakennuspaikalla sekä tilapäisrakennelmat.\r\n\r\nYleistä rakentamista on asuin-, toimitila- ja muiden rakennusten jne. rakentaminen; suurten rakennelmien; moottoriteiden, teiden, katujen, siltojen, tunneleiden; rautateiden, lentokenttien; satamien ja muiden vesirakennustöiden, kuten kastelujärjestelmien, viemäreiden, putkijohtojen ja sähkölinjojen; liikunta-alueiden yms. rakentaminen. Tällainen työ voidaan tehdä omaan laskuun tai teettää palkkio- tai sopimusperusteella. Alihankkijat voivat toteuttaa osan työstä tai joskus koko rakennustyön.\r\n\r\nErikoisalarakentaminen sisältää rakennusten osien sekä maa- ja vesirakennustöiden osien rakentamisen sekä näiden valmistelutyöt. Se on yleensä erikoistunutta rakentamista, joka edellyttää erikoistaitoja ja/tai -välineitä. Siihen kuuluvat paalutus, perustustyöt, kaivonporaus, rakennuksen rungon rakentaminen, betonityöt, muuraus, laatoitus, telineiden pystyttäminen, katon rakentaminen jne. Mukaan luetaan myös teräsrakenteiden pystyttäminen, mikäli sama yksikkö ei ole myös valmistanut kyseisiä osia. Erikoisalarakentamisen suorittaa useimmiten alihankkija, mutta korjausrakentaminen voidaan toteuttaa myös suoraan kiinteistön omistajalle.\r\n\r\nRakennusasentamiseen kuuluu kaikkien sellaisten varusteiden asentaminen, joilla rakennuksesta/rakennelmasta tehdään toimiva. Tällaiset työt tehdään yleensä rakennuspaikalla, vaikka osia niistä voidaan tehdä työpajoissa. Rakennusasentaminen sisältää putkityöt, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän, antennien, hälytys- ja muiden sähköisten ja palosammutusjärjestelmien sekä hissien ja liukuportaiden asennuksen jne. Lisäksi siihen kuuluu eristystyö (vesi-, lämpö-, äänieristys) metallilevyjen asennus, kauppojen jäähdytysjärjestelmien asennus, valaistus- ja merkinantolaitteistojen asennus teille, lentokentille, rautateille, satamiin jne. Myös näiden järjestelmien korjaus kuuluu rakennusasentamiseen.\r\n\r\nRakennusten viimeistelyyn kuuluu rakennustyön loppuun saattamista, kuten lasitus, rappaus, maalaus ja sisustustyöt, lattiamateriaalin asennus, tapetointi jne., lattian hionta, koristepuusepän työt, akustointi, rakennuksen ulkopuolen puhdistaminen jne. Myös edellä mainittujen töiden kaltainen korjaustyö kuuluu rakennuksen viimeistelyyn.\r\n",
            "Tähän luokkaan kuuluvat yleinen rakentaminen sekä erikoisalarakentaminen rakennusten ja maa- ja vesirakentamisen osalta, rakennusasentaminen ja rakennusten viimeistely. Näihin sisältyvät uudis- ja lisärakentaminen, korjaaminen ja muutokset, tehdasvalmisteisten rakennusten pystyttäminen rakennuspaikalla sekä tilapäisrakennelmat.\r\n\r\nYleistä rakentamista on asuin-, toimitila- ja muiden rakennusten jne. rakentaminen; suurten rakennelmien; moottoriteiden, teiden, katujen, siltojen, tunneleiden; rautateiden, lentokenttien; satamien ja muiden vesirakennustöiden, kuten kastelujärjestelmien, viemäreiden, putkijohtojen ja sähkölinjojen; liikunta-alueiden yms. rakentaminen. Tällainen työ voidaan tehdä omaan laskuun tai teettää palkkio- tai sopimusperusteella. Alihankkijat voivat toteuttaa osan työstä tai joskus koko rakennustyön.\r\n\r\nErikoisalarakentaminen sisältää rakennusten osien sekä maa- ja vesirakennustöiden osien rakentamisen sekä näiden valmistelutyöt. Se on yleensä erikoistunutta rakentamista, joka edellyttää erikoistaitoja ja/tai -välineitä. Siihen kuuluvat paalutus, perustustyöt, kaivonporaus, rakennuksen rungon rakentaminen, betonityöt, muuraus, laatoitus, telineiden pystyttäminen, katon rakentaminen jne. Mukaan luetaan myös teräsrakenteiden pystyttäminen, mikäli sama yksikkö ei ole myös valmistanut kyseisiä osia. Erikoisalarakentamisen suorittaa useimmiten alihankkija, mutta korjausrakentaminen voidaan toteuttaa myös suoraan kiinteistön omistajalle.\r\n\r\nRakennusasentamiseen kuuluu kaikkien sellaisten varusteiden asentaminen, joilla rakennuksesta/rakennelmasta tehdään toimiva. Tällaiset työt tehdään yleensä rakennuspaikalla, vaikka osia niistä voidaan tehdä työpajoissa. Rakennusasentaminen sisältää putkityöt, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän, antennien, hälytys- ja muiden sähköisten ja palosammutusjärjestelmien sekä hissien ja liukuportaiden asennuksen jne. Lisäksi siihen kuuluu eristystyö (vesi-, lämpö-, äänieristys) metallilevyjen asennus, kauppojen jäähdytysjärjestelmien asennus, valaistus- ja merkinantolaitteistojen asennus teille, lentokentille, rautateille, satamiin jne. Myös näiden järjestelmien korjaus kuuluu rakennusasentamiseen.\r\n\r\nRakennusten viimeistelyyn kuuluu rakennustyön loppuun saattamista, kuten lasitus, rappaus, maalaus ja sisustustyöt, lattiamateriaalin asennus, tapetointi jne., lattian hionta, koristepuusepän työt, akustointi, rakennuksen ulkopuolen puhdistaminen jne. Myös edellä mainittujen töiden kaltainen korjaustyö kuuluu rakennuksen viimeistelyyn.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- rakennusmateriaalien valmistus (pääluokat C ja D)\r\n- teollisten koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen valmistajan toimesta (D)\r\n- teollisesti tai itse valmistettujen rakennusten tai rakennelmien osien kokoaminen rakennuksiksi luokitellaan asianomaiseen teollisuuden luokkaan pääasiallisen rakennusmateriaalin mukaan, paitsi betonisten rakennelmien osien kokoaminen rakennuksiksi, joka luokitellaan rakentamisen luokkaan (45)\r\n- viheralueiden ylläpito ja hoito (01410)\r\n- raakaöljyn ja maakaasun talteenottoon suoraan liittyvät rakennustyöt (11200)\r\n- puusepäntuotteiden asennus valmistajan toimesta luokitellaan asianomaiseen teollisuuden luokkaan (2030)\r\n- metallirakennelmien kokoaminen valmistajan toimesta (28110)\r\n- arkkitehtipalvelut (74203)\r\n- rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu (7420)\r\n- rakennuttamistehtäviin ja projektinhallintaan liittyvä palvelutoiminta (74207)\r\n- ikkunoiden, savupiippujen, kuumavesivaraajien, sisätilojen jne. puhdistaminen (74700)\r\n- rakennuttajatoiminta, johon sisältyy mm. maan hankinta (70110)\r\n- rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajia ja käyttäjiä (71320)\r\n- ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) hoito (90031)\r\n- pilaantuneen maa-aineksen poisto (90032)",
            "- rakennusmateriaalien valmistus (pääluokat C ja D)\r\n- teollisten koneiden ja laitteiden asentaminen ja pystyttäminen valmistajan toimesta (D)\r\n- teollisesti tai itse valmistettujen rakennusten tai rakennelmien osien kokoaminen rakennuksiksi luokitellaan asianomaiseen teollisuuden luokkaan pääasiallisen rakennusmateriaalin mukaan, paitsi betonisten rakennelmien osien kokoaminen rakennuksiksi, joka luokitellaan rakentamisen luokkaan (45)\r\n- viheralueiden ylläpito ja hoito (01410)\r\n- raakaöljyn ja maakaasun talteenottoon suoraan liittyvät rakennustyöt (11200)\r\n- puusepäntuotteiden asennus valmistajan toimesta luokitellaan asianomaiseen teollisuuden luokkaan (2030)\r\n- metallirakennelmien kokoaminen valmistajan toimesta (28110)\r\n- arkkitehtipalvelut (74203)\r\n- rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä muut insinööripalvelut ja tekninen suunnittelu (7420)\r\n- rakennuttamistehtäviin ja projektinhallintaan liittyvä palvelutoiminta (74207)\r\n- ikkunoiden, savupiippujen, kuumavesivaraajien, sisätilojen jne. puhdistaminen (74700)\r\n- rakennuttajatoiminta, johon sisältyy mm. maan hankinta (70110)\r\n- rakennuskoneiden vuokraus ilman kuljettajia ja käyttäjiä (71320)\r\n- ulkotilojen (tiet, lentokentät, torit, puistot yms.) hoito (90031)\r\n- pilaantuneen maa-aineksen poisto (90032)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alaurakointi (talojen rakennusasennus ja viimeistely)",
            "osaurakointi (talojen rakennusasennus ja viimeistely)",
            "rakennusasennus",
            "rakennustyö (talojen rakennusasennus ja viimeistely)",
            "rakentaminen (talojen rakennusasennus ja viimeistely)",
            "sivu-urakointi (maa- ja vesirakentaminen)",
            "sivu-urakointi (talojen rakennusasennus ja viimeistely)",
            "talonrakentaminen (rakennusasennus ja viimeistely)",
            "urakointi (talojen rakennusasennus ja viimeistely)",
            "pinnoitteiden asennus ulkoseiniin (rak.asennus ja viimeist.)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 830,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
      "parentCode": "A",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\r\n- metsäojitus (43120)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\r\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\r\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\r\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\r\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)",
            "\n- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\n- metsäojitus (43120)\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsätalous"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/75",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/75",
      "level": 2,
      "code": "75",
      "order": 13650,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän luokkaan kuuluvat julkishallinnon yleensä suorittamat toimet. Oikeudellinen tai institutionaalinen asema ei sinänsä ole määräävä tekijä. Luokkaan kuuluvat paikallis- tai keskushallinnon yksiköt, joiden avulla yhteisön hallinto toimii asianmukaisesti.\r\n\r\nJulkisen vallan (valtion, kuntien ja kuntainliittojen sekä sosiaalivakuutuslaitosten) toiminta, jonka tehtävänä on säätää lakeja, valmistella säädöksiä, hoitaa julkista taloutta, myöntää lupia, valvoa elinkeinoja sekä johtaa ja valvoa yhteiskunnallisia palveluja, hoitaa hallinnollisia rekistereitä jne.\r\n\r\nMyös valtion, kuntien ja kuntainliittojen oman toiminnan hallinto.\r\n\r\nMuualle luokiteltu toiminta ei kuulu kaksinumerotasolle 75, vaikka se olisikin julkishallinnon suorittamaa. Esimerkiksi kouluhallinto (säädökset, koulutoimen tarkastukset, oppimäärät) kuuluu luokkaan 75, mutta itse opetus ei (80 Koulutus), vankila- tai sotilassairaala kuuluu terveydenhuoltoon (85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut), ja viemäri- ja jätehuolto luokitellaan luokkaan 90 (Ympäristönhuolto).",
            "Tähän luokkaan kuuluvat julkishallinnon yleensä suorittamat toimet. Oikeudellinen tai institutionaalinen asema ei sinänsä ole määräävä tekijä. Luokkaan kuuluvat paikallis- tai keskushallinnon yksiköt, joiden avulla yhteisön hallinto toimii asianmukaisesti.\r\n\r\nJulkisen vallan (valtion, kuntien ja kuntainliittojen sekä sosiaalivakuutuslaitosten) toiminta, jonka tehtävänä on säätää lakeja, valmistella säädöksiä, hoitaa julkista taloutta, myöntää lupia, valvoa elinkeinoja sekä johtaa ja valvoa yhteiskunnallisia palveluja, hoitaa hallinnollisia rekistereitä jne.\r\n\r\nMyös valtion, kuntien ja kuntainliittojen oman toiminnan hallinto.\r\n\r\nMuualle luokiteltu toiminta ei kuulu kaksinumerotasolle 75, vaikka se olisikin julkishallinnon suorittamaa. Esimerkiksi kouluhallinto (säädökset, koulutoimen tarkastukset, oppimäärät) kuuluu luokkaan 75, mutta itse opetus ei (80 Koulutus), vankila- tai sotilassairaala kuuluu terveydenhuoltoon (85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut), ja viemäri- ja jätehuolto luokitellaan luokkaan 90 (Ympäristönhuolto)."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/02",
      "level": 2,
      "code": "02",
      "order": 830,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta.\r\n",
            "Metsätalouteen kuuluu metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta."
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            " "
          ],
          "excludes": [
            "- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\r\n- metsäojitus (43120)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\r\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\r\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\r\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\r\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)",
            "\n- raakapuun jatkojalostus, kuten sahaus ja höyläys (16100)\n- metsäojitus (43120)\n- metsäteiden rakentaminen ja perusparannus (42110)\n- puutavaran kaukokuljetus vesiteitse: uitto ja aluskuljetus (50400)\n- puutavaran kaukokuljetus maanteitse (49410) tai rautateitse (49200)\n- metsätalouskoneiden korjaus (33122)\n- metsätalouden koneiden vuokraus ilman käyttäjiä (77310)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsätalous"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/020",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/021",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/020",
      "level": 3,
      "code": "020",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsän kasvatus, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen ja muu metsätaloutta palveleva toiminta kuuluvat tähän luokkaan. Työn voi tehdä metsänomistaja itse tai se voidaan tehdä palkkatyönä.\r\n",
            "Metsän kasvatus, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen ja muu metsätaloutta palveleva toiminta kuuluvat tähän luokkaan. Työn voi tehdä metsänomistaja itse tai se voidaan tehdä palkkatyönä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- puutavaran uitto ja lauttaus (61200)\r\n- metsäojitus ja kunnossapitotyöt (45110)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja kunnossapitotyöt (45230)",
            "- puutavaran uitto ja lauttaus (61200)\r\n- metsäojitus ja kunnossapitotyöt (45110)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja kunnossapitotyöt (45230)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/021",
      "level": 3,
      "code": "021",
      "order": 840,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsänhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0201",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0210",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 0,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0201",
      "level": 4,
      "code": "0201",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/020",
      "parentCode": "020",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsätalous"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0210",
      "level": 4,
      "code": "0210",
      "order": 850,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/021",
      "parentCode": "021",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsänhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/02011",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/02100",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/02011",
      "level": 5,
      "code": "02011",
      "order": 410,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0201",
      "parentCode": "0201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsän kasvatus"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsäpuiden taimitarhojen toiminta, metsäpuiden siementuotanto, uudistusalan raivaus, koneellinen maanpinnan muokkaus (äestys, auraus, laikutus, mätästys ja muut koneelliset valmistamistoimenpiteet), kulotus, metsän luontainen uudistaminen, metsänviljely (kylvö ja istutus), peltojen metsittäminen, taimikon varhaishoito (täydennysviljely ja heinäntorjunta ), taimikonhoito, pystykarsinta, metsänlannoitus ja metsätuhojen torjunta.",
            "Metsäpuiden taimitarhojen toiminta, metsäpuiden siementuotanto, uudistusalan raivaus, koneellinen maanpinnan muokkaus (äestys, auraus, laikutus, mätästys ja muut koneelliset valmistamistoimenpiteet), kulotus, metsän luontainen uudistaminen, metsänviljely (kylvö ja istutus), peltojen metsittäminen, taimikon varhaishoito (täydennysviljely ja heinäntorjunta ), taimikonhoito, pystykarsinta, metsänlannoitus ja metsätuhojen torjunta."
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "",
            ""
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsäpuiden taimien kasvatus",
            "alueiden raivaus (metsänhoito)",
            "auraus (metsän)",
            "hakkuualueen raivaus ja kulotus",
            "heinittymisen ja vesoittumisen torjunta",
            "istutus (metsän)",
            "kalkitus (metsämaan)",
            "keinollinen uudistus (metsän)",
            "kulotus (metsä)",
            "käpyjen keruu (siementuotanto)",
            "laikutus",
            "luontainen uudistaminen (metsänuudistus)",
            "metsien lannoitus",
            "metsien lentolannoitus",
            "metsämaan muokkaus",
            "metsämaan perusparannus",
            "metsän kalkitus",
            "metsän tuhohyönteisten torjunta",
            "metsän uudistaminen",
            "metsänauraus",
            "metsänhoito",
            "metsänistutus",
            "metsänkylvö",
            "metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet",
            "metsänviljely",
            "metsäpiirit",
            "metsätaimitarhat",
            "metsätuhojen torjunta",
            "paakkutaimien istutus (metsäpuiden)",
            "paljasjuuristen taimien istutus (metsäpuiden)",
            "pystypuiden karsinta metsässä",
            "siementuotanto (metsäpuut)",
            "taimistonhoito (metsäpuut)",
            "taimitarha (metsäpuut)",
            "taimiviljely (metsäpuut)",
            "tuhohyönteisten torjunta (metsän-)",
            "uudistusalan valmistaminen (metsä-)",
            "vesakoiden torjunta",
            "äestys (metsämaan)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/02100",
      "level": 5,
      "code": "02100",
      "order": 860,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0210",
      "parentCode": "0210",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsänhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluu metsän kasvatus ja metsänhoitoon liittyvät toiminnot:\r\n- metsän uudistusalan valmistaminen, kuten raivaus, muokkaus ja kulotus\r\n- metsänviljely (kylvö ja istutus), luontainen uudistaminen, perkaus ja harvennus\r\n- pellon metsitys\r\n- taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus\r\n- pystykarsinta\r\n- metsänlannoitus\r\n- metsäpuiden taimitarhojen toiminta\r\n- metsäpuiden siementuotanto, kuten käpyjen keruu siementuotantoa varten\r\n",
            "Tähän kuuluu metsän kasvatus ja metsänhoitoon liittyvät toiminnot:\n- metsän uudistusalan valmistaminen, kuten raivaus, muokkaus ja kulotus\n- metsänviljely (kylvö ja istutus), luontainen uudistaminen, perkaus ja harvennus\n- pellon metsitys\n- taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus\n- pystykarsinta\n- metsänlannoitus\n- metsäpuiden taimitarhojen toiminta\n- metsäpuiden siementuotanto, kuten käpyjen keruu siementuotantoa varten"
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "- metsätuhojen torjunta (taimikkojen suojelu eläintuhoilta, pintakasvillisuudelta ja sieniltä ennen istutusta ja hakkuun tekemistä) pl. palkkioperusteinen toiminta\r\n- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito\r\n",
            "\n- metsätuhojen torjunta (taimikkojen suojelu eläintuhoilta, pintakasvillisuudelta ja sieniltä ennen istutusta ja hakkuun tekemistä) pl. palkkioperusteinen toiminta\n- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito"
          ],
          "excludes": [
            "- joulupuiden tuotanto (01290)\r\n- koristepuiden taimien kasvatus (01300)\r\n- sienien ja muiden luonnontuotteiden keruu metsästä (02300)\r\n- metsäpalojen torjunta (02400)\r\n- metsän tuhohyönteisten ja sienitautien torjunta sopimus- tai palkkioperusteisesti (02400)\r\n- energiapuun haketus puunkorjuun yhteydessä (02200)\r\n- pajun kasvatus energiantuotantoon (01290)",
            "\n- joulupuiden tuotanto (01290)\n- koristepuiden taimien kasvatus (01300)\n- sienien ja muiden luonnontuotteiden keruu metsästä (02300)\n- metsäpalojen torjunta (02400)\n- metsän tuhohyönteisten ja sienitautien torjunta sopimus- tai palkkioperusteisesti (02400)\n- energiapuun haketus puunkorjuun yhteydessä (02200)\n- pajun kasvatus energiantuotantoon (01290)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alueiden raivaus (metsänhoito)",
            "auraus (metsän)",
            "hakkuualueen raivaus ja kulotus",
            "heinittymisen ja vesoittumisen torjunta",
            "istutus (metsän)",
            "kalkitus (metsämaan)",
            "keinollinen uudistus (metsän)",
            "kulotus (metsä)",
            "käpyjen keruu (siementuotanto)",
            "laikutus",
            "luonnonsuojelualueiden hoito",
            "luontainen uudistaminen (metsänuudistus)",
            "metsien lannoitus",
            "metsien lentolannoitus",
            "metsien suojelu",
            "metsähallitus",
            "metsämaan muokkaus",
            "metsämaan perusparannus",
            "metsän kalkitus",
            "metsän tuhohyönteisten torjunta (metsänomistajan toimesta)",
            "metsän uudistaminen",
            "metsänauraus",
            "metsänhoito",
            "metsänistutus",
            "metsänkylvö",
            "metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet",
            "metsänviljely",
            "metsäpiirit",
            "metsäpuiden taimien kasvatus",
            "metsätaimitarhat",
            "metsätuhojen torjunta",
            "paakkutaimien istutus (metsäpuiden)",
            "paljasjuuristen taimien istutus (metsäpuiden)",
            "pellon metsitys",
            "peltojen metsittäminen",
            "pystypuiden karsinta metsässä",
            "siementuotanto (metsäpuut)",
            "taimistonhoito (metsäpuut)",
            "taimitarha (metsäpuut)",
            "taimiviljely (metsäpuut)",
            "uudistusalan valmistaminen (metsä-)",
            "vesakoiden torjunta",
            "äestys (metsämaan)",
            "keisaripuun ja pajun kasvatus"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/02019",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/02100",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/02019",
      "level": 5,
      "code": "02019",
      "order": 430,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/0201",
      "parentCode": "0201",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Muu metsätalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsien suojelu (esim. luonnonsuojelualueiden hoito), metsässä kasvavien syötäväksi kelpaamattomien materiaalien, kuten sammaleen, jäkälän, käpyjen (koristetarkoitukseen), risujen, kumin, korkin ym. keruu.\r\n",
            "Metsien suojelu (esim. luonnonsuojelualueiden hoito), metsässä kasvavien syötäväksi kelpaamattomien materiaalien, kuten sammaleen, jäkälän, käpyjen (koristetarkoitukseen), risujen, kumin, korkin ym. keruu.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- metsäsienien keruu (01120)\r\n- metsämarjojen keruu (01130)\r\n- käpyjen keruu siementuotantoa varten (02011)",
            "- metsäsienien keruu (01120)\r\n- metsämarjojen keruu (01130)\r\n- käpyjen keruu siementuotantoa varten (02011)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "tervanpoltto metsässä",
            "hyötykasvien keräily metsässä (ei syötävien)",
            "jäkälän keräily metsässä",
            "kasvinosien keräily metsässä",
            "käpyjen keruu (koristeeksi)",
            "luonnonsuojelualueiden hoito",
            "metsäkasvien keräily (sammal, jäkälä)",
            "metsän pientuotteiden keräily",
            "muurahaisenmunien keräily metsässä",
            "puuhiilen poltto metsässä",
            "risujen keruu"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/02100",
      "level": 5,
      "code": "02100",
      "order": 860,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0210",
      "parentCode": "0210",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsänhoito"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Tähän kuuluu metsän kasvatus ja metsänhoitoon liittyvät toiminnot:\r\n- metsän uudistusalan valmistaminen, kuten raivaus, muokkaus ja kulotus\r\n- metsänviljely (kylvö ja istutus), luontainen uudistaminen, perkaus ja harvennus\r\n- pellon metsitys\r\n- taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus\r\n- pystykarsinta\r\n- metsänlannoitus\r\n- metsäpuiden taimitarhojen toiminta\r\n- metsäpuiden siementuotanto, kuten käpyjen keruu siementuotantoa varten\r\n",
            "Tähän kuuluu metsän kasvatus ja metsänhoitoon liittyvät toiminnot:\n- metsän uudistusalan valmistaminen, kuten raivaus, muokkaus ja kulotus\n- metsänviljely (kylvö ja istutus), luontainen uudistaminen, perkaus ja harvennus\n- pellon metsitys\n- taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus\n- pystykarsinta\n- metsänlannoitus\n- metsäpuiden taimitarhojen toiminta\n- metsäpuiden siementuotanto, kuten käpyjen keruu siementuotantoa varten"
          ],
          "includes": [
            "",
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            "- metsätuhojen torjunta (taimikkojen suojelu eläintuhoilta, pintakasvillisuudelta ja sieniltä ennen istutusta ja hakkuun tekemistä) pl. palkkioperusteinen toiminta\r\n- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito\r\n",
            "\n- metsätuhojen torjunta (taimikkojen suojelu eläintuhoilta, pintakasvillisuudelta ja sieniltä ennen istutusta ja hakkuun tekemistä) pl. palkkioperusteinen toiminta\n- metsien suojelu, esim. luonnonsuojelualueiden hoito"
          ],
          "excludes": [
            "- joulupuiden tuotanto (01290)\r\n- koristepuiden taimien kasvatus (01300)\r\n- sienien ja muiden luonnontuotteiden keruu metsästä (02300)\r\n- metsäpalojen torjunta (02400)\r\n- metsän tuhohyönteisten ja sienitautien torjunta sopimus- tai palkkioperusteisesti (02400)\r\n- energiapuun haketus puunkorjuun yhteydessä (02200)\r\n- pajun kasvatus energiantuotantoon (01290)",
            "\n- joulupuiden tuotanto (01290)\n- koristepuiden taimien kasvatus (01300)\n- sienien ja muiden luonnontuotteiden keruu metsästä (02300)\n- metsäpalojen torjunta (02400)\n- metsän tuhohyönteisten ja sienitautien torjunta sopimus- tai palkkioperusteisesti (02400)\n- energiapuun haketus puunkorjuun yhteydessä (02200)\n- pajun kasvatus energiantuotantoon (01290)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alueiden raivaus (metsänhoito)",
            "auraus (metsän)",
            "hakkuualueen raivaus ja kulotus",
            "heinittymisen ja vesoittumisen torjunta",
            "istutus (metsän)",
            "kalkitus (metsämaan)",
            "keinollinen uudistus (metsän)",
            "kulotus (metsä)",
            "käpyjen keruu (siementuotanto)",
            "laikutus",
            "luonnonsuojelualueiden hoito",
            "luontainen uudistaminen (metsänuudistus)",
            "metsien lannoitus",
            "metsien lentolannoitus",
            "metsien suojelu",
            "metsähallitus",
            "metsämaan muokkaus",
            "metsämaan perusparannus",
            "metsän kalkitus",
            "metsän tuhohyönteisten torjunta (metsänomistajan toimesta)",
            "metsän uudistaminen",
            "metsänauraus",
            "metsänhoito",
            "metsänistutus",
            "metsänkylvö",
            "metsäntutkimuslaitoksen hoitoalueet",
            "metsänviljely",
            "metsäpiirit",
            "metsäpuiden taimien kasvatus",
            "metsätaimitarhat",
            "metsätuhojen torjunta",
            "paakkutaimien istutus (metsäpuiden)",
            "paljasjuuristen taimien istutus (metsäpuiden)",
            "pellon metsitys",
            "peltojen metsittäminen",
            "pystypuiden karsinta metsässä",
            "siementuotanto (metsäpuut)",
            "taimistonhoito (metsäpuut)",
            "taimitarha (metsäpuut)",
            "taimiviljely (metsäpuut)",
            "uudistusalan valmistaminen (metsä-)",
            "vesakoiden torjunta",
            "äestys (metsämaan)",
            "keisaripuun ja pajun kasvatus"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/201",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/022",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/201",
      "level": 3,
      "code": "201",
      "order": 2690,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puun sahaus, höyläys ja kyllästys"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/022",
      "level": 3,
      "code": "022",
      "order": 870,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/020",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/022",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/020",
      "level": 3,
      "code": "020",
      "order": 390,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "alkuperäinen",
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi",
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi",
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            "Metsän kasvatus, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen ja muu metsätaloutta palveleva toiminta kuuluvat tähän luokkaan. Työn voi tehdä metsänomistaja itse tai se voidaan tehdä palkkatyönä.\r\n",
            "Metsän kasvatus, puunkorjuu, metsätalouden edistäminen ja muu metsätaloutta palveleva toiminta kuuluvat tähän luokkaan. Työn voi tehdä metsänomistaja itse tai se voidaan tehdä palkkatyönä.\r\n"
          ],
          "includes": [
            "",
            ""
          ],
          "includesAlso": [
            "",
            ""
          ],
          "excludes": [
            "- puutavaran uitto ja lauttaus (61200)\r\n- metsäojitus ja kunnossapitotyöt (45110)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja kunnossapitotyöt (45230)",
            "- puutavaran uitto ja lauttaus (61200)\r\n- metsäojitus ja kunnossapitotyöt (45110)\r\n- metsäteiden rakentaminen ja kunnossapitotyöt (45230)"
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/022",
      "level": 3,
      "code": "022",
      "order": 870,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/452",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/022",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/452",
      "level": 3,
      "code": "452",
      "order": 7720,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Rakennusten tai niiden osien rakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "alaurakointi (maa- ja vesirakentaminen)",
            "maa- ja vesirakentaminen",
            "maarakentaminen",
            "osaurakointi (maa- ja vesirakentaminen)",
            "rakennustyö (maa-)",
            "rakentaminen (maa-)",
            "urakointi (maa- ja vesirakentaminen)"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/022",
      "level": 3,
      "code": "022",
      "order": 870,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
      "parentCode": "02",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/2010",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0220",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/2010",
      "level": 4,
      "code": "2010",
      "order": 2700,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puun sahaus, höyläys ja kyllästys"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0220",
      "level": 4,
      "code": "0220",
      "order": 880,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/022",
      "parentCode": "022",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/0201",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0220",
    "distributionSourceToTarget": 1,
    "distributionTargetToSource": 1,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/0201",
      "level": 4,
      "code": "0201",
      "order": 400,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20020101/020",
      "parentCode": "020",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Metsätalous"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": [
            "metsätalous"
          ]
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0220",
      "level": 4,
      "code": "0220",
      "order": 880,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/022",
      "parentCode": "022",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/4521",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/0220",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "TOL 2002"
        }
      ]
    },
    "target": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "description": "Standardi toimialaluokitus TOL 2008\r\nKuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.\r\nYTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008)."
        }
      ]
    },
    "sourceItem": {
      "localId": "toimiala_1_20020101/4521",
      "level": 4,
      "code": "4521",
      "order": 7730,
      "parentItemLocalId": null,
      "parentCode": null,
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesirakennustyöt"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    },
    "targetItem": {
      "localId": "toimiala_1_20080101/0220",
      "level": 4,
      "code": "0220",
      "order": 880,
      "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/022",
      "parentCode": "022",
      "classificationItemNames": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Puunkorjuu"
        }
      ],
      "explanatoryNotes": [
        {
          "type": [
            "päivitettävä"
          ],
          "langName": [
            "suomi"
          ],
          "lang": [
            "fi"
          ],
          "generalNote": [
            " "
          ],
          "includes": [
            " "
          ],
          "includesAlso": [
            " "
          ],
          "excludes": [
            " "
          ]
        }
      ],
      "classificationIndexEntry": [
        {
          "text": []
        }
      ]
    }
  },
  {
    "sourceLocalId": "toimiala_1_20020101/02019",
    "targetLocalId": "toimiala_1_20080101/02200",
    "distributionSourceToTarget": 2,
    "distributionTargetToSource": 2,
    "modifiedDate": "2009-01-22T22:00:00Z",
    "validTo": null,
    "validFrom": null,
    "correspondenceTable": {
      "localId": "toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101",
      "sourceClassification": "toimiala_1_20020101",
      "targetClassification": "toimiala_1_20080101",
      "correspondenceTableTexts": "Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain."
    },
    "source": {
      "localId": "toimiala_1_20020101",
      "nationalRecommendation": true,
      "internationalRecommendation": false,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "suomi",
          "lang": "fi",
          "name": "Toimialaluokitus 2002"
        }